Thực hiện các bản dựng có thể tái tạo với mã nguồn mở Kubernetes, công cụ và tài liệu tương tự như của Amazon EKS.

Triển khai EKS Distro trên cơ sở hạ tầng phần cứng tự cung cấp của riêng bạn, bao gồm các máy chủ vật lý, máy ảo VMware vSphere và các phiên bản Amazon EC2.

Cập nhật những bản dựng của bạn với các bản vá lỗi bảo mật mới nhất, cùng sự hỗ trợ mở rộng phù hợp với Chính sách vòng đời phiên bản Amazon EKS.

Cách thức hoạt động

Amazon EKS Distro là bản phân phối Kubernetes được xây dựng, duy trì bởi AWS và sử dụng bởi Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) để giúp dễ dàng tạo các cụm đáng tin cậy và an toàn.

Trường hợp sử dụng

Triển khai nhất quán tại chỗ cũng như trên đám mây

Trong những phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) của riêng mình, bạn có thể chạy các thành phần Kubernetes an toàn, đã được xác thực và thử nghiệm hỗ trợ tương tự cho Amazon EKS.

Hiện đại hóa các ứng dụng tại chỗ

Loại bỏ nhu cầu cập nhật ngược Kubernetes và các bản vá bảo mật để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Tận dụng phần cứng hiện có

Tiếp tục sử dụng phần cứng và trung tâm dữ liệu của riêng bạn để chạy các khối lượng công việc Kubernetes của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Tải xuống Amazon EKS Distro

Tìm mọi thông tin bạn cần để xây dựng các thành phần nguồn tạo nên EKS Distro.

Tải xuống ngay »

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Distro trên GitHub.


Tìm hiểu thêm »

Giải đáp thắc mắc

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về độ khả dụng của EKS Distro, tạo cụm và hỗ trợ phiên bản.

Tìm hiểu thêm về EKS Distro »

Khám phá thêm về AWS