APN_logos_Competency_Icon_light_64x64_small_white

Chương trình năng lực AWS

rule

Năng lực AWS được cấp cho những Đối tác APN đã chứng tỏ được năng lực kỹ thuật cũng như thành công đã được kiểm chứng của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên dụng.

Chương trình năng lực AWS được thiết kế để nêu bật các Đối tác APN đã chứng tỏ năng lực kỹ thuật cũng như thành công đã được kiểm chứng của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên dụng. Việc đạt được Năng lực AWS cho phép đối tác trở nên nổi bật trước khách hàng bằng cách thể hiện chuyên môn trong lĩnh vực giải pháp cụ thể nào đó.

Tìm hiểu thêm về Năng lực AWS, lợi ích và cách bắt đầu ở bên dưới.

APN_logos_Competency_color_2x

Năng lực AWS theo ngành

icon_government

Chính phủ

Đối tác năng lực chính phủ của AWS cung cấp các giải pháp cho—và/hoặc có nhiều kinh nghiệm hợp tác với—khách hàng chính phủ để cung cấp khối lượng công việc và ứng dụng quan trọng trên AWS.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

Life-Sciences_Icon_48_Squid

Khoa học đời sống

Đối tác năng lực khoa học đời sống của AWS giúp phát hiện ma túy, nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị mới dựa trên di truyền, quản lý các thử nghiệm lâm sàng, tham gia vào hoạt động sản xuất và phân phối dược phẩm sinh học.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

industrial-robot-48

Phần mềm công nghiệp

Đối tác năng lực phần mềm công nghiệp AWS cung cấp các giải pháp nhắm đến một hoặc nhiều bước chính trong các ngành sản xuất hoặc chế biến cụ thể: Thiết kế sản phẩm, Thiết kế sản xuất, Sản xuất/Vận hành.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_education

Giáo dục

Đối tác năng lực giáo dục của AWS đã chứng tỏ được kiến thức chuyên môn và các giải pháp phù hợp với biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc của AWS trong dạy và học, quản lý và nghiên cứu hàn lâm trong ngành giáo dục.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_financial services

Dịch vụ tài chính

Đối tác năng lực dịch vụ tài chính của AWS đã chứng tỏ được chuyên môn trong ngành, cung cấp các giải pháp sẵn sàng triển khai tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc của AWS và có nhân viên được cấp chứng nhận AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_non profit

Phi lợi nhuận

Đối tác năng lực phi lợi nhuận của AWS đã chứng tỏ được thành công của mình thông qua việc cung cấp các nguồn lực hoàn chỉnh để thay đổi quy mô ảnh hưởng của sứ mệnh và hỗ trợ thay đổi xã hội.

 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_digital marketing

Trải nghiệm số của khách hàng

Đối tác năng lực trải nghiệm số của khách hàng AWS đã chứng minh được năng lực kỹ thuật và thành công ở tất cả các giai đoạn của vòng đời thu hút và giữ chân khách hàng trên nền tảng kỹ thuật số.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

healthcare-icon

Chăm sóc sức khỏe

Đối tác năng lực chăm sóc sức khỏe của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc xây dựng các giải pháp để giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người thanh toán lưu trữ, xử lý, truyền và phân tích thông tin lâm sàng một cách an toàn.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_media & entertainment

Phương tiện kỹ thuật số

Đối tác năng lực phương tiện truyền thông kỹ thuật số của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc hỗ trợ các công ty Truyền thông và giải trí thông qua việc cung cấp các giải pháp giúp tạo, quản lý và phân phối nội dung kỹ thuật số.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác công nghệ
 

IoT_Icon_48_Squid

IoT

Đối tác năng lực IoT của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc xây dựng các sản phẩm và giải pháp trên AWS nhằm hỗ trợ khách hàng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà máy thông minh, thành phố thông minh, năng lượng, công nghiệp ô tô, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_devops

DevOps

Đối tác năng lực DevOps của AWS cung cấp các giải pháp hoặc có nhiều kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp, để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tích hợp liên tục và phân phối liên tục hoặc giúp họ tự động hóa quy trình cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng với các công cụ quản lý cấu hình trên AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

AWS-Category-Icon_Networking-&-Content-Delivery_60_Left-Aligned

Kết nối mạng

Đối tác năng lực kết nối mạng của AWS đã chứng tỏ được năng lực kỹ thuật và thành công trong việc hỗ trợ khách hàng sử dụng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác công nghệ
 

AWS-Category-Icon_Mobile_60_Left-Aligned

Di động

Đối tác năng lực di động của AWS cung cấp các giải pháp hỗ trợ nhà phát triển hoặc có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các nhà phát triển, doanh nghiệp ưu tiên nền tảng di động để hỗ trợ xây dựng, thử nghiệm, phân tích và theo dõi các ứng dụng di động của họ trên AWS.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_security

Bảo mật

Đối tác năng lực bảo mật đã chứng tỏ được thành công trong việc xây dựng các sản phẩm và giải pháp trên AWS để hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bảo mật cơ sở hạ tầng, quản lý chính sách, quản lý danh tính, theo dõi bảo mật, quản lý lỗ hổng bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

AWS-Category-Icon_Management-&-Governance_60_Left-Aligned

Công cụ quản lý nền tảng đám mây

Đối tác năng lực công cụ quản lý nền tảng đám mây của AWS giúp khách hàng xác định giải pháp kích hoạt chiến lược trên đám mây của họ, bằng cách cung cấp các biện pháp thực hành tốt nhất trong điều hành và quản lý.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác công nghệ
 

icon_migration

Di chuyển

Đối tác năng lực di chuyển của AWS cung cấp các giải pháp hoặc có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp di chuyển lên AWS thành công, trong tất cả các giai đoạn của những dự án di chuyển phức tạp, bao gồm khám phá, lập kế hoạch, di chuyển và vận hành.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

icon_analytics

Dữ liệu và phân tích

Đối tác năng lực dữ liệu và phân tích của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc giúp khách hàng đánh giá và sử dụng các công cụ, kỹ thuật cũng như công nghệ xử lý dữ liệu một cách hiệu quả trên mọi quy mô.

 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

Containers_Icon_48_Squid

Container

Đối tác năng lực container của AWS có những sản phẩm/giải pháp tích hợp với các dịch vụ AWS theo cách thức giúp khách hàng cải thiện khả năng chạy khối lượng công việc trên các container của AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác công nghệ
 

AWS-Category-Icon_Storage_60_Left-Aligned

Lưu trữ

Đối tác năng lực lưu trữ của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc giúp khách hàng đánh giá, cũng như sử dụng kỹ thuật và công nghệ lưu trữ dữ liệu trên đám mây AWS một cách hiệu quả.


Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

AWS-Category-Icon_Machine-Learning_60_Left-Aligned

Machine Learning

Đối tác năng lực Machine Learning của AWS cung cấp các giải pháp giúp tổ chức giải quyết những thách thức về dữ liệu, cho phép machine learning và quy trình khoa học dữ liệu hoặc cung cấp chức năng dựa trên SaaS giúp nâng cao các ứng dụng cuối bằng trí tuệ nhân tạo.
 

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ
 

End-User-Computing_Icon_48_Squid

Điện toán dành cho người dùng cuối

Đối tác năng lực điện toán dành cho người dùng cuối của AWS giúp khách hàng cung cấp, bảo vệ và nhận thông tin từ các thiết bị điểm cuối, ứng dụng người dùng cuối và dữ liệu trên AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấn

Năng lực AWS theo khối lượng công việc

Microsoft-Workload_Icon_48_Squid

Khối lượng công việc của Microsoft

Đối tác năng lực khối lượng công việc của Microsoft của AWS đã chứng tỏ được năng lực kỹ thuật và thành công trong việc hỗ trợ khách hàng di chuyển, quản lý hoặc triển khai các khối lượng công việc của Microsoft lên AWS.

Yêu cầu về năng lực
Đối tác tư vấnĐối tác công nghệ

60-windows-workloads

Oracle

Đối tác năng lực Oracle của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc hỗ trợ khách hàng thiết kế, triển khai và quản lý các khối lượng công việc dựa trên Oracle đang chạy trên Đám mây AWS.

