FreeRTOS

Hệ điều hành thời gian thực dành cho các thiết bị hạn chế về tài nguyên

Cập nhật bảo mật miễn phí trong 2 năm

Cách hoạt động

FreeRTOS là hệ điều hành mã nguồn mở, hoạt động trên mọi đám mây theo thời gian thực, cung cấp nhân nhanh nhạy và đáng tin cậy. FreeRTOS được phân phối miễn phí theo giấy phép nguồn mở của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và được triển khai trong hơn 40 kiến ​​trúc, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều lựa chọn phần cứng cùng với tập hợp các thư viện phần mềm trang bị sẵn.

Sơ đồ minh họa cách kết nối an toàn với các dịch vụ AWS (ví dụ: AWS IoT Core hoặc AWS IoT Greengrass) bằng FreeRTOS.

Trường hợp sử dụng

Quản lý nhiều tác vụ của thiết bị thương mại

FreeRTOS hỗ trợ lên lịch tác vụ trên nhiều lõi xử lý giống nhau, chẳng hạn như máy bán hàng tự động kích hoạt bằng IoT chạy đồng thời video quảng cáo và tác vụ lựa chọn đồ uống.

Thu thập và xử lý dữ liệu cục bộ

Thu thập dữ liệu về hiệu năng hệ thống thiết bị công nghiệp và thực hiện các hành động cục bộ trọng yếu theo thời gian thực để ngăn xảy ra sự cố ngừng hoạt động.

Cập nhật thiết bị của bạn từ xa

Sử dụng dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT cùng các thiết bị FreeRTOS để tiếp cận giải pháp cập nhật OTA tích hợp, giúp bạn bảo trì và cập nhật thiết bị một cách an toàn.

Cách bắt đầu

Bắt đầu sử dụng FreeRTOS

Lập trình cho các thiết bị được kết nối dựa trên bộ vi điều khiển và thu thập dữ liệu cho các ứng dụng IoT.

Khám phá các tính năng

Tìm hiểu cách FreeRTOS giúp các thiết bị công suất thấp dễ dàng lập trình, triển khai, bảo mật, kết nối và quản lý hơn.

Truy cập thiết bị của đối tác đủ tiêu chuẩn

Xây dựng và cung cấp các giải pháp IoT thành công trên FreeRTOS.


Khám phá thêm về AWS