Dịch vụ vị trí của Amazon là dịch vụ được quản lý toàn phần giúp bạn dễ dàng thêm chức năng vị trí vào các ứng dụng của bạn. Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể xây dựng các ứng dụng cung cấp bản đồ và điểm quan tâm, chuyển đổi địa chỉ đường phố thành tọa độ địa lý, tính toán tuyến đường, theo dõi tài nguyên và kích hoạt hành động dựa trên vị trí. Dịch vụ vị trí của Amazon sử dụng dữ liệu không gian địa lý chất lượng cao để cung cấp bản đồ, địa điểm, tuyến đường, trình theo dõivùng giám sát. Ngoài các khả năng này, Dịch vụ vị trí của Amazon giúp bạn duy trì quyền kiểm soát dữ liệu của mình để đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật. Dịch vụ này cho phép bạn truy cập vào dữ liệu vị trí đơn giản bằng các công cụ dành cho nhà phát triển, đồng thời cũng chuyển các ứng dụng của bạn sang khâu sản xuất nhanh hơn với khả năng giám sát và khả năng quản lý kèm theo.


Các khả năng của Dịch vụ vị trí của Amazon

Bản đồ

Bản đồ giúp bạn trực quan hóa thông tin vị trí và là nền tảng của nhiều khả năng dịch vụ dựa trên vị trí. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp nhiều kiểu ô bản đồ khác nhau được lấy từ các nhà cung cấp dữ liệu vị trí toàn cầu Esri, HERE và GrabMaps. Các ô bản đồ từ Esri, HERE và GrabMaps được nhiều khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng và đã được tinh chỉnh liên tục trong nhiều thập kỷ cho một loạt các ứng dụng của khách hàng. Cùng với các tùy chọn chất lượng cao từ Esri, HERE và GrabMaps, Open Data Maps cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết hợp dữ liệu vào ứng dụng của họ theo cách linh hoạt hơn.

Địa điểm

Địa điểm trong Dịch vụ vị trí của Amazon cho phép ứng dụng của bạn cung cấp chức năng tìm kiếm điểm quan tâm, chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ địa lý theo vĩ độ và kinh độ (mã hóa địa lý) và chuyển đổi tọa độ thành địa chỉ đường phố (mã hóa địa lý ngược). Dịch vụ vị trí của Amazon lấy dữ liệu không gian địa lý chất lượng cao từ Esri, HERE và GrabMaps để bạn sử dụng, nhằm cải thiện chất lượng và tính linh hoạt của cơ sở dữ liệu địa chỉ. Để trực quan hóa Địa điểm trên bản đồ, ví dụ như để hiển thị kết quả tìm kiếm, chỉ cần thêm một trong những SDK phần mềm web hoặc di động front-end của dịch vụ vào ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng mã mẫu trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển để thêm hộp tìm kiếm vào bản đồ và hiển thị kết quả.

Tuyến đường

Với Tuyến đường trong Dịch vụ vị trí của Amazon, ứng dụng của bạn có thể yêu cầu thời gian di chuyển, khoảng cách và chỉ đường giữa một điểm khởi hành và một hoặc nhiều điểm đến, trong đó cho biết các hạn chế đi lại cụ thể như chế độ Xe tải, kích thước xe và các điểm cần tránh. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp dữ liệu xác định tuyến đường được lấy từ các nhà cung cấp dữ liệu vị trí toàn cầu Esri, HERE và GrabMaps. Chức năng này cho phép ứng dụng của bạn có được ước tính chính xác về thời gian di chuyển dựa trên thông tin đường bộ cập nhật và thông tin lưu lượng giao thông trực tiếp. Tuyến đường trong Dịch vụ vị trí của Amazon có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh như giao hàng nhanh hơn và giảm tiêu hao nhiên liệu. Để sử dụng Tuyến đường, chỉ cần thêm một trong những SDK Dịch vụ vị trí của Amazon vào ứng dụng của bạn. Mã mẫu trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển Dịch vụ vị trí của Amazon cho biết cách hiển thị các tuyến đường trên bản đồ và điền các ma trận điểm xuất phát-điểm đến.

