HỌC TẬP LINH HOẠT

AWS Digital Classroom

Có được sự linh hoạt của đào tạo kỹ thuật số với chiều sâu của đào tạo trên lớp

Giới thiệu AWS Digital Classroom

Các khóa học AWS Digital Classroom trang bị cho bạn nội dung mở rộng tương tự như đào tạo trên lớp, với tính linh hoạt của hình thức đào tạo kỹ thuật số. Nâng cao hiểu biết sâu sắc của bạn về các lĩnh vực chủ đề trọng tâm với quyền truy cập ngay vào danh mục các video do giảng viên chuyên gia đứng lớp, phòng thí nghiệm thực hành, minh họa, các bài kiểm tra kiến thức và bài đánh giá khóa học. Các khóa học do các giảng viên chuyên gia AWS đứng lớp, những người làm việc hàng ngày với khách hàng và chia sẻ các tình huống cụ thể để đảm bảo bạn có thể xử lý rủi ro và cơ hội trong thực tế. Xây dựng kỹ năng bất cứ lúc nào với sự linh hoạt về thời gian, địa điểm và nhịp độ cùng khả năng tạm dừng, tua lại và xem lại nội dung.

Lợi ích của AWS Digital Classroom

Xây dựng kỹ năng mới bất cứ lúc nào. Khóa đào tạo AWS Digital Classroom được cung cấp theo nhu cầu để bạn có sự linh hoạt về thời gian, địa điểm và nhịp độ cùng khả năng tạm dừng, tua lại và xem lại nội dung mà vẫn được hưởng lợi từ giảng viên chuyên gia AWS.
Hưởng lợi từ các khóa đào tạo AWS Classroom kéo dài một ngày hoặc nhiều ngày tập trung vào nhiều chủ đề và/hoặc giải pháp tích hợp để tìm hiểu sâu hơn vào lĩnh vực chủ đề trọng tâm. Các khóa học có các bản ghi video về các giảng viên chuyên gia AWS có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu tương tác với tài liệu khóa học và các bài tập trong phòng thực hành tương tự như được sử dụng trong khóa học trực tiếp trên lớp học.
Nhận quyền truy cập vào toàn bộ danh mục các khóa học AWS Digital Classroom do giảng viên chuyên gia đứng lớp trải dài nhiều lĩnh vực trọng tâm với gói đăng ký cá nhân hoặc gói đăng ký nhóm hàng năm của AWS Skill Builder. Bạn có thể xem lại nội dung đào tạo bất kỳ lúc nào.
Xây dựng sự tự tin để đổi mới thông qua các bài kiểm tra kiến thức và đánh giá trước và sau khóa học nhằm giúp bạn xác định các lĩnh vực có điểm mạnh và lĩnh vực có thể cần nghiên cứu thêm để bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với bạn.

Chứng thực từ khách hàng

Học hỏi từ các giảng viên chuyên gia AWS

Đăng ký AWS Skill Builder để học hỏi từ các giảng viên chuyên gia AWS và truy cập nội dung học tập tương tác khác để tiếp tục hành trình học tập Đám mây AWS của bạn.

Đăng ký và bắt đầu học

Bắt đầu với gói đăng ký Nhóm

Người đàn ông dùng máy tính xách tay xem AWS Digital Classroom