Nhà cung cấp dữ liệu Dịch vụ vị trí của Amazon

Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng dữ liệu chất lượng cao từ các nhà cung cấp tin cậy trên toàn cầu Esri, HERE và GrabMaps. Khách hàng AWS có thể lựa chọn bản đồ, mã hóa địa lý, mã hóa địa lý ngược và các tuyến đường do các nhà cung cấp này cung cấp. Cùng với các tùy chọn chất lượng cao từ Esri, HERE và GrabMaps, Open Data Maps cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết hợp dữ liệu vào ứng dụng của họ theo cách linh hoạt hơn. Tìm hiểu thêm về từng nhà cung cấp dưới đây.

Esri cung cấp cho khách hàng AWS quyền truy cập vào các kiểu ô bản đồ khác nhau, khả năng mã hóa địa lý, khả năng mã hóa địa lý ngược và dữ liệu địa chỉ cấp đường phố. Đến nay, công nghệ của Esri đã được triển khai trong hơn 350.000 tổ chức, trong đó bao gồm 90/100 công ty thuộc bảng xếp hạng Fortune 100.

Tìm hiểu thêm »

HERE Technologies cung cấp cho khách hàng AWS quyền truy cập vào các bản đồ nền, mã hóa địa lý, mã hóa địa lý ngược và dữ liệu địa chỉ cấp đường phố. Bản đồ do HERE cung cấp liên tục được xác thực dựa trên trung bình 5 triệu cập nhật hàng ngày để phân phối hơn 900 thuộc tính bản đồ và để duy trì thông tin chính xác.

Tìm hiểu thêm »

AWS cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các bản đồ nền toàn cầu được xây dựng từ bản phân phối Daylight của OpenStreetMap (OSM) và các nguồn dữ liệu mở khác. Kiểu bản đồ được thiết kế chuyên nghiệp để hỗ trợ các ứng dụng và trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm kho vận và giao hàng, trực quan hóa dữ liệu trong môi trường web và di động. Với cộng đồng hơn một triệu người đóng góp bản đồ, OSM là một dự án dữ liệu mở, trong đó những người đóng góp cập nhật hơn 500.000 đặc trưng mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm »

GrabMaps cung cấp cho khách hàng AWS quyền truy cập vào các kiểu ô bản đồ khác nhau, khả năng mã hóa địa lý, khả năng mã hóa địa lý ngược và các tùy chọn xác định tuyến đường. Ngày nay, GrabMaps hỗ trợ hơn 800 tỷ lượt tìm kiếm, đề xuất, chuyến đi và xu hướng mỗi tháng ở tám quốc gia Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm »

Xem lại Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ vị trí của Amazon
Bạn có thắc mắc?

Xem lại Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ vị trí của Amazon

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để bắt đầu
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS để bắt đầu

Đăng ký