Tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng Amazon S3

Tiết kiệm bằng cách sử dụng lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí và công cụ quản lý vòng đời

Lưu trữ tại chỗ có thể tốn kém và phức tạp, với các chu kỳ làm mới phần cứng rất đắt đỏ cùng việc di chuyển dữ liệu do nâng cấp hệ thống. Bạn cũng khó có được thông tin chi tiết vì dữ liệu của bạn nằm trong những nơi lưu trữ thiếu liên kết ở nhiều hệ thống lưu trữ.

Với lưu trữ trên đám mây, bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh và sử dụng những nội dung lưu trữ mình đang cần chứ không phải vướng vào một quy trình làm mới phần cứng khác. Khi chuyển sang Amazon S3, bạn sẽ trở nên linh hoạt và giảm được chi phí nhờ loại bỏ việc cung cấp vượt mức, sở hữu quy mô không giới hạn, đồng thời loại bỏ những nơi lưu trữ dữ liệu thiếu liên kết để có được thông tin chi tiết từ dữ liệu.

Giảm chi phí lưu trữ mà không làm giảm hiệu năng với Amazon S3. Amazon S3 cho phép bạn kiểm soát chi phí và liên tục tối ưu hóa chi tiêu của mình, đồng thời xây dựng các ứng dụng hiện đại, có thể mở rộng. Các lớp lưu trữ của Amazon S3 mang đến sự linh hoạt để quản lý chi phí hoặc tự động hóa việc quản lý chi phí bằng cách cung cấp các cấp độ truy cập dữ liệu khác nhau với chi phí tương ứng, bao gồm cả lưu trữ trên đám mây với chi phí thấp nhất. 

Tự động tiết kiệm

với S3 Intelligent-Tiering, giúp tối ưu hóa chi phí lưu trữ cho bạn

Mọi khối lượng công việc

Các lớp lưu trữ S3 tối ưu hóa chi phí và hiệu năng cho mọi khối lượng công việc

Độ bền 99,999999999%

(11 chữ số 9) trên mọi lớp lưu trữ

Chi phí thấp nhất

để lưu trữ trên đám mây với S3 Glacier Deep Archive

Các lớp lưu trữ của Amazon S3

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 được xây dựng nhằm mục đích cung cấp khả năng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho các kiểu truy cập khác nhau. Các lớp lưu trữ này bao gồm S3 Standard để lưu trữ chung những dữ liệu truy cập thường xuyên; S3 Intelligent-Tiering để tự động tối ưu hóa chi phí đối với dữ liệu có kiểu truy cập không xác định hoặc hay thay đổi; S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) và S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) cho dữ liệu tồn tại lâu dài nhưng truy cập ít thường xuyên hơn; S3 Glacier Instant Retrieval cho dữ liệu lưu trữ cần truy cập tức thì, S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier) cho dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí bộ dữ liệu lớn và Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) để lưu trữ dài hạn và bảo quản kỹ thuật số với chi phí lưu trữ thấp nhất trên đám mây.

Trang tính năng Các lớp lưu trữ của S3 »

Amazon S3 Intelligent-Tiering

Lớp lưu trữ Amazon S3 Intelligent-Tiering được thiết kế để tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang bậc truy cập giúp tiết kiệm chi phí nhất khi kiểu truy cập thay đổi. Với mức phí tự động hóa và theo dõi đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering sẽ theo dõi các kiểu truy cập và tự động chuyển các đối tượng chưa được truy cập đến các bậc truy cập có chi phí thấp hơn. S3 Intelligent-Tiering giúp bạn tự động tiết kiệm chi phí lưu trữ trong ba cấp độ truy cập có thông lượng cao và độ trễ thấp. Đối với dữ liệu có thể truy cập không đồng bộ, bạn có thể kích hoạt chức năng lưu trữ tự động trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering.

 • Các bậc Truy cập tự động: Truy cập thường xuyên, Truy cập không thường xuyên và Truy cập lưu trữ tức thì có thông lượng cao và độ trễ chỉ vài mili giây
 • Bậc Truy cập không thường xuyên tiết kiệm đến 40% chi phí lưu trữ
 • Bậc Truy cập lưu trữ tức thì tiết kiệm đến 68% chi phí lưu trữ
 • Khả năng tùy chọn cho phép lưu trữ không đồng bộ những đối tượng hiếm khi được truy cập
 • Bậc Truy cập lưu trữ và bậc Truy cập lưu trữ sâu có hiệu năng giống như Glacier và Glacier Deep Archive, đồng thời tiết kiệm tới 95% đối với đối tượng hiếm khi được truy cập
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho các đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng và tính sẵn sàng 99,9% trong một năm nhất định
 • Không mất chi phí vận hành, phí vòng đời, phí truy xuất và không có thời gian lưu trữ tối thiểu
 • Bạn không mất thêm phí phân bậc khi các đối tượng được di chuyển giữa các bậc truy cập trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering

Cách thức hoạt động – S3 Intelligent-Tiering

 • Bậc Truy cập tự động
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Intelligent-Tiering được thiết kế để tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang bậc truy cập giúp tiết kiệm chi phí nhất khi kiểu truy cập thay đổi. S3 Intelligent-Tiering tự động lưu trữ đối tượng ở ba bậc truy cập: một bậc được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên, một bậc có chi phí thấp hơn được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên và một bậc có chi phí cực thấp được tối ưu hóa cho dữ liệu hiếm khi truy cập. Với mức phí tự động hóa và theo dõi đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering di chuyển các đối tượng chưa được truy cập trong 30 ngày liên tiếp sang bậc Truy cập không thường xuyên để tiết kiệm 40%; dữ liệu chưa được truy cập trong 90 ngày liệu sẽ được chuyển sang bậc Truy cập lưu trữ tức thì để tiết kiệm đến 68%. Sau đó, nếu các đối tượng được truy cập thì S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển lại đối tượng về bậc Truy cập thường xuyên. Để tiết kiệm hơn nữa chi phí dung lượng lưu trữ hiếm khi truy cập, hãy xem thêm sơ đồ để biết các bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ và Truy cập lưu trữ sâu không đồng bộ trong S3 Intelligent-Tiering.

  Bạn không mất phí truy xuất cho S3 Intelligent-Tiering. S3 Intelligent-Tiering không áp dụng kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu nhưng những đối tượng nhỏ hơn 128 KB không đủ điều kiện phân bậc tự động. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo bậc Truy cập thường xuyên, không mất phí tự động hóa và theo dõi. Xem trang Giá Amazon S3 để biết thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3 Intelligent-Tiering.

  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với các Bậc truy cập tự động
 • Bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ sâu không đồng bộ
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Intelligent-Tiering được thiết kế để tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang bậc truy cập giúp tiết kiệm chi phí nhất khi kiểu truy cập thay đổi. S3 Intelligent-Tiering tự động lưu trữ đối tượng ở ba bậc truy cập: một bậc được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên, một bậc có chi phí thấp hơn được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên và một bậc có chi phí cực thấp được tối ưu hóa cho dữ liệu hiếm khi truy cập. Với mức phí tự động hóa và theo dõi đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering di chuyển các đối tượng chưa được truy cập trong 30 ngày liên tiếp sang bậc Truy cập không thường xuyên để tiết kiệm 40%; dữ liệu chưa được truy cập trong 90 ngày liệu sẽ được chuyển sang bậc Truy cập lưu trữ tức thì để tiết kiệm đến 68%. Để tiết kiệm thêm đối với dữ liệu không yêu cầu truy xuất ngay lập tức, bạn có thể kích hoạt bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ sâu không đồng bộ. Khi bậc này bật, các đối tượng chưa được truy cập trong 180 ngày sẽ được chuyển sang bậc Truy cập lưu trữ sâu để tiết kiệm đến 95% chi phí lưu trữ. Sau đó, nếu các đối tượng được truy cập thì S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển lại đối tượng về bậc Truy cập thường xuyên. Nếu đối tượng bạn đang truy xuất được lưu trữ trong bậc tùy chọn Lưu trữ sâu thì trước khi truy xuất đối tượng, bạn phải khôi phục một bản sao bằng RestoreObject. Để biết thông tin về cách khôi phục các đối tượng đã lưu trữ, hãy xem phần Khôi phục đối tượng đã lưu trữ.

  Bạn không mất phí truy xuất cho S3 Intelligent-Tiering. S3 Intelligent-Tiering không áp dụng kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu nhưng những đối tượng nhỏ hơn 128 KB không đủ điều kiện phân bậc tự động. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo bậc Truy cập thường xuyên, không mất phí tự động hóa và theo dõi. Xem trang Giá Amazon S3 để biết thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3 Intelligent-Tiering.

  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ sâu không đồng bộ
 • Cả hai bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ không đồng bộ
 • Lớp lưu trữ Amazon S3 Intelligent-Tiering được thiết kế để tối ưu hóa chi phí lưu trữ bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang bậc truy cập giúp tiết kiệm chi phí nhất khi kiểu truy cập thay đổi. S3 Intelligent-Tiering tự động lưu trữ đối tượng ở ba bậc truy cập: một bậc được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên, một bậc có chi phí thấp hơn được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên và một bậc có chi phí cực thấp được tối ưu hóa cho dữ liệu hiếm khi truy cập. Với mức phí tự động hóa và theo dõi đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering di chuyển các đối tượng chưa được truy cập trong 30 ngày liên tiếp sang bậc Truy cập không thường xuyên để tiết kiệm 40%; dữ liệu chưa được truy cập trong 90 ngày liệu sẽ được chuyển sang bậc Truy cập lưu trữ tức thì để tiết kiệm đến 68%. Để tiết kiệm thêm đối với dữ liệu không yêu cầu truy xuất ngay lập tức, bạn có thể kích hoạt bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ và Truy cập lưu trữ sâu không đồng bộ. Khi các bậc này bật, các đối tượng chưa được truy cập trong 90 ngày sẽ được chuyển trực tiếp đến bậc Truy cập lưu trữ (bỏ qua bậc tự động Truy cập lưu trữ tức thì) để tiết kiệm 71% và sau 180 ngày sẽ đến bậc Truy cập lưu trữ sâu để tiết kiệm đến 95% chi phí lưu trữ. Sau đó, nếu các đối tượng được truy cập thì S3 Intelligent-Tiering sẽ chuyển lại đối tượng về bậc Truy cập thường xuyên. Nếu đối tượng bạn đang truy xuất được lưu trữ trong các bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ hoặc Lưu trữ sâu thì trước khi truy xuất đối tượng, bạn phải khôi phục một bản sao bằng RestoreObject. Để biết thông tin về cách khôi phục các đối tượng đã lưu trữ, hãy xem phần Khôi phục đối tượng đã lưu trữ.

  Bạn không mất phí truy xuất cho S3 Intelligent-Tiering. S3 Intelligent-Tiering không áp dụng kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu nhưng những đối tượng nhỏ hơn 128 KB không đủ điều kiện phân bậc tự động. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo bậc Truy cập thường xuyên, không mất phí tự động hóa và theo dõi. Xem trang Giá Amazon S3 để biết thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào hướng dẫn sử dụng S3 Intelligent-Tiering.

  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với hai bậc tùy chọn Truy cập lưu trữ không đồng bộ

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier

Các lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu và được thiết kế để mang lại hiệu năng cao nhất, khả năng truy xuất linh hoạt nhất và chi phí lưu trữ thấp nhất trên đám mây. Giờ đây, bạn có thể lựa chọn trong ba lớp lưu trữ được tối ưu hóa cho các kiểu truy cập và thời gian lưu trữ khác nhau. Đối với dữ liệu lưu trữ cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế, nội dung phương tiện truyền thông tin tức hoặc dữ liệu cấu trúc gen, hãy chọn lớp lưu trữ S3 Glacier Instant Retrieval, lớp lưu trữ có chi phí lưu trữ thấp nhất với khả năng truy xuất tính bằng mili giây. Đối với dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dùng để sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa, hãy chọn lớp lưu trữ S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier), với khả năng truy xuất trong vài phút hoặc truy xuất khối lượng lớn miễn phí trong 5-12 giờ. Để tiết kiệm hơn nữa khi lưu trữ lâu dài như lưu trữ theo yêu cầu tuân thủ và bảo quản phương tiện kỹ thuật số, hãy chọn S3 Glacier Deep Archive, bộ lưu trữ có chi phí thấp nhất trên đám mây với khả năng truy xuất dữ liệu trong vòng 12-48 giờ.

Cách thức hoạt động – Các lớp lưu trữ của S3 Glacier

 • Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
 • Amazon S3 Glacier Instant Retrieval là lớp lưu trữ mang lại dung lượng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho dữ liệu tồn tại lâu dài, hiếm khi được truy cập và yêu cầu truy xuất trong vài mili giây. Với S3 Glacier Instant Retrieval, bạn có thể tiết kiệm đến 68% chi phí lưu trữ so với việc sử dụng lớp lưu trữ S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), khi dữ liệu của bạn được truy cập mỗi quý một lần. S3 Glacier Instant Retrieval mang đến khả năng truy cập nhanh nhất vào bộ nhớ lưu trữ, với cùng thông lượng và khả năng truy cập chỉ vài mili giây như các lớp lưu trữ S3 Standard và S3 Standard-IA. S3 Glacier Instant Retrieval lý tưởng để lưu trữ dữ liệu cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế, nội dung phương tiện truyền thông tin tức hoặc lưu trữ nội dung do người dùng tạo. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon S3 Glacier Instant Retrieval.

  • Truy xuất dữ liệu trong vài mili giây với hiệu năng giống như S3 Standard
  • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
  • Thiết kế đảm bảo tính sẵn sàng 99,9% cho dữ liệu trong một năm nhất định
  • API PUT của S3 để tải trực tiếp lên S3 Glacier Instant Retrieval và khả năng quản lý của S3 Lifecycle để tự động di chuyển các đối tượng
  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với tính năng truy xuất tức thì
 • Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier)
 • S3 Glacier Flexible Retrieval cung cấp dung lượng lưu trữ với chi phí thấp hơn tới 10% (so với S3 Glacier Instant Retrieval) dành cho dữ liệu lưu trữ được truy cập mỗi năm 1-2 lần và truy xuất không đồng bộ. S3 Glacier Flexible Retrieval là lớp lưu trữ lý tưởng cho dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập ngay lập tức nhưng cần có sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dùng để sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa. S3 Glacier Flexible Retrieval mang đến các tùy chọn truy xuất linh hoạt nhất để cân bằng chi phí với thời gian truy cập từ vài phút đến vài giờ và cho phép truy xuất khối lượng lớn miễn phí.

  • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
  • Lý tưởng cho các trường hợp sử dụng để sao lưu và phục hồi sau thảm họa, khi cần truy cập vào các bộ dữ liệu lớn trong vài phút, mà không cần quan tâm đến chi phí
  • Thời gian truy xuất dễ dàng cấu hình, từ vài phút đến nhiều giờ, với khả năng truy xuất khối lượng lớn miễn phí
  • API PUT của S3 để tải trực tiếp lên S3 Glacier và khả năng quản lý của S3 Lifecycle để tự động di chuyển các đối tượng
  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với tính năng truy xuất linh hoạt
 • Amazon S3 Glacier Deep Archive
 • S3 Glacier Deep Archive là lớp lưu trữ chi phí thấp nhất của Amazon S3, hỗ trợ lưu giữ lâu dài và bảo quản kỹ thuật số cho dữ liệu có thể được truy cập một hoặc hai lần trong một năm. S3 Glacier Deep Archive được thiết kế cho khách hàng – đặc biệt là những khách hàng trong các ngành có sự điều tiết cao độ, như Dịch vụ tài chính, Chăm sóc sức khỏe và Khu vực công – cần lưu giữ các tập dữ liệu trong 7-10 năm hoặc lâu hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ theo quy định. S3 Glacier Deep Archive cũng có thể được dùng cho các trường hợp sử dụng sao lưu và phục hồi sau thảm họa, là một giải pháp thay thế hiệu quả và dễ quản lý cho các hệ thống băng từ, dù sử dụng thư viện tại chỗ hay dịch vụ ngoài cơ sở. S3 Glacier Deep Archive bổ sung cho Amazon S3 Glacier, là giải pháp lý tưởng cho các kho lưu trữ có dữ liệu được truy xuất thường xuyên và một số dữ liệu có thể cần đến chỉ trong vài phút. Tất cả các đối tượng được lưu trữ trong S3 Glacier Deep Archive được sao chép và lưu trữ trên ít nhất ba Vùng sẵn sàng phân tán về mặt địa lý, được bảo vệ với độ bền 99,999999999% và có thể khôi phục trong vòng 12 giờ.

  • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
  • Lớp lưu trữ chi phí thấp nhất được thiết kế để lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài từ 7-10 năm
  • Giải pháp thay thế lý tưởng cho các thư viện băng từ
  • Thời gian truy xuất trong vòng 12 giờ
  • API PUT của S3 để tải trực tiếp lên S3 Glacier Deep Archive và khả năng quản lý của S3 Lifecycle để tự động di chuyển các đối tượng
  Cách thức hoạt động của Amazon S3 Intelligent Tiering với tính năng lưu trữ sâu

Hiệu năng trên các Lớp lưu trữ S3

  S3 Tiêu chuẩn S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA†
S3 Glacier Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive

Được thiết kế để đảm bảo độ bền
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
Được thiết kế để đảm bảo độ khả dụng
99,99% 99,9% 99,9% 99,5% 99,9% 99,99% 99,99%
SLA về độ khả dụng 99,9% 99% 99% 99% 99%
99,9% 99,9%
Vùng sẵn sàng ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
Phí dung lượng tối thiểu trên một đối tượng Không áp dụng Không áp dụng 128 KB 128 KB 128 KB 40 KB 40 KB
Phí thời gian lưu trữ tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng 30 ngày 30 ngày 90 ngày 90 ngày 180 ngày
Phí truy xuất Không áp dụng
Không áp dụng
trên mỗi GB truy xuất
trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất
Độ trễ byte đầu tiên mili giây mili giây mili giây mili giây mili giây chọn phút hoặc giờ một vài giờ

† Do S3 One Zone-IA lưu trữ dữ liệu trên một Vùng sẵn sàng của AWS nên dữ liệu lưu trữ trên lớp lưu trữ này sẽ bị mất trong trường hợp Vùng sẵn sàng bị phá hủy.

* S3 Intelligent-Tiering tính phí giám sát và tự động hóa nhỏ và có kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu là 128KB để tự động phân bậc. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên và không bị tính phí tự động hóa và giám sát. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Định giá Amazon S3.

** Hoạt động truy xuất tiêu chuẩn trong bậc Truy cập lưu trữ và bậc truy cập Lưu trữ sâu trong S3 Intelligent-Tiering được miễn phí. Nếu bạn cần truy cập nhanh hơn vào đối tượng của mình từ các bậc Truy cập lưu trữ, bạn có thể thanh toán cho hoạt động truy xuất nhanh bằng cách dùng bảng điều khiển S3.

*** Độ trễ byte đầu tiên của S3 Intelligent-Tiering đối với bậc truy cập thường xuyên và không thường xuyên là thời gian truy cập bằng mili giây và độ trễ byte đầu tiên của bậc truy cập lưu trữ và bậc truy cập lưu trữ sâu tính bằng phút hoặc giờ.

Các công cụ quản lý vòng đời dữ liệu để tối ưu hóa chi phí

Amazon S3 có nhiều tính năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tổ chức và quản lý dữ liệu của mình theo những cách giúp tiết kiệm chi phí, cho phép bạn tối ưu hóa dung lượng lưu trữ theo các mẫu hình truy cập và chi phí.

Tổng quan Quản lý vòng đời dữ liệu Amazon S3 (6:13)

Quản lý vòng đời S3

Vòng đời S3

Để quản lý các đối tượng của bạn sao cho chúng được lưu trữ hiệu quả về chi phí trong suốt vòng đời, hãy sử dụng Vòng đời Amazon S3. Cấu hình Vòng đời S3 là một tập hợp các quy tắc xác định hành động mà Amazon S3 áp dụng cho một nhóm đối tượng, bạn có thể chuyển sang một lớp lưu trữ khác hoặc xóa các đối tượng đã hết hạn. Tìm hiểu thêm.

Phân tích lớp lưu trữ S3

Phân tích lớp lưu trữ S3

Sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để phân tích các mẫu hình truy cập dữ liệu nhằm giúp bạn quyết định thời điểm chuyển đúng dữ liệu sang lớp lưu trữ phù hợp. Sau khi sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để giám sát các mẫu hình truy cập, bạn có thể sử dụng thông tin này để định cấu hình cho các chính sách Vòng đời S3 nhằm thực hiện chuyển dữ liệu sang lớp lưu trữ thích hợp.  Tìm hiểu thêm.

Công cụ tính giá S3

Công cụ tính giá S3

Cấu hình ước tính chi phí phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp đơn nhất của bạn với Amazon S3 bằng cách sử dụng công cụ tính giá

Khách hàng

Sysco tiết kiệm nhờ S3

"Với S3, chúng tôi đã có thể giảm tới hơn 40% chi phí lưu trữ."

Zalando

Được thành lập từ 2008, Zalando là nền tảng trực tuyến hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực thời trang và lối sống với hơn 32 triệu khách hàng mua sắm tích cực. Amazon S3 là nền tảng cho cơ sở hạ tầng dữ liệu của Zalando. Họ đã sử dụng Lớp lưu trữ S3 để tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

"Chúng tôi tiết kiệm được 37% chi phí lưu trữ mỗi năm bằng cách sử dụng Amazon S3 Intelligent-Tiering để tự động di chuyển các đối tượng không được tương tác trong vòng 30 ngày vào bậc truy cập không thường xuyên".

Max Schultze, Kỹ sư dữ liệu trưởng - Zalando

Đọc bài đăng blog về khách hàng 

Teespring

Teespring, một nền tảng trực tuyến cho phép các nhà sáng tạo biến những ý tưởng độc đáo thành hàng hóa tùy chỉnh, đã tăng trưởng nhanh chóng và dữ liệu của công ty cũng tăng theo cấp số nhân—đến 1 petabyte—và còn tiếp tục tăng. Giống như nhiều công ty hoạt động trên nền tảng đám mây khác, Teespring đã giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng AWS, cụ thể là lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. 

Nhờ sử dụng Amazon S3 Glacier và S3 Intelligent-Tiering, Teespring giờ tiết kiệm được hơn 30% chi phí lưu trữ hàng tháng.

Đọc bài đăng blog về khách hàng »

Photobox

Photobox muốn thoát khỏi việc sở hữu và duy trì cơ sở hạ tầng CNTT của riêng mình để có thể triển khai lại các nguồn lực theo hướng đổi mới trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo và các lĩnh vực khác, từ đó tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Photobox là một công ty cung cấp sản phẩm ảnh được cá nhân hóa trực tuyến phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm tại hơn 10 thị trường.

Bằng cách di chuyển từ hệ thống lưu trữ tại chỗ EMC Isilon và IBM Cleversafe sang Amazon S3 bằng AWS Snowball Edge, Photobox đã tiết kiệm một khoản chi phí lưu trữ đáng kể cho 10 PB dung lượng lưu trữ ảnh.

