Tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng Amazon S3

Tiết kiệm bằng cách sử dụng lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí và công cụ quản lý vòng đời

Lưu trữ tại chỗ có thể tốn kém và phức tạp, với các chu kỳ làm mới phần cứng rất đắt đỏ cùng việc di chuyển dữ liệu do nâng cấp hệ thống. Bạn cũng khó có được thông tin chi tiết vì dữ liệu của bạn nằm trong những nơi lưu trữ thiếu liên kết ở nhiều hệ thống lưu trữ.

Với lưu trữ trên đám mây, bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh và sử dụng những nội dung lưu trữ mình đang cần chứ không phải vướng vào một quy trình làm mới phần cứng khác. Khi chuyển sang Amazon S3, bạn sẽ trở nên linh hoạt và giảm được chi phí nhờ loại bỏ việc cung cấp vượt mức, sở hữu quy mô không giới hạn, đồng thời loại bỏ những nơi lưu trữ dữ liệu thiếu liên kết để có được thông tin chi tiết từ dữ liệu.

Giảm chi phí lưu trữ mà không làm giảm hiệu năng với Amazon S3. Amazon S3 cho phép bạn kiểm soát chi phí và liên tục tối ưu hóa chi tiêu của mình, đồng thời xây dựng các ứng dụng hiện đại, có thể mở rộng. Lớp lưu trữ Amazon S3 mang đến sự linh hoạt để quản lý chi phí hoặc tự động hóa việc quản lý chi phí bằng cách cung cấp các cấp độ truy cập dữ liệu khác nhau với chi phí tương ứng, bao gồm cả lưu trữ trên đám mây với chi phí thấp nhất. 

Lớp lưu trữ S3

Tự động tiết kiệm

với S3 Intelligent-Tiering, giúp tối ưu hóa chi phí lưu trữ cho bạn.

Mọi khối lượng công việc

Lớp lưu trữ S3 tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho mọi khối lượng công việc.

99,999999999%

Độ bền đạt 11 số 9 (99,999999999%) cho mọi lớp dữ liệu.

Chi phí thấp nhất

thấp nhất trong đám mây với S3 Glacier Deep Archive.

Lớp lưu trữ của Amazon S3

AWS_StorageAsset 2@2x

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trên 6 lớp lưu trữ riêng biệt được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu truy cập khác nhau với chi phí tương ứng.

Trong đó có S3 Tiêu chuẩn dành cho lưu trữ đa dụng đối với dữ liệu truy cập thường xuyên; S3 Intelligent-Tiering dành cho dữ liệu có mẫu hình truy cập không xác định hoặc hay thay đổi; S3 Tiêu chuẩn - Truy cập không thường xuyên (S3 Standard-IA) và S3 Một vùng - Truy cập không thường xuyên (S3 One Zone-IA) dành cho dữ liệu lâu dài nhưng truy cập không thường xuyên; Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) và Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) cho lưu trữ dài hạn và bảo tồn kỹ thuật số. 

Trang tính năng Lớp lưu trữ của S3 »

Giới thiệu về Lớp lưu trữ của S3
Giới thiệu về S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Intelligent-Tiering

Lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering được thiết kế để tối ưu hóa chi phí bằng cách tự động di chuyển dữ liệu vào bậc truy cập tiết kiệm chi phí nhất, mà không ảnh hưởng đến chi phí hoạt động. Lớp này hoạt động bằng cách lưu trữ các đối tượng trong 4 bậc truy cập: 2 bậc truy cập có độ trễ thấp được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên và không thường xuyên và 2 bậc truy cập lưu trữ tùy chọn được thiết kế cho truy cập không đồng bộ được tối ưu hóa cho truy cập hiếm. 

