Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS - Chuyên nghiệp

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kỹ sư DevOps với ít nhất hai năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, vận hành và quản lý môi trường AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Triển khai và quản lý các hệ thống cũng như phương pháp phân phối liên tục trên AWS
  • Triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
  • Xác định và triển khai các hệ thống theo dõi, chỉ số và ghi nhật ký trên AWS
  • Triển khai các hệ thống có khả năng sử dụng, khả năng thay đổi quy mô và khả năng tự phục hồi cao trên nền tảng AWS
  • Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ tự động hóa quy trình vận hành
  • Kinh nghiệm phát triển mã bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng có mức độ tự động hóa cao
  • Kinh nghiệm quản trị hệ điều hành
  • Nắm bắt các quy trình và phương pháp phát triển cũng như vận hành hiện đại

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

icon_devops

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
75 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên nghiệp

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút

mini-icon_price

Chi phí
300 USD (Bài thi thử: 40 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể