Đặt lịch thi

Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp kiểm tra các kỹ năng chuyên môn nâng cao và kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS. Ví dụ về những kiến thức mà bạn cần nắm được cho bài thi này bao gồm:

 • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao, dung sai cao và tin cậy trên AWS
 • Lựa chọn các dịch vụ AWS phù hợp để thiết kế và triển khai một ứng dụng dựa trên các yêu cầu cho trước
 • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, đa bậc trên AWS
 • Thiết kế và triển khai các hoạt động vận hành ở quy mô toàn doanh nghiệp trên AWS
 • Thực thi các chiến lược kiểm soát chi phí

Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi này có:

 • Khuyến nghị có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên
 • Trên hai năm kinh nghiệm thực tế trở lên với thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS
 • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
 • Năng lực đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng, dự án hoặc doanh nghiệp
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
 • Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút
 • Bài thi được trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật
 • Phí đăng ký thi thử là 40 USD
 • Phí đăng ký thi là 300 USD
Tải xuống hướng dẫn bài thi
Tải xuống câu hỏi mẫu

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?