 • Các bậc Truy cập thường xuyên và Truy cập không thường xuyên có hiệu năng độ trễ thấp và thông lượng cao tương đương với S3 Tiêu chuẩn, đồng thời tiết kiệm tới 40% chi phí lưu trữ
 • Kích hoạt khả năng lưu trữ tự động tùy chọn cho các đối tượng hiếm khi được truy cập 
 • Bậc Truy cập lưu trữ và bậc Truy cập lưu trữ sâu có hiệu năng tương tự như Glacier và Glacier Deep Archive, đồng thời tiết kiệm tới 95% đối với đối tượng hiếm khi được truy cập
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng và độ khả dụng 99,9% trong một năm cho trước
 • Phí giám sát và tự động phân bậc hàng tháng thấp
 • Không mất phí vận hành, phí vòng đời, phí truy xuất

Cách thức hoạt động — S3 Intelligent-Tiering

How_it_Works_Amazon-S3-Intelligent_Tiering.png

Lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering tự động lưu trữ các đối tượng trong hai bậc truy cập: một bậc được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên và một bậc khác có chi phí thấp hơn được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên. Để có mức phí tự động hóa và giám sát đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering giám sát các mẫu hình truy cập và tự động chuyển các đối tượng chưa được truy cập trong 30 ngày liên tiếp sang bậc Truy cập không thường xuyên mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chi phí vận hành. Đối với dữ liệu có thể được truy cập không đồng bộ, bạn có thể chọn kích hoạt tính năng lưu trữ tự động trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering. Khi bạn đã kích hoạt tự động lưu trữ, S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển các đối tượng sang bậc Truy cập lưu trữ sau 90 ngày không truy cập và sang bậc Truy cập lưu trữ sâu sau 180 ngày liên tiếp không truy cập. Bạn không mất phí truy xuất trong S3 Intelligent-Tiering. Nếu một đối tượng trong bậc Truy cập không thường xuyên được truy cập, đối tượng đó sẽ tự động được chuyển trở lại bậc Truy cập thường xuyên. S3 Intelligent-Tiering là lớp lưu trữ lý tưởng cho dữ liệu có các mẫu hình truy cập không xác định, thay đổi hoặc không thể đoán trước, không phụ thuộc vào kích thước của đối tượng hoặc thời gian lưu trữ như hồ dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng mới.

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive là lớp lưu trữ chi phí thấp nhất của Amazon S3, hỗ trợ lưu giữ lâu dài và bảo quản kỹ thuật số cho dữ liệu có thể được truy cập một hoặc hai lần trong một năm. S3 Glacier Deep Archive được thiết kế cho khách hàng — đặc biệt là những khách hàng trong các ngành bị kiểm soát chặt chẽ, như Dịch vụ tài chính, Chăm sóc sức khỏe và Khu vực công — với chức năng lưu giữ các tập dữ liệu trong 7-10 năm hoặc lâu hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ theo quy định.

 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Lớp lưu trữ chi phí thấp nhất được thiết kế để lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài từ 7-10 năm
 • Giải pháp thay thế lý tưởng cho các thư viện băng từ
 • Thời gian truy xuất trong vòng 12 giờ
 • API PUT S3 cho dữ liệu tải trực tiếp lên S3 Glacier Deep Archive và quản lý Vòng đời S3 để tự động di chuyển các đối tượng
Hội thảo trực tuyến: Amazon S3 Glacier Deep Archive

Hiệu năng trên các Lớp lưu trữ S3

  S3 Tiêu chuẩn S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA†
S3 Glacier
S3 Glacier
Deep Archive

Được thiết kế để đảm bảo độ bền
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
Được thiết kế để đảm bảo độ khả dụng
99,99% 99,9% 99,9% 99,5% 99,99% 99,99%
SLA về độ khả dụng 99,9% 99% 99% 99% 99,9%
99,9%
Vùng sẵn sàng ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3
Phí dung lượng tối thiểu trên một đối tượng Không áp dụng Không áp dụng 128KB 128KB 40KB 40 KB
Phí thời gian lưu trữ tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng 30 ngày 30 ngày 90 ngày 180 ngày
Phí truy xuất Không áp dụng
Không áp dụng
trên mỗi GB truy xuất
trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất
Độ trễ byte đầu tiên mili giây mili giây mili giây mili giây chọn phút hoặc giờ một vài giờ

† Do S3 One Zone-IA lưu trữ dữ liệu trên một Vùng sẵn sàng của AWS nên dữ liệu lưu trữ trên lớp lưu trữ này sẽ bị mất trong trường hợp Vùng sẵn sàng bị phá hủy.

* S3 Intelligent-Tiering tính phí giám sát và tự động hóa nhỏ và có kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu là 128KB để tự động phân bậc. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên và không bị tính phí tự động hóa và giám sát. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Định giá Amazon S3.

** Hoạt động truy xuất tiêu chuẩn trong bậc Truy cập lưu trữ và bậc truy cập Lưu trữ sâu trong S3 Intelligent-Tiering được miễn phí. Nếu bạn cần truy cập nhanh hơn vào đối tượng của mình từ các bậc Truy cập lưu trữ, bạn có thể thanh toán cho hoạt động truy xuất nhanh bằng cách dùng bảng điều khiển S3.

*** Độ trễ byte đầu tiên của S3 Intelligent-Tiering đối với bậc truy cập thường xuyên và không thường xuyên là thời gian truy cập bằng mili giây và độ trễ byte đầu tiên của bậc truy cập lưu trữ và bậc truy cập lưu trữ sâu tính bằng phút hoặc giờ.

Các công cụ quản lý vòng đời dữ liệu để tối ưu hóa chi phí

Amazon S3 có nhiều tính năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tổ chức và quản lý dữ liệu của mình theo những cách giúp tiết kiệm chi phí, cho phép bạn tối ưu hóa dung lượng lưu trữ theo các mẫu hình truy cập và chi phí.

Quản lý vòng đời S3

Vòng đời S3

Để quản lý các đối tượng của bạn sao cho chúng được lưu trữ hiệu quả về chi phí trong suốt vòng đời, hãy sử dụng Vòng đời Amazon S3. Cấu hình Vòng đời S3 là một tập hợp các quy tắc xác định hành động mà Amazon S3 áp dụng cho một nhóm đối tượng, bạn có thể chuyển sang một lớp lưu trữ khác hoặc xóa các đối tượng đã hết hạn. Tìm hiểu thêm.

Phân tích lớp lưu trữ S3

Phân tích lớp lưu trữ S3

Sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để phân tích các mẫu hình truy cập dữ liệu nhằm giúp bạn quyết định thời điểm chuyển đúng dữ liệu sang lớp lưu trữ phù hợp. Sau khi sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để giám sát các mẫu hình truy cập, bạn có thể sử dụng thông tin này để định cấu hình cho các chính sách Vòng đời S3 nhằm thực hiện chuyển dữ liệu sang lớp lưu trữ thích hợp.  Tìm hiểu thêm.

Công cụ tính giá S3

Công cụ tính giá S3

Ước tính chi phí phù hợp với nhu cầu sử dụng Amazon S3 đặc thù của doanh nghiệp bạn bằng cách sử dụng công cụ tính giá

Các công cụ quản lý vòng đời dữ liệu của S3

Bạn có thể sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để tìm hiểu các mẫu hình truy cập dữ liệu và các công cụ Vòng đời S3 để chuyển các đối tượng ít truy cập sang các lớp lưu trữ chi phí thấp hơn.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển: Phân tích lớp lưu trữ S3 »

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển: Chính sách Vòng đời S3 »

Tạo hiệu quả chi phí trên các tài nguyên lưu trữ của bạn

Khách hàng

Sysco tiết kiệm nhờ S3

"Với S3, chúng tôi đã có thể giảm tới hơn 40% chi phí lưu trữ."

Zalando

Được thành lập từ 2008, Zalando là nền tảng trực tuyến hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực thời trang và lối sống với hơn 32 triệu khách hàng mua sắm tích cực. Amazon S3 là nền tảng cho cơ sở hạ tầng dữ liệu của Zalando. Họ đã sử dụng Lớp lưu trữ S3 để tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

"Chúng tôi tiết kiệm được 37% chi phí lưu trữ mỗi năm bằng cách sử dụng Amazon S3 Intelligent-Tiering để tự động di chuyển các đối tượng không được tương tác trong vòng 30 ngày vào bậc truy cập không thường xuyên".

Max Schultze, Kỹ sư dữ liệu trưởng - Zalando

Đọc bài đăng blog về khách hàng >>

Teespring

Teespring, một nền tảng trực tuyến cho phép các nhà sáng tạo biến những ý tưởng độc đáo thành hàng hóa tùy chỉnh, đã tăng trưởng nhanh chóng và dữ liệu của công ty cũng tăng theo cấp số nhân—đến 1 petabyte—và còn tiếp tục tăng. Giống như nhiều công ty hoạt động trên nền tảng đám mây khác, Teespring đã giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng AWS, cụ thể là lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. 

Nhờ sử dụng Amazon S3 Glacier và S3 Intelligent-Tiering, Teespring giờ tiết kiệm được hơn 30% chi phí lưu trữ hàng tháng.

Đọc bài đăng blog về khách hàng >>

Photobox

Photobox muốn thoát khỏi việc sở hữu và duy trì cơ sở hạ tầng CNTT của riêng mình để có thể triển khai lại các nguồn lực theo hướng đổi mới trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo và các lĩnh vực khác, từ đó tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Photobox là một công ty cung cấp sản phẩm ảnh được cá nhân hóa trực tuyến phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm tại hơn 10 thị trường.

Bằng cách di chuyển từ hệ thống lưu trữ tại chỗ EMC Isilon và IBM Cleversafe sang Amazon S3 bằng AWS Snowball Edge, Photobox đã tiết kiệm một khoản chi phí lưu trữ đáng kể cho 10 PB dung lượng lưu trữ ảnh.

Xem video nghiên cứu điển hình >>

Để tiết kiệm chi phí lưu trữ, khách hàng lựa chọn Amazon S3.

Bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay - chuyển nội dung lưu trữ của bạn sang Amazon S3

AWS Migration Acceleration Program for Storage bao gồm các dịch vụ AWS, các phương pháp tối ưu và các công cụ để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cũng như đẩy nhanh quá trình di chuyển khối lượng công việc lưu trữ sang AWS. Đạt được mục tiêu di chuyển của bạn nhanh hơn nữa với các dịch vụ AWS, các phương pháp tối ưu, công cụ và ưu đãi. Các khối lượng công việc phù hợp với việc di chuyển lưu trữ bao gồm hồ dữ liệu tại chỗ, kho dữ liệu phi cấu trúc lớn, vùng chia sẻ tệp, thư mục chủ, bản sao lưu và lưu trữ.

AWS cung cấp nhiều cách hơn để giúp bạn giảm chi phí lưu trữ và nhiều tùy chọn hơn để di chuyển dữ liệu. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn lưu trữ bằng AWS để xây dựng nền tảng cho môi trường CNTT đám mây của họ. Tìm hiểu thêm về Storage Migration Acceleration Program

Tài nguyên về tối ưu hóa chi phí

Hội thảo trực tuyến: Tối ưu hóa chi phí bằng Lớp lưu trữ

Hướng dẫn tối ưu hóa chi phí cho Amazon S3

re:Invent 2019: Tối ưu hóa chi phí trong S3

Hướng dẫn và mẫu hình thiết kế để tối ưu hóa chi phí trong S3

Hội thảo trực tuyến: S3 Glacier Deep Archive

Cách lưu trữ ít tốn kém nhất trong đám mây
Độ bền dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu

Độ bền và khả năng phục hồi toàn cầu

Amazon S3 được thiết kế để cung cấp độ bền dữ liệu lên tới 99,999999999%. S3 tự động tạo bản sao cho tất cả đối tượng được tải lên và lưu trữ chúng trên ít nhất ba Vùng sẵn sàng (AZ), bên cạnh S3 Một vùng - Truy cập không thường xuyên. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn được bảo vệ bởi mô hình khả năng phục hồi nhiều vùng sẵn sàng và an toàn trước các sự cố ở cấp độ trang. Xem video để tìm hiểu thêm về lợi ích của độ bền đạt 11 số 9 (99,999999999%) đối với dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu của bạn.

Cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS »

Câu hỏi thường gặp về khả năng bảo vệ dữ liệu và độ bền của Amazon S3 »

Bảo vệ dữ liệu trong Amazon S3 »

Bắt đầu tiết kiệm chi phí lưu trữ bằng cách dùng Amazon S3 

Tìm hiểu thêm tại trang tài nguyên S3
Bạn đã sẵn sàng xây dựng?
Bắt đầu với Amazon S3
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi