Systems Operations on AWS

Tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS. Chúng ta sẽ khám phá các tính năng và công cụ AWS liên quan, cũng như các biện pháp thực hành tốt nhất, đặt cấu hình và triển khai.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

 • Sử dụng các tính năng cơ sở hạ tầng AWS tiêu chuẩn như Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB) và AWS Auto Scaling từ dòng lệnh
 • Sử dụng AWS CloudFormation và các công nghệ tự động khác để tạo các ngăn xếp tài nguyên AWS
 • Xây dựng mạng riêng ảo bằng Amazon VPC
 • Triển khai phiên bản Amazon EC2 bằng các lệnh gọi dòng lệnh và khắc phục sự cố cho những vấn đề hay gặp phải với phiên bản
 • Giám sát trạng thái của phiên bản Amazon EC2 và các dịch vụ AWS khác
 • Quản lý danh tính, quyền AWS và bảo mật trên Đám mây AWS
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên trên tài khoản AWS bằng thẻ, Amazon CloudWatch và AWS Trusted Advisor
 • Xác định chiến lược phù hợp nhất để tạo phiên bản Amazon EC2 có thể tái sử dụng
 • Cấu hình một nhóm phiên bản Amazon EC2 có thể khởi chạy phía sau bộ cân bằng tải
 • Khắc phục sự cố cho một định nghĩa ngăn xếp AWS CloudFormation cơ bản

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

 • Quản trị viên hệ thống
 • Nhà phát triển phần mềm, đặc biệt những ai đang nắm vai trò DevOps
icon_operations

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training

Phương thức giảng dạy
Lớp học + phòng thực hành thực tế

mini-icon_level

Trình độ khóa học
Trung cấp

mini-icon_time

Thời gian học
3 ngày

mini-icon_language

Ngôn ngữ giảng dạy
Nhiều ngôn ngữ