Amazon Elastic File System

Kho lưu trữ tệp phi máy chủ, linh hoạt toàn phần

Lợi ích của Amazon EFS

Tạo, cấu hình những hệ thống tệp chung một cách đơn giản và nhanh chóng cho các dịch vụ điện toán của AWS—không yêu cầu cung cấp, triển khai, vá lỗi hay bảo trì.

Bắt đầu

Điều chỉnh quy mô khối lượng công việc theo nhu cầu lên đến nhiều petabyte dung lượng lưu trữ và nhiều gigabyte mỗi giây thông lượng ngay từ đầu.

Khám phá thêm

Giảm TCO nhờ quản lý vòng đời tự động các lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên và Lưu trữ tối ưu hóa chi phí được thiết kế để giảm chi phí đến 97%.

Tìm hiểu cách thức

Truy cập vào tệp của bạn một cách bảo mật và đáng tin cậy bằng hệ thống tệp được quản lý hoàn toàn, được thiết kế để đạt độ sẵn sàng cao 99,99 (4 số 9) và độ bền 99,999999999% (11 số 9).

Tìm hiểu thêm

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) tự động mở rộng và thu hẹp khi bạn bổ sung, loại bỏ tệp mà không cần quản lý hay cung cấp.
Amazon EFS – Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Chia sẻ mã và các tệp khác một cách bảo mật, có tổ chức để tăng cường sự linh hoạt của DevOps cũng như đáp lại phản hồi của khách hàng nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm về cách đơn giản hóa DevOps

Duy trì và chia sẻ dữ liệu từ bộ chứa AWS và các ứng dụng phi máy chủ của bạn mà không cần quản lý.

Tìm hiểu thêm về sự phát triển của ứng dụng

Dễ sử dụng và mở rộng quy mô hơn, Amazon EFS cung cấp hiệu năng và độ nhất quán cần thiết cho máy học (ML) và khối lượng công việc phân tích dữ liệu lớn.

Tìm hiểu thêm về khối lượng công việc với dữ liệu lớn

Đơn giản hóa việc lưu trữ ổn định khối lượng công việc của hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại. Đưa các sản phẩm và dịch vụ của bạn ra ngoài thị trường nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và bảo mật hơn với mức chi phí thấp hơn.

Tìm hiểu về việc nâng cao hệ thống quản lý nội dung


Khám phá thêm về AWS