Amazon MQ

Dịch vụ được quản lý toàn phần cho các trình trung chuyển tin nhắn nguồn mở

Amazon MQ là một dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQRabbitMQ để giúp dễ dàng thiết lập cũng như vận hành các trình trung chuyển tin nhắn trên AWS. Amazon MQ sẽ quản lý việc cung cấp, thiết lập và bảo trì các trình trung chuyển tin nhắn để giảm bớt trách nhiệm vận hành cho bạn. Vì Amazon MQ kết nối với các ứng dụng hiện tại của bạn bằng giao thức và API tiêu chuẩn ngành nên bạn có thể dễ dàng di chuyển sang AWS mà không cần viết lại mã.

750 giờ miễn phí

sử dụng mq.t2.micro một phiên bản hoặc kết hợp trình trung chuyển mq.t3.micro với ActiveMQ hoặc RabbitMQ

mỗi tháng trong vòng 12 tháng đầu với Bậc miễn phí AWS

Lợi ích

Di chuyển nhanh

Kết nối ứng dụng hiện tại của bạn với Amazon MQ thật dễ dàng vì dịch vụ này sử dụng các API và giao thức tiêu chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP 1.0 và 0-9-1, STOMP, MQTT và WebSocket. Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển từ bất kỳ trình trung chuyển tin nhắn nào sử dụng những tiêu chuẩn này sang Amazon MQ bằng cách cập nhật các điểm cuối của ứng dụng để kết nối với Amazon MQ.

Giảm tải trách nhiệm vận hành

Amazon MQ quản lý việc quản trị và bảo trì các trình trung chuyển tin nhắn và tự động cung cấp cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Bạn không cần cung cấp phần cứng hoặc cài đặt và bảo trì phần mềm, đồng thời, Amazon MQ tự động quản lý các tác vụ như nâng cấp phần mềm, cập nhật bảo mật, phát hiện và khắc phục sự cố.

Dễ dàng cung cấp dịch vụ nhắn tin bền bỉ

Amazon MQ được cung cấp tự động để đạt được độ khả dụng cao và độ bền cho tin nhắn khi bạn kết nối các trình trung chuyển tin nhắn của mình. Amazon MQ lưu trữ dự phòng các tin nhắn trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) trong một khu vực AWS và luôn sẵn sàng hoạt động nếu một thành phần hoặc AZ bị lỗi.

Cách thức hoạt động

Trình trung chuyển tin nhắn cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau – thường sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau và trên nền tảng khác nhau – giao tiếp cũng như trao đổi thông tin.

Bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác trong Bảng điều khiển Amazon MQ là Amazon MQ có thể hỗ trợ trình trung chuyển của bạn nâng cấp phiên bản để bạn luôn được sử dụng phiên bản mới nhất mà Amazon MQ hỗ trợ. Sau khi bạn định cấu hình trình chung truyển, các ứng dụng của bạn có thể tạo và sử dụng tin nhắn.

Sơ đồ HIW Amazon MQ
Chứng thực của SkipTheDishes
“Hệ thống nhắn tin hiện tại của chúng tôi rất khó duy trì nếu không có các chuyên gia bảo trì máy chủ và thư viện máy khách. Amazon MQ cung cấp độ trễ dưới 100 mili giây cho hàng nghìn sự kiện liên tục để các ứng dụng trên toàn hệ thống của chúng tôi luôn có thông tin mới nhất có thể. Amazon MQ cũng cho phép chúng tôi tập trung vào máy khách và mã ứng dụng thay vì bảo trì máy chủ”.

- Braden Schmidt, Kiến trúc sư chính, SkipTheDishes

Thông tin mới

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Bắt đầu với Amazon MQ

Hướng dẫn về Amazon MQ
Khám phá các tính năng sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon MQ.
Tìm hiểu thêm »
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.
Đăng ký »
Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ trong Bảng điều khiển quản lý AWS.
Bắt đầu »