Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng AWS Elastic Beanstalk. Bạn chỉ trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc bộ chứa S3) mà bạn tạo để lưu trữ và chạy ứng dụng. Bạn chỉ trả phí cho những gì mình đã dùng và khi đang sử dụng; không có phí tối thiểu và phí cam kết trả trước. 

Chi phí vận hành trang web bằng Elastic Beanstalk có thể thay đổi theo một vài yếu tố như số lượng phiên bản Amazon EC2 cần thiết để xử lý lưu lượng truy cập trang web, băng thông mà ứng dụng tiêu thụ và tùy chọn cơ sở dữ liệu hoặc lưu trữ mà ứng dụng sử dụng. Chi phí chính cho một ứng dụng web thường sẽ đến từ các phiên bản Amazon EC2 và Elastic Load Balancing giúp phân tán lưu lượng truy cập giữa các phiên bản đang chạy ứng dụng.

Để biết thêm chi tiết về giá dịch vụ AWS, hãy xem mục giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan:

Giá của Amazon EC2 (bao gồm giá của các phiên bản Theo nhu cầu, phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot, cân bằng tải, lưu trữ khối co giãn và truyền dữ liệu)

Giá của Amazon S3 (bao gồm giá lưu trữ và truyền dữ liệu)

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu của AWS với Elastic Beanstalk, xem liên kết bên dưới để biết mức giá:

Giá của Amazon RDS (bao gồm giá của các phiên bản cơ sở dữ liệu, lưu trữ bản sao lưu và truyền dữ liệu)

Giá của Amazon DynamoDB (bao gồm giá lưu trữ dữ liệu, công suất thông lượng và truyền dữ liệu)

Giá của Amazon SimpleDB (bao gồm giá lưu trữ, xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu)

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu thêm các tài nguyên về AWS Elastic Beanstalk

Tham khảo trang tài nguyên AWS Elastic Beanstalk
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi