Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kỹ sư DevOps với ít nhất hai năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, vận hành và quản lý môi trường AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Triển khai và quản lý các hệ thống cũng như phương pháp phân phối liên tục trên AWS
  • Triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
  • Xác định và triển khai các hệ thống theo dõi, chỉ số và ghi nhật ký trên AWS
  • Triển khai các hệ thống có khả năng sử dụng, khả năng thay đổi quy mô và khả năng tự phục hồi cao trên nền tảng AWS
  • Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ tự động hóa quy trình vận hành
  • Kinh nghiệm phát triển mã bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng có mức độ tự động hóa cao
  • Kinh nghiệm quản trị hệ điều hành
  • Nắm bắt các quy trình và phương pháp phát triển cũng như vận hành hiện đại

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi cấp chứng nhận. Bạn nên có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS.

icon_devops

Tổng quan về kỳ thi

mini-icon_exam_2
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_price
mini-icon_language

Hình thức thi
Trắc nghiệm, nhiều đáp án

Loại kỳ thi
Chuyên nghiệp

Thời lượng thi
170 phút

Lệ phí thi
300 USD

Ngôn ngữ trong kỳ thi
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể

icon_devops

DevOps Engineering on AWS

Lớp học | 3 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các mô hình DevOps phổ biến nhất để phát triển, triển khai và duy trì các ứng dụng trên nền tảng AWS. Chúng ta sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cốt lõi của phương pháp DevOps và kiểm tra một số trường hợp sử dụng áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các trường hợp phát triển doanh nghiệp.

icon_operations

Systems Operations on AWS

Lớp học | 3 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các bản triển khai tự động và lặp lại của các mạng và hệ thống trên nền tảng AWS. Chúng ta sẽ khám phá các tính năng và công cụ AWS liên quan đến cấu hình và triển khai cũng như các biện pháp thực hành tốt nhất để đặt cấu hình và triển khai hệ thống.