NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

Phòng thực hành xây dựng AWS

Học hỏi các kỹ năng về đám mây trong môi trường AWS trực tiếp

Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân của AWS Skill Builder

Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân của AWS Skill Builder giúp bạn học hỏi các kỹ năng về đám mây, thực hành trực tiếp trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Học theo nhịp độ riêng với quyền truy cập vào hơn 200 Phòng thực hành cho nhà kiến tạo sở hữu vô số bài tập có tính tương tác kèm theo chỉ dẫn chi tiết giúp bạn trau dồi kỹ năng về đám mây.

Phòng thực hành cho nhà kiến tạo AWS có trong Gói đăng ký cá nhânGói đăng ký nhóm của AWS Skill Builder.

Duyệt tìm phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân

Lợi ích của Phòng thực hành cho nhà kiến tạo AWS

Tìm hiểu các giải pháp của AWS bằng cách tự xây dựng giải pháp. Mỗi phòng thực hành tập trung vào một chủ đề riêng, cho phép bạn chọn kỹ năng để phát triển.

Thử nghiệm trong môi trường sandbox, không phải lo ngại về chi phí ngoài dự kiến.

Phòng thực hành xây dựng AWS có sẵn theo nhu cầu trong AWS Skill Builder với Gói đăng ký cá nhân hoặc nhóm. Làm việc theo nhịp độ của riêng bạn, vào thời gian và tại địa điểm thuận tiện với bạn.

Xây dựng theo cách của bạn

Phòng thực hành cho nhà kiến tạo AWS theo nhịp độ cá nhân có trong Gói đăng ký cá nhânGói đăng ký nhóm của AWS Skill Builder.

Hoặc xây dựng dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong chương trình Đào tạo trên lớp của AWS.

Hình nền