Xem video nghiên cứu điển hình »

Pomelo

Pomelo là một công ty công nghệ tài chính phát triển các giải pháp tài khoản số và thẻ tín dụng cho các công ty công nghệ tài chính cũng như các công ty đang tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số, giúp họ triển khai và điều chỉnh quy mô các dịch vụ tài chính ở Mỹ Latinh một cách linh hoạt và bảo mật. Pomelo đã xây dựng hồ dữ liệu trên Amazon S3 và sử dụng kết hợp các tính năng gốc và các dịch vụ AWS khác để giữ bảo mật, quản lý quyền truy cập và đảm bảo tuân thủ trên quy mô lớn, với tối ưu hóa chi phí dựa trên phân tích, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể.

Pomelo tiết kiệm 95% chi phí mã hóa bằng cách sử dụng Khóa vùng lưu trữ Amazon S3 và dự kiến tiết kiệm 40-50% chi phí lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng các lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Để tiết kiệm chi phí lưu trữ, khách hàng lựa chọn Amazon S3.

Bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay - chuyển nội dung lưu trữ của bạn sang Amazon S3

AWS Migration Acceleration Program for Storage bao gồm các dịch vụ AWS, các phương pháp tối ưu và các công cụ để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cũng như đẩy nhanh quá trình di chuyển khối lượng công việc lưu trữ sang AWS. Đạt được mục tiêu di chuyển của bạn nhanh hơn nữa với các dịch vụ AWS, các phương pháp tối ưu, công cụ và ưu đãi. Các khối lượng công việc phù hợp với việc di chuyển lưu trữ bao gồm hồ dữ liệu tại chỗ, kho dữ liệu phi cấu trúc lớn, vùng chia sẻ tệp, thư mục chủ, bản sao lưu và lưu trữ.

AWS cung cấp nhiều cách hơn để giúp bạn giảm chi phí lưu trữ và nhiều tùy chọn hơn để di chuyển dữ liệu. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn lưu trữ bằng AWS để xây dựng nền tảng cho môi trường CNTT đám mây của họ. Tìm hiểu thêm về Storage Migration Acceleration Program

Tài nguyên về tối ưu hóa chi phí

Hội thảo trực tuyến: Tối ưu hóa chi phí bằng Lớp lưu trữ

Hướng dẫn tối ưu hóa chi phí cho Amazon S3

re:Invent 2019: Tối ưu hóa chi phí trong S3

Hướng dẫn và mẫu hình thiết kế để tối ưu hóa chi phí trong S3

Hội thảo trực tuyến: S3 Glacier Deep Archive

Cách lưu trữ ít tốn kém nhất trong đám mây
Độ bền dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu

Độ bền và khả năng phục hồi toàn cầu

Amazon S3 được thiết kế để cung cấp độ bền dữ liệu lên tới 99,999999999%. S3 tự động tạo bản sao cho tất cả đối tượng được tải lên và lưu trữ chúng trên ít nhất ba Vùng sẵn sàng (AZ), bên cạnh S3 Một vùng - Truy cập không thường xuyên. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn được bảo vệ bởi mô hình khả năng phục hồi nhiều vùng sẵn sàng và an toàn trước các sự cố ở cấp độ trang. Xem video để tìm hiểu thêm về lợi ích của độ bền đạt 11 số 9 (99,999999999%) đối với dữ liệu và khả năng phục hồi toàn cầu của bạn.

Cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS »

Câu hỏi thường gặp về khả năng bảo vệ dữ liệu và độ bền của Amazon S3 »

Bảo vệ dữ liệu trong Amazon S3 »

Bắt đầu tiết kiệm chi phí lưu trữ bằng cách dùng Amazon S3 

Tìm hiểu thêm tại trang tài nguyên S3
Bạn đã sẵn sàng xây dựng?
Bắt đầu với Amazon S3
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi