Thông tin chung

Câu hỏi: Bậc miễn phí của AWS là gì?

Bậc miễn phí của AWS đem đến cho khách hàng khả năng khám phá và dùng thử miễn phí các dịch vụ của AWS đến mức giới hạn được quy định cho từng dịch vụ. Bậc miễn phí gồm có ba loại hình cung cấp: Bậc miễn phí 12 tháng, ưu đãi Luôn miễn phí và các bản dùng thử ngắn hạn. Các dịch vụ áp dụng Bậc miễn phí 12 tháng cho phép khách hàng sử dụng sản phẩm miễn phí đến mức giới hạn được quy định trong vòng một năm tính từ ngày kích hoạt tài khoản. Các dịch vụ áp dụng ưu đãi Luôn miễn phí cho phép khách hàng sử dụng sản phẩm miễn phí đến mức giới hạn được quy định miễn là họ vẫn là khách hàng của AWS. Các dịch vụ áp dụng hình thức dùng thử ngắn hạn được sử dụng miễn phí trong khoảng thời gian được quy định hoặc đến mức giới hạn một lần tùy theo dịch vụ được chọn. Thông tin chi tiết về các giới hạn và dịch vụ được cung cấp miễn phí được mô tả chi tiết trong từng thẻ trên trang Bậc miễn phí. Khi lượng sử dụng của ứng dụng vượt quá giới hạn của bậc miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá cả). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Bậc miễn phí của AWS hết hạn khi nào?

Các dịch vụ áp dụng Bậc miễn phí 12 tháng cho phép khách hàng sử dụng sản phẩm miễn phí đến mức giới hạn được quy định trong vòng một năm tính từ ngày kích hoạt tài khoản. Các dịch vụ áp dụng ưu đãi Luôn miễn phí cho phép bạn sử dụng sản phẩm miễn phí đến mức giới hạn được quy định miễn là bạn có tài khoản AWS hợp lệ. Các dịch vụ áp dụng hình thức dùng thử ngắn hạn được sử dụng miễn phí trong khoảng thời gian được quy định hoặc đến mức giới hạn một lần tùy theo dịch vụ được chọn. Khi bậc miễn phí hết hạn hoặc lượng sử dụng của ứng dụng vượt quá giới hạn của bậc miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá cả). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Tôi cần làm gì để đủ điều kiện dùng Bậc miễn phí của AWS?

Tất cả các đối tượng khách hàng – sinh viên, doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và các công ty trong danh sách Fortune 500 đều được sử dụng Bậc sử dụng miễn phí của AWS, tất cả đều được chào đón đăng ký. Nếu bạn có liên kết đến Tổ chức (thuộc AWS Organizations), chỉ một tài khoản trong tổ chức được hưởng ưu đãi của Bậc miễn phí. Để tính toán lượng sử dụng Dịch vụ AWS theo bất kỳ Ưu đãi nào của Tổ chức, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng trên tất cả các tài khoản trong Tổ chức. Bạn sẽ được tính mức phí tiêu chuẩn cho việc sử dụng Dịch vụ AWS nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện áp dụng Bậc miễn phí hoặc đã vượt quá giới hạn cho dịch vụ cụ thể.

Câu hỏi: Có bất cứ giới hạn nào về cách tôi dùng bậc sử dụng miễn phí của AWS hay không?

Bậc sử dụng miễn phí của AWS không bị giới hạn ở các trường hợp sử dụng cụ thể. Ưu đãi này mang đến cho khách hàng mới của AWS bậc sử dụng miễn phí đối với các dịch vụ AWS cụ thể để giúp bạn bắt đầu. Nếu bạn có ý tưởng mới muốn triển khai hoặc nếu bạn đã có sẵn ứng dụng muốn chạy trên nền tảng đám mây thì đây sẽ là cách thức tuyệt vời để bắt đầu miễn phí. Một số ý tưởng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tạo máy chủ lưu trữ cho các trang web hoặc blog lưu lượng thấp, các ứng dụng mạng xã hội, các dự án phát triển và kiểm thử, chứng minh khái niệm và nhiều ý tưởng khác. Hãy xem các khách hàng khác hiện đang sử dụng AWS như thế nào trong mục nghiên cứu điển hình.

Tính phí

Câu hỏi: Nếu chúng tôi đăng ký sử dụng Thanh toán tổng hợp, chúng tôi có được nhận Bậc miễn phí của AWS cho mỗi tài khoản không?

Không, khách hàng sử dụng Thanh toán tổng hợp để hợp nhất thanh toán trên nhiều tài khoản sẽ chỉ có quyền sử dụng một Bậc sử dụng miễn phí mỗi Tổ chức.

Câu hỏi: Nếu tôi không dùng hết lượng sử dụng miễn phí mỗi tháng, tôi có được cộng dồn sang tháng tiếp theo hay không?

Không, Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho mức sử dụng theo tháng. Mức này sẽ hết hạn vào ngày thứ nhất của tháng mới và không được tích lũy.

Câu hỏi: Nếu lượng sử dụng của tôi vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí cho một tháng cụ thể, tôi sẽ phải thanh toán bao nhiêu?

Nếu lượng sử dụng của bạn vượt quá giới hạn hàng tháng của bậc miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng của AWS. Hãy xem trang Giá AWS để biết đầy đủ thông tin chi tiết về giá cả.

