Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên dành cho các quản trị viên hệ thống giữ vai trò vận hành hệ thống, có 1 đến 2 năm kinh nghiệm về triển khai, quản lý và vận hành trên AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao và khả năng chịu lỗi cao trên AWS
 • Thực thi và kiểm soát luồng dữ liệu đến và từ AWS
 • Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về điện toán, dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định cách sử dụng phù hợp các biện pháp thực hành tốt nhất trong vận hành AWS
 • Dự toán chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí vận hành
 • Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS
 • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của AWS – kiến trúc cho đám mây
 • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ AWS CLI và SDK/API
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các khái niệm bảo mật với kinh nghiệm thực tế về thực thi các biện pháp kiểm soát bảo mật và yêu cầu tuân thủ
 • Hiểu biết về công nghệ ảo hóa
 • Có kinh nghiệm giám sát và kiểm tra hệ thống
 • Hiểu biết về các khái niệm kết nối mạng (ví dụ: DNS, TCP/IP và tường lửa)
 • Có khả năng diễn giải các yêu cầu về kiến trúc

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi cấp chứng nhận. Bạn nên có 1 đến 2 năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS.

icon_operations

Tổng quan về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức thi
Trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Hội viên

mini-icon_time

Thời lượng thi
Thời gian hoàn thành bài thi là 130 phút

mini-icon_price

Lệ phí thi
150 USD

mini-icon_language

Ngôn ngữ trong kỳ thi
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể

Quá trình đào tạo có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng chuyên môn và học hỏi các thực tiễn tốt nhất để làm việc với AWS. 

icon_apn-tech

Kiến thức kỹ thuật thiết yếu về AWS

Lớp học | 1 ngày

Trong khóa học đại cương này, bạn sẽ được tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phổ biến của AWS. Bạn sẽ được tiếp thu các kiến thức nền tảng trong việc xác định các dịch vụ AWS để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về giải pháp CNTT theo yêu cầu kinh doanh của bạn.

icon_operations

Systems Operations on AWS

Lớp học | 3 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS. Chúng ta sẽ khám phá các tính năng và công cụ AWS liên quan đến cấu hình và triển khai cũng như các biện pháp thực hành tốt nhất để đặt cấu hình và triển khai hệ thống.