Các khóa học có cấp chứng nhận

Các khóa học này dạy các kiến thức cơ bản tập trung vào kinh doanh và kỹ thuật của AWS. Việc hoàn thành khóa học và đánh giá thành công sẽ giúp bạn nhận được chứng nhận, giúp bạn phát triển chuyên môn và đáp ứng một trong các yêu cầu về Kiến thức bậc đối tác AWS trong tổ chức đối tác của bạn.

Các khóa học được cung cấp thường xuyên thay đổi. Hãy kiểm tra lại sau nếu không có lớp nào dành cho khóa học bạn mong muốn.

Đối tác AWS: Chứng nhận bán hàng (Doanh nghiệp)

Khóa học cung cấp các phương pháp tốt nhất để cùng bán hàng với AWS, bao gồm khung, công cụ và lợi ích tài trợ cho Đối tác AWS. Tìm hiểu điều gì thúc đẩy khách hàng tiếp nhận đám mây và cách vượt qua các phản đối thường gặp của khách hàng. Hiểu được giá trị kinh doanh của đám mây và điều khiến AWS khác biệt.

Khóa học này thay thế Đối tác AWS: Chứng nhận (Doanh nghiệp).

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 2,25 giờ

Đối tác AWS: Chứng nhận (Kỹ thuật)

Khóa đào tạo này cung cấp cho Đối tác AWS kiến thức kỹ thuật cơ bản về điện toán đám mây AWS, cơ sở hạ tầng toàn cầu, dịch vụ, giải pháp phổ biến, di chuyển, bảo mật và tuân thủ. Sau khi đã hoàn thành tất cả các bài đánh giá trong khóa học này, bạn sẽ nhận được Chứng nhận là Chuyên viên kỹ thuật AWS.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số
| 5 giờ

Đối tác AWS: Kinh tế học đám mây

Khóa học này giới thiệu với đối tác về các lợi ích khi di chuyển khách hàng sang Đám mây AWS. Đối tác sẽ tìm hiểu về cách tiết kiệm chi phí và kinh tế học trung tâm dữ liệu trong mối quan hệ với điện toán đám mây.

Kỹ thuật số | 2,5 giờ

Đối tác AWS: Các khóa học kinh doanh

Khám phá các tùy chọn đào tạo của chúng tôi dành riêng cho đối tác bằng giải pháp giải pháp kỹ thuật số và trên lớp, nhắm tới đối tượng doanh nghiệp.

Các khóa học được cung cấp thường xuyên thay đổi. Hãy kiểm tra lại sau nếu không có lớp nào dành cho khóa học bạn mong muốn.

Đối tác AWS: Những điều cần biết dành cho Người thao tác với Đám mây AWS

Khóa học này giúp bạn nắm được các khái niệm căn bản về Đám mây AWS, từ đó xây dựng kỹ năng và sự tự tin khi đóng góp cho các sáng kiến về đám mây của tổ chức. Truy cập chương trình đào tạo kỹ thuật số để học tập theo nhu cầu hoặc truy cập tùy chọn đào tạo trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên là chuyên gia AWS. 

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 6 giờ

Đối tác AWS: Xây dựng doanh nghiệp của bạn với AWS dành cho lãnh đạo (Doanh nghiệp)

Khóa học cấp lãnh đạo này được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo là Đối tác tư vấn trong APN và mới sử dụng Đám mây AWS. Học viên sẽ tìm hiểu những điều cần thiết để chuyển đổi từ mô hình bán hàng CNTT truyền thống sang các dịch vụ giá trị gia tăng, mang lại lợi nhuận cho khách hàng AWS. Đối tác có doanh nghiệp nằm trong khu vực công nên đăng ký vào phiên bản Khu vực công của khóa học này.

Lớp học | 4 giờ
Lớp học (Khu vực công) | 4 giờ

Đối tác AWS: AWS dành cho Khối lượng công việc Microsoft (Doanh nghiệp)

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các lợi ích từ việc di chuyển khối lượng công việc Microsoft sang AWS. Khóa học này là khóa đào tạo phi kỹ thuật, không mang tính cạnh tranh dành cho các Đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS (APN). Các đối tác có thể chọn tham gia khóa học này với giảng viên hoặc học trực tuyến. Khóa học trực tiếp trên lớp học này kết thúc với một bài đánh giá kỹ thuật số toàn diện.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: SAP trên AWS (Doanh nghiệp)

Khóa học này sẽ mang đến cho Đối tác AWS dữ liệu thị trường mới, nghiên cứu điển hình và mô hình tương tác với khách hàng để giúp các đối tác xác định cơ hội khối lượng công việc SAP cho khách hàng của họ.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 2 giờ

 

Đối tác AWS: Amazon Connect (Doanh nghiệp)

Khóa học này sẽ giới thiệu các lợi ích kinh doanh của việc thiết lập trung tâm liên hệ trên nền tảng đám mây bằng cách sử dụng Amazon Connect. Bạn sẽ tìm hiểu về Chương trình đối tác Amazon Connect cũng như cách giải quyết các thách thức của khách hàng và thảo luận về đề xuất giá trị và mô hình định giá của Amazon Connect cho khách hàng.

