Trình tối ưu hóa điện toán của AWS

Nhận các đề xuất để sử dụng tối ưu tài nguyên AWS

Điều chỉnh quy mô khối lượng công việc sao cho phù hợp bằng trí tuệ nhân tạo và phân tích dựa trên máy học giúp giảm tới 25% chi phí.

Giải quyết những vấn đề về hiệu suất bằng cách triển khai các đề xuất xác định tài nguyên chưa được cung cấp.

Tăng đề xuất tiết kiệm và khả năng hiển thị mức sử dụng bộ nhớ bằng cách bật số liệu Amazon CloudWatch.

Tối ưu hóa chi phí cấp phép thông qua các đề xuất tối ưu hóa giấy phép tự động sau khi xác thực.

Cách hoạt động

Trình tối ưu hóa điện toán của AWS giúp bạn tránh cung cấp quá mức và quá ít bốn loại tài nguyên AWS - Các loại phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, ổ đĩa Kho lưu trữ khối linh hoạt (EBS) của Amazon, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon trên AWS Fargate và các hàm AWS Lambda - dựa trên dữ liệu về mức sử dụng của mình.

Sơ đồ thể hiện cách Trình tối ưu hóa điện toán của AWS phân tích dữ liệu về cấu hình và mức sử dụng để đề xuất cách triển khai tối ưu tài nguyên AWS.

Trường hợp sử dụng

Đánh giá các đề xuất kích thước phù hợp

Đánh giá các khoản tiết kiệm ước tính và cơ hội cải thiện hiệu suất ở cấp độ tài khoản cho các tài nguyên Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EBS và Amazon Lambda.

Tìm hiểu thêm về các chỉ số hiệu suất sử dụng tài nguyên »

Hợp lý hóa việc di chuyển sang CPU AWS Graviton

Tìm khối lượng công việc EC2 sẽ mang lại lợi ích lớn nhất trong điều kiện dành ít công sức di chuyển nhất khi chuyển sang các CPU AWS Graviton.

Tìm hiểu thêm về di chuyển Graviton »

Các đề xuất về việc tối ưu hóa cấp phép

Khám phá các ứng dụng thương mại như Microsoft SQL Server và nhận các đề xuất về giấy phép tự động để giảm chi phí cấp phép.

Tìm hiểu thêm về các đề xuất hạ cấp phiên bản SQL Server »

Định cấu hình các chỉ số bên ngoài

Nâng cao nhận thức về tiết kiệm và hiệu suất bằng cách định cấu hình các chỉ số bên thứ ba từ các công cụ Giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) của bạn.

Tìm hiểu thêm về định cấu hình các chỉ số bên ngoài »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách tăng cường tiết kiệm

Sử dụng các chỉ số về mức sử dụng bộ nhớ CloudWatch để tăng cường tiết kiệm.

 

Xem giá của Trình tối ưu hóa điện toán

Tìm hiểu về giá mặc định và giá có thể tùy chỉnh để tối ưu hóa tài nguyên AWS của bạn.

Giải đáp thắc mắc về Trình tối ưu hóa điện toán

Khám phá cách Trình tối ưu hóa điện toán tối ưu hóa các cấu hình tài nguyên.


Khám phá thêm về AWS