Yêu cầu về năng lực
Yêu cầu về năng lực

SAP_Icon_48_Squid

SAP

Đối tác năng lực SAP của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc hỗ trợ khách hàng triển khai, di chuyển và quản lý các ứng dụng SAP trên Đám mây AWS.

Yêu cầu về năng lực
Yêu cầu về năng lực


Lợi ích của đối tác năng lực AWS

Bên cạnh những lợi ích mà bạn nhận được khi là hội viên APN, đối tác năng lực AWS sẽ nhận được thêm nhiều lợi ích giá trị, bao gồm:
 • Lợi ích quyền truy cập đặc biệt
 • Lợi ích khi giới thiệu ra thị trường
 • Điều kiện chọn lọc
 • Lợi ích cụ thể của sự kiện
 • Lợi ích quyền truy cập đặc biệt
  • Tăng mức chiết khấu trong Chương trình nhà cung cấp giải pháp AWS
  • Chia sẻ cơ hội khách hàng
  • Được ưu tiên tiếp cận Các quỹ phát triển thị trường
  • Có quyền tiếp cận trực tiếp và ưu tiên đến nhóm tham chiếu Mạng lưới đối tác AWS.
  • Chuỗi khách hàng nổi bật được chứng nhận năng lực AWS trên blog APN.
  • Các cơ hội nổi bật với đối tác APN
  • Tiếp cận bán hàng AWS
  • Được ưu tiên khi đề xuất đối tác
  Lợi ích quyền truy cập đặc biệt
 • Lợi ích khi giới thiệu ra thị trường
  • Chỉ định công khai trên trang web Năng lực AWS
  • Được bao gồm và ưu tiên trên thư mục Tìm kiếm giải pháp đối tác AWS
  • Các công cụ sử dụng lợi ích tự quản lý
  • Thúc đẩy khách hàng đạt được năng lực AWS
  • Bộ công cụ chào mừng thành công của đối tác
  • Những điểm nổi bật trên mạng xã hội
  • Mẫu thông cáo báo chí tùy chỉnh
  • Huy hiệu và thương hiệu Năng lực AWS
  • Chứng chỉ đạt Năng lực AWS
  Lợi ích khi giới thiệu ra thị trường
 • Điều kiện chọn lọc
  • Không gian giải pháp AWS
  • Các hội thảo trực tuyến và chiến dịch dành cho khách hàng chung của AWS
  • Tham dự sự kiện Năng lực AWS
  • Thư mời họp mặt với Đối tác AWS
  Điều kiện chọn lọc
 • Lợi ích cụ thể của sự kiện
  • Truy cập sự kiện hợp tác của AWS từ sớm
  • Lợi ích tại chỗ và hợp tác thương hiệu tại các sự kiện của AWS
  Lợi ích cụ thể của sự kiện

Bắt đầu với Năng lực AWS

Đối tác có thể đáp ứng một hoặc nhiều Năng lực AWS nếu có nhiều kinh nghiệm tổng thể về AWS, chứng tỏ được thành công với khách hàng và các chỉ số kỹ thuật trong phạm vi Năng lực. Tìm hiểu thêm về Năng lực AWS.
Để đăng ký Năng lực AWS, đối tác phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình được liệt kê trong Danh mục kiểm tra xác thực trước đó. Thực hiện theo các bước dưới đây để đảm bảo Thẻ điểm đối tác của công ty bạn được cập nhật.
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Bước 2: Chọn năng lực AWS
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Thỏa mãn yêu cầu về bậc APN

  Để đăng ký Năng lực AWS, đối tác phải đáp ứng các yêu cầu về bậc APN trước khi đăng ký Năng lực được liệt kê trên đây. Thực hiện theo các bước dưới đây để đảm bảo Thẻ điểm đối tác của công ty bạn được cập nhật và đăng ký Nâng cấp APN.

