AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu Hội viên quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển tài năng với các kỹ năng quan trọng để
triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được chứng chỉ AWS Certified SysOps Administrator - Associate
thể hiện kinh nghiệm triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified SysOps Administrator - Associate dành cho quản trị viên hệ thống đảm nhiệm việc vận hành đám mây để kiểm tra các kỹ năng kỹ thuật. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Tối thiểu một năm kinh nghiệm thực hành công nghệ AWS
  • Kinh nghiệm triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
  • Quen thuộc với việc sử dụng cả Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS
  • Hiểu biết về Khung kiến trúc tối ưu AWS cũng như các dịch vụ mạng và bảo mật AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn cần phải tham gia và vượt qua kỳ thi dành cho Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên. Kỳ thi kết hợp ba dạng câu hỏi có thể có, bao gồm trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng và phòng thí nghiệm của kỳ thi. Phòng thí nghiệm của kỳ thi cho phép bạn thể hiện kỹ năng bằng cách xây dựng các giải pháp sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

quotes-white

Kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate xác nhận rằng ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng để đóng góp và 'thành công' trong nhóm hỗ trợ môi trường Đám mây AWS. Ứng viên đạt được chứng chỉ thành công có thể nhanh chóng tham gia vào tổ chức có dấu ấn AWS và thực hiện các nhiệm vụ công việc được kỳ vọng dành cho người có từ một đến hai năm kinh nghiệm hỗ trợ các khối lượng công việc tính toán khác nhau.”

Justin Raines
kiến trúc sư doanh nghiệp cấp cao, CTAC

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
Chi phí: 150 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 cơ hội tính điểm có thể là trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng, trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng hoặc phòng thi thực hành
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể.

Tải xuống câu hỏi mẫu

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ đã đến lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Xem các tài nguyên này từ AWS Training and Certification liên quan đến Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi. Các tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.