Amazon EKS Distro

Một bản phân phối mã nguồn mở của Kubernetes

Amazon EKS Distro là bản phân phối Kubernetes được Amazon EKS sử dụng để giúp tạo các cụm đáng tin cậy và an toàn. EKS Distro bao gồm các tệp nhị phân và bộ chứa Kubernetes nguồn mở, etcd (cơ sở dữ liệu cấu hình cụm), kết nối mạng, phần bổ trợ lưu trữ, tất cả đều đã được kiểm tra về tính tương thích. Bạn có thể triển khai EKS Distro ở bất cứ đâu mà ứng dụng của bạn cần chạy.

Bạn có thể triển khai các cụm và để AWS đảm nhận việc kiểm tra và theo dõi các bản cập nhật, tính phụ thuộc và bản vá lỗi của Kubernetes. Mỗi EKS Distro đều xác minh khả năng tương thích của các phiên bản mới của Kubernetes. Mã nguồn, công cụ nguồn mở và các cài đặt được cung cấp cho các bản dựng có thể tái tạo. EKS Distro sẽ cung cấp hỗ trợ mở rộng cho Kubernetes với các bản dựng của phiên bản trước được cập nhật các bản vá lỗi bảo mật mới nhất. EKS Distro có sẵn dưới dạng nguồn mở trên GitHub.

Lợi ích

Nhận được các bản dựng Kubernetes nhất quán

EKS Distro cung cấp cùng một bản dựng có thể cài đặt và mã của nguồn mở Kubernetes mà Amazon EKS sử dụng. Bạn có thể thực hiện các bản dựng có thể tái tạo với mã nguồn, công cụ và tài liệu được cung cấp.

Chạy Kubernetes trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào

Bạn có thể triển khai EKS Distro trên cơ sở hạ tầng phần cứng tự cung cấp của riêng mình, bao gồm các máy chủ bare-metal hoặc máy ảo VMware vSphere hoặc trên các phiên bản Amazon EC2.

Có một bản phân phối đáng tin cậy và an toàn hơn

EKS Distro sẽ cung cấp hỗ trợ mở rộng cho các phiên bản Kubernetes phù hợp với Chính sách vòng đời phiên bản Amazon EKS bằng cách cập nhật các bản dựng của phiên bản trước với các bản vá lỗi bảo mật quan trọng mới nhất.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_Amazon-EKS-Distro@2x
Sign up for a free account
Bạn có thắc mắc nào không?

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Amazon EKS Distro trên GitHub

Bắt đầu xây dựng với Amazon EKS Distro trên GitHub.

Tìm hiểu thêm