Amazon Kinesis Data Streams

Dễ dàng truyền liên tục dữ liệu ở mọi quy mô

Với Amazon Kinesis Data Streams, bạn không cần máy chủ để quản lý. Chế độ theo nhu cầu loại bỏ nhu cầu cung cấp hoặc quản lý dung lượng cần thiết cho các ứng dụng đang chạy.

Điều chỉnh dung lượng của bạn để phát trực tuyến dữ liệu gigabyte trên giây với Kinesis Data Streams. Sử dụng tính năng cung cấp tự động và mở rộng quy mô với chế độ theo nhu cầu.

Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng với Kinesis Data Streams, chỉ từ 0,015 USD mỗi giờ. Với chế độ theo nhu cầu, bạn không cần phải lo lắng nếu cung cấp vượt mức.

Sử dụng tiện ích tích hợp với các dịch vụ AWS khác để tạo giải pháp phân tích, phi máy chủ và tích hợp ứng dụng trên AWS một cách nhanh chóng.

Cách thức hoạt động

Amazon Kinesis Data Streams là dịch vụ phát trực tuyến dữ liệu phi máy chủ giúp dễ dàng nắm bắt, xử lý và lưu trữ các luồng dữ liệu ở mọi quy mô.

Trường hợp sử dụng

Phát trực tuyến dữ liệu nhật ký và sự kiện

Thu nạp và thu thập hàng terabyte dữ liệu mỗi ngày từ nhật ký ứng dụng và dịch vụ, dữ liệu luồng nhấp chuột, dữ liệu cảm biến và các sự kiện của người dùng trong ứng dụng để tăng sức mạnh cho bảng thông tin trực tiếp, lập chỉ số và chuyển dữ liệu vào các hồ dữ liệu.

Chạy phân tích theo thời gian thực

Xây dựng các ứng dụng cho dữ liệu sự kiện tần suất cao, chẳng hạn như dữ liệu luồng nhấp chuột và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu chỉ trong vài giây, chứ không phải vài ngày, bằng AWS Lambda hoặc Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink.

Hỗ trợ cho các ứng dụng theo định hướng sự kiện

Nhanh chóng ghép với AWS Lambda để phản hồi hoặc điều chỉnh các sự kiện xảy ra ngay lập tức trong các ứng dụng theo định hướng sự kiện trong môi trường của bạn, ở bất cứ quy mô nào.

 

Cách bắt đầu sử dụng

Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Tìm hiểu về Amazon Kinesis Data Streams từ hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Đọc tài liệu »

Tìm hiểu mức định giá Kinesis Data Streams

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng.

Tìm hiểu thêm về định giá »

Bắt đầu với hướng dẫn thực hành

Tìm hiểu cách sử dụng Kinesis Data Streams.

Kiểm tra các tùy chọn đào tạo »

Khám phá thêm về AWS