Kỹ thuật số | 2,5 giờ

Đối tác AWS: Nơi làm việc kỹ thuật số trên AWS (Doanh nghiệp)

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các cơ hội để xây dựng và phát triển phương pháp Điện toán người dùng cuối (EUC) trên AWS. Khóa học giới thiệu các giải pháp AWS EUC, nêu bật các xu hướng thị trường và bao gồm các câu chuyện thành công của khách hàng. Bạn sẽ tìm hiểu về cách định vị các dịch vụ AWS EUC cho khách hàng cũng như cách tận dụng các công cụ và tài nguyên AWS có sẵn để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: VMware Cloud trên AWS (Doanh nghiệp)

Khóa học này được thiết kế nhằm giới thiệu với Đối tác AWS về VMware Cloud trên AWS. Đối tác sẽ tìm hiểu những lợi ích và trường hợp sử dụng chính để xác định cũng như đánh giá các cơ hội VMware Cloud trên AWS.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 1 giờ

 

Đối tác AWS: Khóa đào tạo về di chuyển và hiện đại hóa bán hàng nâng cao

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu việc áp dụng các phương pháp tốt nhất để di chuyển và hiện đại hóa bán hàng nâng cao bằng Amazon Web Services (AWS). Bạn cũng sẽ được nghe các chuyên gia AWS chia sẻ trực tiếp và học hỏi kinh nghiệm của họ, nhờ đó phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng khác nhau để sử dụng trong tương lai.

Kỹ thuật số | 2,5 giờ

Đối tác AWS: Phân tích dữ liệu trên AWS (Doanh nghiệp)

Tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất được AWS đề xuất để có các cuộc trò chuyện nhằm khám phá hoạt động kinh doanh hiệu quả, cách điều chỉnh các giải pháp phân tích dữ liệu cấp cao sao cho phù hợp với các sáng kiến kinh doanh quan trọng của khách hàng, cũng như cách đánh giá và xác thực các cơ hội kinh doanh về phân tích dữ liệu. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ cung cấp một kế hoạch thực hành. Đây sẽ là kế hoạch chi tiết để phác thảo các chiến lược và mục tiêu trong 12 tháng của đối tác.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 3,5 giờ

 

Đối tác AWS: IoT trên AWS (Doanh nghiệp)

Khóa học này cung cấp thông tin tổng quan về xu hướng thị trường hiện tại cũng như các sản phẩm và dịch vụ AWS dành cho IoT. Các đối tác sẽ tìm hiểu về cách mô tả đề xuất giá trị của AWS IoT, xác định và đánh giá các cơ hội IoT, xử lý phản đối của khách hàng, thảo luận về các cân nhắc định giá và đẩy nhanh quá trình tiếp nhận IoT.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 4 giờ

 

Đối tác AWS: Di chuyển sang AWS (Doanh nghiệp)

Khóa học này tập trung vào đề xuất giá trị của việc di chuyển khối lượng công việc CNTT sang Đám mây AWS và xây dựng phương pháp di chuyển bằng AWS. Các đối tác sẽ tìm hiểu về ba giai đoạn của quá trình di chuyển: Đánh giá, Huy động, Di chuyển và hiện đại hóa; cách xây dựng một đề án kinh doanh; các yếu tố thúc đẩy kinh doanh cũng như cách tiếp cận bán hàng dành cho việc di chuyển.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: Máy học trên AWS (Doanh nghiệp)

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định và đánh giá các cơ hội máy học (ML) dành cho khách hàng, cách giúp khách hàng điều hướng quy trình xây dựng giải pháp ML cũng như cách sử dụng kinh nghiệm đó để xây dựng giải pháp AWS ML.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Quản trị bảo mật trên quy mô lớn (Doanh nghiệp)

Khóa học này bao gồm cách đánh giá các cơ hội tạo khách hàng về quản trị bảo mật trên quy mô lớn. Bạn sẽ tìm hiểu về quản lý tài khoản AWS, kiểm soát chi phí, bảo mật và tuân thủ thông qua tự động hóa - cùng với đó là các phương pháp tốt nhất để thiết lập khung quản trị tự động, đơn giản và an toàn trên quy mô lớn.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Phân tích trên AWS – Phương pháp bán hàng tốt nhất

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp tốt nhất để xác định và phát triển cơ hội trong các dịch vụ và giải pháp phân tích của AWS. Khóa học này bao gồm các khái niệm phân tích cơ bản, giới thiệu các dịch vụ AWS cốt lõi và cung cấp các tài nguyên thiết thực để giúp bạn bắt đầu làm việc với khách hàng.

