Thử tưởng tượng rằng bạn đang xây dựng một ứng dụng hiệu sách trực tuyến. Hiệu sách của bạn có một lượng sách lớn được bạn lưu trữ trong kho để bán cho các khách hàng. Ứng dụng phải hiển thị cho người dùng những cuốn sách sẵn hàng để bán cùng một số thông tin cơ bản về cuốn sách, chẳng hạn như tác giả cuốn sách.

Ứng dụng cần truy xuất một cuốn sách cụ thể theo tiêu đề và tác giả để người dùng có thể tìm hiểu thêm chi tiết khi xem một cuốn sách. Ngoài ra, ứng dụng nên cho phép người dùng xem toàn bộ sách theo một thể loại nhất định, chẳng hạn như lịch sử hay tiểu sử, nhằm cho phép người dùng dễ khám phá những cuốn sách hay.

Cuối cùng, bạn có thể đưa vào nhiều định dạng sách khác nhau, như sách bìa cứng, sách bìa mềm hoặc sách nói. Ứng dụng của bạn nên lưu trữ những định dạng sẵn có của một cuốn sách kèm theo tham chiếu đến số mặt hàng trong hệ thống lưu kho của bạn. Ứng dụng cũng nên cho phép cập nhật những định dạng này theo thời gian, bởi bạn có thể thêm hoặc xóa bớt các định dạng cho sách.

Trong các mô-đun của hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lập mô hình bảng DynamoDB để đáp ứng các nhu cầu như vậy của ứng dụng.

Để hoàn thành khóa học này, bạn cần có một tài khoản AWS và quyền truy cập để tạo các tài nguyên AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon DynamoDB và AWS Cloud9 trong tài khoản đó. Hướng dẫn từng bước chi tiết sẽ giải thích cách thức thiết lập mọi yếu tố tiên quyết.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 15 phút • Bước 1. Tạo tài khoản AWS

  Sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tạo một tài khoản AWS mới cho hướng dẫn này thay vì sử dụng tài khoản của tổ chức nhằm đảm bảo bạn có toàn quyền truy cập vào các dịch vụ cần thiết và không để sót lại bất kỳ tài nguyên nào trong hướng dẫn.

 • Bước 2. Thiết lập IDE AWS Cloud9

  AWS Cloud9 là môi trường phát triển tích hợp (IDE) trên nền tảng đám mây cho phép bạn viết, chạy và gỡ lỗi mã chỉ bằng trình duyệt. Môi trường này bao gồm một trình soạn mã, trình gỡ lỗi và thiết bị đầu cuối. Cloud9 còn đi kèm với công cụ thiết yếu cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến và AWS Command Line Interface (CLI) cài đặt sẵn nên bạn không cần cài đặt tệp hay cấu hình máy tính xách tay để làm theo hướng dẫn này. Môi trường AWS Cloud9 sẽ có quyền truy cập vào tài nguyên AWS giống như người dùng mà bạn đã dùng để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.

  Dành chút thời gian để thiết lập môi trường phát triển AWS Cloud9 của bạn.
  1. Vào Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Services (Dịch vụ), rồi chọn Cloud9 bên dưới Developer Tools (Công cụ của nhà phát triển).
  2. Chọn Create environment (Tạo môi trường).
  3. Nhập DynamoDB Deep Dive vào ô Name (Tên) và nhập nội dung tùy ý vào phần Description (Mô tả).
  4. Chọn Next step (Bước tiếp theo).
  5. Để nguyên Environment settings (Cài đặt môi trường) như mặc định để khởi chạy phiên bản EC2 t2.micro mới, phiên bản này sẽ tạm ngưng sau 30 phút không hoạt động.
  6. Chọn Next step (Bước tiếp theo).
  7. Xem lại cài đặt môi trường, rồi chọn Create environment (Tạo môi trường). Sẽ mất vài phút để môi trường của bạn được cung cấp và chuẩn bị.
  8. Khi sẵn sàng, IDE của bạn sẽ mở trong một màn hình chào mừng.

  Giờ bạn sẽ thấy môi trường AWS Cloud9 của mình. Có ba khu vực trong màn hình AWS Cloud9 bạn cần biết, như được minh họa trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

  • Trình khám phá tệp: Ở bên trái màn hình, trình khám phá tệp này hiển thị danh sách các tệp trong thư mục của bạn.
  • Trình biên tập tệp: Ở phần phía trên bên phải màn hình, trình biên tập tệp là nơi bạn có thể xem cũng như chỉnh sửa những tệp bạn đã chọn trong trình khám phá tệp.
  • Thiết bị đầu cuối: Ở phần phía dưới bên phải màn hình, đây là nơi bạn chạy lệnh để thực thi các mẫu mã.

  (Nhấp vào để phóng to)

 • Bước 3. Tải xuống mã hỗ trợ

  Trong các mô-đun này, bạn sẽ dùng tập lệnh Python để tương tác với API DynamoDB.

  Chạy các lệnh sau trong thiết bị đầu cuối AWS Cloud9 của bạn để tải xuống tập lệnh cũng như cài đặt các thành phần phụ thuộc của ứng dụng:

  1. Tải xuống và giải nén mã mô-đun bằng cách chạy lệnh sau đây trong thiết bị đầu cuối AWS Cloud9

  curl -sL https://s3.amazonaws.com/ddb-deep-dive/dynamodb.tar | tar -xv

  2. Để cài đặt Boto 3, chạy lệnh sau đây trong thiết bị đầu cuối AWS Cloud9.

  sudo pip install boto3

  Giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hướng dẫn này. Trong mô-đun đầu tiên, bạn sẽ chèn các mục vào và truy xuất các mục từ bảng DynamoDB của mình.