Bắt đầu với AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên Amazon Web Service

Tìm hiểu về nền tảng Đám mây AWS

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây toàn diện bao gồm dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). Dịch vụ AWS cung cấp các giải pháp có quy mô linh hoạt cho điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, v.v.

Cách bắt đầu với AWS:

1. Tìm hiểu biện pháp tốt nhất để thiết lập tài khoản và môi trường của bạn »

2. Tìm hiểu về Bảng điều khiển quản lý AWS »

3. Cài đặt và tìm hiểu về Bộ phát triển đám mây (CDK) của AWS »

Bắt đầu hành trình với AWS

Thực hiện các bước tiếp theo bằng cách tìm hiểu thêm về AWS, triển khai ứng dụng đầu tiên của bạn và tham gia cộng đồng AWS.

Hãy cho biết bạn đánh giá thế nào về chúng tôi.