Amazon ElastiCache

Kho dữ liệu trong bộ nhớ được quản lý và tương thích với Redis hoặc Memcached

Amazon ElastiCache cung cấp RedisMemcached được quản lý toàn phần. Triển khai, chạy và tăng quy mô một cách liền mạch cho các kho dữ liệu trên bộ nhớ tương thích với nguồn mở thông dụng. Xây dựng ứng dụng chuyên sâu dữ liệu hoặc cải thiện hiệu năng của các ứng dụng hiện có bằng cách truy xuất dữ liệu từ kho dữ liệu trên bộ nhớ có lưu lượng cao và độ trễ thấp. Amazon ElastiCache là lựa chọn thông dụng đối với các ứng dụng Trò chơi, Công nghệ quảng cáo, Dịch vụ tài chính, Chăm sóc sức khỏe và IoT.

Lợi ích

Hiệu năng cực cao

Amazon ElastiCache hoạt động như một kho dữ liệu trên bộ nhớ và bộ đệm để hỗ trợ các ứng dụng khắt khe nhất yêu cầu thời gian phản hồi nhỏ hơn mili giây. Bằng việc sử dụng ngăn xếp tối ưu hóa từ đầu đến cuối chạy trên nút dành riêng cho khách hàng, Amazon ElastiCache cung cấp hiệu năng cực nhanh, bảo mật tốt.

Được quản lý toàn phần

Bạn không cần phải thực hiện các tác vụ quản lý như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, thiết lập, cấu hình, giám sát, khắc phục sự cố và sao lưu. ElastiCache liên tục giám sát các cụm để vận hành khối lượng công việc của bạn, giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng có giá trị cao hơn.

Có khả năng mở rộng

Amazon ElastiCache có thể mở rộng quy mô, thu hẹp quy mô và tăng quy mô để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng thay đổi.    Ghi và tăng quy mô bộ nhớ được hỗ trợ với tính năng phân mảnh. Các bản sao cung cấp khả năng tăng quy mô đọc.

Amazon ElastiCache Engines

ElastiCache dành cho Redis
Quản lý và phân tích dữ liệu di chuyển nhanh với kho dữ liệu trong bộ nhớ linh hoạt.
 
ElastiCache dành cho Memcached
Xây dựng Bậc bộ đệm quy mô linh hoạt cho các ứng dụng chuyên sâu dữ liệu.

Cách thức hoạt động

Kho dữ liệu trong bộ nhớ và bộ đệm

Khách hàng

Adobe
Tìm hiểu cách Adobe sử dụng ElastiCache để xây dựng ứng dụng thời gian thực.
Airbnb
Tìm hiểu cách Airbnb sử dụng ElastiCache để lưu trữ toàn trang web.
Expedia
Tìm hiểu cách Expedia sử dụng ElastiCache để kiểm thử AB.
McDonalds
Tìm hiểu cách McDonald's sử dụng ElastiCache cho thương mại điện tử.

Bắt đầu với Amazon ElastiCache

Amazon Elasticache dành cho Redis

Đăng ký

Nhận quyền truy cập Bậc miễn phí của Amazon ElastiCache.
Tìm hiểu về Amazon Elasticache dành cho Redis

Tìm hiểu qua hướng dẫn từng bước đơn giản

Khám phá cách tạo cụm Redis.
Bắt đầu với ElastiCache dành cho Redis

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu xây dựng bằng việc tham khảo hướng dẫn sử dụng.