Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon

Dễ dàng lưu trữ, chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa của bạn ở bất cứ nơi nào

500 MB kho lưu trữ riêng mỗi tháng

trong 1 năm với Bậc miễn phí của AWS

Đưa hình ảnh bộ chứa lên Amazon ECR mà không cần cài đặt hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng và lấy hình ảnh bằng bất kỳ công cụ quản lý nào.

Chia sẻ và tải xuống hình ảnh một cách an toàn qua Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật (HTTPS) với tính năng mã hóa tự động và kiểm soát truy cập.

Truy cập và phân phối hình ảnh nhanh hơn, giảm thời gian tải xuống và cải thiện tính khả dụng bằng cơ sở hạ tầng ổn định, có quy mô linh hoạt.

Cách thức hoạt động

Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECR) là sổ đăng ký bộ chứa được quản lý hoàn toàn, cung cấp dịch vụ lưu trữ hiệu suất cao để bạn có thể triển khai thành phần lạ và hình ảnh ứng dụng ở bất kỳ đâu một cách đáng tin cậy.

Trường hợp sử dụng

Quản lý lỗ hổng phần mềm

Sử dụng Amazon Inspector - dịch vụ quản lý lỗ hổng được tích hợp chặt chẽ - để đáp ứng các yêu cầu bảo mật về tuân thủ hình ảnh, từ đó tự động hóa quá trình quét đánh giá lỗ hổng và định tuyến nhãn khắc phục.

Hợp lý hóa khối lượng công việc triển khai

Xuất bản các ứng dụng trong bộ chứa chỉ với một lệnh duy nhất và dễ dàng tích hợp những môi trường tự quản lý của bạn.

Quản lý các chính sách về vòng đời của hình ảnh


Tự động lưu các hình ảnh gần đây nhất và lưu trữ hình ảnh bạn không cần đến. Sử dụng quy tắc và gắn thẻ để nhanh chóng truy cập hình ảnh.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các lợi ích của bộ chứa AWS

Tìm hiểu thêm về tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng thay đổi quy mô của các dịch vụ bộ chứa AWS.

Truy cập trang bộ chứa »

Bắt đầu sử dụng Amazon ECR


Làm theo hướng dẫn từng bước về Bảng điều khiển quản lý trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để được hướng dẫn chi tiết.

Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Kết nối với chuyên gia


Nhận hướng dẫn từ chuyên gia về cách sử dụng Amazon ECR trong tổ chức của bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS