Amazon ElastiCache

Mở rộng phạm vi và đạt độ trễ chỉ tính bằng micro giây với tính năng lưu trữ tạm thời dữ liệu trên RAM

750 giờ miễn phí

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ứng dụng, giảm độ trễ xuống mức chỉ tính bằng micro giây.

Mở rộng phạm vi chỉ với một vài cú nhấp chuột nhằm đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khắt khe nhất, hoạt động trên toàn Internet của bạn.

Giảm chi phí và loại bỏ chi phí vận hành bộ nhớ đệm tự quản lý.

Xây dựng với lựa chọn Redis hoặc Memcached, hai công nghệ bộ nhớ đệm mã nguồn mở phổ biến.

Cách thức hoạt động

Amazon ElastiCache là một dịch vụ lưu trữ tạm thời dữ liệu trên RAM được quản lý hoàn toàn, hỗ trợ các trường hợp sử dụng linh hoạt theo thời gian thực. Bạn có thể sử dụng ElastiCache để lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm, giúp tăng hiệu suất ứng dụng và cơ sở dữ liệu, hoặc dùng dịch vụ này như một kho lưu trữ dữ liệu chính cho các trường hợp không yêu cầu độ bền như lưu trữ phiên, bảng thành tích trò chơi, phát trực tiếp và công tác phân tích. ElastiCache tương thích với Redis và Memcached. 

Bộ nhớ đệm và kho dữ liệu lưu trữ tạm ElastiCache

Trường hợp sử dụng

Nâng cao hiệu suất ứng dụng

Truy cập dữ liệu với độ trễ chỉ tính bằng micro giây và thông lượng cao để hiệu suất ứng dụng đạt mức thần tốc.

Dễ dàng tải cơ sở dữ liệu backend

Lưu trữ dữ liệu của bạn vào bộ nhớ đệm nhằm giảm áp lực lên cơ sở dữ liệu backend, nâng cao khả năng mở rộng ứng dụng và giảm gánh nặng hoạt động.

Xây dựng kho dữ liệu có độ trễ thấp

Sử dụng ElastiCache để lưu trữ các tập dữ liệu không bền trong bộ nhớ và hỗ trợ những ứng dụng hoạt động theo thời gian thực với độ trễ chỉ tính bằng micro giây.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thông qua hướng dẫn đơn giản

Khám phá cách tạo nhóm và cụm mạng con, cũng như cách kết nối với một nút.

Tìm hiểu cách thức »

Bắt đầu xây dựng

Xem hướng dẫn sử dụng Redis và Memcached khi dùng thử ElastiCache để bắt đầu.

Đọc tài liệu »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS