AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified SysOps Administrator Associate

Thông tin chứng thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc có được AWS Certified SysOps Administrator – Associate sẽ xác thực kinh nghiệm trong việc triển khai, quản lý và vận hành các khối lượng công việc trên AWS.

Kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2023, kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator – Associate sẽ không bao gồm phòng phí nghiệm của kỳ thi cho đến khi có thông báo mới. Việc loại bỏ phòng thí nghiệm của kỳ thi này chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chúng tôi đánh giá phòng thí nghiệm của kỳ thi và thực hiện các cải thiện để mang lại trải nghiệm tối ưu cho ứng viên. Với thay đổi này, kỳ thi sẽ bao gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án đúng và nhiều đáp án đúng, thời gian làm bài thi là 130 phút. Tất cả tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi có ở trang kỳ thi này vẫn hợp lệ đối với hình thức thi đã thay đổi này.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified SysOps Administrator - Associate là điểm khởi đầu rất lý tưởng trên lộ trình Chứng nhận AWS dành cho những người có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

  • Kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản trị viên hệ thống
  • Kinh nghiệm về công nghệ AWS
  • Kinh nghiệm dày dạn về CNTT tại chỗ cùng hiểu biết về ánh xạ tại chỗ lên đám mây
  • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ đám mây khác

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

Việc ôn tập và đạt được chứng nhận này sẽ thể hiện:

  • Kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như việc triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
  • Sự quen thuộc với việc sử dụng cả Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS 
  • Hiểu biết về Khung kiến trúc tối ưu AWS cũng như các dịch vụ mạng và bảo mật AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn cần phải tham gia và vượt qua kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate. Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate xác nhận rằng ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng để đóng góp và “nhanh chóng vào việc hiệu quả” trong nhóm hỗ trợ môi trường Đám mây AWS. Ứng viên đạt được chứng chỉ thành công có thể nhanh chóng tham gia vào tổ chức có dấu ấn AWS và thực hiện các nhiệm vụ công việc được kỳ vọng dành cho người có từ một đến hai năm kinh nghiệm hỗ trợ các khối lượng công việc tính toán khác nhau.”

Justin Raines
kiến trúc sư doanh nghiệp cấp cao, CTAC

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

Hình thức: 65 cơ hội tính điểm có thể là trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể.

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ đã đến lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Xem các tài nguyên này từ AWS Training and Certification liên quan đến AWS Certified SysOps Administrator - Associate. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tại AWS; tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bạn tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi.

Bắt đầu với các tài nguyên miễn phí hoặc khám phá tài nguyên bổ sung, bao gồm Bài thi thử chính thức với gói đăng ký Bộ xây dựng kỹ năng AWS. Lưu ý: Kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2023, kỳ thi AWS Certified SysOps Administrator – Associate sẽ không bao gồm phòng phí nghiệm của kỳ thi cho đến khi có thông báo mới. Tất cả tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi có ở trang này vẫn hợp lệ đối với hình thức thi đã thay đổi này.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?