Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Vui lòng lưu ý: Phiên bản mới của kỳ thi Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên sẽ ra mắt vào năm 2021. Tìm hiểu thêm.

Kỳ thi Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên dành cho các quản trị viên hệ thống giữ vai trò vận hành hệ thống có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về triển khai, quản lý và vận hành trên AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao và khả năng chịu lỗi cao trên AWS
 • Thực thi và kiểm soát luồng dữ liệu đến và từ AWS
 • Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về điện toán, dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định cách sử dụng phù hợp các biện pháp thực hành tốt nhất trong vận hành AWS
 • Dự toán chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí vận hành
 • Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS
 • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của AWS – xây dựng kiến trúc cho đám mây
 • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ AWS CLI và SDK/API
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các khái niệm bảo mật với kinh nghiệm thực tế về thực thi các biện pháp kiểm soát bảo mật và yêu cầu tuân thủ
 • Hiểu biết về công nghệ ảo hóa
 • Có kinh nghiệm giám sát và kiểm tra hệ thống
 • Hiểu biết về các khái niệm kết nối mạng (ví dụ: DNS, TCP/IP và tường lửa)
 • Có khả năng diễn giải các yêu cầu về kiến trúc

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

icon_operations

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Hội viên

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 130 phút

mini-icon_price

Lệ phí
150 USD (Bài thi thử: 20 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể