Logo 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Ba tháng miễn phí với Bậc miễn phí của AWS.

Logo 2

Tìm hiểu qua video và blog

Bắt đầu với các bài hướng dẫn, hội thảo và video hướng dẫn.

Logo 3

Bắt đầu xây dựng trên Dịch vụ vị trí của Amazon.

Tạo bản đồ, tìm kiếm các địa điểm được quan tâm, nhận chỉ đường và nhiều tính năng khác

Bắt đầu sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon

Ứng dụng trình diễn về bản đồ

Ứng dụng trình diễn miễn phí cho phép bạn khám phá và kiểm thử tất cả các chức năng và tính năng lập bản đồ mà dịch vụ cung cấp. Không yêu cầu có kinh nghiệm viết mã.

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu khóa đào tạo

Khóa học dành cho người mới bắt đầu giới thiệu về Dịch vụ vị trí của Amazon cũng như các tính năng và chức năng lập bản đồ cốt lõi.Bắt đầu bài hướng dẫn

Hội thảo hướng dẫn bắt đầu

Hội thảo giới thiệu về Dịch vụ vị trí của Amazon và các chức năng lập bản đồ chính.                                                                                                   

Bắt đầu hội thảo

Hướng dẫn và hội thảo về trường hợp sử dụng

Cách làm phong phú cơ sở dữ liệu

Tìm hiểu cách sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon để định dạng và làm phong phú các địa chỉ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL.Bắt đầu bài hướng dẫn

Theo dõi tài nguyên bằng các dịch vụ dựa trên vị trí

Tìm hiểu cách thêm bản đồ và tính năng theo dõi vào các ứng dụng và thiết bị biên.Bắt đầu hội thảo

Cách xây dựng ứng dụng theo dõi

Tìm hiểu cách thêm các chức năng vị trí, chẳng hạn như bản đồ, tài nguyên, trình theo dõi và giám sát hàng rào địa lý vào ứng dụng.

 

Bắt đầu hội thảo

Sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon để cải thiện chuỗi cung ứng

Tìm hiểu cách sử dụng AWS Amplify và Dịch vụ vị trí để xây dựng giải pháp theo dõi vận tải và hậu cần.


Bắt đầu bài hướng dẫn

Video hướng dẫn

Khám phá các chức năng của Dịch vụ vị trí của Amazon (4:04)
Thêm bản đồ của Dịch vụ vị trí của Amazon vào ứng dụng web (7:15)
Sử dụng mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược với Dịch vụ vị trí của Amazon (12:42)
Thông báo cho khách hàng về chuyến giao hàng đang đến bằng Dịch vụ vị trí của Amazon (8:13)
Tích hợp các dịch vụ vị trí theo thời gian thực vào ứng dụng của bạn để hỗ trợ tương tác với người dùng (34:13)

Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển
Mô tả các khái niệm chính của Dịch vụ vị trí của Amazon và cung cấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Tài liệu tham khảo về API
Cung cấp mô tả, cú pháp và ví dụ sử dụng cho từng hành động API và loại dữ liệu cho Dịch vụ vị trí của Amazon.

Hướng dẫn giải pháp: Theo dõi tài sản
Ví dụ về kiến trúc ứng dụng theo dõi tài sản bằng cách sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon 

Hướng dẫn giải pháp: Giao hàng
Ví dụ về kiến trúc ứng dụng giao hàng bằng cách sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon 

Hướng dẫn giải pháp: Tiếp thị theo địa lý
Một ví dụ về cấu trúc ứng dụng tương tác với người dùng và tiếp thị theo địa lý bằng cách sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon

Ứng dụng mẫu
Nội dung mô tả về kho lưu trữ GitHub dành cho các ứng dụng mẫu của Dịch vụ vị trí của Amazon có trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Thông tin mới

  • Ngày
1

Blog

  • Ngày
1