Dịch vụ vị trí của Amazon

Dễ dàng thêm dữ liệu vị trí vào ứng dụng một cách bảo mật

Ba tháng miễn phí

Dễ dàng tích hợp dữ liệu không gian địa lý vào các ứng dụng của bạn cho các trường hợp sử dụng hoặc khu vực địa lý khác nhau với dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp.

Nhanh chóng triển khai và tăng tốc độ phát triển ứng dụng với các tích hợp liền mạch với các dịch vụ AWS.

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn và giảm rủi ro bảo mật cho ứng dụng của bạn.

Truy cập dữ liệu không gian địa lý chất lượng cao, tiết kiệm chi phí từ các nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ vị trí của Amazon giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm chức năng vị trí, chẳng hạn như bản đồ, điểm quan tâm, mã hóa địa lý, xác định tuyến đường, theo dõi và thiết lập vùng giám sát vào các ứng dụng của họ mà không làm ảnh hướng đến tính bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.
Giới thiệu về Dịch vụ vị trí của Amazon (1:32)
Tại sao nên sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon?
Dịch vụ vị trí của Amazon là một dịch vụ dựa trên vị trí mà các nhà phát triển có thể sử dụng để thêm dữ liệu không gian địa lý và chức năng vị trí cho các ứng dụng. Khách hàng có thể trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ, đề xuất các tuyến đường, sử dụng mã hóa địa lý để chuyển đổi địa chỉ văn bản thuần túy thành tọa độ địa lý, sử dụng mã hóa địa lý ngược để chuyển đổi vĩ độ và kinh độ thành địa chỉ, đồng thời theo dõi và theo dấu tài sản, chẳng hạn như nhóm phương tiện.
Tại sao nên sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon?
Dịch vụ vị trí của Amazon là một dịch vụ dựa trên vị trí mà các nhà phát triển có thể sử dụng để thêm dữ liệu không gian địa lý và chức năng vị trí cho các ứng dụng. Khách hàng có thể trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ, đề xuất các tuyến đường, sử dụng mã hóa địa lý để chuyển đổi địa chỉ văn bản thuần túy thành tọa độ địa lý, sử dụng mã hóa địa lý ngược để chuyển đổi vĩ độ và kinh độ thành địa chỉ, đồng thời theo dõi và theo dấu tài sản, chẳng hạn như nhóm phương tiện.

Trường hợp sử dụng

Theo dõi tài sản và nhóm trong thời gian thực

Hiểu vị trí hiện tại và lịch sử của các sản phẩm và nhóm của bạn để xác định tuyến đường cho các lô hàng và tối ưu hóa hiệu quả gửi hàng.

Tìm hiểu thêm về theo dõi tài sản »

Trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ

Kiểm tra dữ liệu vị trí trên bản đồ để trực quan hóa tài sản hoặc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để xác định các xu hướng và mối quan hệ để đẩy nhanh các quyết định kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về cách thêm bản đồ vào trang web của bạn »

Cải thiện địa chỉ khách hàng

Hoàn thành việc nhập địa chỉ nhanh hơn và sử dụng mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược để làm phong phú và chuẩn hóa địa chỉ khách hàng.

Tìm hiểu thêm về làm phong phú cơ sở dữ liệu »

Tối ưu hóa các tuyến đường giao hàng

Tăng tốc độ giao hàng và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách sử dụng thời gian di chuyển, khoảng cách và hướng đi giữa điểm khởi hành và một hoặc nhiều điểm đến.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng giao hàng »

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử miễn phí Dịch vụ vị trí của Amazon

Khám phá bản đồ tương tác. Tìm kiếm các điểm quan tâm, mô phỏng các thiết bị theo dõi, vẽ hãng rào địa lý, v.v.

Đăng ký »

Tìm hiểu cách thêm bản đồ vào ứng dụng

Thêm bản đồ, tính năng nhận biết vị trí và các tính năng dựa trên vị trí khác vào ứng dụng di động của bạn.

Đọc blog »

Bắt đầu sử dụng Dịch vụ vị trí của Amazon

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển, ứng dụng mẫu và bản minh họa để bắt đầu xây dựng.

Khám phá các tài nguyên Dịch vụ vị trí của Amazon »

Khám phá thêm về AWS