Bậc miễn phí của AWS

Trải nghiệm miễn phí và thực tế với nền tảng, sản phẩm và dịch vụ AWS

Nổi bật

Các công ty khởi nghiệp có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng AWS

AWS Activate cung cấp cho các công ty khởi nghiệp đủ điều kiện một nguồn tài nguyên, bao gồm các khoản tín dụng AWS miễn phí để chi tiêu cho các dịch vụ AWS và Hỗ trợ AWS.

Đăng ký Activate ngay hôm nay »

Các loại ưu đãi

Khám phá hơn 100 sản phẩm và bắt đầu xây dựng trên AWS bằng Bậc miễn phí. Có ba loại ưu đãi miễn phí
tùy theo sản phẩm mà khách hàng sử dụng. Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tìm hiểu về các ưu đãi của chúng tôi.

Dùng thử miễn phí

Dùng thử miễn phí

Ưu đãi dùng thử miễn phí ngắn hạn bắt đầu từ ngày bạn kích hoạt một dịch vụ cụ thể
12 tháng miễn phí

12 tháng miễn phí

Hãy tận hưởng các ưu đãi sau trong 12 tháng tính từ ngày đầu tiên bạn đăng ký AWS
Luôn miễn phí

Luôn miễn phí

Các ưu đãi bậc miễn phí sau không hết hạn và được cung cấp cho tất cả khách hàng AWS

Bậc miễn phí của AWS

Trải nghiệm miễn phí và thực tế với nền tảng, sản phẩm và dịch vụ AWS

Nổi bật

Các công ty khởi nghiệp có thể đủ điều kiện nhận Tín dụng AWS

AWS Activate cung cấp cho các công ty khởi nghiệp đủ điều kiện một nguồn tài nguyên, bao gồm các khoản tín dụng AWS miễn phí để chi tiêu cho các dịch vụ AWS và Hỗ trợ AWS.

Đăng ký Activate ngay hôm nay »

Các loại ưu đãi

Khám phá hơn 100 sản phẩm và bắt đầu xây dựng trên AWS bằng Bậc miễn phí. Có ba loại ưu đãi miễn phí tùy theo sản phẩm mà khách hàng sử dụng.

Luôn miễn phí
12 tháng miễn phí
Dùng thử miễn phí

Chi tiết về Bậc miễn phí

Sắp xếp thứ hạng
  • Sắp xếp thứ hạng
1

12 tháng miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này chỉ áp dụng cho khách hàng AWS mới và có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Luôn miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng cả khách hàng hiện có và mới của AWS đều có thể sử dụng không giới hạn ưu đãi này.

Bản dùng thử: Các ưu đãi bậc miễn phí này là các ưu đãi bản dùng thử ngắn hạn bắt đầu từ thời điểm sử dụng lần đầu tiên. Sau khi hết khoảng thời gian dùng thử, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang của dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá).

Bậc miễn phí của AWS thuộc Amazon áp dụng cho các dịch vụ thành viên trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS không được cung cấp tại các Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ)* ở thời điểm hiện tại.

*Bậc miễn phí Lambda nay đã có sẵn tại Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ). Xem định giá Lambda để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm về Sản phẩm Bậc miễn phí AWS

Duyệt qua bộ sưu tập video của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí AWS cũng như cách thiết lập và giám sát tài khoản của bạn.

Bậc miễn phí AWS là gì và cách sử dụng như thế nào? (3:26)
Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có vượt quá giới hạn Bậc miễn phí hay không? (7:09)
Tối ưu hóa chi phí: Kéo dài thời gian hoạt động của bạn để tiến xa hơn (57:46)
Giới thiệu về AWS (10:36)

Câu hỏi thường gặp

Đọc qua Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí của AWS và cách giám sát tài khoản của bạn.