Mạng lưới đối tác AWS - Năng lực

The Next Smart

Nếu bạn muốn thành công trong môi trường CNTT phức tạp ngày nay và gìn giữ thành công đó trong tương lai, hãy hợp tác với Đối tác năng lực AWS chính là The Next Smart. Các đối tác AWS này có chuyên môn và năng lực toàn diện để giúp bạn thành công ở từng giai đoạn trong hành trình đám mây của mình.


Tìm Đối tác năng lực AWS của bạn

Bạn có thể tìm thấy Đối tác năng lực AWS theo ngành, trường hợp sử dụng hoặc khối lượng công việc. Dưới đây là một số lĩnh vực Năng lực AWS để giúp bạn hình dung những gì các bạn có thể cùng nhau đạt được trên Đám mây AWS.

Đối tác năng lực dữ liệu và phân tích của AWS

Đối tác năng lực dữ liệu và phân tích của AWS

Đối tác năng lực dữ liệu và phân tích của AWS giúp khách hàng đánh giá và sử dụng các công cụ, kỹ thuật cũng như công nghệ xử lý dữ liệu một cách hiệu quả trên mọi quy mô.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực DevOps của AWS

Đối tác năng lực DevOps của AWS

Đối tác năng lực DevOps của AWS cung cấp giải pháp giúp khách hàng triển khai các hoạt động tích hợp liên tục và phân phối liên tục. Họ cũng có khả năng tự động hóa quy trình cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng bằng các công cụ quản lý cấu hình trên AWS.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực trải nghiệm số của khách hàng AWS

Đối tác năng lực trải nghiệm số của khách hàng AWS

Đối tác năng lực trải nghiệm số của khách hàng AWS đã chứng minh được năng lực kỹ thuật và thành công ở tất cả các giai đoạn của vòng đời thu hút và giữ chân khách hàng trên nền tảng kỹ thuật số.                                                                                    

Đối tác năng lực giáo dục của AWS

Đối tác năng lực giáo dục của AWS

Đối tác năng lực giáo dục của AWS đã chứng tỏ được kiến thức chuyên môn và các giải pháp phù hợp với biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc của AWS trong dạy và học, quản lý và việc tìm kiếm khóa học trong ngành giáo dục.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực dịch vụ tài chính của AWS

Đối tác năng lực dịch vụ tài chính của AWS

Đối tác năng lực dịch vụ tài chính của AWS đã chứng tỏ được chuyên môn trong ngành, cung cấp các giải pháp sẵn sàng triển khai tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc của AWS và có nhân viên được cấp Chứng nhận AWS.

 
Đối tác năng lực chính phủ của AWS

Đối tác năng lực chính phủ của AWS

Đối tác năng lực chính phủ của AWS có nhiều kinh nghiệm hợp tác với khách hàng chính phủ để cung cấp khối lượng công việc và ứng dụng quan trọng trên AWS.

Đối tác năng lực AWS IoT

Đối tác năng lực AWS IoT

Đối tác năng lực IoT của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc xây dựng các sản phẩm và giải pháp trên AWS nhằm hỗ trợ khách hàng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có: nhà máy thông minh, thành phố thông minh, năng lượng, công nghiệp ô tô, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực Machine Learning của AWS

Đối tác năng lực Machine Learning của AWS

Đối tác năng lực Machine Learning của AWS cung cấp các giải pháp giúp tổ chức giải quyết những vấn đề về dữ liệu, hỗ trợ các quy trình máy học và khoa học dữ liệu hoặc cung cấp chức năng dựa trên SaaS giúp nâng cao các ứng dụng cuối bằng giải pháp máy học.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực khối lượng công việc Microsoft của AWS

Đối tác năng lực khối lượng công việc Microsoft của AWS

Đối tác năng lực khối lượng công việc Microsoft của AWS đã chứng tỏ được năng lực kỹ thuật và thành công trong việc hỗ trợ khách hàng di chuyển, quản lý hoặc triển khai các khối lượng công việc Microsoft lên AWS.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực di chuyển của AWS

Đối tác năng lực di chuyển của AWS

Đối tác năng lực di chuyển của AWS cung cấp các giải pháp hoặc có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp di chuyển lên AWS thành công, trong tất cả các giai đoạn của những dự án di chuyển phức tạp - khám phá, lập kế hoạch, di chuyển và vận hành.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực phi lợi nhuận của AWS

Đối tác năng lực phi lợi nhuận của AWS

Đối tác năng lực phi lợi nhuận của AWS đã chứng tỏ được thành công của mình thông qua việc cung cấp các nguồn lực hoàn chỉnh để tăng sức ảnh hưởng của sứ mệnh và hỗ trợ thay đổi xã hội.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực Oracle của AWS

Đối tác năng lực Oracle của AWS

Đối tác năng lực Oracle của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc hỗ trợ khách hàng thiết kế kiến trúc, triển khai và quản lý các khối lượng công việc dựa trên Oracle chạy trên Đám mây AWS.                                                                                      

Đối tác năng lực SAP của AWS

Đối tác năng lực SAP của AWS

Đối tác năng lực SAP của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc hỗ trợ khách hàng triển khai, di chuyển và quản lý các ứng dụng SAP trên Đám mây AWS.

Tìm hiểu thêm »

Đối tác năng lực lưu trữ của AWS

Đối tác năng lực lưu trữ của AWS

Đối tác năng lực lưu trữ của AWS đã chứng tỏ được thành công trong việc giúp khách hàng đánh giá cũng như sử dụng kỹ thuật và công nghệ lưu trữ dữ liệu trên Đám mây AWS một cách hiệu quả.                                                                                          

Xem tất cả Năng lực AWS

Xem tất cả Năng lực AWS

Cập nhật tất cả các Năng lực AWS do AWS cung cấp. Duyệt danh sách hoàn chỉnh.