Đặt lịch thi

Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò Kiến trúc sư giải pháp–Chuyên nghiệp. Bài thi này sẽ xác thực kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật nâng cao trong thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS.

Bài thi xác thực khả năng của ứng viên trong việc:

 • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao, dung sai cao và tin cậy trên AWS
 • Lựa chọn các dịch vụ AWS phù hợp để thiết kế và triển khai một ứng dụng dựa trên các yêu cầu cho trước
 • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, đa bậc trên AWS
 • Thiết kế và triển khai các hoạt động vận hành ở quy mô toàn doanh nghiệp trên AWS
 • Thực thi các chiến lược kiểm soát chi phí

Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị về AWS và CNTT tổng quát

 • Từ hai năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS
 • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS
 • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp
 • Quen với ngôn ngữ script
 • Quen với môi trường Windows và Linux
 • Quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển tính phí AWS và Bảng điều khiển quản lý AWS
 • Giải thích và áp dụng năm nội dung chủ đạo của Framework kiến trúc tối ưu của AWS
 • Liên kết các mục tiêu kinh doanh với yêu cầu của ứng dụng/kiến trúc
 • Thiết kế kiến trúc lai bằng cách sử dụng các công nghệ AWS chính (như VPN, AWS Direct Connect)
 • Xây dựng một quy trình triển khai và tích hợp liên tục
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
 • Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút
 • Bài thi được trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật
 • Phí đăng ký thi thử là 40 USD
 • Phí đăng ký thi là 300 USD
Tải xuống hướng dẫn bài thi

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?