AWS CodeStar

Phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng trên AWS một cách nhanh chóng

Ngừng hỗ trợ AWS CodeStar

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, Amazon Web Services (AWS) sẽ ngừng hỗ trợ việc tạo và xem các dự án AWS CodeStar. Sau ngày 31 tháng 7 năm 2024, bạn sẽ không thể truy cập bảng điều khiển AWS CodeStar hoặc tạo các dự án mới. Tuy nhiên, các tài nguyên AWS được tạo bởi AWS CodeStar, bao gồm kho lưu trữ nguồn, quy trình và bản dựng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này và sẽ tiếp tục hoạt động. Việc ngừng hỗ trợ này sẽ không ảnh hưởng đến các Kết nối AWS CodeStar.

Nếu bạn muốn theo dõi công việc, phát triển mã, cũng như xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng của mình, Amazon CodeCatalyst cung cấp quy trình bắt đầu hợp lý và chức năng bổ sung để quản lý các dự án phần mềm của bạn. Tìm hiểu thêm về chức nănggiá của Amazon CodeCatalyst.

AWS CodeStar cho phép bạn nhanh chóng phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng trên AWS. AWS CodeStar mang đến giao diện người dùng thống nhất, cho phép bạn dễ dàng quản lý các hoạt động phát triển phần mềm tại một vị trí. Với AWS CodeStar, bạn có thể thiết lập toàn bộ chuỗi công cụ phân phối liên tục trong vài phút, cho phép bạn bắt đầu phát hành mã nhanh hơn. AWS CodeStar giúp cả nhóm có thể dễ dàng cùng nhau phối hợp làm việc một cách bảo mật, cho phép bạn dễ dàng quản lý và thêm chủ sở hữu, người đóng góp và người xem vào dự án của mình. Mỗi dự án AWS CodeStar đều kèm theo bảng thông tin quản lý dự án, được tích hợp khả năng theo dõi vấn đề sử dụng Phần mềm JIRA của Atlassian. Với bảng thông tin dự án AWS CodeStar, bạn sẽ có thể dễ dàng theo dõi tiến độ toàn bộ quá trình phát triển phần mềm, từ danh sách các mục công việc cần làm để hoàn thành sản phẩm đến các công việc triển khai mã gần đây của nhóm. Hãy truy cập tại đây để tìm hiểu thêm.

Việc sử dụng AWS CodeStar sẽ không bị tính thêm phí. Bạn chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên AWS bạn cung cấp cho việc phát triển và chạy ứng dụng (ví dụ như các phiên bản Amazon EC2).

Lợi ích

Bắt đầu phát triển trên AWS chỉ trong vài phút

AWS CodeStar giúp bạn dễ dàng thiết lập toàn bộ chuỗi công cụ phát triển và phân phối liên tục để viết mã, dựng, kiểm thử và triển khai mã ứng dụng của bạn. Để bắt đầu dự án, bạn có thể chọn từ nhiều mẫu AWS CodeStar cho Amazon EC2, AWS LambdaAWS Elastic Beanstalk. Bạn sẽ có quyền chọn AWS CodeCommit hoặc GitHub làm nền tảng kiểm soát nguồn cho dự án của bạn. Bạn cũng sẽ có tùy chọn chỉnh sửa mã nguồn bằng cách sử dụng một trong nhiều tùy chọn gồm có AWS Cloud9, Microsoft Visual Studio hoặc Eclipse. Sau khi đưa ra lựa chọn, các dịch vụ AWS ngầm sẽ được cung cấp trong vòng vài phút, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu viết mã và triển khai ứng dụng.

Quản lý tập trung việc phân phối phần mềm

AWS CodeStar đem đến cho bạn một cách thức dễ dàng để điều phối các hoạt động phát triển hàng ngày thông qua giao diện người dùng thống nhất, giúp giảm nhu cầu chuyển đổi qua lại giữa nhiều bảng điều khiển dịch vụ khác nhau. Bảng thông tin dự án của AWS CodeStar sẽ cho bạn khả năng theo dõi hoạt động của ứng dụng đồng thời theo dõi tiến độ tất cả các khâu trong quy trình phát triển phần mềm, trong đó có viết mã, dựng, kiểm thử và triển khai từ một trung tâm. AWS CodeStar tích hợp Phần mềm JIRA của Atlassian, một công cụ quản lý dự án và theo dõi vấn đề của bên thứ ba, cho phép bạn dễ dàng quản lý các vấn đề JIRA trực tiếp trong bảng thông tin của AWS CodeStar.

Làm việc với cả nhóm một cách bảo mật

AWS CodeStar đem đến cho bạn khả năng phối hợp xử lý nhiều dự án cho cả nhóm một cách bảo mật. Bạn có thể dễ dàng quản lý quyền truy cập dành cho chủ sở hữu, người đóng góp và người xem dự án mà không cần phải cấu hình thủ công chính sách riêng của bạn cho từng dịch vụ. AWS CodeStar giúp đơn giản hóa quy trình thiết lập quyền truy cập dự án cho nhiều nhóm bằng cách cung cấp các chính sách theo vai trò được tích hợp tuân theo các phương pháp thực hành tốt nhất của AWS Identity and Access Management.

Chọn từ nhiều mẫu dự án

Với các mẫu dự án của AWS CodeStar, bạn sẽ có thể dễ dàng phát triển nhiều loại ứng dụng, ví dụ như trang web, ứng dụng web, dịch vụ web và kỹ năng Alexa. Các mẫu dự án của AWS CodeStar bao gồm bộ mã để bắt đầu sử dụng các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ, trong đó có Java, JavaScript, PHP, Ruby, C# và Python.

Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của AWS CodeStar.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CodeStar trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập