Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò Kiến trúc sư giải pháp–Chuyên nghiệp có ít nhất một năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong việc quản lý và vận hành các hệ thống trên AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có quy mô cực kỳ linh hoạt, mức độ khả dụng cao, dung sai cao và đáng tin cậy trên AWS
 • Lựa chọn các dịch vụ AWS phù hợp để thiết kế và triển khai một ứng dụng dựa trên các yêu cầu cho trước
 • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, đa bậc trên AWS
 • Thiết kế và triển khai các hoạt động vận hành ở quy mô toàn doanh nghiệp trên AWS
 • Thực thi các chiến lược kiểm soát chi phí
 • Từ hai năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS
 • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
 • Quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển thanh toán AWS và Bảng điều khiển quản lý AWS
 • Giải thích và áp dụng năm nội dung chủ đạo của Framework kiến trúc tối ưu của AWS
 • Thiết kế kiến trúc lai bằng cách sử dụng các công nghệ AWS chính (như VPN, AWS Direct Connect)
 • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp
 • Quen với ngôn ngữ script
 • Quen với môi trường Windows và Linux
 • Liên kết các mục tiêu kinh doanh với yêu cầu của ứng dụng/kiến trúc
 • Xây dựng một quy trình triển khai và tích hợp liên tục

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi cấp chứng nhận. Bạn nên có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS.

icon_solutions-architect-pro

Tổng quan về kỳ thi

mini-icon_exam_2
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_price
mini-icon_language

Hình thức thi
Trắc nghiệm, nhiều đáp án

Loại kỳ thi
Chuyên nghiệp

Thời lượng thi
170 phút

Lệ phí thi
300 USD

Ngôn ngữ trong kỳ thi
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể

icon_solutions-architect-pro

Advanced Architecting on AWS

Lớp học | 3 ngày

Xây dựng dựa trên các khái niệm được giới thiệu trong Architecting on AWS. Tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp phức tạp kết hợp các dịch vụ dữ liệu, quản trị và bảo mật trên nền tảng AWS. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các dịch vụ AWS chuyên dụng có khả năng hỗ trợ kiến trúc lai, bao gồm AWS Direct Connect và AWS Storage Gateway, đồng thời, tìm hiểu về những biện pháp thực hành tốt nhất để xây dựng các ứng dụng có quy mô linh hoạt, có thể điều chỉnh, bảo mật và có độ khả dụng cao trên AWS.

icon_solutions-architect-pro

Hội thảo trang bị trước kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

Lớp học | 1 ngày

Chuẩn bị cho kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp. Đây là kỳ thi kiểm tra các kỹ năng chuyên môn nâng cao và kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS. Trong hội thảo nâng cao kéo dài cả ngày này, bạn sẽ học cách chuẩn bị và thành công trong kỳ thi. 

icon_security

Kiến thức cơ bản về bảo mật của AWS

Lớp học | 1 ngày

Khóa học Kiến thức cơ bản về bảo mật của AWS được thiết kế để giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây và bảo mật AWS, bao gồm kiểm soát và quản lý truy cập AWS, quản trị, ghi nhật ký và phương thức mã hóa. Khóa học này cũng bao gồm các giao thức tuân thủ liên quan đến bảo mật, chiến lược quản lý rủi ro và tính năng bảo mật của các dịch vụ AWS.

icon_solutions-architect

Kiến trúc tối ưu của AWS

Kỹ thuật số | 2 giờ

Framework kiến trúc tối ưu cho phép bạn đưa ra các quyết định có căn cứ về kiến trúc của bạn theo cách thức dành cho đám mây và nắm bắt tác động của các quyết định thiết kế được đưa ra. Bằng cách sử dụng Framework kiến trúc tối ưu, bạn sẽ nắm bắt được các rủi ro trong kiến trúc của mình cũng như học hỏi các cách thức loại bỏ chúng. Khóa học này được thiết kế để phân tích chuyên sâu Framework kiến trúc tối ưu của AWS và năm nội dung chủ đạo của framework này.

icon_operations

EC2 Systems Manager

Kỹ thuật số| 2 giờ

Khóa học Amazon EC2 Systems Manager được thiết kế để hướng dẫn các đối tác và khách hàng cách làm việc với Amazon EC2 Systems Manager. Khóa học này bao gồm 7 tính năng: Run Command, Quản lý trạng thái, Inventory, Maintenance Window, Path Manager, Automation và Kho lưu trữ thông số. Loạt video này giới thiệu tổng quan về tất cả bảy tính năng cộng với các tình huống chuyên sâu trong thế giới thực.

icon_developer

Di chuyển lên AWS

Lớp học | 2 ngày

Khóa học Di chuyển lên AWS tập trung vào quá trình lập kế hoạch và di chuyển khối lượng công việc hiện có lên Đám mây AWS. Khóa học này bao gồm các chiến lược di chuyển đám mây khác nhau có thảo luận chi tiết về từng giai đoạn của quá trình di chuyển, bao gồm khám phá danh mục ứng dụng, lập kế hoạch di chuyển ứng dụng và thiết kế, thực thi di chuyển, xác thực sau di chuyển và tối ưu hóa ứng dụng.