Chương trình năng lực AWS

Năng lực AWS được cấp cho những Đối tác APN đã chứng tỏ được năng lực kỹ thuật cũng như thành công đã được kiểm chứng của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên dụng.

Chương trình năng lực AWS được thiết kế để nêu bật các Đối tác APN đã chứng tỏ năng lực kỹ thuật cũng như thành công đã được kiểm chứng của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên dụng. Việc đạt được Năng lực AWS cho phép đối tác trở nên nổi bật trước khách hàng bằng cách thể hiện chuyên môn trong lĩnh vực giải pháp cụ thể nào đó.

Tìm hiểu thêm về Năng lực AWS, lợi ích và cách bắt đầu ở bên dưới.

APN_logos_Competency_color_2x

Năng lực AWS theo ngành, ứng dụng và khối lượng công việc

 • Ngành
 • Hồ sơ xin tham gia
 • Khối lượng công việc

Lợi ích của Đối tác năng lực AWS

Bên cạnh những lợi ích mà bạn nhận được khi là hội viên APN, đối tác mà đáp ứng các điều kiện năng lực của AWS sẽ nhận được thêm nhiều lợi ích giá trị, bao gồm:
 • Khả năng hiển thị và các hoạt động giới thiệu ra thị trường
 • Các quỹ phát triển thị trường và các mức chiết khấu
 • Thúc đẩy khả năng thu hút khách hàng
 • Các lợi ích đủ điều kiện chọn lọc
 • Các lợi ích cụ thể trong từng sự kiện
 • Khả năng hiển thị và các hoạt động giới thiệu ra thị trường
  • Các cơ hội để tạo chứng thực từ khách hàng với đội ngũ APN
  • Đủ điều kiện để nổi bật trên Blog APN và các kênh xã hội APN
  • Khuyến khích đáp ứng điều kiện năng lực AWS thông qua bộ dụng cụ chào mừng và thẻ đối tác
  • Đủ điều kiện tham gia các hoạt động tiếp thị APN
  • Đủ điều kiện tham gia các chiến dịch tiếp thị hợp tác thương hiệu
  • Được trao quyền ưu tiên trong hoạt động truyền thông và cung cấp thông tin để thúc đẩy các mối quan hệ nhà phân tích AWS
  Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình
 • Các quỹ phát triển thị trường và các mức chiết khấu
 • Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình
 • Thúc đẩy khả năng thu hút khách hàng
  Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình
 • Các lợi ích đủ điều kiện chọn lọc
 • Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình
 • Các lợi ích cụ thể trong từng sự kiện
  • Các lợi ích tại chỗ độc quyền tại các sự kiện AWS
  • Quyền tiếp cận và tham gia độc quyền trong các sự kiện năng lực AWS và chương trình giới thiệu giải pháp
  Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình

Bắt đầu với Năng lực AWS

Đối tác có thể đáp ứng một hoặc nhiều Năng lực AWS nếu có nhiều kinh nghiệm tổng thể về AWS, chứng tỏ được thành công với khách hàng và các chỉ số kỹ thuật trong phạm vi Năng lực. Tìm hiểu thêm về Năng lực AWS.
Để đăng ký Năng lực AWS, đối tác phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình được liệt kê trong Danh mục kiểm tra xác thực trước đó. Thực hiện theo các bước dưới đây để đảm bảo Thẻ điểm đối tác của công ty bạn được cập nhật.
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Bước 2: Chọn năng lực AWS
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Thỏa mãn yêu cầu về bậc APN

  Để đăng ký Năng lực AWS, đối tác phải đáp ứng các yêu cầu về bậc APN trước khi đăng ký Năng lực được liệt kê trên đây. Thực hiện theo các bước dưới đây để đảm bảo Thẻ điểm đối tác của công ty bạn được cập nhật và đăng ký Nâng cấp APN.

  Tham khảo từ khách hàng AWS: Tham khảo từ khách hàng về năng lực được lấy ra từ Thẻ điểm đối tác. Tham khảo này có thể công khai (như nghiên cứu điển hình, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc phản hồi của khách hàng) hoặc không công khai (khách hàng có thể xác nhận về một dự án đã thực hiện). Để gửi Tham khảo từ khách hàng, thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  • Bước 2: Nhấp vào "Xem tài khoản APN của tôi" từ ngăn điều hướng bên trái
  • Bước 3: Nhấp vào “Trong phần Tham khảo, chọn "Mới"”
  • Bước 4: Thêm thông tin dự án và nhấp “Gửi”

   

  AWS Support (Cấp độ doanh nghiệp): Để đăng ký AWS Support, nhấp vào đây.

  Đào tạo AWS: Đối tác APN sẽ được giảm giá khóa Đào tạo do Hướng dẫn viên AWS giảng dạy khi đăng ký qua Cổng thông tin APN.*

  Thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký khóa học gần bạn:

  Chứng nhận AWS: Tìm hiểu thêm và đặt lịch thi tại đây.
  *Tất cả các Đối tác APN đều có quyền truy cập Cổng thông tin APN. Nếu bạn đã là Đối tác APN và chưa có tài khoản đăng nhập Cổng thông tin APN, hãy tự đăng ký tài khoản tại đây.

  Bậc APN (Chọn [trước đây là Tiêu chuẩn], Nâng cao hoặc Cao cấp): Sau khi cập nhật Thẻ điểm đối tác của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký Nâng cấp tư cách hội viên APN của công ty:

  Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  Bước 2: Nhấp vào "Xem Bảng điểm đối tác" từ ngăn điều hướng bên trái
  Bước 3: Gửi thông tin chi tiết về tuân thủ Đối tác APN
  Bước 4: Nhấp vào "Đăng ký nâng cấp"

 • Bước 2: Chọn năng lực AWS
 • Nêu bật phương pháp, sản phẩm hoặc giải pháp của bạn trên AWS

  Xem lại Năng lực AWS: Quyết định Năng lực AWS phù hợp nhất với lĩnh vực trọng tâm của công ty bạn. Xem lại năng lực theo Ngành, Giải phápkhối lượng công việc trên đây.

  Tải xuống Danh mục kiểm tra xác thực: Sau khi quyết định Năng lực AWS sẽ đăng ký, hãy tải xuống Danh mục kiểm tra xác thực năng lực (được cung cấp trên đây) và xem lại các yêu cầu. Trước khi đăng ký Năng lực AWS, hãy đảm bảo công ty bạn đáp ứng mọi yêu cầu trên Danh mục kiểm tra xác thực năng lực.

  Tham khảo từ khách hàng AWS: Năng lực AWS yêu cầu 4 Tham khảo từ khách hàng AWS cho Năng lực liên quan. Khi đăng ký Năng lực AWS, bạn phải gửi Tham khảo từ khách hàng và thông tin chi tiết về dự án tại thời điểm đó. Đối với Tham khảo từ khách hàng AWS công khai được yêu cầu, bạn cần gửi một nghiên cứu điển hình, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc bài đăng trên blog công khai nêu chi tiết về công việc của bạn trên AWS với khách hàng.

 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Xem lại Danh mục kiểm tra xác thực và đăng ký

  Khi công ty bạn đã đáp ứng các yêu cầu về Năng lực được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực, thực hiện theo các bước dưới đây để gửi đăng ký Năng lực AWS:

  Đăng ký Năng lực AWS:

  • Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  • Bước 2: Nhấp vào "Xem tài khoản APN của tôi" từ ngăn điều hướng bên trái
  • Bước 3: Chọn Năng lực mà bạn muốn đăng ký
  • Bước 4: Hoàn tất đăng ký năng lực
  • Bước 5: Gửi email phần tự đánh giá đã hoàn thành đến competency-checklist@amazon.com
   
  Là một phần trong quy trình Đăng ký năng lực, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp của mình và những dự án đã triển khai cho khách hàng liên quan đến Năng lực.
  Là một phần trong quy trình Đăng ký năng lực, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp của mình và những dự án đã triển khai cho khách hàng liên quan đến Năng lực.

THE NEXT SMART

Các đối tác năng lực AWS được trang bị kiến thức chuyên môn và
năng lực toàn diện để hỗ trợ bạn đạt được thành công ở bất cứ giai đoạn nào trong hành trình đám mây của mình