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: Windows trên AWS – Phương pháp bán hàng tốt nhất

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp tốt nhất để xác định và phát triển cơ hội sử dụng Windows trên AWS. Khóa học bao gồm các trường hợp sử dụng phổ biến của khách hàng cùng các tài nguyên có sẵn để giúp bạn thúc đẩy cơ hội tạo khách hàng

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: Ứng dụng hiện đại trên AWS – Phương pháp bán hàng tốt nhất

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp tốt nhất để xác định và phát triển cơ hội xung quanh các ứng dụng hiện đại trên AWS. Khóa học bao gồm ba tình huống về trường hợp sử dụng của khách hàng, cách lường trước các rào cản tiềm ẩn và cách thu hút các nguồn lực của Đối tác AWS để bạn có thể bắt đầu xây dựng quy trình khách hàng của mình.

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: Đề án kinh doanh cho việc di chuyển

Trong khóa học cấp độ nâng cao này, bạn sẽ học các phương pháp để xây dựng những đề xuất kinh doanh hiệu quả hơn nhằm giúp khách hàng hiểu giá trị của việc di chuyển lên đám mây. Bạn sẽ khám phá ba loại hình phân tích để xây dựng đề án kinh doanh cho việc chuyển sang AWS – Phân tích giá trị kinh doanh, Đề án kinh doanh định hướng và Đề án kinh doanh chi tiết.

Lớp học | 4 giờ
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Những điều cần biết về AWS GovCloud (Hoa Kỳ) (Doanh nghiệp)

Khóa học này cung cấp hiểu biết toàn diện, cơ bản về AWS GovCloud (Hoa Kỳ) và lý do tại sao một số loại khách hàng có thể hưởng lợi từ dịch vụ này. Chúng tôi đề xuất khóa học này dành cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại Đối tác AWS, những người có nhu cầu tiếp thu hiểu biết phi kỹ thuật về AWS GovCloud.

Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: Máy học (Bán hàng)

Khóa học cấp trung cấp này chia sẻ chính các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), cũng như các phương pháp hay nhất trong tương tác với khách hàng mà AWS sử dụng để đào tạo đội ngũ bán hàng nội bộ của mình. Chúng tôi đề xuất khóa học này dành cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng, những người muốn trò chuyện ở cấp doanh nghiệp với tư cách người mua và xác định các cơ hội tạo khách hàng đủ điều kiện cho các trường hợp sử dụng AI/ML chính.

Đối tác AWS: Định giá và cấp phép

Khóa học cơ bản này bao gồm cách giải thích những kiến thức cơ bản về cách định giá trên AWS và cấp phép cho khách hàng, bao gồm triết lý định giá cơ bản của AWS, các thành phần định giá và mô hình định giá cho các dịch vụ cốt lõi của AWS. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại tổ chức Đối tác AWS, những người muốn tiếp thu kiến thức phi kỹ thuật về AWS, các trường hợp sử dụng cũng như các giải pháp phổ biến.

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: Bảo mật và tuân thủ

Khóa học cơ bản này bao gồm kiến thức cơ bản về bảo mật và tuân thủ trên đám mây AWS, bao gồm cách quản lý bảo mật với AWS, cách phản hồi những quan ngại hoặc phản đối của khách hàng về bảo mật và tuân thủ trong việc tiếp nhận đám mây cũng như cách xác định tài nguyên để thu thập thêm thông tin. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại tổ chức Đối tác AWS, những người muốn tiếp thu kiến thức phi kỹ thuật về AWS, các trường hợp sử dụng cũng như các giải pháp phổ biến.

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: AWS dành cho dữ liệu (Bán hàng)

Khóa học trung cấp này đề cập đến giá trị kinh doanh của các giải pháp dữ liệu, điểm truy cập vào tài khoản khách hàng, mô phỏng cuộc gọi với tư cách người mua chính cùng các chương trình AWS để phát triển cơ hội. Đây chính là các phương pháp tốt nhất mà AWS sử dụng để đào tạo đội ngũ bán hàng nội bộ của mình. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại một tổ chức Đối tác AWS, những người muốn trò chuyện ở cấp doanh nghiệp với tư cách người mua và xác định các cơ hội tạo khách hàng đủ điều kiện cho các trường hợp sử dụng dữ liệu chính.

