Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong lĩnh vực. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và lĩnh vực có thể sử dụng dịch vụ này để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu hớn. Amazon S3 cung cấp các tính năng quản lý dễ sử dụng, nhờ đó, bạn có thể tổ chức dữ liệu và cấu hình các kiểm soát truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức và yêu cầu về tuân thủ. Amazon S3 được thiết kế để đảm bảo độ bền 99,999999999% (11 9's) và lưu trữ dữ liệu của hàng triệu ứng dụng cho các công ty trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Amazon S3

Lợi ích

Hiệu năng, khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng và độ bền hàng đầu trong lĩnh vực

Tăng và giảm quy mô tài nguyên lưu trữ của bạn để đáp ứng nhu cầu hay thay đổi, mà không cần các khoản đầu tư trả trước hay chu kỳ thu mua tài nguyên. Amazon S3 được thiết kế để đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 9’s) vì dịch vụ này tự động tạo và lưu trữ bản sao của tất cả đối tượng S3 trên nhiều hệ thống. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn khả dụng khi cần và được bảo vệ khỏi các sự cố, lỗi và mối đe dọa.
Tìm hiểu về độ bền dữ liệu S3 »

Nhiều lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí mà không phải hi sinh hiệu suất bằng cách lưu trữ dữ liệu trên Các lớp lưu trữ S3 hỗ trợ các cấp độ truy cập dữ liệu khác nhau ở mức giá tương ứng. Bạn có thể sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để khám phá dữ liệu cần di chuyển sang lớp lưu trữ có chi phí thấp hơn dựa trên các cấu trúc truy cập và cấu hình một chính sách Vòng đời S3 để thực thi việc truyền dữ liệu. Bạn cũng có thể lưu trữ dữ liệu với các cấu trúc truy cập không xác định hoặc hay thay đổi trong S3 Thông minh-Phân bậc, dịch vụ này phân bậc đối tượng dựa trên các cấu trúc truy cập hay thay đổi và tự động tiết kiệm chi phí.
Tìm hiểu thêm về Các lớp lưu trữ của Amazon S3 »

Bảo mật, tính tuân thủ và khả năng kiểm tra chưa từng có

Lưu trữ dữ liệu của bạn trong Amazon S3 và ngăn chặn hành vi truy cập dữ liệu trái phép với các tính năng mã hóa và công cụ quản lý truy cập. S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng duy nhất cho phép bạn chặn quyền truy cập công cộng vào tất cả đối tượng trong bộ chứa hoặc ở cấp tài khoản bằng tính năng Chặn quyền truy cập công cộng S3. Dịch vụ S3 duy trì các chương trình tuân thủ, chẳng hạn như PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, Chỉ thị bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu và FISMA, để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về quy định. AWS cũng hỗ trợ nhiều khả năng kiểm tra để giám sát các yêu cầu truy cập vào tài nguyên S3 của bạn.
Tìm hiểu thêm về tính bảo mậttuân thủ của S3 »

Dễ dàng quản lý các biện pháp kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập

S3 mang đến cho bạn các chức năng mạnh mẽ để quản lý quyền truy cập, chi phí, hoạt động sao chép và bảo vệ dữ liệu. Điểm truy cập S3 giúp bạn dễ dàng quản lý quyền truy cập dữ liệu với các quyền cụ thể dành cho các ứng dụng sử dụng bộ dữ liệu được chia sẻ. Các tính năng Sao chép S3 quản lý hoạt động sao chép dữ liệu trong khu vực hoặc đến các khu vực khác. S3 Batch Operations giúp quản lý các thay đổi quy mô lớn trong hàng tỷ đối tượng. Do S3 hoạt động cùng AWS Lambda nên bạn có thể ghi nhật ký hoạt động, định nghĩa cảnh báo và tự động hóa luồng công việc mà không phải quản lý thêm cơ sở hạ tầng nào.
Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý lưu trữ trong S3 »

Dịch vụ truy vấn tại chỗ cho phân tích

Chạy phân tích dữ liệu lớn trên các đối tượng S3 của bạn (và các tập hợp dữ liệu khác trong AWS) với dịch vụ truy vấn tại chỗ của chúng tôi. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu S3 với các biểu thức SQL tiêu chuẩn và Amazon Redshift Spectrum để phân tích dữ liệu được lưu trữ trên kho lưu trữ dữ liệu AWS và tài nguyên S3 của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng S3 Select để truy xuất các tập hợp nhỏ dữ liệu đối tượng thay vì toàn bộ đối tượng và tăng tới 400% hiệu suất truy vấn.
Tìm hiểu thêm về truy vấn tại chỗ »

Dịch vụ lưu trữ đám mây được hỗ trợ nhiều nhất

Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn trong Amazon S3 bằng cách làm việc với đối tác từ Mạng lưới đối tác AWS (APN) — cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và công nghệ lớn nhất. APN nhận diện các đối tác di chuyển truyền dữ liệu sang Amazon S3 và đối tác lưu trữ cung cấp giải pháp tích hợp S3 để phục vụ lưu trữ chính, sao lưu và khôi phục, lưu trữ và khôi phục sau thảm họa. Bạn cũng có thể mua giải pháp tích hợp AWS trực tiếp từ AWS Marketplace, tại đây có hơn 250 dịch vụ dành riêng cho lưu trữ.
Tìm hiểu về APN
AWS Marketplace »

Cách thức hoạt động — Điểm truy cập S3

Diagram_S3_Access_Points

 Điểm truy cập Amazon S3 giúp đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập dữ liệu ở quy mô lớn cho các ứng dụng sử dụng bộ dữ liệu được chia sẻ trên S3. Với Điểm truy cập S3, giờ bạn có thể dễ dàng tạo hàng trăm điểm truy cập cho mỗi bộ chứa, mở ra cách cung cấp quyền truy cập mới vào các bộ dữ liệu được chia sẻ. Điểm truy cập cung cấp một đường dẫn tùy chỉnh vào bộ chứa, với tên máy chủ riêng và chính sách truy cập thực thi các quyền và biện pháp kiểm soát mạng cụ thể cho mọi yêu cầu được thực hiện qua điểm truy cập đó.

Trường hợp sử dụng

Sao lưu và phục hồi

Xây dựng các giải pháp sao lưu và khôi phục có thể thay đổi theo quy mô, có độ bền và bảo mật với Amazon S3 và các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như S3 Glacier, Amazon EFSAmazon EBS, để tăng cường hoặc thay thế các khả năng tại chỗ hiện có. Các đối tác AWS và APN có thể giúp bạn đáp ứng Thời gian khôi phục (Recovery Time Objectives – RTO), Thời điểm khôi phục (Recovery Point Objectives – RPO) và các yêu cầu về tuân thủ. Với AWS, bạn có thể sao lưu dữ liệu đã có trong Đám mây AWS hoặc sử dụng AWS Storage Gateway, một dịch vụ lưu trữ kết hợp để gửi các bản sao lưu dữ liệu tại chỗ sang AWS.
Tìm hiểu thêm về sao lưu và khôi phục »

Khôi phục sau thảm họa (DR)

Bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hệ thống CNTT quan trọng đang chạy trong Đám mây AWS hoặc trong môi trường tại chỗ của bạn mà không phải chịu phí tổn của một cơ sở vật lý phụ. Với lưu trữ Amazon S3, Sao chép liên khu vực S3, và các dịch vụ cơ sở dữ liệu, mạng và điện toán AWS khác, bạn có thể tạo các kiến trúc DR để khôi phục nhanh chóng và dễ dàng sau khi mất điện do thảm họa thiên nhiên, sự cố hệ thống và lỗi của con người.
Tìm hiểu thêm về DR »

Lưu trữ

Giải phóng cơ sở hạ tầng vật lý và lưu trữ dữ liệu với S3 GlacierS3 Glacier Deep Archive. Các lớp lưu trữ S3 này duy trì các đối tượng lâu dài với mức giá thấp nhất. Chỉ cần tạo một chính sách Vòng đời S3 để lưu trữ đối tượng trong toàn bộ vòng đời hoặc tải đối tượng trực tiếp lên các lớp lưu trữ. Với S3 Object Lock, bạn có thể áp dụng ngày duy trì với đối tượng để ngăn đối tượng bị xóa và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Không giống các thư viện băng từ, S3 Glacier cho phép bạn khôi phục đối tượng đã lưu trữ chỉ trong một phút đối với truy xuất nhanh và 3-5 giờ đối với truy xuất tiêu chuẩn. Quá trình khôi phục khối lượng dữ liệu lớn từ S3 Glacier và khôi phục toàn bộ từ S3 Glacier Deep Archive hoàn tất trong vòng 12 giờ.
Tìm hiểu thêm về lưu trữ »

Kho dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn

Đẩy nhanh quá trình đổi mới bằng cách xây dựng một kho dữ liệu trên Amazon S3 và trích xuất thông tin chi tiết có giá trị bằng các công cụ machine learning, phân tích và truy vấn tại chỗ. Khi kho dữ liệu phát triển, bạn có thể sử dụng Điểm truy cập S3 để dễ dàng đặt cấu hình quyền truy cập vào dữ liệu, với các quyền cụ thể cho mỗi ứng dụng hay tập hợp ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng AWS Lake Formation để tạo nhanh một kho dữ liệu và tập trung xác định cũng như thực thi các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra. Dịch vụ này thu thập dữ liệu ở các cơ sở dữ liệu và tài nguyên S3 của bạn, di chuyển dữ liệu vào một kho dữ liệu mới trong Amazon S3 và dọn dẹp cũng như phân loại dữ liệu bằng các thuật toán machine learning. Mọi tài nguyên AWS đều có thể được tăng quy mô để đáp ứng các kho dữ liệu mở rộng của bạn mà không cần đầu tư trước.
Tìm hiểu thêm về xây dựng kho dữ liệu trên Amazon S3 và AWS Lake Formation »

Lưu trữ đám mây lai

Tạo một kết nối liền mạch giữa ứng dụng tại chỗ và Amazon S3 với AWS Storage Gateway để giảm phạm vi của trung tâm dữ liệu và sử dụng quy mô, độ tin cậy và độ bền của AWS, cũng như các khả năng phân tích và machine learning đổi mới của AWS. Bạn cũng có thể tự động hóa quá trình truyền dữ liệu giữa lưu trữ tại chỗ và Amazon S3 bằng AWS DataSync, dịch vụ này có thể truyền dữ liệu ở tốc độ nhanh hơn tới 10 lần so với các công cụ nguồn mở. Một cách khác để hỗ trợ môi trường lưu trữ đám mây lai là làm việc với nhà cung cấp cổng từ APN. Bạn cũng có thể truyền tệp trực tiếp vào hoặc ra khỏi Amazon S3 với AWS Transfer for SFTP — một dịch vụ được quản lý đầy đủ, cho phép trao đổi tệp an toàn với các bên thứ ba.
Tìm hiểu thêm về lưu trữ lai, AWS DataSyncAWS Transfer for SFTP » 

Dữ liệu ứng dụng dành cho đám mây

Xây dựng các ứng dụng trên Internet và di động hiệu quả về chi phí, có tốc độ nhanh bằng cách sử dụng Dịch vụ AWS và Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu sản xuất. Với Amazon S3, bạn có thể tải lên bất kỳ khối lượng dữ liệu nào và truy cập dữ liệu ở mọi nơi để triển khai ứng dụng nhanh hơn và tiếp cận nhiều người dùng cuối hơn. Việc lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3 cũng có nghĩa là bạn có quyền truy cập các công cụ, dịch vụ mới nhất về machine learning và phân tích dành cho nhà phát triển AWS để đổi mới và tối ưu hóa ứng dụng dành cho đám mây của bạn.
Tìm hiểu thêm về ứng dụng dành cho đám mây »

Nghiên cứu điển hình

Netflix
Netflix phân phối hàng tỷ giờ nội dung đến khách hàng trên khắp thế giới từ Amazon S3. Amazon S3 cũng đóng vai trò là kho dữ liệu cho giải pháp phân tích dữ liệu lớn của họ.
FINRA
FINRA sử dụng Amazon S3 để thu nạp và lưu trữ dữ liệu cho hơn 75 tỷ sự kiện thị trường hàng ngày và các hàm AWS Lambda để định dạng và xác thực dữ liệu dựa trên 200 quy tắc.
AirBnB
Airbnb để dữ liệu sao lưu và tập tin tĩnh trên Amazon S3, trong đó có trên 10 petabyte hình ảnh người dùng. Là giải pháp được sinh ra trên đám mây, họ liên tục sáng tạo ra nhiều cách thức mới để phân tích dữ liệu được lưu trữ trên Amazon S3.
Dịch vụ y tế của GE
GE sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và bảo vệ một petabyte dữ liệu hình ảnh y tế quan trọng cho dịch vụ Đám mây sức khỏe GE, kết nối hàng trăm nghìn máy chụp và các thiết bị y tế khác.

THÔNG TIN MỚI
S3 giới thiệu tính năng Sao chép cùng khu vực. Hiện đã cung cấp tính năng sao chép trong cùng một khu vực hoặc đến các Khu vực AWS khác.
NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2019

Tìm hiểu thêm »

BLOG TIN TỨC VỀ AWS
Amazon S3 công bố tính khả dụng chung của S3 Batch Operations để quản lý đối tượng trong các khu vực AWS thương mại và AWS GovCloud
bởi Jeff Barr | NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2019
 
TÍNH NĂNG MỚI
AWS công bố cung cấp rộng rãi Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Deep Archive tại tất cả các Khu vực thương mại AWS và AWS GovCloud (US)
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2019
 

BLOG TIN TỨC VỀ AWS
Mới — Tự động tối ưu hóa chi phí cho Amazon S3 thông qua Phân bậc thông minh
bởi Jeff Barr | NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018
 

BLOG VỀ KIẾN TRÚC CỦA AWS
Thông báo về S3 và S3 Glacier Launch cho khối lượng công việc lưu trữ
của Matt Sidley | NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

BLOG TIN TỨC
Amazon S3 Block Public Access — Một lớp bảo vệ khác cho tài khoản và bộ chứa của bạn
NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu