Thông tin chung

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Dịch vụ vị trí của Amazon là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm chức năng vị trí, chẳng hạn như bản đồ, điểm quan tâm, mã hóa địa lý, xác định tuyến đường, theo dõi và thiết lập vùng giám sát vào các ứng dụng của họ mà không làm ảnh hướng đến tính bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của người dùng, chất lượng dữ liệu hay chi phí.

Hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng dữ liệu vị trí trong các ứng dụng của mình?

Chức năng vị trí ngày càng được sử dụng trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bạn có thể sử dụng dịch vụ vị trí để giải quyết các vấn đề như hiển thị dữ liệu trên bản đồ để cung cấp bối cảnh địa lý, xác định thời gian và khoảng cách đi lại, tìm kiếm các điểm quan tâm và hạn chế hành động đến các vị trí cụ thể. Việc sử dụng chức năng vị trí sẽ kích hoạt các tính năng như trực quan hóa dựa trên bản đồ, theo dõi tài sản, tương tác với khách hàng dựa trên vị trí và các ứng dụng giao hàng hoặc đi chung. Truy cập trang Khách hàng của Dịch vụ vị trí của Amazon để biết các ví dụ thực tế.

Hỏi: Tôi có thể làm gì với Dịch vụ vị trí của Amazon?

Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể truy cập vào các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng dữ liệu chất lượng cao từ các nhà cung cấp tin cậy trên toàn cầu Esri, HERE và GrabMaps. Bạn có thể dễ dàng tích hợp bản đồ, điểm quan tâm, mã hóa địa lý, xác định tuyến đường, theo dõi và thiết lập vùng giám sát vào các ứng dụng của bạn. Cùng với các tùy chọn chất lượng cao từ Esri, HERE, GrabMaps, Open Data Maps cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết hợp dữ liệu vào ứng dụng của họ theo cách linh hoạt hơn.

Dịch vụ vị trí của Amazon cho phép bạn đưa các ứng dụng hỗ trợ vị trí tinh vi vào khâu sản xuất một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều chi phí vào phát triển tùy chỉnh. Dữ liệu có chi phí hợp lý của dịch vụ này, bao gồm các tính năng theo dõi và thiết lập vùng giám sát, cùng với các chỉ số tích hợp sẵn để giám sát tình trạng sẽ giảm chi phí và thời gian phát triển của bạn. Ngoài ra, Dịch vụ vị trí của Amazon tích hợp với một số dịch vụ AWS để tăng tốc độ phát triển ứng dụng. Để biết thêm thông tin về tích hợp AWS, hãy xem câu Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon tích hợp với các dịch vụ AWS khác như thế nào? Ngoài ra, hãy truy cập trang tính năng để tìm hiểu thêm về từng Tính năng của Dịch vụ vị trí của Amazon.

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon được cung cấp ở đâu?

Dịch vụ vị trí của Amazon hiện được cung cấp tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Stockholm) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp dữ liệu vị trí toàn cầu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu. Vui lòng truy cập trang của nhà cung cấp dữ liệu để tìm hiểu thêm.

Hỏi: Đâu là cách nhanh nhất để tìm hiểu các tính năng do Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp?

Bảng điều khiển Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp một công cụ trực quan và tương tác để bạn nhanh chóng thử nghiệm với chức năng của Dịch vụ vị trí của Amazon. Bạn có thể sử dụng công cụ này để xem trước các bản đồ mặc định, tìm kiếm các điểm quan tâm, tính toán tuyến đường, mô phỏng các thiết bị theo dõi và vẽ vùng giám sát. 

Tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon

Hỏi: Tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon là các đơn vị mà bạn sử dụng để xử lý tất cả các yêu cầu API vị trí của bạn. Có năm loại tài nguyên, mỗi loại có API chuyên dụng và tài liệu tham khảo riêng: tài nguyên Bản đồ, tài nguyên Chỉ mục địa điểm (thường được gọi là địa điểm), tài nguyên Công cụ tính toán tuyến đường, tài nguyên Tập hợp vùng giám sát và tài nguyên Trình theo dõi.

Hỏi: Tài nguyên Bản đồ của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Bản đồ của Dịch vụ vị trí của Amazon là một đơn vị mà bạn sử dụng cho tất cả các yêu cầu API bản đồ của mình. Một bản đồ được cấu tạo bởi một kiểu bản đồ, các ô bản đồ và không bắt buộc có thể gồm, phông chữ (hình dạng chữ) và biểu tượng (đồ họa sprite) đi kèm. Tùy thuộc vào kiểu đã chọn, Dịch vụ vị trí của Amazon sẽ cung cấp các ô bản đồ ở định dạng véc-tơ, thường được sử dụng cho các phần trình bày trừu tượng như bản đồ đường phố hoặc định dạng mành quét, thường được sử dụng cho hình ảnh vệ tinh hoặc trên không. Để hiển thị bản đồ trong ứng dụng của bạn, bạn kết hợp tài nguyên bản đồ Dịch vụ vị trí của Amazon với một thư viện kết xuất như MapLibre (xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển ở đây). Sau đó, SDK có thể yêu cầu các ô, kiểu, hình dạng chữ và đồ họa sprite cho khu vực và mức thu phóng bạn đang hiển thị. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp API bản đồ nhất quán dù bạn chọn nhà cung cấp hay kiểu bản đồ nào.

Q: Tài nguyên Chỉ mục địa điểm của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Chỉ mục địa điểm của Dịch vụ vị trí của Amazon là một công cụ tìm kiếm địa lý mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm các điểm quan tâm, địa chỉ đường phố (mã địa lý) và tọa độ địa lý (mã địa lý ngược). Trong Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể chọn một nhà cung cấp dữ liệu phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn khi tạo tài nguyên Chỉ mục địa điểm. Sau khi tài nguyên được tạo, bạn có thể thực hiện yêu cầu tìm kiếm bằng cách sử dụng API Địa điểm. API Địa điểm là nhất quán và hoạt động với tất cả các nhà cung cấp khi tạo tài nguyên của bạn.

Hỏi: Tài nguyên Công cụ tính toán tuyến đường của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Công cụ tính toán tuyến đường của Dịch vụ vị trí của Amazon là một công cụ tính toán xác định tuyến đường mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu chỉ đường lái xe, thời gian lái xe và khoảng cách lái xe giữa các vị trí địa lý. Trong Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể chọn một nhà cung cấp dữ liệu phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn khi tạo tài nguyên Công cụ tính toán tuyến đường. Sau khi tài nguyên của bạn được tạo, bạn có thể thực hiện yêu cầu tính toán tuyến đường bằng cách sử dụng API Tuyến đường. API Tuyến đường là nhất quán và hoạt động với tất cả các nhà cung cấp khi tạo tài nguyên của bạn.

Hỏi: Tài nguyên Tập hợp vùng giám sát của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Tập hợp vùng giám sát của Dịch vụ vị trí của Amazon là một đơn vị bộ chứa lưu trữ vùng giám sát – ranh giới ảo trên bản đồ. Bạn có thể sử dụng API Vùng giám sát để đánh giá một địa điểm so với tất cả các vùng giám sát trong một tài nguyên Tập hợp vùng giám sát. Nếu hoạt động cập nhật vị trí vượt qua ranh giới của bất kỳ vùng giám sát nào trong tập hợp, tài nguyên này sẽ phát ra các sự kiện đi vào và đi ra đối với mỗi lần đi qua vùng giám sát.

Hỏi: Tài nguyên Trình theo dõi của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Tài nguyên Trình theo dõi của Dịch vụ vị trí của Amazon là một đơn vị bộ chứa lưu trữ các cập nhật vị trí từ các thiết bị. Bạn có thể sử dụng API Trình theo dõi để gửi các cập nhật vị trí và sau đó truy vấn về vị trí hiện tại và trước đó. Bạn cũng có thể liên kết tài nguyên Trình theo dõi với tài nguyên Tập hợp vùng giám sát của Dịch vụ vị trí của Amazon và tất cả các cập nhật vị trí sẽ được đánh giá tự động so với tất cả các vùng giám sát của bạn. Nếu hoạt động cập nhật vị trí vượt qua ranh giới của bất kỳ vùng giám sát nào, tài nguyên Tập hợp vùng giám sát của bạn sẽ phát ra các sự kiện đi vào và đi ra đối với mỗi lần đi qua vùng giám sát. Bạn có thể giảm chi phí bằng cách lọc các cập nhật vị trí từ các thiết bị chưa di chuyển, trước khi lưu trữ hoặc đánh giá chúng so với vùng giám sát.

