AWS Elastic Beanstalk

Bắt đầu dễ dàng, Không thể phát triển hơn được

AWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS.

Bạn có thể dễ dàng tải mã của bạn lên và Elastic Beanstalk sẽ tự động xử lý việc triển khai, từ cung cấp công suất, cân bằng tải, tự động điều chỉnh quy mô đến giám sát trạng thái ứng dụng. Đồng thời, bạn vẫn có toàn quyền kiểm những tài nguyên AWS vận hành ứng dụng của bạn và có thể truy cập các tài nguyên quan trọng vào bất kỳ lúc nào.

Không tính thêm phí khi sử dụng Elastic Beanstalk – bạn chỉ phải trả phí cho những tài nguyên AWS mà bạn cần để lưu trữ và chạy ứng dụng của mình.

Giới thiệu về AWS Elastic Beanstalk

Lợi ích

Bắt đầu nhanh chóng và đơn giản

Elastic Beanstalk là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để triển khai ứng dụng của bạn trên AWS. Bạn chỉ cần sử dụng AWS Management Console, một kho lưu mã nguồn phần mềm Git hoặc một môi trường triển khai tích hợp (IDE) chẳng hạn như Eclipse hoặc Visual Studio để tải ứng dụng của bạn lên và Elastic Beanstalk sẽ tự động xử lý các công việc triển khai như cung cấp công suất, cân bằng tải, tự động điều chỉnh quy mô và giám sát trạng thái ứng dụng. Trong vòng vài phút, ứng dụng của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng mà bạn không cần phải thực hiện bất kỳ công việc cấu hình liên quan đến hạ tầng hoặc tài nguyên nào.

Năng suất của nhà phát triển

Elastic Beanstalk cung cấp và vận hành hạ tầng và quản lý ngăn xếp ứng dụng (nền tảng) cho bạn, do đó bạn không phải mất thời gian hoặc phát triển kiến thức chuyên môn. Nó cũng sẽ đảm bảo nền tảng cơ bản sẽ duy trì việc chạy ứng dụng của bạn theo các bản vá và cập nhật mới nhất. Thay vào đó, bạn có thể tập trung vào viết mã hơn là dành thời gian quản lý và cấu hình máy chủ, cơ sở dữ liệu, các bộ cân bằng tải, tường lửa và mạng.

Không gì có thể phát triển hơn

Elastic Beanstalk tự động tăng và giảm quy mô ứng dụng của bạn dựa vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng bằng cách sử dụng các cài đặt Auto Scaling có thể dễ dàng điều chỉnh. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các thông số sử dụng CPU để kích hoạt các hoạt động Auto Scaling. Với Elastic Beanstalk, ứng dụng của bạn có thể xử lý các tình huống cao điểm về khối lượng công việc hoặc lưu lượng trong khi vẫn giảm thiểu chi phí cho bạn.

Kiểm soát tài nguyên hoàn toàn

Bạn được tự do lựa chọn những tài nguyên AWS như loại phiên bản Amazon EC2 và loại bộ xử lý để vận hành khối lượng công việc, tối ưu cho ứng dụng của bạn. Bạn cũng có toàn quyền kiểm soát những tài nguyên AWS vận hành ứng dụng của bạn. Nếu bạn quyết định bạn muốn tiếp nhận một số (hoặc toàn bộ) các thành phần của hạ tầng của bạn, bạn có thể làm việc này một cách nhuần nhuyễn bằng cách sử dụng các tính năng quản lý của Elastic Beanstalk.

Bắt đầu sử dụng AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Ngay lập tức có quyền truy cập Bảng điều khiển quản lý Amazon AWS.

icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS Elastic Beanstalk

Truy cập trang AWS Elastic Beanstalk
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS Elastic Beanstalk
Bạn có thêm thắc mắc?
Liên hệ với chúng tôi