Amazon MQ

Dịch vụ được quản lý hoàn toàn cho các trình truyền tải thông điệp nguồn mở

Nhận 750 giờ sử dụng Amazon MQ mỗi tháng trong 12 tháng

Di chuyển các ứng dụng của bạn dễ dàng hơn nhờ các điểm cuối được cập nhật cũng như các giao thức và API theo tiêu chuẩn ngành.

Giảm tải các tác vụ tốn thời gian như quản trị, bảo trì và quản lý bảo mật cho trình truyền tải thông điệp.

Đảm bảo độ sẵn sàng cao cho các ứng dụng của bạn và thời gian tồn tại lâu dài của tin nhắn trên các Vùng sẵn sàng AWS.

Cách hoạt động

Trình truyền tải thông điệp cho phép các hệ thống phần mềm (thường sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau trên nền tảng khác nhau) giao tiếp cũng như trao đổi thông tin. Amazon MQ là một dịch vụ trình truyền tải thông điệp được quản lý dành cho Apache ActiveMQ và RabbitMQ để giúp hợp lý hóa việc thiết lập, vận hành cũng như quản lý các trình truyền tải thông điệp trên AWS. Chỉ trong vài bước, Amazon MQ có thể hỗ trợ trình truyền tải thông điệp của bạn nâng cấp phiên bản phần mềm.

 

Amazon MQ quản lý các trình truyền tải thông điệp nguồn mở kết nối nhà sản xuất và người tiêu dùng để cung cấp thông tin với thông lượng cao, độ trễ thấp.

Trường hợp sử dụng

Thông báo sự kiện với độ trễ thấp

Đảm bảo độ trễ thấp cho hàng nghìn sự kiện để các ứng dụng được cập nhật thông tin mới nhất có thể.

Di chuyển với cấu hình linh hoạt

Di chuyển từ tại chỗ sang Amazon MQ với chế độ chủ động/chờ, một mạng lưới trình truyền tải hoặc cấu hình cụm.

Gọi các hàm AWS Lambda

Tích hợp ứng dụng và sử dụng các hàm Lambda để thăm dò trình truyền tải thông điệp Amazon MQ.

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về Amazon MQ, RabbitMQ và ActiveMQ.

Đọc tài liệu

Tìm hiểu sâu về Amazon MQ thông qua tài liệu, hướng dẫn và video.

Bắt đầu sử dụng Amazon MQ

Bắt đầu với Amazon MQ trong Bảng điều khiển quản lý AWS.


Khám phá thêm về AWS