Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng AWS Cloud9. Nếu bạn đang dùng một phiên bản Amazon EC2 cho môi trường phát triển AWS Cloud9 của bạn, bạn chỉ phải trả cho các tài nguyên lưu trữ và điện toán (như là một phiên bản EC2 và ổ đĩa EBS ) dùng để chạy và lưu trữ mã của bạn. Bạn cũng có thể kết nối môi trường phát triển AWS Cloud9 của bạn tới một máy chủ Linux hiện có (như một máy chủ tại chỗ) thông qua kết nối SSH miễn phí.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình đã dùng và khi đang sử dụng; không có phí tối thiểu và phí cam kết trả trước. Bạn sẽ được tính phí theo mức phí thông thường của AWS cho bất cứ tài nguyên AWS nào (ví dụ như các chức năng của AWS Lambda) mà bạn tạo hoặc dùng trong môi trường phát triển AWS Cloud9 của bạn.

Các khách hàng mới của AWS đủ điều kiện cho Bậc miễn phí AWS có thể dùng AWS Cloud9 miễn phí. Nếu môi trường AWS Cloud9 của bạn tận dụng các tài nguyên không trong bậc miễn phí, bạn sẽ được tính theo mức phí thông thường của AWS đối với những tài nguyên ấy.

Để thêm thông tin chi tiết về giá dịch vụ AWS, hãy truy cập các liên kết sau:

Ví dụ về giá cả (ước tính hàng tháng cho môi trường EC2 AWS Cloud9)

Nếu bạn sử dụng các cài đặt mặc định khi chạy IDE 4 giờ mỗi ngày trong suốt 20 ngày trong một tháng cùng cài đặt tự động ngủ đông sau 30 phút, mức phí hàng tháng của bạn cho lượng sử dụng 90 giờ sẽ là:

Loại phí
Số lượng
Chú giải
Phí điện toán* 1.05 USD Phiên bản t2.micro Linux ở mức 0.0116 USD/giờ x 90 giờ tổng sử dụng mỗi tháng = 1.05 USD
Phí lưu trữ 1.00 USD 0.10 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp x 10-GB ổ lưu trữ = 1.00 USD
Tổng phí hàng tháng 2.05 USD  

AWS Cloud9 cung cấp nhiều lựa chọn cho các loại phiên bản EC2. Bạn có thể dùng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS để xem ước tính hàng tháng của bạn, dựa trên loại phiên bản và mức sử dụng dự kiến.

 

*Giá dựa trên phiên bản EC2 Linux theo nhu cầu.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS Cloud9

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi