Đặt lịch thi

Bài thi Quản trị viên điều phối hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên dành cho các cá nhân có 1 đến 2 năm kinh nghiệm là quản trị viên hệ thống với vai trò điều phối hệ thống.


Bài thi xác thực khả năng của ứng viên trong việc
:

 • Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao và dung sai cao trên AWS
 • Thực thi và kiểm soát luồng dữ liệu đến và từ AWS
 • Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về điện toán, dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định cách sử dụng phù hợp các biện pháp thực hành tốt nhất trong vận hành AWS
 • Dự toán chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí vận hành
 • Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS


Kiến thức được khuyến nghị về AWS:

 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế với AWS
 • Có kinh nghiệm quản lý/vận hành các hệ thống trên AWS
 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản của AWS – kiến trúc cho đám mây
 • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ AWS CLI và SDK/API
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các khái niệm bảo mật với kinh nghiệm thực tế về thực thi các biện pháp kiểm soát bảo mật và yêu cầu tuân thủ


Kiến thức chung về CNTT được khuyến nghị:

 • Có 1-2 năm kinh nghiệm là quản trị viên hệ thống với vai trò vận hành hệ thống
 • Hiểu biết về công nghệ ảo hóa
 • Có kinh nghiệm giám sát và kiểm tra hệ thống
 • Hiểu biết về các khái niệm kết nối mạng (ví dụ: DNS, TCP/IP và tường lửa)
 • Có khả năng diễn giải các yêu cầu về kiến trúc

Tổng quan về bài thi
:
 
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
 • Thời gian hoàn thành bài thi là 130 phút
 • Bài thi được trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật
 • Phí đăng ký thi thử là 20 USD
 • Phí đăng ký thi là 150 USD
 • Không cần điều kiện tiên quyết; khuyến nghị tham gia khóa học Vận hành hệ thống trên AWS
 • Nhấp vào đây để xem lại toàn bộ chi tiết về nội dung bài thi
 • Nhấp vào đây để xem trước các câu hỏi mẫu cho bài thi
Tải xuống hướng dẫn bài thi
Tải xuống câu hỏi mẫu

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Hướng dẫn ôn luyện chính thức

Cuốn sách này bao gồm các mục tiêu bài thi bằng cách hướng dẫn bạn thực hiện các bài tập thực hành dựa trên tình huống mà nhiều khả năng bạn sẽ bắt gặp khi là Quản trị viên điều phối hệ thống được chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?