Amazon Route 53 là một dịch vụ web về Hệ thống tên miền (DNS) trên đám mây có tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao. Dịch vụ này được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp một cách cực kỳ tin cậy và chi phí hiệu quả trong việc định tuyến cho người dùng cuối đến các ứng dụng Internet bằng cách chuyển đổi tên như www.example.com sang địa chỉ IP dạng số như 192.0.2.1 mà các máy tính sử dụng để kết nối với nhau. Amazon Route 53 cũng hoàn toàn tuân thủ IPv6.

Amazon Route 53 kết nối hiệu quả yêu cầu của người dùng với cơ sở hạ tầng đang chạy trong AWS – như các phiên bản Amazon EC2, trình cân bằng tải Elastic Load Balancing hoặc kho lưu trữ Amazon S3. Bạn cũng có thể dùng Amazon Route 53 để định tuyến người dùng đến cơ sở hạ tầng bên ngoài AWS. Bạn có thể dùng Amazon Route 53 để định cấu hình kiểm tra tình trạng của DNS nhằm định tuyến lưu lượng đến các điểm cuối đủ tiêu chuẩn hoặc để theo dõi độc lập tình trạng của ứng dụng và các điểm cuối. Tính năng Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 giúp bạn dễ dàng quản lý lưu lượng truy cập trên toàn cầu thông qua nhiều loại định tuyến, gồm có Định tuyến dựa trên độ trễ, DNS theo vị trí địa lý, Vị trí địa lý gần đúng và thuật toán Weighted Round Robin – tất cả đều có thể kết hợp với chuyển đổi dự phòng DNS nhằm cho phép nhiều loại kiến trúc yêu cầu độ trễ thấp và dung sai cao. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan đơn giản của Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53, bạn có thể dễ dàng quản lý cách định tuyến người dùng cuối đến các điểm cuối ứng dụng – dù là trong một khu vực AWS đơn lẻ hay phân tán trên toàn cầu. Amazon Route 53 cũng cung cấp Đăng ký tên miền – bạn có thể mua và quản lý tên miền chẳng hạn như example.com và Amazon Route 53 sẽ tự động định cấu hình cài đặt DNS cho miền của bạn.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí
Hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển

Nhận 12 tháng truy cập vào Bậc miễn phí của AWS và tận hưởng các tính năng hỗ trợ cơ bản của AWS như diễn đàn hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 24x7x365, v.v.

Hãy lưu ý rằng Amazon Route 53 hiện chưa được cung cấp trên Bậc miễn phí của AWS.



Rất giống với danh bạ điện thoại, hệ thống DNS của mạng Internet quản lý quá trình ánh xạ giữa tên và số. Trong trường hợp của DNS, tên chính là tên miền (www.example.com) dễ nhớ đối với người dùng. Thay vì số điện thoại, trong DNS, những tên này được ánh xạ tới các địa chỉ IP (192.0.2.1) chỉ định vị trí của máy tính trên Internet. Amazon Route 53 thực hiện hai chức năng DNS. Trước hết là giúp bạn quản lý các địa chỉ IP được liệt kê cho tên miền của mình trong danh bạ điện thoại DNS của Internet. Các danh sách này được gọi là "bản ghi" DNS. Thứ hai, giống như dịch vụ hỗ trợ danh bạ, Amazon Route 53 trả lời các yêu cầu chuyển đổi tên miền cụ thể sang địa chỉ IP tương ứng. Những yêu cầu này được gọi là "truy vấn".

Amazon Route 53 được thiết kế để hoạt động nhanh chóng, dễ sử dụng với mức chi phí hợp lý. Giúp trả lời các truy vấn DNS với độ trễ thấp bằng cách sử dụng mạng máy chủ DNS toàn cầu. Các truy vấn cho tên miền của bạn được tự động định tuyến đến máy chủ DNS gần nhất, do đó bạn sẽ nhận được câu trả lời nhanh nhất có thể. Với Amazon Route 53, bạn có thể tạo và quản lý các bản ghi DNS công khai của mình bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng một API dễ sử dụng. Nếu cần một tên miền, bạn có thể tìm thấy một tên có sẵn và đăng ký tên miền đó bằng cách sử dụng Amazon Route 53. Bạn cũng có thể chuyển các miền hiện có vào hệ thống quản lý của Amazon Route 53. Hệ thống này cũng được tích hợp với các dịch vụ Amazon Web Services khác. Ví dụ: bằng cách sử dụng dịch vụ AWS Identity and Access Management (IAM) với Amazon Route 53, bạn có thể kiểm soát người có thể thay đổi các bản ghi DNS trong tổ chức của mình. Giống như các dịch vụ Amazon Web Services khác, bạn sẽ không cần có hợp đồng dài hạn hay yêu cầu sử dụng tối thiểu với Amazon Route 53 – bạn chỉ phải trả phí cho việc quản lý các miền thông qua dịch vụ, số lượng truy vấn mà dịch vụ trả lời và các tên miền mà bạn đã đăng ký qua Amazon Route 53.

Quản lý lưu lượng truy cập toàn cầu dễ dàng với mức chi phí hợp lý: định tuyến người dùng cuối đến điểm cuối tốt nhất cho ứng dụng của bạn dựa trên vị trí địa lý gần đúng , độ trễ, tình trạng và các yếu tố cân nhắc khác.

Tìm hiểu thêm »

Định tuyến người dùng cuối đến khu vực AWS có độ trễ thấp nhất có thể.

Tìm hiểu thêm »

Định tuyến người dùng cuối đến một điểm cuối cụ thể mà bạn chỉ định dựa trên vị trí địa lý của người dùng cuối.

Tìm hiểu thêm »

Quản lý các tên miền tùy chỉnh cho tài nguyên AWS nội bộ của bạn mà không công khai dữ liệu DNS lên mạng Internet.

Tìm hiểu thêm »

Tự động định tuyến khách truy cập trang web của bạn đến một vị trí thay thế để tránh sự cố ngừng hoạt động trang web.

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 có thể giám sát tình trạng, hiệu suất của ứng dụng cũng như các máy chủ web và các tài nguyên khác của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 cung cấp các dịch vụ đăng ký tên miền để bạn có thể tìm kiếm và đăng ký các tên miền có sẵn hoặc chuyển đổi các tên miền hiện sang Route 53 quản lý. Xem danh sách đầy đủ các tên miền mức đỉnh được hỗ trợ (TLD) và mức giá hiện tại.

Tìm hiểu thêm »

Khi sử dụng Amazon CloudFront để phân phối nội dung trang web, khách truy cập vào trang web của bạn giờ đây có thể truy cập trang web tại điểm chính trong vùng (hoặc "miền gốc"). Ví dụ: mọi người có thể truy cập trang web của bạn dưới dạng example.com thay vì www.example.com.

Tìm hiểu thêm »

Khách truy cập vào trang web của bạn được lưu trữ trên Amazon S3 giờ đây có thể truy cập trang web tại điểm chính trong vùng (hoặc "miền gốc").

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 được tích hợp với Elastic Load Balancing (ELB).

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 hoạt động với Bảng điều khiển quản lý AWS. Giao diện người dùng đồ họa, trỏ và nhấp, dựa trên web này cho phép bạn quản lý Amazon Route 53 mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 cung cấp chức năng của thuật toán Weighted Round Robin (WRR).

Tìm hiểu thêm »

Amazon Route 53 được xây dựng bằng cơ sở hạ tầng sẵn có và đáng tin cậy của AWS. Tính chất phân tán của máy chủ DNS của chúng tôi giúp đảm bảo khả năng định tuyến nhất quán người dùng cuối đến ứng dụng của bạn. Các tính năng như Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 giúp bạn cải thiện độ tin cậy với cấu hình chuyển đổi dự phòng dễ dàng để định tuyến lại người dùng đến một vị trí thay thế nếu điểm cuối ứng dụng chính của bạn hiện không khả dụng. Amazon Route 53 được thiết kế để cung cấp mức độ phụ thuộc theo yêu cầu của các ứng dụng quan trọng. Amazon Route 53 được hỗ trợ theo Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon Route 53.

Route 53 được thiết kế để tự động mở rộng nhằm xử lý lượng truy vấn rất lớn mà không cần bạn phải can thiệp.

Amazon Route 53 được thiết kế để hoạt động tốt với các tính năng và sản phẩm khác của AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon Route 53 để ánh xạ tên miền cho các phiên bản Amazon EC2, các kho lưu trữ Amazon S3, dữ liệu phân phối Amazon CloudFront và các tài nguyên AWS khác. Bằng cách sử dụng dịch vụ AWS Identity and Access Management (IAM) với Amazon Route 53, bạn sẽ có quyền kiểm soát cao đối với những người có thể cập nhật dữ liệu DNS của mình. Bạn có thể sử dụng Amazon Route 53 để ánh xạ điểm chính trong vùng của bạn (example.com so với www.example.com) cho phiên bản Elastic Load Balancing, dữ liệu phân phối Amazon CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk hoặc kho lưu trữ trang web Amazon S3 bằng cách sử dụng tính năng có tên là bản ghi bí danh.

Với chức năng đăng ký tự thực hiện, Amazon Route 53 có thể bắt đầu trả lời các truy vấn DNS của bạn trong vài phút. Bạn có thể định cấu hình cài đặt DNS của mình bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API dễ sử dụng của chúng tôi. Bạn cũng có thể tích hợp thông qua lập trình API của Amazon Route 53 vào ứng dụng web tổng thể của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API của Amazon Route 53 để tạo một bản ghi DNS mới bất cứ khi nào bạn tạo phiên bản EC2 mới. Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 giúp bạn dễ dàng thiết lập logic định tuyến tinh vi cho các ứng dụng của mình bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa chính sách trực quan đơn giản.

Bằng cách sử dụng hệ thống mạng máy chủ DNS truyền theo mọi hướng (anycast) toàn cầu trên toàn thế giới, Amazon Route 53 được thiết kế để tự động định tuyến người dùng của bạn đến vị trí tối ưu tùy thuộc vào điều kiện mạng. Kết quả là dịch vụ này cung cấp độ trễ truy vấn thấp cho người dùng cuối cũng như độ trễ cập nhật thấp đối với nhu cầu quản lý bản ghi DNS của bạn. Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 cho phép bạn tiếp tục cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách chạy ứng dụng của mình ở nhiều địa điểm trên thế giới cũng như sử dụng các chính sách về lưu lượng truy cập để đảm bảo người dùng cuối được định tuyến tới điểm cuối có trạng thái tốt gần nhất cho ứng dụng của bạn.

Amazon Route 53 mang đến cho bạn các lợi ích về quy mô của AWS. Bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng, chẳng hạn như số lượng truy vấn mà dịch vụ trả lời cho từng miền của bạn, số vùng được lưu trữ để quản lý miền thông qua dịch vụ và các tính năng tùy chọn như chính sách về lưu lượng truy cập và kiểm tra tình trạng, tất cả đều ở mức chi phí thấp mà không cần có cam kết sử dụng tối thiểu hoặc bất kỳ khoản phí trả trước nào.

Bằng cách tích hợp Amazon Route 53 với AWS Identity and Access Management (IAM), bạn có thể cấp thông tin đăng nhập duy nhất và quản lý quyền cho mọi người dùng trong tài khoản AWS của mình và chỉ định ai có quyền truy cập vào những phần nào của dịch vụ Amazon Route 53.

Lưu lượng truy cập của Amazon Route 53 định tuyến truy cập dựa trên nhiều tiêu chí, chẳng hạn như tình trạng của điểm cuối, vị trí địa lý và độ trễ. Bạn có thể định cấu hình nhiều chính sách lưu lượng truy cập và quyết định chính sách nào hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa các chính sách lưu lượng truy cập bằng trình chỉnh sửa trực quan đơn giản trong bảng điều khiển Route 53, SDK AWS hoặc API Route 53. Tính năng lập phiên bản của Lưu lượng truy cập duy trì lịch sử thay đổi đối với chính sách lưu lượng truy cập của bạn, do đó bạn có thể dễ dàng quay trở lại phiên bản trước bằng bảng điều khiển hoặc API.

Điểm cuối trang web WHOIS của chúng tôi là https://registrar.amazon.com/whois và điểm cuối cổng 43 của chúng tôi là whois.registrar.amazon.com.