Trung cấp
Lớp học
Ảo
3 ngày

Hoạt động trong đám mây trên AWS

Tìm hiểu cách cấu hình, triển khai, duy trì và khắc phục sự cố cho các môi trường AWS của bạn

*Khóa học này trước đây được gọi là Hoạt động hệ thống trên AWS

AWS Digital Classroom

Nhận quyền truy cập không giới hạn vào danh mục các khóa đào tạo trên lớp, bao gồm khóa học này, với gói đăng ký hàng năm của AWS Skill Builder. Có sẵn với cùng nội dung và phòng thí nghiệm như tùy chọn đào tạo trực tiếp trên lớp, đồng thời mang lại cho bạn tính linh hoạt của cách thức đào tạo kỹ thuật số. Bạn có thể chọn thời gian, cách thức và địa điểm để tìm hiểu sâu các chủ đề và giải pháp tích hợp được đề cập trong khóa học này.

Tìm hiểu thêm về AWS Digital Classroom 
Operations Icon

Khóa học này cung cấp kiến thức cần thiết cho các quản trị viên hệ thống, nhà vận hành và bất kỳ ai thực hiện các hoạt động hàng ngày trên Đám mây AWS về cách thiết lập, cấu hình, tự động hóa, theo dõi, bảo vệ, duy trì và khắc phục sự cố cho các dịch vụ, mạng và hệ thống trên AWS để hỗ trợ các ứng dụng doanh nghiệp. Khóa học cũng đề cập đến các tính năng, công cụ và phương pháp tốt nhất của AWS liên quan đến những tính năng này.

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

 • Xác định các dịch vụ AWS hỗ trợ các giai đoạn khác nhau trong Vận hành xuất sắc, một trụ cột của Khung AWS Well-Architected
 • Quản lý quyền truy cập vào các tài nguyên AWS bằng cách sử dụng tài khoản và tổ chức AWS, cũng như Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS
 • Duy trì kiểm kê tài nguyên AWS đang được sử dụng bằng các dịch vụ AWS, như Trình quản lý hệ thống AWS, AWS CloudTrail và AWS Config
 • Phát triển chiến lược triển khai tài nguyên bằng cách sử dụng các thẻ siêu dữ liệu, Hình ảnh máy Amazon (AMI) và AWS Control Tower để triển khai và duy trì môi trường Đám mây AWS
 • Cùng nhiều nội dung khác

Những ai nên tham gia khóa học này

 • Quản trị viên và nhà vận hành hệ thống chịu trách nhiệm vận hành trong Đám mây AWS
 • Nhân viên CNTT muốn bồi dưỡng kiến thức về hoạt động trong đám mây

Kinh nghiệm cần có

 • Hoàn tất thành công khóa đào tạo AWS Technical Essentials trên lớp
 • Kiến thức chuyên môn về phát triển phần mềm hoặc quản trị hệ thống
 • Thành thục trong việc duy trì hệ điều hành ở cấp độ dòng lệnh, như viết mã lệnh shell trong môi trường Linux hoặc cmd/PowerShell trong Windows
 • Kiến thức cơ bản về giao thức mạng (TCP/IP, HTTP)

Tổng quan về khóa học

Cấp độ: Trung cấp
Hình thức: Lớp học (trực tuyến hoặc ngoài đời thực)
Thời gian: 3 ngày

Ngôn ngữ sử dụng

Khóa học trực tiếp có giảng viên đứng lớp này có các ngôn ngữ sau: tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung Giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh) và tiếng Trung Phồn thể.
 
Chúng tôi thường xuyên cập nhật các khóa học của mình dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng và những bản cập nhật của dịch vụ AWS. Vì vậy, nội dung khóa học có thể khác nhau giữa các ngôn ngữ khi chúng tôi bản địa hóa những nội dung cập nhật này.

Bạn cần thêm thông tin?

Hãy tải xuống đề cương khóa học để biết thêm thông tin về những chủ đề có trong khóa học này.

Đào tạo nhóm của bạn với AWS Jam

AWS Jam là phần bổ sung không bắt buộc, kéo dài 1 ngày, gồm những thách thức thực tiễn phù hợp với các chủ đề và dịch vụ AWS được đề cập trong khóa học trên lớp.

Bạn muốn tìm khóa đào tạo riêng cho nhóm của mình?

Với khóa đào tạo riêng do AWS cung cấp, nhóm của bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những biện pháp thực hiện tốt nhất dành riêng cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Bạn định làm một bài thi?

Hãy tìm bài thi có liên quan để củng cố kiến thức của bạn.

Quản trị viên SysOps được AWS chứng nhận – Hội viên

Bài thi
130 phút