  Tham khảo từ khách hàng AWS: Tham khảo từ khách hàng về năng lực được lấy ra từ Thẻ điểm đối tác. Tham khảo này có thể công khai (như nghiên cứu điển hình, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc phản hồi của khách hàng) hoặc không công khai (khách hàng có thể xác nhận về một dự án đã thực hiện). Để gửi Tham khảo từ khách hàng, thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  • Bước 2: Nhấp vào "Xem tài khoản APN của tôi" từ ngăn điều hướng bên trái
  • Bước 3: Nhấp vào “Trong phần Tham khảo, chọn "Mới"”
  • Bước 4: Thêm thông tin dự án và nhấp “Gửi”

   

  AWS Support (Cấp độ doanh nghiệp): Để đăng ký AWS Support, nhấp vào đây.

  Đào tạo AWS: Đối tác APN sẽ được giảm giá khóa Đào tạo do Hướng dẫn viên AWS giảng dạy khi đăng ký qua Cổng thông tin APN.*

  Thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký khóa học gần bạn:

  Chứng nhận AWS: Tìm hiểu thêm và đặt lịch thi tại đây.
  *Tất cả các Đối tác APN đều có quyền truy cập Cổng thông tin APN. Nếu bạn đã là Đối tác APN và chưa có tài khoản đăng nhập Cổng thông tin APN, hãy tự đăng ký tài khoản tại đây.

  Bậc APN (Chọn [trước đây là Tiêu chuẩn], Nâng cao hoặc Cao cấp): Sau khi cập nhật Thẻ điểm đối tác của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký Nâng cấp tư cách hội viên APN của công ty:

  Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  Bước 2: Nhấp vào "Xem Bảng điểm đối tác" từ ngăn điều hướng bên trái
  Bước 3: Gửi thông tin chi tiết về tuân thủ Đối tác APN
  Bước 4: Nhấp vào "Đăng ký nâng cấp"

 • Bước 2: Chọn năng lực AWS
 • Nêu bật phương pháp, sản phẩm hoặc giải pháp của bạn trên AWS

  Xem lại Năng lực AWS: Quyết định Năng lực AWS phù hợp nhất với lĩnh vực trọng tâm của công ty bạn. Xem lại năng lực theo Ngành, Giải phápkhối lượng công việc trên đây.

  Tải xuống Danh mục kiểm tra xác thực: Sau khi quyết định Năng lực AWS sẽ đăng ký, hãy tải xuống Danh mục kiểm tra xác thực năng lực (được cung cấp trên đây) và xem lại các yêu cầu. Trước khi đăng ký Năng lực AWS, hãy đảm bảo công ty bạn đáp ứng mọi yêu cầu trên Danh mục kiểm tra xác thực năng lực.

  Tham khảo từ khách hàng AWS: Năng lực AWS yêu cầu 4 Tham khảo từ khách hàng AWS cho Năng lực liên quan. Khi đăng ký Năng lực AWS, bạn phải gửi Tham khảo từ khách hàng và thông tin chi tiết về dự án tại thời điểm đó. Đối với Tham khảo từ khách hàng AWS công khai được yêu cầu, bạn cần gửi một nghiên cứu điển hình, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hoặc bài đăng trên blog công khai nêu chi tiết về công việc của bạn trên AWS với khách hàng.

 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Xem lại Danh mục kiểm tra xác thực và đăng ký

  Khi công ty bạn đã đáp ứng các yêu cầu về Năng lực được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực, thực hiện theo các bước dưới đây để gửi đăng ký Năng lực AWS:

  Đăng ký Năng lực AWS:

  • Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin APN
  • Bước 2: Nhấp vào "Xem tài khoản APN của tôi" từ ngăn điều hướng bên trái
  • Bước 3: Chọn Năng lực mà bạn muốn đăng ký
  • Bước 4: Hoàn tất đăng ký năng lực
  • Bước 5: Gửi email phần tự đánh giá đã hoàn thành đến competency-checklist@amazon.com
   
  Là một phần trong quy trình Đăng ký năng lực, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp của mình và những dự án đã triển khai cho khách hàng liên quan đến Năng lực.
  Là một phần trong quy trình Đăng ký năng lực, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp của mình và những dự án đã triển khai cho khách hàng liên quan đến Năng lực.

Đăng ký để trở thành Đối tác APN

APN-Logo_Color_678x186