Dịch vụ vị trí của Amazon không yêu cầu cam kết trả trước và mức phí tối thiểu. Bạn chỉ bị tính phí theo mức sử dụng. Dịch vụ vị trí của Amazon cung cấp bậc miễn phí để sử dụng trong ba tháng đầu tiên. Dữ liệu vị trí được lập hóa đơn theo từng yêu cầu mà ứng dụng của bạn đưa ra cho dịch vụ. Nếu vượt giới hạn bậc miễn phí của Dịch vụ vị trí của Amazon, bạn sẽ phải thanh toán cho các yêu cầu mà ứng dụng của mình đưa ra cho dịch vụ. Dễ dàng tính toán chi phí hàng tháng nhờ Công cụ tính giá AWS.

Bậc miễn phí của Dịch vụ vị trí của Amazon

Bạn có thể đánh giá Dịch vụ vị trí của Amazon bằng cách sử dụng bậc miễn phí trong ba tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ không lập hóa đơn cho mức sử dụng hàng tháng nằm trong hạn mức được xác định trong bảng bên dưới. Nếu mức sử dụng của bạn vượt quá hạn mức của bậc miễn phí, bất kỳ yêu cầu bổ sung nào bạn sử dụng cũng sẽ được lập hóa đơn theo mức giá của bậc trả phí.

Tính năng Hạn mức bậc miễn phí hàng tháng, trong 3 tháng
Bản đồ 500.000 Ô bản đồ được truy xuất (định dạng Véc-tơ hoặc Mành quét)
Địa điểm

10.000 Yêu cầu đề xuất địa chỉ

10.000 Địa chỉ được mã hóa địa lý

10.000 Vị trí được mã hóa địa lý ngược

Tuyến đường 10.000 Tuyến đường được tính toán
Theo dõi

200.000 Vị trí được ghi

10.000 Lượt đọc vị trí theo lô

5.000 Thiết bị được xóa

Thiết lập vùng giám sát

200.000 Vị trí được đánh giá

10.000 Vùng giám sát được tạo, xóa hoặc mô tả

10.000 Yêu cầu liệt kê vùng giám sát
Tài nguyên dịch vụ

10.000 Yêu cầu tạo, đọc, cập nhật, xóa hoặc liệt kê tài nguyên

Nếu ứng dụng của bạn đang theo dõi hoặc xác định tuyến đường của các tài sản được sử dụng trong doanh nghiệp của bạn (chẳng hạn như phương tiện hoặc nhân viên giao hàng), bạn chỉ cần sử dụng HERE hoặc Open Data Maps làm nhà cung cấp dịch vụ vị trí địa lý của mình. Xem phần 82 của Điều khoản dịch vụ AWS hoặc tham khảo phần định giá trên trang Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ vị trí của Amazon để biết thêm thông tin chi tiết.

Bậc trả phí của Dịch vụ vị trí của Amazon

Sau khi kết thúc kỳ hạn ba tháng của bậc miễn phí hoặc trong trường hợp bạn vượt quá hạn mức của bậc miễn phí được trình bày bên dưới, bạn sẽ thanh toán cho các yêu cầu mà ứng dụng của mình đưa ra cho dịch vụ theo nội dung sơ lược trong bảng dưới đây.

 • Bản đồ
 • *Sử dụng kiểu bản đồ Hybrid sẽ làm tăng số lượng yêu cầu của ô bản đồ. Đối với kiểu bản đồ này, hai ô bản đồ sẽ phủ chồng lên nhau: hình ảnh vệ tinh (ô theo định dạng mành quét) làm nền và mạng lưới đường và nhãn (ô theo định dạng véc-tơ) ở trên. Phí bạn cần thanh toán sẽ bao gồm tất cả các ô đã được truy xuất.

 • Địa điểm
 • *Một yêu cầu đối với từng API sau đây được coi là một địa chỉ được mã hóa địa lý: searchPlaceIndexForText và getPlace.
 • Xác định tuyến đường
 • *Khi sử dụng API Xác định tuyến đường theo ma trận, số tuyến đường được tính toán trong mỗi yêu cầu = số điểm xuất phát x số điểm đến. Ví dụ: khi sử dụng ma trận có kích thước 300 điểm xuất phát nhân 100 điểm đến, tổng số tuyến đường được tính toán là 30.000 (300 x 100).
 • Theo dõi

 • * Tối đa 500 vị trí được đọc mỗi lô. 

 • Thiết lập vùng giám sát

 • * Đánh giá một vị trí duy nhất so với tất cả các vùng giám sát trong một tập hợp vùng giám sát. 
  ** Chỉ áp dụng cho các vùng giám sát tồn tại trên 1 tháng. 
 • Tài nguyên dịch vụ

Nếu ứng dụng của bạn đang theo dõi hoặc xác định tuyến đường của các tài sản được sử dụng trong doanh nghiệp của bạn (chẳng hạn như phương tiện hoặc nhân viên giao hàng), bạn chỉ cần sử dụng HERE, GrabMaps hoặc Open Data Maps làm nhà cung cấp dịch vụ vị trí địa lý của mình. Xem phần 82 của Điều khoản dịch vụ AWS hoặc tham khảo phần định giá trên trang Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ vị trí của Amazon để biết thêm thông tin chi tiết.

Định nghĩa và nội dung chi tiết về các yêu cầu trong Dịch vụ vị trí của Amazon

Ô bản đồ: yêu cầu truy xuất một phần hay “ô” của một bản đồ kỹ thuật số có kích cỡ lớn hơn. Khi ứng dụng của bạn hiển thị bản đồ nghĩa là đang biểu diễn một tập hợp các ô bản đồ. Dịch vụ vị trí của Amazon sử dụng hai loại ô bản đồ: ô theo định dạng mành quét – hình ảnh của bản đồ và ô theo định dạng véc-tơ – biểu thị những đặc trưng địa lý của một khu vực bản đồ nhỏ.

Địa chỉ được mã hóa địa lý: yêu cầu chuyển đổi văn bản mô tả một vị trí, chẳng hạn như địa chỉ đường phố, ID địa điểm hoặc điểm quan tâm thành một tập các cặp tọa độ gồm kinh độ và vĩ độ.

Vị trí được mã hóa địa lý ngược: yêu cầu chuyển đổi các cặp tọa độ gồm kinh độ và vĩ độ thành địa chỉ đường phố hoặc tên địa điểm có thể đọc được.

Kết quả được lưu trữ: yêu cầu lưu trữ và sử dụng lại các địa chỉ hoặc cặp tọa độ gồm kinh độ và vĩ độ là kết quả của các thao tác mã hóa địa lý hoặc mã hóa địa lý ngược.

Vùng giám sát: yêu cầu tạo, xóa hoặc mô tả vùng giám sát. Vùng giám sát là một ranh giới địa lý được xác định trên bản đồ. Ví dụ: một chuỗi bán lẻ có thể tạo các vùng giám sát quanh những vị trí cửa hàng của họ để có thể gửi tặng khách hàng phiếu giảm giá khi khách hàng ở gần cửa hàng. “Vùng giám sát-tháng” biểu thị việc lưu trữ thao tác xác định vùng giám sát trong khoảng thời gian một tháng với Dịch vụ vị trí của Amazon.

Lượt ghi vị trí: yêu cầu Dịch vụ vị trí của Amazon ghi lại vị trí của một đối tượng được theo dõi trong tài khoản của bạn. Ví dụ: một ứng dụng tập thể dục có thể định kỳ ghi lại vị trí của một vận động viên trong một lượt chạy bằng cách sử dụng các yêu cầu ghi vị trí. Lượt ghi vị trí theo lô là yêu cầu ghi lại nhiều vị trí cho một hoặc nhiều đối tượng được theo dõi kèm dấu thời gian. Mỗi phần tử được yêu cầu trong một lệnh gọi theo lô sẽ tính là một yêu cầu.

Lượt đọc vị trí: yêu cầu truy xuất vị trí của một đối tượng được theo dõi, chẳng hạn để hiển thị vị trí của khách tham quan bằng cách sử dụng ứng dụng di động của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Lượt đọc vị trí theo lô là yêu cầu truy xuất nhiều vị trí cho một hoặc nhiều đối tượng được theo dõi kèm dấu thời gian. Mỗi phần tử được yêu cầu trong một lệnh gọi theo lô sẽ tính là một yêu cầu.

Vị trí được đánh giá: yêu cầu Dịch vụ vị trí của Amazon xác định vị trí của đối tượng được theo dõi liên quan đến một tập các vùng giám sát và gửi các sự kiện tới Amazon EventBridge nếu đối tượng được theo dõi đó di chuyển vào hoặc ra khỏi vùng giám sát. Ví dụ: ứng dụng của một chuỗi kinh doanh pizza có thể xác định tài xế giao hàng đã đi vào vùng giám sát cách khách hàng của họ nửa dặm đường và gửi cho khách hàng đó một thông báo rằng đơn đặt hàng sắp đến nơi.

Tuyến đường được tính toán: yêu cầu Dịch vụ vị trí của Amazon tính toán một tuyến đường (thời gian di chuyển, khoảng cách và thiết kế hình học) để di chuyển giữa một địa điểm khởi hành và một hoặc nhiều điểm đến.

Tài nguyên dịch vụ: yêu cầu tạo, đọc, cập nhật, xóa hoặc liệt kê các tài nguyên của Dịch vụ vị trí của Amazon, chẳng hạn như tài nguyên Bản đồ (được sử dụng để truy xuất ô bản đồ theo một kiểu cụ thể), tài nguyên Chỉ mục địa điểm (được sử dụng để thực hiện mã hóa địa lý, mã hóa địa lý ngược và tìm kiếm điểm quan tâm), tài nguyên Công cụ tính toán tuyến đường (được sử dụng để yêu cầu tính toán tuyến đường), tài nguyên Tập hợp vùng giám sát (được sử dụng để lưu trữ vùng giám sát và đánh giá vị trí so với những vùng giám sát đó) và tài nguyên Trình theo dõi (được sử dụng để lưu trữ và truy xuất vị trí của thiết bị). Yêu cầu liên kết và hủy liên kết tài nguyên như trình theo dõi và vùng giám sát cũng được coi là thao tác cập nhật tài nguyên.

Tài nguyên đối tượng: yêu cầu liệt kê, mô tả hoặc xóa các đối tượng trong một tài nguyên như thiết bị trong một tài nguyên Trình theo dõi hoặc các Vùng giám sát thuộc một tập hợp vùng giám sát.

Địa chỉ được đề xuất: yêu cầu cung cấp các đề xuất để hoàn tất một chuỗi không hoàn chỉnh bằng những thuật ngữ tìm kiếm phổ biến và liên quan nhất cho các địa chỉ hoặc tên của địa điểm (còn được gọi là thuật toán tìm kiếm tự động hoàn tất, tự động đề xuất hoặc tìm kiếm văn bản tương đối trùng khớp). Ví dụ: phản hồi có thể được sử dụng để đề xuất các địa chỉ hoặc tên của địa điểm hoàn chỉnh khi khách hàng nhập văn bản vào trường địa chỉ hoặc hộp tìm kiếm trên bản đồ.

Ví dụ về định giá

 • Một trang web công của thành phố trực thuộc trung ương có bản đồ được 10.000 lượt khách truy cập sử dụng mỗi tháng. Trung bình, mỗi lần sử dụng bản đồ cần có 80 ô bản đồ và mã địa lý trên một địa chỉ. Tính tổng hàng tháng, bản đồ này cần có 800.000 ô bản đồ và đưa ra 10.000 yêu cầu mã hóa địa lý. Bậc miễn phí của AWS hỗ trợ thanh toán 500.000 ô bản đồ và 10.000 yêu cầu mã hóa địa lý mỗi tháng trong ba tháng đầu tiên

   

  3 tháng đầu tiên có bậc miễn phí
  Mức sử dụng API
  Giá 
  Bản đồ
  10.000 khách truy cập x 80 ô bản đồ = 800.000 ô bản đồ mỗi tháng

  800.000 ô bản đồ – 500.000 ô bản đồ trong hạn mức bậc miễn phí = 300.000
  (300.000/1.000) x 0,04 USD = 12,00 USD
  Địa chỉ được mã hóa địa lý trong tính năng Địa điểm
  10.000 địa chỉ được mã hóa địa lý – 10.000 địa chỉ được mã hóa địa lý trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,50 USD = 0,00 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng   12,00 USD + 0,00 USD = 12,00 USD
       
  Sau 3 tháng      
  Bản đồ 800.000 ô bản đồ
  (800.000/1.000) x 0,04 USD = 32,00 USD
  Địa chỉ được mã hóa địa lý trong tính năng Địa điểm 10.000 địa chỉ được mã hóa địa lý
  (10.000/1.000) x 0,50 USD = 5,00 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng   32,00 USD + 5,00 USD = 37,00 USD
       
 • Một tổ chức cung cấp dịch vụ giao hàng quy mô nhỏ sở hữu 10 phương tiện phụ trách giao hàng đến 100 vị trí của khách hàng, hoạt động năm ngày mỗi tuần. Để cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ giao hàng sẽ theo dõi từng phương tiện và tự động nhắn tin thông báo cho khách hàng khi hoàn tất mỗi lượt giao hàng.

  Ứng dụng sẽ theo dõi phương tiện 15 phút một lần; mỗi ngày theo dõi 10 giờ; mỗi tháng theo dõi 20 ngày. Vì vậy, chúng ta có 8.000 lượt ghi vị trí mỗi tháng (10 phương tiện x 10 giờ mỗi ngày x 4 (15 phút mỗi giờ) x 20 ngày).

  Để thông báo cho khách hàng, ứng dụng tự động bổ sung 100 vùng giám sát vào cuối mỗi ngày và xóa bỏ 100 vùng giám sát của ngày hôm trước. Do đó, ứng dụng thực hiện 4.000 thao tác ghi và xóa các vùng giám sát mỗi tháng (100 x 20 lượt ghi + 100 x 20 lượt xóa).

  Cuối cùng, để thông báo cho khách hàng, mỗi mục thông tin theo dõi của phương tiện sẽ được đánh giá so với các vùng giám sát. Vì tổ chức cung cấp dịch vụ giao hàng sử dụng tính năng lọc dựa trên độ chính xác của tài nguyên trình theo dõi, chỉ 80% vị trí được đánh giá so với các vùng giám sát (8.000 vị trí x 80% = 6.400 lượt đánh giá mỗi tháng).

   

  3 tháng đầu tiên có bậc miễn phí Mức sử dụng API  Giá 
  Lượt ghi vị trí trong tính năng Theo dõi
  10 phương tiện x 10 giờ mỗi ngày x 4 (15 phút một lần) x 20 ngày = 8.000 lượt ghi vị trí mỗi tháng

  8.000 lượt ghi vị trí – 200.000 lượt ghi vị trí trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Vùng giám sát được tạo và xóa
  (100 x 20 lượt ghi) + (100 x 20 lượt xóa) = 4.000 vùng giám sát được tạo và xóa mỗi tháng

  4.000 vùng giám sát được tạo và xóa – 10.000 vùng giám sát được tạo và xóa trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD  Vùng giám sát được đánh giá   8.000 vị trí x 80% = 6.400 vị trí được đánh giá mỗi tháng

  6.400 vị trí được đánh giá – 200.000 vị trí được đánh giá trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,20 USD = 0 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng    0,00 USD + 0,00 USD +0,00 USD = 0,00 USD
       
  Sau 3 tháng    
  Lượt ghi vị trí trong tính năng Theo dõi 8.000 lượt ghi vị trí (8.000/1.000) x 0,05 USD = 0,40 USD
  Vùng giám sát được tạo và xóa 4.000 vùng giám sát được tạo và xóa
  (4.000/1.000) x 0,05 USD = 0,20 USD
  Vùng giám sát được đánh giá 6.400 vị trí được đánh giá (6.400/1.000) x 0,20 USD = 1,28 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng
    0,40 USD + 0,20 USD +1,28 USD = 1,88 USD
 • Một công ty cung cấp dịch vụ giao bưu kiện có trụ sở tại San Francisco, California sở hữu 10 phương tiện, trong đó mỗi phương tiện thực hiện 10 chuyến giao hàng mỗi ngày. Công ty cung cấp dịch vụ giao bưu kiện này có 10 tài xế cơ giới, trong đó mỗi tài xế làm việc tám giờ một ngày, năm ngày một tuần, đồng thời, sử dụng 80 ô bản đồ mỗi giờ (giả định mức độ thu phóng và mật độ là của bản đồ thông thường).

  Để tính toán tuyến đường hiệu quả nhất cho từng phương tiện, trước tiên, ứng dụng giao hàng sẽ tính toán thời gian lái xe giữa từng chuyến giao hàng mỗi ngày.  Sau đó, ứng dụng sử dụng thông tin này làm đầu vào để lên kế hoạch tuyến đường hiệu quả nhất cho từng phương tiện. Kết quả là, ứng dụng thực hiện 101 x 101 lượt tính toán tuyến đường mỗi ngày ((10 phương tiện x 10 chuyến giao hàng mỗi phương tiện) + vị trí khởi đầu/kết thúc = 101 điểm dừng).

  Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, ứng dụng giao hàng thiết lập vùng giám sát cho toàn bộ các vị trí giao hàng và thông báo cho khách hàng khi bưu kiện đã được giao. Mỗi phương tiện chạy 10 giờ mỗi ngày, báo cáo vị trí 15 phút một lần và đánh giá mọi vị trí so với tất cả các vùng giám sát. Vì tổ chức cung cấp dịch vụ giao hàng này sử dụng tính năng lọc dựa trên độ chính xác của tài nguyên trình theo dõi, chỉ 80% vị trí được đánh giá so với các vùng giám sát.

   

  3 tháng đầu tiên có bậc miễn phí Mức sử dụng API  Giá 
  Bản đồ
  10 tài xế cơ giới x 80 ô bản đồ mỗi giờ x 8 giờ mỗi ngày x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần mỗi tháng =128.000 ô bản đồ mỗi tháng

  128.000 ô bản đồ – 500.000 ô bản đồ trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,40 USD = 0 USD
  Địa chỉ được mã hóa địa lý trong tính năng Địa điểm 10 tài xế cơ giới x 1 lượt tìm kiếm mỗi giờ x 8 giờ mỗi ngày x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần mỗi tháng = 1.600 yêu cầu mã hóa địa lý mỗi tháng

  1.600 địa chỉ được mã hóa địa lý – 10.000 địa chỉ được mã hóa địa lý trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,50 USD = 0 USD
  Tuyến đường
  (10 phương tiện x 10 chuyến giao hàng mỗi phương tiện) + vị trí khởi đầu/kết thúc = 101 điểm đến mỗi ngày

  101 x 101 x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần mỗi tháng = 204.020 tuyến đường được tính toán mỗi tháng

  204.020 tuyến đường được tính toán – 10.000 tuyến đường được tính toán trong hạn mức bậc miễn phí = 194.020
  (194.020/1.000) x 0,50 USD = 97,01 USD
  Vị trí được ghi trong tính năng Theo dõi
  10 phương tiện x 4 lượt ghi vị trí mỗi giờ (15 phút một lần) x 10 giờ mỗi ngày x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần = 8.000 lượt ghi vị trí mỗi tháng

  8.000 vị trí được ghi – 200.000 vị trí được ghi trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Lượt đọc trong tính năng Theo dõi  10 tài xế cơ giới x 4 lượt đọc vị trí theo lô (15 phút một lần) x 8 giờ mỗi ngày x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần mỗi tháng = 6.400 lượt đọc vị trí mỗi tháng.

  6.400 lượt đọc vị trí – 10.000 lượt đọc vị trí theo lô trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Vùng giám sát được tạo và xóa
  100 vùng giám sát mỗi ngày x 5 ngày mỗi tuần x 4 tuần mỗi tháng x (1 thao tác tạo + 1 thao tác xóa) = 4.000 vùng giám sát được tạo và xóa mỗi tháng

  4.000 vùng giám sát được tạo và xóa– 10.000 vùng giám sát được tạo và xóa trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,05 USD = 0 USD
  Vị trí được đánh giá trong tính năng Vùng giám sát
  8.000 vị trí được ghi mỗi tháng x 0,80% vị trí được đánh giá (bằng cách sử dụng tính năng lọc dựa trên độ chính xác) = 6.400 vị trí được đánh giá so với các vùng giám sát mỗi tháng

  6.400 vị trí được đánh giá – 200.000 vị trí được đánh giá trong hạn mức bậc miễn phí = 0
  (0/1.000) x 0,20 USD = 0 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng    0,00 USD + 0,00 USD + 97,01 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD = 97,01 USD
       
  Sau 3 tháng    
  Bản đồ
  128.000 ô bản đồ
  (128.000/1.000) x 0,40 USD = 51,20 USD
  Địa chỉ được mã hóa địa lý trong tính năng Địa điểm 1.600 địa chỉ được mã hóa địa lý (1.600/1.000) x 0,50 USD = 0,80 USD
  Tuyến đường 204.020 tuyến đường được tính toán (204.020/1.000) x 0,50 USD = 102,01 USD
  Vị trí được ghi trong tính năng Theo dõi 8.000 lượt ghi vị trí
  (8.000/1.000) x 0,05 USD = 0,40 USD
  Lượt đọc trong tính năng Theo dõi  6.400 lượt đọc vị trí (6.400/1.000) x 0,05 USD = 0,32 USD
  Vùng giám sát được tạo và xóa 4.000 vùng giám sát được tạo và xóa
  (4.000/1.000) x 0,05 USD = 0,20 USD
  Vị trí được đánh giá trong tính năng Vùng giám sát 6.400 vị trí được đánh giá (6.400/1.000) x 0,20 USD = 1,28 USD
  Tổng phí Dịch vụ vị trí của Amazon hàng tháng
    51,20 USD + 0,80 USD + 102,01 USD + 0,40 USD + 0,32 USD + 0,20 USD + 1,28 USD = 156,21 USD
Xem câu hỏi thường gặp
Xem câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ vị trí của Amazon trên trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Location Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập