Chứng nhận lại AWS

Duy trì chứng nhận của bạn. Được chứng nhận lại.

Các chứng nhận AWS có giá trị trong 3 năm. Để duy trì trạng thái Được chứng nhận AWS, bạn phải định kỳ chứng minh kiến thức chuyên môn liên tục của mình thông qua một quy trình được gọi là chứng nhận lại. Chứng nhận lại giúp củng cố giá trị tổng thể của AWS Certification và cho các cá nhân cũng như nhà tuyển dụng thấy rằng chứng chỉ của bạn bao quát kiến thức, kỹ năng mới nhất và biện pháp thực hành tốt nhất của AWS.

Bạn có thắc mắc liên quan đến tình trạng đóng cửa tạm thời của các trung tâm khảo thí? Hãy xem trang FAQ của chúng tôi.

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification tiếp theo? Tìm hiểu thêm.

Làm thế nào để được chứng nhận lại

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Cơ bản

Làm bài thi Người thao tác với đám mây
Bạn có thể làm lại bài thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Đạt chứng nhận cấp độ Hội viên hoặc Chuyên nghiệp
Bạn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách vượt qua mọi kỳ thi chứng nhận ở cấp độ Hội viên hoặc Chuyên nghiệp.

 

 

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Hội viên

Làm bài thi ở cấp độ Hội viên
Bạn có thể làm bài thi ở cấp độ Hội viên cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên thì bạn có thể làm lại bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Đạt chứng nhận cấp độ Chuyên nghiệp
Bạn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách vượt qua kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Kiến trúc sư hoặc kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Nhà phát triển hoặc Vận hành. Ví dụ: nếu đã vượt qua kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp thì bạn sẽ thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên.

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Chuyên nghiệp

Làm bài thi cấp độ Chuyên nghiệp hiện tại
Bạn có thể làm bài thi ở cấp độ Chuyên nghiệp hiện tại cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp thì bạn có thể làm lại bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Chứng nhận lại chứng chỉ Chuyên môn

Làm bài thi Chuyên môn hiện tại
Bạn có thể làm bài thi Chuyên môn hiện tại cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Bảo mật được chứng nhận AWS – Chuyên gia thì bạn có thể tham gia lại kỳ thi chứng nhận lại Bảo mật được chứng nhận AWS – Chuyên môn hiện tại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi. 

FAQ về chứng nhận lại của AWS Certification

 • Chứng chỉ của tôi có hiệu lực trong thời gian bao lâu?

  Bạn sẽ phải cập nhật chứng nhận (hoặc chứng nhận lại) ba năm một lần.

 • Làm thế nào để chứng nhận lại chứng chỉ Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS - Cấp độ Chuyên môn cùa tôi?

  Bạn nên lấy chứng chỉ Phân tích dữ liệu được chứng nhận AWS - Cấp độ Chuyên môn. Kỳ thi Phân tích dữ liệu được chứng nhận AWS - Cấp độ Chuyên môn thay thế cho kỳ thi Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS - Cấp độ Chuyên môn. Thuật ngữ “phân tích dữ liệu” mang ý nghĩa gần nhất với từ ngữ mà khách hàng của chúng tôi sử dụng cũng như các dịch vụ và sản phẩm AWS cung cấp, do đó, chúng tôi sắp thay đổi tên của chứng chỉ cho phù hợp. Chứng chỉ này nhằm xác thực và sẽ tiếp tục xác thực chuyên môn làm việc với các dịch vụ AWS trong việc thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích. Hạn chót để được chứng nhận lại bằng cách tham gia kỳ thi Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS - Cấp độ Chuyên môn là ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tất cả các lợi ích liên quan sẽ có hiệu lực trong toàn bộ thời hạn ba năm của chứng chỉ.

 • Làm cách nào để tôi chứng nhận lại Bộ xây dựng kỹ năng Alexa được chứng nhận AWS – Chuyên môn?

  Kỳ thi Bộ xây dựng kỹ năng Alexa được chứng nhận AWS - Chuyên môn hết hạn vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chứng chỉ Bộ xây dựng kỹ năng Alexa được chứng nhận của AWS nhận trước ngày 23 tháng 3 năm 2021 sẽ vẫn có hiệu lực trong 3 năm tiêu chuẩn kể từ ngày cấp. Tất cả các lợi ích liên quan, bao gồm huy hiệu kỹ thuật số vẫn có hiệu lực khi chứng nhận hoạt động. Chúng tôi sẽ không cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận lại Bộ xây dựng kỹ năng Alexa mới được chứng nhận của AWS - Chuyên môn. Khám phá AWS Certifications có sẵn.

 • Chi phí chứng nhận lại là bao nhiêu?

  Bạn có thể gia hạn chứng nhận bằng cách sử dụng mã giảm giá 50% để làm bài thi đầy đủ, hiện tại với mức giá giảm 50%.

 • Cần những điều kiện tiên quyết nào để làm bài thi AWS Certification?

  Chúng tôi đã xóa bỏ các điều kiện tiên quyết nhằm giúp các thí sinh được tự do hơn trong việc đăng ký. Các thí sinh không cần phải có chứng nhận cấp độ Hội viên rồi mới được lấy chứng nhận cấp độ Chuyên nghiệp và họ không còn cần phải có chứng nhận Cơ bản hoặc Hội viên thì mới được lấy chứng nhận Chuyên môn. Chúng tôi vẫn khuyến khích thí sinh theo học các lộ trình học tập đề xuất để phát triển và xác thực kỹ năng.

Chuẩn bị để đạt được chứng nhận AWS với khóa đào tạo trực tuyến

icon_benefit-exams

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification tiếp theo? Hãy tham gia một trong những hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi, với sự hướng dẫn của các giảng viên có chứng chỉ AWS. Những hội thảo trực tuyến này khám phá các chủ đề thi chính và xác định các lĩnh vực cụ thể để nghiên cứu. Bạn cũng có thể đăng ký tham gia các khóa học kỹ thuật số miễn phí để chuẩn bị cho kỳ thi mọi lúc, mọi nơi.

Tìm hội thảo trực tuyến và khóa đào tạo kỹ thuật số »