Nhà cung cấp dữ liệu

Hỏi: Nhà cung cấp dữ liệu của Dịch vụ vị trí của Amazon là gì?

Dịch vụ vị trí của Amazon sử dụng dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu dựa trên vị trí đáng tin cậy, có quy mô toàn cầu để cung cấp bản đồ, mã địa lý và tuyến đường cho khách hàng của chúng tôi thông qua một API nhất quán. Để tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện cụ thể, cũng như quy tắc định giá khi sử dụng dữ liệu vị trí từ những nhà cung cấp này, vui lòng đọc Điều khoản dịch vụtrang định giá.

Hỏi: Tôi có thể chọn các nhà cung cấp khác cho bản đồ, mã địa lý và tuyến đường không?

Có. Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể chọn các nhà cung cấp khác cho bản đồ, mã địa lý và tuyến đường. Bạn có thể sử dụng dữ liệu vị trí của các nhà cung cấp khác nhau cho các khu vực địa lý khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản đồ, điểm quan tâm và tuyến đường từ cùng một nhà cung cấp cho cùng một khu vực địa lý để đảm bảo tính tương thích. Lưu ý rằng bạn không thể xếp lớp các tuyến đường từ HERE lên trên bản đồ từ nhà cung cấp dữ liệu khác hoặc xếp lớp các tuyến đường từ một nhà cung cấp dữ liệu khác lên trên bản đồ từ HERE.

Hỏi: Tôi nên chọn nhà cung cấp dữ liệu nào?

Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lựa chọn mặc định trong dịch vụ, vốn phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Bạn có thể chọn một nhà cung cấp dựa trên sở thích và trải nghiệm trước đó của bạn. Đối với các trường hợp sử dụng yêu cầu dữ liệu chuyên biệt hoặc chuyên môn khu vực, bạn có thể đánh giá tất cả các nhà cung cấp dữ liệu và chọn một nhà cung cấp dữ liệu phù hợp nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn.

Thông số kỹ thuật được hỗ trợ

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon hỗ trợ độ chính xác bao nhiêu?

Dịch vụ vị trí của Amazon chấp nhận dữ liệu vị trí có độ chính xác lên đến sáu chữ số thập phân (0,000001), tương đương với khoảng 11 cm hoặc 4,4 inch tại xích đạo. Khi bạn sử dụng tính năng theo dõi, bạn có thể gửi các cập nhật vị trí tới Trình theo dõi của Dịch vụ vị trí của Amazon chứa lên tới sáu chữ số thập phân. Khi bạn sử dụng tính năng thiết lập vùng giám sát, vùng giám sát nhỏ nhất phải có ít nhất 3 đỉnh mà mỗi đỉnh cách nhau 11 cm hoặc 4,4 inch, bao phủ một diện tích 0,05 mét vuông hoặc 77 inch vuông. Tuy nhiên, trong hầu hết các ứng dụng, yếu tố giới hạn là độ chính xác và tính chuẩn xác của các thiết bị vật lý trong việc tính toán vị trí GPS của chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên xác định độ chuẩn xác của ứng dụng với một bằng chứng về khái niệm và sử dụng vùng giám sát lớn hơn 1.000 mét vuông hoặc 10.000 foot vuông, trừ khi bạn sử dụng thiết bị định vị chuyên dụng.

Hỏi: Bản đồ của Dịch vụ vị trí của Amazon hỗ trợ định dạng đầu ra nào?

Bản đồ của Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp thông tin kiểu bản đồ ở định dạng Mapbox Style Specification (MSS) nguồn mở phổ biến và các ô bản đồ ở định dạng Mapbox Vector Tile (MVT). Bạn có thể chọn định dạng đầu ra phù hợp nhất với ứng dụng của bạn và chuyển đổi giữa các định dạng trong khi sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon.

Hỏi: Có bất kỳ giới hạn nào đối với tài nguyên và mức sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon không?

Dịch vụ vị trí của Amazon có thể hỗ trợ một số lượng lớn các vùng giám sát hoạt động đồng thời, đánh giá các vùng giám sát này so với nhiều tài sản di chuyển cùng một lúc và thường hỗ trợ một số lượng lớn các giao dịch mỗi giây (TPS) cho tất cả các tính năng. Nếu ứng dụng của bạn có thể cần đến hơn 50.000 vùng giám sát, vui lòng truy cập tài liệu của chúng tôi về giới hạn và hạn mức trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Công cụ dành cho nhà phát triển, giám sát và quản lý

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp những SDK nào?

Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp các SDK front-end cho Android, iOS và web. Bạn có thể truy cập Dịch vụ vị trí của Amazon thông qua các SDK back-end được liệt kê trên trang công cụ AWS. Dịch vụ vị trí của Amazon được hỗ trợ bởi Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS, một công cụ thống nhất để bạn tải xuống, cấu hình và kiểm soát nhiều dịch vụ AWS từ dòng lệnh và tự động hóa chúng thông qua các tập lệnh.

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon tích hợp với các dịch vụ AWS khác như thế nào?

Dịch vụ vị trí của Amazon được tích hợp với AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và Amazon EventBridge, qua đó bạn có thể cung cấp và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, giám sát các chỉ số tình trạng và tự động hành động theo các sự kiện. Những tính năng này giúp bạn chuyển ứng dụng của mình sang khâu sản xuất nhanh hơn. Với AWS CloudFormation, hãy tạo mẫu bằng Dịch vụ vị trí của Amazon để cung cấp tài nguyên một cách nhanh chóng và nhất quán. Bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch, bạn có thể giám sát các chỉ số về mức sử dụng dịch vụ và tình trạng, bao gồm các yêu cầu, độ trễ và lỗi, từ đó bạn không phải xây dựng các công cụ giám sát tình trạng của riêng mình. Dịch vụ vị trí của Amazon được tích hợp với AWS CloudTrail để tạo bản ghi và liên tục giám sát hoạt động tài khoản của bạn. Tích hợp với Amazon EventBridge hỗ trợ kiến trúc ứng dụng định hướng theo sự kiện cho phép bạn sử dụng các hàm AWS Lambda để phản hồi các sự kiện, chẳng hạn như tài sản được theo dõi đi vào hoặc ra khỏi một vùng giám sát. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ để giúp quản lý, xác định, sắp xếp, tìm kiếm và lọc tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon trong một chế độ xem. Bạn có thể tạo thẻ để phân loại tài nguyên theo mục đích, chủ sở hữu, môi trường hoặc mối quan hệ thanh toán.

Bảo mật

Hỏi: Tôi có những tùy chọn kiểm soát truy cập nào?

Bạn có thể sử dụng IAM để quản lý người dùng, nhóm và vai trò cho tài khoản AWS của mình. IAM cho phép bạn quản lý truy cập một cách bảo mật vào các dịch vụ và tài nguyên AWS. Đối với các SDK web và di động, bạn có thể sử dụng Amazon Cognito để quản lý xác thực và ủy quyền cho người dùng cuối ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể mang theo ngăn xếp xác thực của riêng bạn và sử dụng ngăn xếp đó cùng với Cognito mà không cần phải sao chép danh tính người dùng. Dịch vụ vị trí của Amazon cũng tích hợp với Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, cho phép sử dụng các khóa hiện có để mã hóa dữ liệu theo dõi và thiết lập vùng giám sát của bạn. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập tài liệu về Dịch vụ vị trí của Amazon.

Hỏi: Dữ liệu của tôi có rời khỏi tài khoản AWS của tôi khi tôi sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon không?

Dữ liệu được gửi đến Theo dõi và Thiết lập vùng giám sát không rời khỏi tài khoản AWS của bạn. Chúng tôi gửi các giá trị tham số trong yêu cầu Bản đồ, Địa điểm và Tuyến đường đến nhà cung cấp dữ liệu vị trí mà bạn đã chọn để họ có thể xử lý những yêu cầu này. Dịch vụ vị trí của Amazon ẩn danh các yêu cầu đến nhà cung cấp của chúng tôi bằng cách chỉ đưa ra các tham số cần thiết để xử lý yêu cầu. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa khi đang được lưu trữ và đang được truyền, đồng thời chỉ được giải mã khi xử lý. Bên cạnh đó, nhà cung cấp dữ liệu của Dịch vụ vị trí của Amazon không được phép lưu trữ hoặc sử dụng nội dung của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích xử lý yêu cầu của bạn. Theo định kỳ, chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề bảo mật của nhà cung cấp bên thứ ba của Dịch vụ vị trí của Amazon để đảm bảo rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh mạng, kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và bảo mật vật lý.

Hỏi: Dịch vụ vị trí của Amazon sử dụng dữ liệu trong yêu cầu của tôi như thế nào?

Dịch vụ vị trí của Amazon chỉ sử dụng dữ liệu của bạn để duy trì và cung cấp dịch vụ. Dữ liệu Thiết lập vùng giám sát và Theo dõi được lưu trữ trong tài khoản AWS của bạn trong khu vực mà bạn sử dụng dịch vụ. Chúng tôi gửi các giá trị tham số trong yêu cầu Bản đồ, Địa điểm và Tuyến đường đến nhà cung cấp dữ liệu vị trí mà bạn đã chọn để họ có thể xử lý những yêu cầu này. Xem câu Hỏi: Dữ liệu của tôi có rời khỏi tài khoản AWS của tôi khi tôi sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon không? và xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Trường hợp sử dụng

Hỏi: Tôi có thể xây dựng các ứng dụng giao hàng bằng cách sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon không?

Có. Các ứng dụng giao hàng cần lưu trữ, theo dõi và phối hợp các vị trí xuất phát, phương tiện giao hàng và điểm đến. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp một bộ các tính năng và dữ liệu để bạn xây dựng các ứng dụng giao hàng. Ví dụ: ứng dụng giao đồ ăn được tích hợp với Dịch vụ vị trí của Amazon có thể sử dụng chức năng theo dõi vị trí và thiết lập vùng giám sát để tự động thông báo cho nhà hàng khi tài xế giao hàng được chỉ định gần đến nơi. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi của tài xế và giúp đảm bảo độ tươi ngon của đồ ăn khi được giao. Truy cập tài liệu của chúng tôi về các ứng dụng giao hàng để tìm hiểu hướng dẫn giải pháp.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon để theo dõi tài sản không?

Có. Với Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu lưu trữ vị trí tài sản, trực quan hóa vị trí tài sản trên bản đồ, kích hoạt các sự kiện dựa trên độ gần của tài sản và phân tích lịch sử vị trí. Theo dõi tài sản giúp các doanh nghiệp nắm bắt vị trí hiện tại và trước đó của sản phẩm, nhân sự và cơ sở hạ tầng của họ. Các nhà phát triển có thể sử dụng dữ liệu theo dõi tài sản để bảo mật lô hàng đang trên đường giao, tăng tối đa hiệu quả phân phối, theo dõi thiết bị và hơn thế nữa. Vui lòng truy cập tài liệu của chúng tôi về theo dõi tài sản và làm theo hướng dẫn giải pháp để tìm hiểu thêm.

Hỏi: Tôi có thể xây dựng tiếp thị theo địa lý với Dịch vụ vị trí của Amazon không?

Có. Bạn có thể thử nghiệm các tính năng tiếp thị theo địa lý và tích hợp chúng vào ứng dụng của bạn với Dịch vụ vị trí của Amazon. Tiếp thị theo địa lý đề cập đến các hoạt động tiếp thị có tích hợp vị trí. Tính năng này tăng hiệu quả của truyền thông tiếp thị bằng cách tùy chỉnh thời điểm và nội dung của tin nhắn theo cá nhân dựa trên vị trí và hành vi của khách hàng. Ví dụ: một khách hàng đi vào một trung tâm mua sắm có thể nhận được ưu đãi đặc biệt từ cửa hàng yêu thích của họ hoặc ưu đãi nhận một cốc cà phê miễn phí từ quán cà phê họ vừa đi qua. Truy cập tài liệu của chúng tôi về tiếp thị theo địa lý để tìm hiểu hướng dẫn giải pháp.

Định giá

Hỏi: Tôi sẽ bị tính phí như thế nào khi sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon?

Dịch vụ vị trí của Amazon không yêu cầu cam kết trả trước và mức phí tối thiểu. Bạn chỉ bị tính phí theo mức sử dụng. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp bậc miễn phí để sử dụng trong ba tháng đầu tiên. Dữ liệu vị trí được lập hóa đơn theo từng yêu cầu mà ứng dụng của bạn đưa ra cho dịch vụ. Nếu vượt giới hạn bậc miễn phí của Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn sẽ phải thanh toán cho các yêu cầu mà ứng dụng của mình đưa ra cho dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm
Tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm

Truy cập trang Định giá Dịch vụ vị trí của Amazon.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Location Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập