Tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS

Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS. Chúng ta sẽ khám phá các tính năng và công cụ liên quan đến cấu hình và triển khai cũng như các thực hành tốt nhất để cấu hình và triển khai hệ thống.

Cấp độ

Trung cấp

Cách thức

Đào tạo tại lớp học, trong phòng thí nghiệm thực tế và lớp học ảo

Thời lượng

3 ngày

Khóa học này dành cho:

 • Quản trị viên hệ thống
 • Nhà phát triển phần mềm, đặc biệt những ai đang nắm vai trò DevOps

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Sử dụng các tính năng hạ tầng AWS tiêu chuẩn như Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB) và AWS Auto Scaling từ dòng lệnh
 • Sử dụng AWS CloudFormation và các công nghệ tự động khác để tạo các ngăn xếp tài nguyên AWS
 • Xây dựng mạng riêng ảo bằng Amazon VPC
 • Triển khai phiên bản Amazon EC2 bằng các lệnh gọi dòng lệnh và khắc phục sự cố cho những vấn đề hay gặp phải với phiên bản
 • Giám sát trạng thái của phiên bản Amazon EC2 và các dịch vụ AWS khác
 • Quản lý danh tính, quyền AWS và bảo mật trên Đám mây AWS
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên trên tài khoản AWS bằng thẻ, Amazon CloudWatch và AWS Trusted Advisor
 • Xác định chiến lược phù hợp nhất để tạo phiên bản Amazon EC2 có thể tái sử dụng
 • Cấu hình một nhóm phiên bản Amazon EC2 có thể khởi chạy phía sau bộ cân bằng tải
 • Khắc phục sự cố cho một định nghĩa ngăn xếp AWS CloudFormation cơ bản
Chúng tôi đề xuất rằng những người tham dự khóa học này cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:
 
 • Kiến thức kỹ thuật cơ bản về AWS
 • Có chuyên môn về phát triển phần mềm hoặc quản trị hệ thống
 • Thành thục trong việc duy trì hệ điều hành theo dòng lệnh chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình shell trong môi trường Linux hoặc cmd/PowerShell trong Windows
 • Kiến thức cơ bản về giao thức mạng chẳng hạn như TCP/IP và HTTP

Khóa học này sẽ được cung cấp thông qua việc kết hợp:

 • Đào tạo trên lớp
 • Phòng thực hành thực tế
 • Đào tạo ở phòng học ảo

Khóa học này giúp bạn kiểm tra các kỹ năng mới và áp dụng kiến thức cho môi trường làm việc của mình thông qua nhiều bài tập thực hành khác nhau. 

SysOps Thumbnail

Truy cập aws.training