Cho phép khách hàng là một phần cốt lõi của AWS DNA. Trung tâm tuân thủ khách hàng tập trung vào bảo mật và tuân thủ của khách hàng trên AWS. Tìm hiểu từ những trải nghiệm của khách hàng khác và khám phá cách các đồng nghiệp của bạn đã giải quyết những thách thức khó khăn về tuân thủ, quản trị và kiểm tra trong môi trường pháp luật ngày nay.

Bạn cũng có thể truy cập vào Lộ trình học tập cho Chuyên viên đánh giá đám mây đầu tiên trong ngành của chúng tôi. Các tài nguyên học tập đại học trực tuyến này là những lộ trình học tập logic được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia bảo mật, tuân thủ và kiểm tra, cho phép bạn xây dựng dựa trên các kỹ năng CNTT của mình để chuyển môi trường sang thế hệ bảo đảm bảo mật và kiểm tra tiếp theo.

Bạn đang tìm kiếm tin tức mới nhất về Tuân thủ trên đám mây?

Truy cập Blog bảo mật AWS

Khám phá cách những đồng nghiệp của bạn đã giải quyết các thách thức về tuân thủ, quản trị và kiểm tra trong môi trường pháp luật ngày nay

Tăng tốc độ di chuyển của bạn với QuickStarts

AWS GovCloud

Khung tuân thủ cho Khối lượng công việc liên bang và DoD trong AWS GovCloud (Hoa Kỳ)

HIPAA

Triển khai kiến trúc đám mây hỗ trợ chương trình tuân thủ HIPAA của bạn

Triển khai quy trình làm việc tự động để khắc phục những sai lệch so với Biện pháp thực hành tốt nhất về tính bảo mật nền tảng của PCI DSS và AWS

Kiến trúc đám mây hỗ trợ NCSC và CIS cho khối lượng công việc UK-OFFICIAL

Chuyển tiếp nhanh các kỹ năng kiểm tra trên đám mây của bạn cho các môi trường ngày nay 

Khách hàng AWS trong các ngành có quy định chặt chẽ như dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe có xu hướng trải qua những đợt kiểm tra bảo mật thường xuyên. Để giúp những đợt kiểm tra này hiệu quả hơn, AWS đã phát hành Lộ trình học tập cho chuyên viên đánh giá AWS. Tập hợp các lớp học trực tuyến và trực tiếp này cung cấp nền giáo dục cơ bản và nâng cao về việc triển khai bảo mật trong Đám mây AWS và sử dụng các công cụ AWS để thu thập thông tin cần thiết để đánh giá môi trường AWS. Lộ trình học tập cũng bao gồm một tập hợp các phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân nhằm giúp bạn có được kinh nghiệm thực hành để đánh giá việc sử dụng các dịch vụ AWS của bạn.

Sau khi hoàn thành Lộ trình học tập cho Chuyên viên đánh giá AWS, bạn sẽ hiểu được cách bộ phận CNTT của bạn sử dụng dịch vụ AWS và có thể tham gia hiệu quả hơn với các đội ngũ tuân thủ và bảo mật của bạn. Lộ trình học tập được thiết kế dành riêng cho:

  • Cán bộ điều hành đánh giá
  • Chuyên viên đánh giá hiện trường
  • Chuyên viên đánh giá nội bộ chuyên nghiệp

Tăng tốc kiến trúc của bạn dựa trên phương pháp hay nhất trong ngành 

  • Xem kiến trúc »

  • Xem kiến trúc »

AWS xây dựng các dịch vụ của mình với những phương pháp tốt nhất trong ngành và kiến trúc luôn sẵn sàng giúp chúng tôi thiết kế một môi trường ứng dụng an toàn thích hợp.
Druva
Tính linh hoạt cộng với khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ đã biến AWS trở thành lựa chọn phù hợp với chúng tôi.
AmInvest

Tìm hiểu về các yêu cầu duy nhất của "Internet of Things"

AWS IoT cho phép các thiết bị kết nối tương tác một cách bảo mật với các ứng dụng trên đám mây và các thiết bị khác. AWS IoT có thể xử lý và định tuyến tin nhắn đến các điểm cuối AWS một cách bảo mật.