AWS Cloud Quest

Phát triển các kỹ năng thiết yếu về đám mây trong trò chơi nhập vai tương tác thú vị này

Giới thiệu về AWS Cloud Quest

AWS Cloud Quest là trò chơi nhập vai duy nhất giúp bạn xây dựng các kỹ năng thực tiễn về Đám mây AWS. Chọn vai trò—Người thao tác với đám mây, Nhà phát triển phi máy chủ, Kiến trúc sư giải pháp, Chuyên gia máy học, Chuyên gia bảo mật hoặc Chuyên gia phân tích dữ liệu—rồi học hỏi và áp dụng các kỹ năng về đám mây để hỗ trợ công dân trong thành phố ảo của bạn. Một khi bạn hoàn thành tất cả bài tập trong vai trò của mình, hãy thể hiện thành tích của bản thân với huy hiệu kỹ thuật số. Dù bạn mới bắt đầu hành trình tìm hiểu về đám mây hay đang tìm tòi các kỹ năng chuyên sâu, AWS Cloud Quest giúp bạn học hỏi theo cách tương tác thú vị.

Xây dựng các kỹ năng thiết yếu về đám mây với AWS Cloud Quest

Lợi ích của AWS Cloud Quest

Xây dựng các kỹ năng thiết yếu về đám mây

AWS Cloud Quest chứa nhiều vai trò giúp cá nhân hoặc tổ chức phát triển các kỹ năng thiết yếu và xây dựng kiến thức theo vai trò để đạt được mục tiêu học tập.

Học hỏi bằng cách thực hành

Xây dựng giải pháp trong môi trường AWS trực tiếp – trước tiên dựa vào hướng dẫn chi tiết, sau đó tự thử nghiệm.

Luôn học hỏi theo cách thú vị

Tùy chỉnh ảnh đại diện, thu thập ngọc và tìm hiểu khái niệm khi bạn bắn máy bay không người lái và giải câu đố – bạn có thể làm tất cả những điều này trong khi học hỏi các khái niệm công nghệ của AWS.  

Xây dựng kỹ năng theo vai trò và giành lấy huy hiệu cho riêng mình

Tìm hiểu chi tiết về các vai trò quan trọng nhất đối với mục tiêu học tập của bạn. Một khi hoàn thành tất cả bài tập trong một vai trò, hãy thể hiện thành tích của bạn với huy hiệu kỹ thuật số có thể được chia sẻ trên các mạng xã hội.
Miễn phí

Người thao tác với đám mây

Huy hiệu AWS Cloud Quest Cloud Practitioner

Phát triển kiến thức cơ bản về các khái niệm đám mây và bắt đầu xây dựng giải pháp. Trải nghiệm thực tế với các dịch vụ điện toán, kết nối mạng, cơ sở dữ liệu và bảo mật.

Đăng ký

Kiến trúc sư giải pháp

Huy hiệu AWS Cloud Quest Solutions Architect

Tìm hiểu một loạt dịch vụ AWS, xây dựng các giải pháp AWS bảo mật, có khả năng chịu lỗi và độ sẵn sàng cao.

Đăng ký

Nhà phát triển phi máy chủ

Huy hiệu AWS Cloud Quest Serverless Developer

Xây dựng các ứng dụng phi máy chủ đa bậc và thực hành xây dựng các ứng dụng hiện đại bằng công nghệ phi máy chủ của AWS.

Đăng ký

Máy học

Huy hiệu AWS Cloud Quest Machine Learning

Xây dựng giải pháp bằng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học của AWS. Tích lũy kinh nghiệm về hoạt động đào tạo mô hình, học tăng cường, phát hiện điểm bất thường, chuyển văn bản thành lời nói và thị giác máy tính.

Đăng ký

Bảo mật

Huy hiệu AWS Cloud Quest Security

Sử dụng dịch vụ bảo mật của AWS để xây dựng các giải pháp ứng phó với sự cố, khắc phục nhanh chóng, phát hiện lỗ hổng và ngăn mất dữ liệu.

Đăng ký

Phân tích dữ liệu

Huy hiệu AWS Cloud Quest Data Analytics

Làm việc với các hồ dữ liệu có quy mô linh hoạt, kho dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn và nhiều hơn nữa trong vai trò này với trọng tâm là kiến trúc dữ liệu hiện đại và dịch vụ phân tích của AWS.

Bạn vẫn có thắc mắc về khóa đào tạo?