Trình theo dõi

Với Trình theo dõi trong Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể truy xuất tức thì vị trí hiện tại và trong quá khứ của các thiết bị chạy ứng dụng hỗ trợ tính năng theo dõi của bạn. Chức năng này cho phép bạn sử dụng lịch sử vị trí của thiết bị để tối ưu hóa các hoạt động như đặt hàng tồn kho, sắp xếp thứ tự sản xuất hoặc gửi giao hàng. Bạn cũng có thể liên kết Trình theo dõi với Vùng giám sát trong Dịch vụ vị trí của Amazon để tự động đánh giá các cập nhật vị trí từ thiết bị của bạn so với vùng giám sát của bạn. Trình theo dõi có thể giúp bạn giảm chi phí bằng cách lọc các cập nhật vị trí từ các thiết bị chưa di chuyển, trước khi lưu trữ hoặc đánh giá chúng so với vùng giám sát. Thông tin vị trí nhạy cảm của các thiết bị được theo dõi, như cơ sở, tài sản và vị trí của nhân sự, chỉ được xử lý và giữ lại trong tài khoản của bạn. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ thông tin nhạy cảm trước các bên thứ ba, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và giảm rủi ro về bảo mật cho ứng dụng của bạn. Để theo dõi tài sản, chỉ cần thêm một trong các SDK front-end web hoặc di động của dịch vụ vào bất kỳ thiết bị nào và bắt đầu gửi các cập nhật vị trí tới Trình theo dõi trong Dịch vụ vị trí của Amazon. Sau khi vị trí của tài sản có trong Trình theo dõi, bạn có thể sử dụng mã mẫu trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển Dịch vụ vị trí của Amazon để hiển thị các vị trí đó trên Bản đồ trong Dịch vụ vị trí của Amazon.

Vùng giám sát

Vùng giám sát trong Dịch vụ vị trí của Amazon cho phép ứng dụng của bạn phát hiện và hành động khi một thiết bị được theo dõi đi vào hoặc ra khỏi ranh giới địa lý mà bạn xác định là vùng giám sát. Khi phát hiện đi qua ranh giới của vùng giám sát, Dịch vụ vị trí của Amazon sẽ tự động gửi sự kiện đi vào hoặc đi ra cho Amazon EventBridge, sau đó có thể kích hoạt các hành động hạ nguồn, chẳng hạn như gửi thông báo đến nhà hàng rằng tài xế giao hàng đang ở gần đó. Thiết lập định hướng theo sự kiện này giúp ứng dụng của bạn dễ dàng điều chỉnh quy mô về kích thước và mức độ tinh vi khi cần thiết. Để bắt đầu với vùng giám sát, hãy sử dụng một trong những SDK Dịch vụ vị trí của Amazon hoặc bảng điều khiển để tạo vùng giám sát của bạn.

Bảo mật và kiểm soát dữ liệu

Kiểm soát dữ liệu

Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có quyền kiểm soát dữ liệu của tổ chức mình. Dịch vụ vị trí của Amazon sẽ ẩn danh tất cả các truy vấn được gửi đến nhà cung cấp dữ liệu bằng cách xóa thông tin tài khoản và siêu dữ liệu về khách hàng. Ngoài ra, các thông tin vị trí nhạy cảm khi theo dõi và thiết lập vùng giám sát, chẳng hạn như các vị trí về cơ sở, tài sản hoặc nhân sự luôn được mã hóa khi đang được lưu trữ và đang được truyền. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ thông tin nhạy cảm trước các bên thứ ba, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và giảm rủi ro về bảo mật cho tổ chức. Dịch vụ vị trí của Amazon cũng tích hợp với Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, cho phép sử dụng các khóa hiện có để mã hóa dữ liệu theo dõi và thiết lập vùng giám sát của bạn.

Quyền dữ liệu

Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có mọi quyền kiểm soát dữ liệu của tổ chức mình. Điều khoản cấp phép Dịch vụ vị trí của Amazon không cấp cho Amazon hoặc các bên thứ ba quyền bán dữ liệu của bạn hoặc sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo, ví dụ như khi bạn hiển thị dữ liệu trên bản đồ, thực hiện tìm kiếm hoặc yêu cầu tuyến đường.

Truy cập bảo mật

Dịch vụ vị trí của Amazon tích hợp với các dịch vụ bảo mật đã được AWS chứng minh, bao gồm Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS và Amazon Cognito, qua đó cho phép bạn chuyển sang khâu sản xuất nhanh hơn bằng cách sử dụng các công cụ xác thực và quản lý danh tính hiện có để ứng dụng của bạn duy trì tính bảo mật cho cả người quản trị và người dùng ứng dụng của bạn. Các lệnh gọi API được thực hiện từ mọi SDK Dịch vụ vị trí của Amazon đều sẽ được bảo mật thông qua quy trình ký Chữ ký phiên bản 4 của AWS để xác thực. Bạn có thể sử dụng một trong những SDK Dịch vụ vị trí của Amazon với xác thực AWS IAM hoặc Amazon Cognito của mình. Những SDK này sẽ ký các lệnh gọi API và sử dụng các công nghệ uy tín này để duy trì tính bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Công cụ quản lý và dành cho nhà phát triển

Quản lý và giám sát tích hợp

Dịch vụ vị trí của Amazon được tích hợp với AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và Amazon EventBridge, qua đó bạn có thể cung cấp và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, giám sát các chỉ số trạng thái và tự động hành động theo các sự kiện. Với AWS CloudFormation, hãy tạo mẫu bằng Dịch vụ vị trí của Amazon để cung cấp tài nguyên một cách nhanh chóng và nhất quán. Bằng việc sử dụng Amazon CloudWatch, bạn có thể giám sát các chỉ số về mức sử dụng và trạng thái dịch vụ, bao gồm yêu cầu, độ trễ và lỗi, từ đó bạn không phải xây dựng các công cụ giám sát trạng thái riêng. Dịch vụ vị trí của Amazon được tích hợp với AWS CloudTrail để tạo bản ghi và liên tục giám sát hoạt động tài khoản của bạn. Tích hợp với Amazon EventBridge cho phép có một kiến trúc ứng dụng định hướng theo sự kiện để bạn có thể sử dụng các hàm AWS Lambda nhằm kích hoạt các phần ứng dụng và quy trình làm việc của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ để giúp quản lý, xác định, sắp xếp, tìm kiếm và lọc tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon trong một chế độ xem. Bạn có thể tạo thẻ để phân loại tài nguyên theo mục đích, chủ sở hữu, môi trường hoặc mối quan hệ thanh toán.

Công cụ dành cho nhà phát triển

Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp nhiều công cụ dành cho nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng hỗ trợ vị trí. Các công cụ này bao gồm các SDK AWS tiêu chuẩn, SDK front-end web và di động cũng như mã mẫu để kết hợp với các thư viện nguồn mở như MapLibre. Trong Bảng điều khiển Dịch vụ vị trí của Amazon, các nhà phát triển có thể tìm hiểu và bắt đầu nhanh chóng với một công cụ học tập tương tác và trực quan cho phép họ khám phá các tính năng vị trí địa lý khác nhau của dịch vụ. Để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ hơn, Dịch vụ vị trí của Amazon cũng cung cấp hướng dẫn giải pháp cho tiếp thị theo địa lý, theo dõi tài sản và giao hàng. Các tài nguyên này giúp bạn rút ngắn thời gian chuyển sang giai đoạn sản xuất bằng cách sử dụng công cụ và tài liệu phù hợp nhất với môi trường phát triển và trường hợp sử dụng của bạn. Truy cập các công cụ và tài nguyên này thông qua Bảng điều khiển Dịch vụ vị trí của Amazon, trang web công cụ AWStài liệu AWS.

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm
Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm

Truy cập trang Định giá Dịch vụ vị trí của Amazon.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Location Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập