Đặt lịch thi

Phiên bản đầy đủ của bài thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp sẽ được phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Nhật vào ngày 18 tháng 2 năm 2019. Ngày cuối cùng để làm bài thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp (Hết hiệu lực vào năm 2019), phiên bản hiện tại, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là ngày 17 tháng 2 năm 2019. Nếu bạn sắp thực hiện bài thi này vào hoặc sau ngày 18 tháng 2 năm 2, vui lòng sử dụng hướng dẫn bài thi này để chuẩn bị.

Bài thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các hệ thống ứng dụng được phân phối trên nền tảng AWS. Những kiến thức mà bạn cần nắm được cho bài thi này bao gồm khả năng:

  • Triển khai và quản lý các hệ thống cũng như phương pháp phân phối liên tục trên AWS
  • Nắm bắt, triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
  • Xác định và triển khai các hệ thống theo dõi, chỉ số và ghi nhật ký trên AWS
  • Triển khai các hệ thống có độ khả dụng, khả năng thay đổi quy mô và khả năng tự phục hồi cao trên nền tảng AWS
  • Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ tự động hóa quy trình vận hành

Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi này có:

  • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
  • Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút
  • Bài thi thực hiện bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể

Tải xuống hướng dẫn bài thi
Tải xuống câu hỏi mẫu

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?