Đặt lịch thi

Bài thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các hệ thống ứng dụng được phân phối trên nền tảng AWS. Bài thi này dành cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kỹ sư DevOps.

Bài thi xác thực khả năng của ứng viên trong việc:

 • Triển khai và quản lý các hệ thống cũng như phương pháp phân phối liên tục trên AWS
 • Triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
 • Xác định và triển khai các hệ thống theo dõi, chỉ số và ghi nhật ký trên AWS
 • Triển khai các hệ thống có khả năng sử dụng, khả năng thay đổi quy mô và khả năng tự phục hồi cao trên nền tảng AWS
 • Thiết kế, quản lý và bảo trì các công cụ tự động hóa quy trình vận hành
 • Kinh nghiệm từ hai năm trở lên trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các môi trường AWS
 • Kinh nghiệm phát triển mã bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng có mức độ tự động hóa cao
 • Kinh nghiệm quản trị hệ điều hành
 • Nắm bắt các quy trình và phương pháp phát triển cũng như vận hành hiện đại
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
 • Thời gian hoàn thành bài thi là 170 phút
 • Bài thi được trình bày bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật
 • Phí đăng ký thi thử là 40 USD
 • Phí đăng ký thi là 300 USD
 • Khuyến khích nên tham gia khóa DevOps Engineering on AWS

Tải xuống hướng dẫn bài thi
Tải xuống câu hỏi mẫu

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?