NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

AWS Jam

Kiểm tra kỹ năng của bạn bằng cách giải quyết các thách thức mô phỏng các trường hợp sử dụng AWS thực tế

Giới thiệu về AWS Jam

AWS Jam đặt ra thử thách cho cá nhân và đội ngũ để họ áp dụng kỹ năng Đám mây AWS vào việc giải quyết các vấn đề mở trong thực tế bằng dịch vụ AWS. Tham gia vào môi trường học mà chơi sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng Đám mây AWS thông qua các trường hợp sử dụng mô phỏng trong sandbox của Bảng điều khiển quản lý AWS. Chọn thách thức theo lĩnh vực hoặc vai trò kỹ thuật và chọn thách thức theo độ khó. Bạn sẽ được cung cấp manh mối để trợ giúp vượt qua các thách thức nếu cần thiết.

Lợi ích của AWS Jam

AWS Jam sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các phương pháp tốt nhất được thiết lập sẵn của AWS để giải quyết các thách thức.
Bạn sẽ nhận được điểm khi hoàn thành mỗi tác vụ, mất điểm nếu phải sử dụng manh mối và cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trong sự kiện đội.
Hoàn thành thách thức ở mọi trường hợp sử dụng và các tác vụ vận hành phổ biến của AWS chỉ với các manh mối dẫn hướng.

AWS Jam dành cho đội ngũ

Thúc đẩy hoạt động học tập, sáng tạo và niềm tin chung ở mọi đội ngũ bằng Sự kiện AWS Jam. Các đội ngũ cộng tác qua mạng hoặc trực tiếp để giải quyết các thách thức thực tế và cạnh tranh vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Tổ chức các sự kiện Jam không giới hạn cho tổ chức của bạn bằng cách đăng ký AWS Skill Builder Team hoặc thử sử dụng cho đội ngũ của bạn*.

Tăng cường hoạt động học tập của đội ngũ bạn bằng cách bổ sung thêm một ngày học mà chơi theo nhóm vào khóa đào tạo trên lớp với AWS Jam.

*Hiện tại việc mua lẻ một sự kiện Jam chỉ có tại Hoa Kỳ dưới dạng chương trình thí điểm.

hai người đàn ông đang làm việc trên máy tính xách tay

AWS Jam dành cho cá nhân

Làm việc độc lập để giải quyết một loạt thách thức giới hạn thời gian, có trọng tâm cụ thể. Các thách thức này sẽ dạy về các phương pháp tốt nhất của AWS liên quan đến bảo mật, máy học, DevOps, cơ sở dữ liệu, mạng, v.v. Có sẵn với gói đăng ký Skill Builder AWS.

Chứng thực từ khách hàng