Ví dụ về định giá

Sau đây là các ví dụ về trò chơi và mức giá Amazon GameLift do công cụ tính giá đưa ra cho từng trò chơi. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính giá để tạo ví dụ định giá tùy chỉnh dựa trên yêu cầu chính xác của bạn.

Lưu ý: chúng tôi cung cấp ưu đãi giảm giá cho các trò chơi quy mô lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chi phí trò chơi của bạn trên 80.000 USD mỗi tháng hoặc đơn giản là bạn cần trợ giúp ước tính chi phí của mình.

Chi phí và dữ liệu nhập vào công cụ tính

Game bắn súng 5v5

Game đối kháng 1v1

Game thẻ bài 1v1

Game chiến đấu sinh tồn 100 người chơi

Công cụ phát triển trò chơi

C++ tùy chỉnh

Unreal 4

Unity

Unreal 5.X

Lượng người chơi trong mỗi phiên trò chơi

10

2

2

30

Băng thông cho mỗi người chơi (KB/s)

20

5

2

20

Phiên trò chơi hoặc bộ chứa trên mỗi phiên bản

8

24

24

4

Độ dài phiên (phút)

20

5

5

20

Hệ điều hành

Linux

Linux

Linux

Linux

% Theo nhu cầu

100

100

50

100

% Dùng ngay

0

0

50

0

CCU cao nhất trong tháng

50.000

10.000

10.000

100.000

CCU trung bình so với mức cao nhất (%)

30

30

30

30

Loại phiên bản

c5a.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB)

c5a.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB)

c5a.large (1 nhân, 2 vCPU, 4 GB)

c6i.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB)

Khu vực

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

Chi phí điện toán mỗi tháng

112.320 USD

37.440 USD

3.237 USD

181.478 USD

Chi phí băng thông mỗi tháng

43.311 USD

2.062 USD

1.391 USD

82.731 USD

Tổng chi phí mỗi tháng

155.631 USD*

39.502 USD*

4.628 USD*

264.209 USD*

Khoản tiết kiệm với Graviton

 

35.185 USD 
(tiết kiệm 12%)

 

215.226 USD mỗi tháng
(tiết kiệm 18%)

Khoản tiết kiệm với Dùng ngay

132.053 USD (tiết kiệm 17,86%)

 

 

187.402 USD mỗi tháng
(Tiết kiệm 29%, bao gồm khoản tiết kiệm Graviton)

*để giải thích về tổng chi phí, hãy xem các ví dụ mở rộng bên dưới

 • Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi thể loại bắn súng có xếp hạng 5v5 đòi hỏi cơ sở hạ tầng đám mây mạnh mẽ với các thông số kỹ thuật như 10 người chơi mỗi phiên, băng thông 20 KB/s cho mỗi người chơi, máy chủ trò chơi tốc độ 64 tick chạy trên công cụ phát triển C++ tùy chỉnh trên hệ điều hành Linux và có tối đa 50.000 người dùng đồng thời. Đối với trò chơi bắn súng có xếp hạng, kết quả rất quan trọng vì trò chơi không thể bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các phiên bản theo nhu cầu và trò chơi này yêu cầu băng thông cao hơn cho mỗi người chơi.

  Dữ liệu nhập vào công cụ tính giá

  Đầu vào

  Giá trị

  Công thức

  Hệ điều hành

  Linux

   

  Tính toán chi phí phiên bản

  1. Trung bình số người chơi đồng thời mỗi giờ: 

  50.000 * 30% = 15.000

  2. Tổng số giờ chơi mỗi tháng:

  15.000 * 730 giờ = 10.950.000

  3. Số giờ phiên mỗi tháng:

  10.950.000 / 10 người chơi = 1.095.000

  4. Số giờ phiên bản hoạt động mỗi tháng:

  1.095.000 / 8 phiên = 136.875

  5. Tổng số giờ dùng phiên bản (bao gồm bộ đệm):

  136.875 * (1 + 10%) = 150.562,50

  6. Số giờ dùng phiên bản Theo nhu cầu:

  150.562,50 * 100% = 150.562,50 (không sử dụng phiên bản Dùng ngay)

  7. Chi phí hàng tháng cho phiên bản Theo nhu cầu: 150.562,50 * 0,746 USD = 112.319,63 USD

  Công cụ phát triển trò chơi

  C++ tùy chỉnh

  CCU cao nhất trong tháng

  50.000

  CCU trung bình so với mức cao nhất (%)

  30

  Lượng người chơi trong mỗi phiên trò chơi

  10

  phiên trò chơi/bộ chứa trên mỗi phiên bản

  8

  Loại phiên bản

  c5a.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB)

  với mức giá 0,746 USD/giờ

  % Theo nhu cầu so với % Dùng ngay

  100/0

  Băng thông cho mỗi người chơi (KB/s)

  20

  Độ dài phiên (phút)

  20

  Bộ đệm phiên bản

  10%

  Khu vực

  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Chi phí điện toán mỗi tháng

  112.319,63 USD

  Chi phí băng thông mỗi tháng

  43.311,20 USD

   

  Tính toán chi phí truyền dữ liệu ra (DTO)

  Tổng DTO tính theo GB mỗi tháng: (10.950.000 giờ chơi * 20 KB/s * 3.600 giây * 0,000001 GB/KB) = 788.400 GB

  Mức giá theo bậc:

  1. 10.240 GB đầu tiên: 10.240 * 0,09 USD = 921,60 USD
  2. 40.960 GB tiếp theo: 40.960 * 0,085 USD = 3.481,60 USD
  3. 102.400 GB tiếp theo: 102.400 * 0,07 USD = 7.168,00 USD
  4. 634.800 GB còn lại: 634.800 * 0,05 USD = 31.740,00 USD

  Tổng chi phí DTO:

  921,60 USD + 3.481,60 USD + 7.168,00 USD + 31.740,00 USD = 43.311,20 USD

  Tổng chi phí/tháng

  155.630,83 USD

  Phí phiên bản GameLift (hàng tháng) 112.319,63 USD +phí truyền dữ liệu ra (DTO) của GameLift (hàng tháng): 43.311,20 USD =

  Tổng chi phí GameLift (hàng tháng): 155.630,83 USD

  Tổng chi phí/tháng của phiên bản Dùng ngay + băng thông

  132.053 USD
  (tiết kiệm 17,86%)

  Đối với cùng một trò chơi bắn súng trực tuyến 5v5 có xếp hạng, việc sử dụng một cách có chiến lược 30% phiên bản Dùng ngay của AWS cho các chế độ chơi theo phiên hoặc phạm vi bắn ngắn hơn với mức ưu tiên thấp sẽ giảm hơn 23.500 USD chi phí cơ sở hạ tầng hàng tháng ước tính trên GameLift, một khoản tiết kiệm đáng kể mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm cốt lõi của trò chơi trực tuyến nhiều người chơi.

  Lưu ý: chúng tôi cung cấp ưu đãi giảm giá cho các trò chơi quy mô lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chi phí trò chơi của bạn trên 80.000 USD mỗi tháng hoặc đơn giản là bạn cần trợ giúp ước tính chi phí của mình.

 • Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi thể loại đối kháng 1v1, chẳng hạn như loạt game Street Fighter kinh điển, đòi hỏi cơ sở hạ tầng đám mây gọn nhẹ với 2 người chơi mỗi phiên, băng thông 3 KB/s cho mỗi người chơi, máy chủ trò chơi Unreal Engine 4 tốc độ 60 tick chạy trên Linux và sử dụng các phiên bản c5a.4xlarge tiết kiệm chi phí để hỗ trợ các phiên chiến đấu trong thời gian ngắn và không bị gián đoạn.

  Dữ liệu nhập vào công cụ tính giá

  Đầu vào

  Giá trị

  Công thức

  Hệ điều hành

  Linux

   

  Tính toán chi phí phiên bản

  1. Trung bình số người chơi đồng thời mỗi giờ:

  10.000 * 30% = 3.000

  2. Tổng số giờ chơi mỗi tháng:

  3.000 * 730 giờ = 2.190.000

  3. Số giờ phiên mỗi tháng:

  2.190.000 / 2 người chơi = 1.095.000

  4. Số giờ phiên bản hoạt động mỗi tháng:

  1.095.000 / 24 phiên = 45.625

  5. Tổng số giờ dùng phiên bản (bao gồm bộ đệm):

  45.625 * (1 + 10%) = 50.187,50

  6. Số giờ dùng phiên bản Theo nhu cầu:

  50.187,50 * 100% = 50.187,50 (không sử dụng phiên bản Dùng ngay)

  7. Chi phí hàng tháng cho phiên bản Theo nhu cầu:

  50.187,50 * 0,746 USD = 37.439,88 USD

  Công cụ phát triển trò chơi

  Unreal 4

  CCU cao nhất trong tháng

  10.000

  CCU trung bình so với mức cao nhất (%)

  30

  Lượng người chơi trong mỗi phiên trò chơi

  2

  phiên trò chơi/bộ chứa trên mỗi phiên bản

  24

  Loại phiên bản

  c5a.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,746 USD/giờ

  % Theo nhu cầu so với % Dùng ngay

  100/0

  Băng thông cho mỗi người chơi (KB/s)

  3

  Độ dài phiên (phút)

  5

  Bộ đệm phiên bản

  10%

  Khu vực

  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Chi phí điện toán mỗi tháng

  37.439,88 USD

  Chi phí băng thông mỗi tháng

  2.061,62 USD

   

  Tính toán chi phí truyền dữ liệu ra (DTO)

  Tổng DTO tính theo GB mỗi tháng: 2.190.000 giờ chơi * 3 KB/s * 3.600 giây * 0,000001 GB/KB = 23.652 GB

   

  Mức giá theo bậc:

  1. 10.240 GB đầu tiên: 10.240 * 0,09 USD = 921,60 USD
  2. 13.412 GB còn lại: 13.412 * 0,085 USD = 1.140,02 USD

   

  Tổng chi phí DTO:

  921,60 USD + 1.140,02 USD = 2.061,62 USD

  Tổng chi phí/tháng

  39.502,50 USD

  Chi phí phiên bản GameLift (hàng tháng) = 37.439,88 USD phí truyền dữ liệu ra (DTO) của GameLift (hàng tháng) = 2.061,62 USD Tổng chi phí GameLift (hàng tháng) = 39.501,50 USD

  Tổng chi phí/tháng của phiên bản Graviton + băng thông

  35.185,37 USD
  (tiết kiệm 12%)

  Sử dụng c6g.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,66 USD/giờ so với c5a.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,746 USD/giờ

  Lưu ý: chúng tôi cung cấp ưu đãi giảm giá cho các trò chơi quy mô lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chi phí trò chơi của bạn trên 80.000 USD mỗi tháng hoặc đơn giản là bạn cần trợ giúp ước tính chi phí của mình.

 • Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi thể loại thẻ bài 1v1 chỉ cần cơ sở hạ tầng gọn nhẹ với 2 người chơi mỗi phiên, băng thông 2 KB/s cho mỗi người chơi, máy chủ trò chơi Unity tốc độ 10 tick trên Linux tận dụng các phiên bản c5a.large tiết kiệm chi phí để hỗ trợ các phiên ngắn, không bị gián đoạn.

  Dữ liệu nhập vào công cụ tính giá

  Đầu vào

  Giá trị

  Công thức

  Hệ điều hành

  Linux

   

  Tính toán chi phí phiên bản

  1. Trung bình số người chơi đồng thời mỗi giờ:

  10.000 * 30% = 3.000

  2. Tổng số giờ chơi mỗi tháng:

  3.000 * 730 giờ = 2.190.000

  3. Số giờ phiên mỗi tháng:

  2.190.000 / 2 người chơi = 1.095.000

  4. Số giờ phiên bản hoạt động mỗi tháng:

  1.095.000 / 24 phiên = 45.625

  5. Tổng số giờ dùng phiên bản (bao gồm bộ đệm):

  45.625 * (1 + 10%) = 50.187,50

  6. Số giờ dùng phiên bản Theo nhu cầu:

  50.187,50 * 50% = 25.093,75

  7. Số giờ dùng phiên bản Dùng ngay:

  50.187,50 * 50% = 25.093,75

  8. Chi phí hàng tháng cho phiên bản Theo nhu cầu:

  25.093,75 * 0,099 USD = 2.484,28 USD

  9. Chi phí hàng tháng cho phiên bản Dùng ngay:

  25.093,75 * 0,03 USD = 752,81 USD

  10. Tổng chi phí phiên bản:

  2.484,28 USD + 752,81 USD = 3.237,09 USD

  Công cụ phát triển trò chơi

  Unity

  CCU cao nhất trong tháng

  10.000

  CCU trung bình so với mức cao nhất (%)

  30

  Lượng người chơi trong mỗi phiên trò chơi

  2

  phiên trò chơi/bộ chứa trên mỗi phiên bản

  24

  Loại phiên bản

  c5a.large (1 nhân, 2 vCPU, 4 GB) với mức giá 0,099 USD theo nhu cầu/0,03 USD Dùng ngay

  % Theo nhu cầu so với % Dùng ngay

  50/50

  Băng thông cho mỗi người chơi (KB/s)

  2

  Độ dài phiên (phút)

  5

  Bộ đệm phiên bản

  10%

  Khu vực

  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Chi phí điện toán mỗi tháng

  3.237,09 USD

  Chi phí băng thông mỗi tháng

  1.391,48 USD

  Tính toán chi phí truyền dữ liệu ra (DTO)

  Tổng DTO tính theo GB mỗi tháng: 2.190.000 giờ chơi * 2 KB/s * 3.600 giây * 0,000001 GB/KB = 15.768 GB

  Mức giá theo bậc:

  1.      10.240 GB đầu tiên: 10.240 * 0,09 USD = 921,60 USD

  2.      5.528 GB còn lại: 5.528 * 0,085 USD = 469,88 USD

  Tổng chi phí DTO:

   921,60 USD + 469,88 USD = 1.391,48 USD

  Tổng chi phí/tháng

  4.628,57 USD

  Tổng chi phí gồm chi phí phiên bản GameLift (hàng tháng): 3.237,09 USD +
  Chi phí truyền dữ liệu ra (DTO) của GameLift (hàng tháng): 1.391,48 USD =
  Tổng chi phí GameLift (hàng tháng): 4.628,57 USD

  Lưu ý: chúng tôi cung cấp ưu đãi giảm giá cho các trò chơi quy mô lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chi phí trò chơi của bạn trên 80.000 USD mỗi tháng hoặc đơn giản là bạn cần trợ giúp ước tính chi phí của mình.

 • Số lượng người chơi trong các trò chơi chiến đấu sinh tồn giảm đáng kể sau giai đoạn “tranh điểm nhảy dù” ban đầu, do đó, giải pháp theo nhu cầu tối sẽ ưu hóa cho trung bình 30 người chơi đồng thời mỗi phiên thay vì dung lượng 100 người chơi tối đa, sử dụng Unreal Engine 5.X hiệu năng cao trên các phiên bản Linux để mang lại trải nghiệm trực tuyến liền mạch.

  Dữ liệu nhập vào công cụ tính giá

  Đầu vào

  Giá trị

  Công thức

  Hệ điều hành

  Linux

   

  Tính toán chi phí phiên bản

  1. Trung bình số người chơi đồng thời mỗi giờ:

  100.000 * 30% = 30.000

  2. Tổng số giờ chơi mỗi tháng:

  30.000 * 730 giờ = 21.900.000

  3. Số giờ phiên mỗi tháng:

  21.900.000 / 30 người chơi = 730.000

  4. Số giờ phiên bản hoạt động mỗi tháng:

  730.000 / 4 phiên = 182.500

  5. Tổng số giờ dùng phiên bản (bao gồm bộ đệm):

  182.500 * (1 + 10%) = 200.750

  6. Số giờ dùng phiên bản Theo nhu cầu:

  200.750 * 100% = 200.750 (không sử dụng phiên bản Dùng ngay)

  7. Chi phí hàng tháng cho phiên bản Theo nhu cầu:

  200.750 * 0,904 USD 181.478,00 USD

  Công cụ phát triển trò chơi

  Unreal 5.x

  CCU cao nhất trong tháng

  100.000

  CCU trung bình so với mức cao nhất (%)

  30

  Lượng người chơi trong mỗi phiên trò chơi

  30

  phiên trò chơi/bộ chứa trên mỗi phiên bản

  4

  Loại phiên bản

  c6i.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,904 USD

  % Theo nhu cầu

  100

  Băng thông cho mỗi người chơi (KB/s)

  20

  Độ dài phiên (phút)

  20

  Bộ đệm phiên bản

  10%

  Khu vực

  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Chi phí điện toán mỗi tháng

  181.478,00 USD

  Chi phí băng thông mỗi tháng

  82.731,20 USD

   

  Tính chi phí truyền dữ liệu ra (DTO)

  Tổng DTO tính theo GB mỗi tháng: 21.900.000 giờ chơi * 20 KB/s * 3.600 giây * 0,000001 GB/KB = 1.576.800 GB

  Mức giá theo bậc:

  1.      10.240 GB đầu tiên: 10.240 * 0,09 USD = 921,60 USD

  2.      40.960 GB tiếp theo: 40.960 * 0,085 USD = 3.481,60 USD

  3.      102.400 GB tiếp theo: 102.400 * 0,07 USD = 7.168,00 USD

  4.      1.423.200 GB còn lại: 1.423.200 * 0,05 USD = 71.160,00 USD

  Tổng chi phí DTO:

  921,60 USD + 3.481,60 USD + 7.168,00 USD + 71.160,00 USD = 82.731,20 USD

  Tổng chi phí/tháng

  264.209 USD

  Chi phí phiên bản GameLift (hàng tháng): 181.478,00 USD +

  Phí truyền dữ liệu ra (DTO) của GameLift (hàng tháng): 82.731,20 USD = Tổng chi phí GameLift (hàng tháng): 264.209,20 USD

  Tổng chi phí/tháng của phiên bản Graviton + băng thông

  215.226 USD mỗi tháng
  (tiết kiệm 18%)

  Sử dụng phiên bản Graviton c6g.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,66 USD/giờ so với c6i.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,904 USD

  Tổng chi phí/tháng của phiên bản Dùng ngay + Graviton + băng thông

  187.402 USD mỗi tháng
  (tiết kiệm 29%)

  Sử dụng phiên bản Graviton c6g.4xlarge (8 nhân, 16 vCPU, 32 GB) với mức giá 0,66 USD/giờ cho 70% khối lượng công việc và Graviton Dùng ngay với mức giá 0,198 USD cho 30% còn lại

  Lưu ý: chúng tôi cung cấp ưu đãi giảm giá cho các trò chơi quy mô lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu chi phí trò chơi của bạn trên 80.000 USD mỗi tháng hoặc đơn giản là bạn cần trợ giúp ước tính chi phí của mình.

  Tính giá hoặc bắt đầu miễn phí