Câu hỏi: Làm thế nào để biết tôi đã sử dụng bao nhiêu và liệu tôi đã vượt quá bậc sử dụng miễn phí hay chưa?

Bạn có thể xem hoạt động sử dụng hiện tại và trước đó theo dịch vụ và khu vực bằng cách đăng nhập vào Bảng thông tin quản lý tính phí và chi phí. Từ đó, bạn sẽ có thể quản lý chi phí và lượng sử dụng của mình bằng Ngân sách AWS, trực quan hóa các yếu tố thúc đẩy chi phí và xu hướng sử dụng thông qua Cost Explorer và phân tích chuyên sâu chi phí của bạn bằng cách sử dụng Báo cáo về mức sử dụng và chi phí. Để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát chi phí AWS, hãy tham khảo Hướng dẫn 10 phút Kiểm soát chi phí AWS của bạn.

Câu hỏi: Tôi đủ điều kiện để dùng bậc sử dụng miễn phí, nhưng tôi vẫn bị tính phí. Tại sao?

Các tài khoản AWS mới đều được sử dụng Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí áp dụng cho các dịch vụ AWS tham gia nhất định lên đến lượng sử dụng tối đa cụ thể mỗi tháng. Các dịch vụ được áp dụng và giới hạn sử dụng được quy định tại aws.amazon.com/free. Khi một tài khoản vượt quá giới hạn bậc miễn phí, phí dịch vụ AWS tiêu chuẩn sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn.

Nếu chưa vượt quá giới hạn của bậc miễn phí, có thể bạn đã bị tính phí cho các dịch vụ AWS khác không được hỗ trợ trong bậc miễn phí. Một số ví dụ bao gồm: nếu bạn đang chạy phiên bản t2.small thay vì phiên bản t2.micro của Amazon EC2 hoặc nếu bạn đang sử dụng dịch vụ không nằm trong ưu đãi, ví dụ như Amazon Aurora. Để xem lại hoạt động sử dụng AWS của bạn, hãy đăng nhập vào Bảng thông tin quản lý tính phí và chi phí.

Khu vực

Câu hỏi: Tôi có thể dùng Bậc miễn phí của AWS ở mọi khu vực không?

Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn. Ví dụ: bạn sẽ nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí Phiên bản micro cho Linux của Amazon EC2 trên tất cả các khu vực mà bạn sử dụng, chứ không phải 750 giờ mỗi khu vực. Mức sử dụng chưa dùng hàng tháng sẽ không được cộng dồn sang các tháng tiếp theo. Bậc miễn phí của AWS hiện cũng được cung cấp tại khu vực Trung Quốc (ZHY) và Trung Quốc (BJS). Bậc miễn phí của AWS không được áp dụng tại các khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ), ngoại trừ Lambda cho AWS GovCloud (Hoa Kỳ).

Phiên bản

Câu hỏi: Tôi có thể tìm thông tin về việc sử dụng các Phiên bản micro cho Microsoft Windows Server của Amazon EC2 theo Bậc miễn phí của AWS ở đâu?

Vui lòng tham khảo FAQ về Bậc miễn phí của AWS với Windows.

Câu hỏi: Tôi có thể tìm thông tin về việc sử dụng các Phiên bản micro của Amazon RDS theo Bậc miễn phí của AWS ở đâu?

Vui lòng tham khảo Bậc miễn phí của AWS với Amazon RDS.

Câu hỏi: Liệu một khách hàng AWS có quyền sử dụng 750 giờ cho mỗi phiên bản t2.micro cho Linux và Windows theo Bậc miễn phí của AWS hay không?

Có. Một khách hàng có quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS có thể sử dụng tối đa 750 giờ cho mỗi phiên bản t2.micro chạy Linux và Windows. Lượng sử dụng các phiên bản t2.micro cho Linux và Windows được tính riêng.

Câu hỏi: Bậc miễn phí của AWS có bao gồm Amazon S3 Reduced Redundancy Storage (RRS) hay không?

Không, Bậc miễn phí của AWS không bao gồm dung lượng lưu trữ RRS của Amazon S3. Bậc miễn phí của AWS bao gồm 5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn của Amazon S3, cung cấp độ bền cao nhất của Amazon S3.

Câu hỏi: Phiên bản EC2 nào có sẵn miễn phí? Các phiên bản EC2 t2.micro không có sẵn tại khu vực tôi muốn sử dụng. Có tùy chọn nào khác miễn phí không?

Các kích thước phiên bản EC2 có sẵn như là một phần của bậc miễn phí tùy thuộc vào khu vực bạn chọn để cung cấp tài nguyên của mình. Một số khu vực như Trung Đông (Bahrain) và Châu Âu (Stockholm) không cung cấp các phiên bản t2.micro. Trong trường hợp này, AWS cung cấp cùng mức sử dụng 750 giờ cho các phiên bản t3.micro như với phiên bản t2.micro tại các khu vực khác. Kiểm tra bảng điều khiển trong khu vực bạn dự định cung cấp tài nguyên của mình hoặc sử dụng API loại phiên bản mô tả để xác định loại nào là bậc miễn phí trong bất kỳ khu vực cụ thể nào.

Câu hỏi: Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng Amazon Redshift ở đâu trong Bậc miễn phí của AWS?

Vui lòng xem trang Bản dùng thử Amazon Redshift để biết thêm chi tiết.