Kỹ thuật số | 70 phút

Đối tác AWS: Những điều cần biết về AI tạo sinh trên AWS (Doanh nghiệp)

Khóa học cơ bản này chia sẻ chính những trường hợp sử dụng và phương pháp tốt nhất về tương tác với khách hàng mà chúng tôi sử dụng để đào tạo các Đội ngũ bán hàng nội bộ của AWS. Bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về AI tạo sinh, xem xét các trường hợp sử dụng và tư cách của khách hàng chính, đồng thời tìm hiểu cách AI tạo sinh trên AWS có thể giúp khách hàng đổi mới hoạt động kinh doanh của mình thế nào. Sau khi vượt qua bài đánh giá, bạn sẽ nhận được huy hiệu số Những điều cần biết về AI tạo sinh. Chúng tôi đề xuất khóa học này dành cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại tổ chức Đối tác AWS và bất kỳ học viên đối tác nào khác có nhu cầu tiếp thu kiến thức phi kỹ thuật về những kiến thức cơ bản xoay quanh AI tạo sinh trên AWS.

Kỹ thuật số | 65 phút

Đối tác AWS: Những điều cần biết về bán dịch vụ di chuyển

Khóa học cơ bản này bao gồm cách thu hút khách hàng tham gia các cuộc thảo luận về di chuyển và sử dụng Chương trình tăng tốc di chuyển của AWS để mang lại lợi ích cho các cơ hội di chuyển. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại tổ chức Đối tác AWS, những người có khách hàng cuối có thể hưởng lợi khi di chuyển sang AWS.

Kỹ thuật số | 80 phút

Đối tác AWS: Bán hàng trong khu vực công

Khóa học cơ bản này bao gồm cách tương tác và bán các dịch vụ AWS cho khách hàng thuộc khu vực công. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia, chỉ huy liên minh hoặc chuyên gia bán hàng tương tác trực tiếp với khách hàng tại tổ chức Đối tác AWS, có mong muốn tiếp thu hiểu biết cơ bản về khu vực công.

Kỹ thuật số | 40 phút

Đối tác AWS: Những điều cần biết về bán hàng

Khóa học cơ bản này bao gồm các khái niệm cơ bản về dịch vụ đám mây, cách diễn giải tốt giá trị kinh doanh, xử lý các phản đối thường gặp của khách hàng, cùng bán hàng với AWS, định giá và cấp phép, bảo mật và tuân thủ cũng như di chuyển. Có hai học phần tùy chọn về bán hàng cho công chúng và hội thảo tạo khách hàng tiềm năng. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia tương tác trực tiếp với khách hàng hoặc chuyên gia bán hàng tại tổ chức Đối tác AWS, những người muốn nắm bắt đề xuất giá trị AWS và thực hiện các cuộc trò chuyện bán hàng hiệu quả với khách hàng. 

Lớp học | 1 ngày

AWS Partner: Modern Applications (Sales)

Khóa học này giúp bạn có được kiến thức phi kỹ thuật về AWS, các trường hợp sử dụng ứng dụng hiện đại và các giải pháp phổ biến để hỗ trợ cuộc trò chuyện cấp doanh nghiệp với người mua chính diễn ra suôn sẻ. Trong khóa học này, bạn sẽ làm việc thông qua trường hợp sử dụng, truy cập các bài thuyết trình, tài nguyên trực tuyến, phần mô phỏng cuộc gọi và các bài kiểm tra kiến thức hoàn chỉnh, đồng thời tìm hiểu các phương pháp hay nhất để gắn kết khách hàng mà AWS sử dụng để đào tạo các nhóm bán hàng nội bộ riêng. 

Kỹ thuật số | 30 phút

Đối tác AWS: Các khóa học kỹ thuật

Khám phá các tùy chọn đào tạo của chúng tôi dành riêng cho đối tác bằng giải pháp giải pháp kỹ thuật số và trên lớp, nhắm tới đối tượng kỹ thuật.

Các khóa học được cung cấp thường xuyên thay đổi. Hãy kiểm tra lại sau nếu không có lớp nào dành cho khóa học bạn mong muốn.

Đối tác AWS: Những điều cần biết dành cho Người thao tác với Đám mây AWS

Khóa học này giúp bạn nắm được các khái niệm căn bản về Đám mây AWS, từ đó xây dựng kỹ năng và sự tự tin khi đóng góp cho các sáng kiến về đám mây của tổ chức. Truy cập chương trình đào tạo kỹ thuật số để học tập theo nhu cầu hoặc truy cập tùy chọn đào tạo trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên là chuyên gia AWS. 

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 6 giờ

Đối tác AWS: Những điều cần biết về bảo mật (Kỹ thuật)

Khóa học này đề cập đến các khái niệm cơ bản về bảo mật của Amazon Web Services (AWS), bao gồm kiểm soát quyền truy cập AWS, các phương pháp mã hóa dữ liệu và cách bảo mật cho quyền truy cập mạng vào cơ sở hạ tầng AWS của bạn. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các chuyên gia bảo mật có kiến thức chuyên môn tối thiểu hoặc chưa có kiến thức chuyên môn về AWS.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: AWS dành cho Khối lượng công việc Microsoft (Kỹ thuật)

Khóa học kỹ thuật này được thiết kế để hướng dẫn Đối tác APN cách thảo luận những lợi thế kỹ thuật của AWS dành cho khối lượng công việc Microsoft.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 6 giờ

Đối tác AWS: SAP trên AWS (Kỹ thuật)

Khóa học này sẽ giảng dạy các kiến thức kỹ thuật cơ bản về việc chạy SAP trên AWS. Khóa học này được thiết kế để đào tạo cho các kỹ sư hoạt động tiền bán hàng tại tổ chức Đối tác tư vấn trong APN cách thảo luận các mẫu kiến trúc chính để chạy SAP trên AWS.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 3,5 giờ

AWS Partner: Amazon Connect (Technical)

Đối tác sẽ tìm hiểu các thông tin chi tiết về mặt kỹ thuật trong việc cung cấp, cấu hình và quản lý Amazon Connect cho một trung tâm liên hệ.

Kỹ thuật số | 1,5 giờ

Đối tác AWS: Nơi làm việc kỹ thuật số trên AWS (Kỹ thuật)

Khóa học này giới thiệu nội dung kỹ thuật về các dịch vụ Điện toán người dùng cuối (EUC) của AWS, bao gồm Amazon WorkSpaces và Amazon AppStream 2.0. Bạn sẽ tìm hiểu cách trả lời các câu hỏi kỹ thuật phổ biến khi thảo luận về các giải pháp này cũng như cách cung cấp, cấu hình và quản lý các dịch vụ này.

Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Máy học trên AWS (Kỹ thuật)

Tìm hiểu các kiến thức kỹ thuật cơ bản của quy trình máy học (ML), cách tạo và triển khai mô hình ML trên quy mô lớn bằng cách sử dụng Amazon SageMaker, cũng như cách xác định cơ hội và tương tác với khách hàng trong các cuộc thảo luận về ML.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 6 giờ

Đối tác AWS: Những điều cần biết về di chuyển (Kỹ thuật)

Trước đây là Đối tác AWS: Di chuyển sang AWS (Kỹ thuật). Khóa học kỹ thuật này cung cấp cho các kiến trúc sư giải pháp của Đối tác APN các phương pháp luận và phương pháp tốt nhất để áp dụng và thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng di chuyển và các hoạt động lập kế hoạch, cũng như cách thực hiện di chuyển bằng các công cụ và dịch vụ di chuyển.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: VMWare Cloud trên AWS (Kỹ thuật)

Khóa học này giới thiệu nội dung kỹ thuật về VMware Cloud trên AWS. Nội dung của khóa học xoay quanh kiến trúc cốt lõi của dịch vụ trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định (SDDC) của VMware Cloud trên AWS, cũng như cách các thành phần điện toán, lưu trữ, kết nối mạng, bảo mật và quản lý của VMware tương tác với các dịch vụ AWS.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: Bộ chứa trên AWS (Kỹ thuật)

Khóa học này giới thiệu với Đối tác AWS các giải pháp bộ chứa AWS, bao gồm các nền tảng, lợi ích và trường hợp sử dụng bộ chứa. Khóa học giới thiệu một loạt các dịch vụ bộ chứa và công nghệ liên quan của AWS, trong đó đi vào khám phá các cân nhắc và phương pháp tốt nhất trong thiết kế của AWS.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Hiện đại hóa ứng dụng của bạn trên AWS

Khóa học này bao gồm cách hiện đại hóa ứng dụng phần mềm của bạn bằng cách sử dụng kiến trúc có khả năng mở rộng và tự động sửa chữa trên AWS. Bằng cách sử dụng Bộ phát triển đám mây AWS (AWS CDK), bạn sẽ tìm hiểu các mẫu thiết kế để tối ưu hóa ứng dụng thông qua dịch vụ do AWS quản lý. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kết hợp quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) để triển khai.

Kỹ thuật số | 2,5 giờ

Đối tác AWS: IoT trên AWS (Kỹ thuật)

Khóa học kỹ thuật này cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường và hệ sinh thái hiện tại của phân khúc IoT. Các đối tác sẽ tìm hiểu về nền tảng AWS IoT và các dịch vụ AWS IoT khác nhau, vòng đời của giải pháp IoT, các mẫu thiết kế chung để triển khai dịch vụ AWS IoT, cũng như cách giúp tăng tốc quá trình tiếp nhận IoT của khách hàng.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: Phân tích dữ liệu trên AWS (Kỹ thuật)

Các đối tác sẽ tìm hiểu cách tương tác thành công với khách hàng dựa trên dữ liệu, thảo luận về năm giải pháp kỹ thuật phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định về kiến trúc dựa trên các phương pháp tốt nhất do AWS khuyến nghị. Sau khi hoàn thành khóa học này, các đối tác sẽ nắm được cách xây dựng kiến trúc hồ dữ liệu phi máy chủ bằng cách sử dụng mẫu AWS CloudFormation trong khi đưa ra quyết định kinh doanh bằng cách sử dụng phương pháp Bánh đà dữ liệu.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 4 giờ

Đối tác AWS: Quản trị bảo mật trên quy mô lớn (Kỹ thuật)

Khóa học này bao gồm các phương pháp tốt nhất về bảo mật đám mây do AWS khuyến nghị để thiết lập khả năng quản trị và quản lý liên tục trên quy mô lớn. Các đối tác sẽ có thể giúp khách hàng điều chỉnh quy mô một cách linh hoạt và đổi mới, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị, khả năng kiểm soát và quản trị để bảo vệ dữ liệu và hệ thống nhạy cảm.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 4 giờ


Đối tác AWS: Di chuyển ứng dụng của bạn sang AWS (Kỹ thuật)

Trong khóa học được thiết kế dành cho Đối tác AWS ISV này, bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức kỹ thuật cơ bản và các phương pháp tốt nhất để di chuyển ứng dụng của bạn từ triển khai tại chỗ sang giải pháp Đám mây AWS với một khách thuê và có độ sẵn sàng cao.

Kỹ thuật số | 4,5 giờ

Đối tác AWS: Di chuyển sang AWS ở cấp độ nâng cao (Kỹ thuật)

Khóa học nâng cao này cung cấp hướng dẫn theo quy định về cách di chuyển khối lượng công việc trên quy mô lớn, đồng thời đề cập đến các mẫu di chuyển phổ biến và các thách thức khi di chuyển trên quy mô lớn. Bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các trường hợp sử dụng để tái tổ chức, chuyển nền tảng và tái cấu trúc các ứng dụng cũ cho phù hợp với Đám mây AWS, cũng như cách xác định ứng dụng nào là ứng viên phù hợp cho quá trình hiện đại hóa tự động.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Xây dựng hồ dữ liệu trên AWS (Kỹ thuật)

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một hồ dữ liệu hoạt động hỗ trợ phân tích cả dữ liệu có cấu trúc lẫn không có cấu trúc. Bạn cũng sẽ tìm hiểu thành phần và chức năng của các dịch vụ liên quan đến việc tạo ra hồ dữ liệu. Bạn sẽ sử dụng AWS Lake Formation để xây dựng hồ dữ liệu, AWS Glue để xây dựng danh mục dữ liệu và Amazon Athena để phân tích dữ liệu.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Các phương pháp thực hành tốt nhất cho Well-Architected (Kỹ thuật)

Khóa học này được thiết kế để phân tích chuyên sâu AWS Well-Architected Framework và 5 trụ cột của framework này. Khung Well-Architected cho phép bạn đưa ra các quyết định có căn cứ về kiến trúc của khách hàng theo cách thức hoạt động trên đám mây và nắm bắt tác động của các quyết định thiết kế được đưa ra.

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 2 giờ

Đối tác AWS: Các phương pháp tốt nhất cho AWS Well-Architected ở cấp độ nâng cao (Kỹ thuật)

Khóa học này cung cấp mô phỏng Đánh giá Khung AWS Well-Architected và các bài tập cũng như hoạt động thảo luận nhóm có giảng viên hướng dẫn về việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng giải pháp cho những rủi ro. Nội dung tập trung vào việc hướng dẫn học viên cách sử dụng Công cụ AWS Well-Architected để chuẩn bị các đề xuất cho vấn đề có rủi ro cao và trung bình.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Các phương pháp thực hành tốt nhất về bảo mật (Kỹ thuật)

Trong khóa học kéo dài một ngày có giảng viên hướng dẫn này, bạn sẽ học cách hỗ trợ khách hàng của mình bảo mật các tài nguyên điện toán, lưu trữ, kết nối mạng của họ trên Đám mây AWS. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về tạo bản ghi và cảnh báo, những yếu tố thiết yếu để duy trì mức độ bảo mật đám mây cao nhất.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Redshift (Kỹ thuật)

Khóa học tập trung vào các thành phần thu thập, tải nhập, tạo danh mục, lưu trữ và xử lý dữ liệu của quy trình phân tích bằng Amazon Redshift, một dịch vụ kho dữ liệu đám mây. Bạn sẽ học cách tích hợp Amazon Redshift với một hồ dữ liệu để hỗ trợ các khối lượng công việc phân tích và máy học cũng như cách áp dụng các phương pháp tốt nhất về bảo mật, hiệu năng và quản lý chi phí.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu hàng loạt (Kỹ thuật)

Tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu hàng loạt bằng cách sử dụng Amazon EMR, giải pháp đầu ngành về dữ liệu lớn trên đám mây để xử lý dữ liệu ở quy mô petabyte, nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu năng.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu truyền liên tục (Kỹ thuật)

Tìm hiểu cách thiết kế và triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu truyền liên tục bằng Amazon Kinesis và Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka (Amazon MSK) với giảng viên là chuyên gia AWS.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Cách tiếp cận khám phá máy tính lớn và các câu hỏi (Kỹ thuật)

Khóa học ở cấp độ cơ bản này bao gồm cách thu thập thông tin kỹ thuật cần thiết một cách tốt hơn cho từng hoạt động hiện đại hóa. Chúng tôi đề xuất khóa học này dành cho các học viên kỹ thuật muốn nắm bắt cách sử dụng phương pháp khám phá theo quy định trong bài đánh giá gồm các câu hỏi về Máy tính lớn trong Công cụ đánh giá AWS.

Kỹ thuật số | 1 giờ

Đối tác AWS: Quy trình tái cấu trúc Blu Age toàn diện (Kỹ thuật)

Khóa học cấp độ trung cấp này đề cập đến quá trình tái cấu trúc của một ứng dụng máy tính lớn cũ. Bạn sẽ tìm hiểu cách AWS Blu Age hỗ trợ mẫu tái cấu trúc tự động trong dịch vụ Hiện đại hóa máy tính lớn của AWS. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các học viên kỹ thuật muốn tăng tốc quá trình hiện đại hóa các ứng dụng máy tính lớn.

Kỹ thuật số | 1 giờ

Đối tác AWS: Những điều cần biết về z/OS của IBM (Kỹ thuật)

Khóa học ở cấp độ cơ bản này cung cấp cái nhìn tổng quan về máy tính lớn và z/OS của IBM. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các học viên kỹ thuật và kinh doanh muốn hiểu rõ hơn về hệ sinh thái máy tính lớn, các thành phần ứng dụng, kiến trúc, định dạng dữ liệu, hệ thống tệp và tích hợp hệ thống bên ngoài.

Kỹ thuật số | 1 giờ

Đối tác AWS: Xác định quy mô bằng chứng về khái niệm trong quá trình hiện đại hóa máy tính lớn với AWS Blu Insights (Kỹ thuật)

Khóa học trung cấp này bao gồm cách thu hẹp phạm vi Bằng chứng về khái niệm (POC) để chuyển đổi cơ sở mã cũ của ứng dụng máy tính lớn và cách xác định vành đai POC bằng công cụ Blu Insights. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho cả học viên kỹ thuật và kinh doanh muốn nắm bắt cách phân tích các ứng dụng cũ và đánh giá các dự án tái cấu trúc máy tính lớn.

Kỹ thuật số | 1 giờ 10 phút

Đối tác AWS: Trung tâm chuyển đổi tái cấu trúc tự động trong bộ công cụ Hiện đại hóa máy tính lớn của AWS (Kỹ thuật)

Khóa học trung cấp này đề cập đến cách chuyển đổi và tái cấu trúc các ứng dụng cũ của máy tính lớn từ COBOL sang Java thông qua AWS Blu Insights, cũng như cách sử dụng Trung tâm chuyển đổi tái cấu trúc tự động trong bộ công cụ Hiện đại hóa máy tính lớn của AWS để giải quyết các lỗi mã và tạo quá trình tái cấu trúc mã. Chúng tôi đề xuất khóa học này cho các học viên kỹ thuật muốn thu thập các yêu cầu về hiện đại hóa và muốn triển khai các chuyển đổi tùy chỉnh.

Kỹ thuật số | 1 giờ 15 phút

Đối tác AWS: Khoa học dữ liệu thực tiễn với Amazon SageMaker

Khóa học trung cấp này đề cập đến cách chuẩn bị dữ liệu và đào tạo, đánh giá, điều chỉnh và triển khai các mô hình ML. Bạn sẽ đạt được các kỹ năng thực hành thực tế thông qua các phòng thực hành tập trung vào chuẩn bị dữ liệu với SageMaker Data Wrangler, điều chỉnh mô hình và tối ưu hóa siêu tham số với Amazon SageMaker và triển khai mô hình đến điểm cuối thời gian thực để tạo dự đoán. Chúng tôi đề xuất khóa học dành cho các Nhà phát triển hoặc Kỹ sư DevOps tại một tổ chức Đối tác AWS, những người muốn hiểu cách cộng tác hiệu quả với các nhà khoa học dữ liệu và xây dựng các ứng dụng tích hợp với ML.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Kiến thức cơ bản về kết nối mạng cho các ứng dụng đám mây trên AWS

Khóa học trung cấp này đi sâu vào việc triển khai cơ sở hạ tầng kết nối mạng và các phương pháp kết nối mạng tốt nhất để phù hợp với Khung AWS Well-Architected. Bạn sẽ đạt được các kỹ năng thực hành thực tế thông qua các phòng thực hành tập trung vào xây dựng kiến trúc VPC nhiều vùng sẵn sàng, thực hành với Amazon CloudFront và đạt được khả năng chịu lỗi và tối ưu hóa lưu lượng truy cập toàn cầu. Chúng tôi đề xuất khóa học dành cho Kỹ sư mạng tại một tổ chức Đối tác AWS, những người muốn chạy mọi khối lượng công việc với mức độ tin cậy, bảo mật và hiệu năng cao nhất trên đám mây.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Xây dựng các ứng dụng hiện đại bằng cơ sở dữ liệu NoSQL của AWS

Khóa học này đề cập đến cách xây dựng các ứng dụng liên quan đến các đặc điểm dữ liệu phức tạp và yêu cầu về hiệu suất mili giây từ cơ sở dữ liệu của bạn. Các đối tác sẽ học cách sử dụng cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định để xây dựng các mẫu truy cập đa dạng cho ứng dụng hiện đại điển hình và nhu cầu điều chỉnh quy mô theo thời gian thực.

Lớp học | 1 ngày

Đối tác AWS: Phát triển các ứng dụng AI tạo sinh trên AWS

Khóa học này cung cấp thông tin tổng quan về AI tạo sinh, lập kế hoạch cho dự án AI tạo sinh, bắt đầu sử dụng Amazon Bedrock, nền tảng tạo câu lệnh và các mẫu kiến trúc để xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh bằng Amazon Bedrock và LangChain.

Lớp học | 2 ngày

Đào tạo giải pháp cho Đối tác: Các khóa học dịch vụ chuyên môn

Khóa học này được thiết kế để giúp những người đảm nhận vai trò kỹ thuật phát triển và mở rộng năng lực dịch vụ chuyên nghiệp để triển khai cho khách hàng AWS. Chọn đào tạo bằng các dịch vụ hoặc giải pháp tư vấn.

Các khóa học được cung cấp thường xuyên thay đổi. Hãy kiểm tra lại sau nếu không có lớp nào dành cho khóa học bạn mong muốn.

Đối tác AWS: Những điều cần biết dành cho Người thao tác với Đám mây AWS

Khóa học này giúp bạn nắm được các khái niệm căn bản về Đám mây AWS, từ đó xây dựng kỹ năng và sự tự tin khi đóng góp cho các sáng kiến về đám mây của tổ chức. Truy cập chương trình đào tạo kỹ thuật số để học tập theo nhu cầu hoặc truy cập tùy chọn đào tạo trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên là chuyên gia AWS. 

Lớp học | 1 ngày
Kỹ thuật số | 6 giờ

AWS Professional Services: Khung tiếp nhận đám mây

Khóa học một ngày này kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, cung cấp cho những người tham gia kiến thức làm việc với Khung tiếp nhận đám mây (CAF) AWS và khả năng tạo điều kiện cho Hội thảo điều chỉnh CAF của AWS.

Lớp học | 1 ngày

AWS Professional Services: Tư vấn về đám mây

Khóa học này hướng dẫn bạn cách xây dựng một đề án kinh doanh có sức thuyết phục cho việc tiếp nhận đám mây và cách tăng tốc quá trình tiếp nhận đám mây của khách hàng. Bạn sẽ tìm hiểu cách áp dụng các khái niệm kinh tế học đám mây vào một đề án kinh doanh. Bạn cũng sẽ thực hiện các bài tập về Tổng chi phí sở hữu (TCO) và Tổng chi phí di chuyển (TCM).

Lớp học | 2 ngày

AWS Professional Services: Các phương pháp hay nhất về tích hợp vận hành

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cách tiếp cận theo quy định để thiết lập các khung Mô hình vận hành đám mây (COM) nhằm giải quyết vấn đề về nhân lực, quy trình và công cụ cần thiết nhằm hỗ trợ khối lượng công việc sản xuất trong Đám mây AWS.

Lớp học | 1 ngày

 

AWS Professional Services: Xây dựng trung tâm liên hệ bằng cách sử dụng AWS

Khóa học này tập trung vào việc triển khai trung tâm liên hệ trên nền tảng đám mây bằng cách sử dụng Amazon Connect. Bạn sẽ sử dụng các bài tập trong phòng thực hành để thiết lập trung tâm liên hệ bằng cách sử dụng Amazon Connect.

Lớp học | 1 ngày

 

AWS Professional Services: Các phương pháp tốt nhất về bảo mật

Khóa học này tập trung vào việc nắm bắt và triển khai các phương pháp tốt nhất về bảo mật của AWS. Khóa học này sử dụng cách tiếp cận thực hành, dựa trên thử thách để giảng dạy và củng cố các phương pháp tốt nhất về bảo mật của AWS xoay quanh mã hóa, bảo vệ dữ liệu, phục hồi sau thảm họa, độ sẵn sàng cao, giám sát, tạo bản ghi, tạo cảnh báo, phát hiện sự kiện, ứng phó sự cố và tự động hóa bảo mật.

Lớp học | 2 ngày