Bảo mật được chứng nhận AWS - Chuyên môn

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Bảo mật được chứng nhận AWS – Chuyên môn được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò bảo mật với tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Hiểu phân loại dữ liệu chuyên dụng và cơ chế bảo vệ dữ liệu của AWS
  • Hiểu các phương pháp mã hóa dữ liệu và cơ chế của AWS để triển khai chúng
  • Hiểu các giao thức Internet bảo mật và cơ chế của AWS để triển khai chúng
  • Kiến thức thực hành về các dịch vụ bảo mật AWS và tính năng của các dịch vụ để tạo ra môi trường sản xuất bảo mật
  • Xây dựng năng lực từ kinh nghiệm triển khai sản xuất trong hai hay nhiều năm bằng cách sử dụng các dịch vụ và tính năng bảo mật của AWS
  • Khả năng ra các quyết định đánh đổi liên quan đến chi phí, bảo mật và độ phức tạp của quá trình triển khai dựa trên một nhóm các yêu cầu về ứng dụng
  • Hiểu rõ về các thao tác bảo mật và rủi ro
  • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS
  • Kiểm soát bảo mật cho khối lượng công việc trên AWS
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về bảo mật CNTT trong thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

Bảo mật được chứng nhận AWS - cấp độ Chuyên môn (0:39)

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên môn

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút

mini-icon_price

Lệ phí
300 USD (Bài thi thử: 40 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể