Giá AWS Data Exchange

Giải pháp Trao đổi dữ liệu trên AWS tạo điều kiện cho các khách hàng AWS trao đổi và sử dụng dữ liệu bên thứ ba trên đám mây một cách an toàn. Phí sử dụng giải pháp Trao đổi dữ liệu trên AWS phụ thuộc vào các hành động bạn thực hiện với tư cách người nhận hoặc người gửi dữ liệu.

Người nhận dữ liệu

Phí liên quan đến việc mua sản phẩm trong Chợ điện tử AWS (dựa trên mô hình định giá)

Sản phẩm theo gói đăng ký: Đối với các sản phẩm hỗ trợ định giá theo gói đăng ký, bạn có thể xem danh sách các mức giá khác nhau tùy theo thời hạn đăng ký được nhà cung cấp dữ liệu thiết lập trên trang chi tiết sản phẩm. Có thể cấu hình các gói đăng ký để trả trước hoặc có thể trả theo lịch cùng với thuế doanh thu hiện hành.

Sản phẩm định giá theo mức sử dụng: Đối với các sản phẩm hỗ trợ định giá theo mức sử dụng, bạn có thể xem thông tin định giá trên trang chi tiết sản phẩm. Bạn sẽ phải trả phí cho mức sử dụng theo tháng cùng với thuế doanh thu hiện hành.

Phí truyền dữ liệu

Phí Amazon Simple Storage Service (S3) tiêu chuẩn được áp dụng khi bạn nhập hoặc xuất tài sản dựa trên tệp giữa các Khu vực AWS. Nếu bạn dùng URL đã ký xác thực để xuất tài sản dựa trên tệp, thì phí truyền tiêu chuẩn cho Internet sẽ được áp dụng. Để biết thêm thông tin về chi phí truyền dữ liệu, xem định giá Amazon S3.

Chi phí dịch vụ AWS

Bạn sẽ phải chịu các khoản phí cho mọi dịch vụ AWS mà bạn chọn để lưu trữ, xử lý hoặc phân tích các sản phẩm dữ liệu. Phí của từng dịch vụ được tính cho tài khoản AWS của bạn theo gói định giá. Xem định giá AWS để biết thêm chi tiết.

Người gửi dữ liệu

Quyền truy cập dữ liệu

Giải pháp Trao đổi dữ liệu trên AWS tính phí người gửi dữ liệu cho mỗi giờ quyền truy cập dữ liệu hoạt động. Quyền truy cập dữ liệu ở trạng thái hoạt động khi người nhận dữ liệu chấp nhận quyền truy cập dữ liệu. Số giờ quyền truy cập dữ liệu của bạn hoạt động được tính tổng vào cuối tháng để tạo ra khoản phí hàng tháng của bạn.

Ví dụ 1 về định giá

Giả sử bạn gửi đi quyền truy cập dữ liệu vào tập dữ liệu trong khu vực dữ liệu chung của Amazon Redshift và tập dữ liệu này sẽ ở trạng thái có thể truy cập trong 6 tháng (180 ngày hoặc 4.320 giờ). Khi người nhận dữ liệu chấp nhận quyền truy cập dữ liệu, bạn sẽ bị tính phí 0,04167 USD mỗi giờ cho đến khi quyền truy cập dữ liệu của bạn hết hạn. Như vậy, tổng chi phí sẽ tương đương 0,04167 USD X 4.382 giờ quyền truy cập dữ liệu hoạt động = 180,01 USD.

Ví dụ 1 về định giá

Giả sử bạn gửi đi quyền truy cập dữ liệu vào tập dữ liệu trong Tệp của giải pháp Trao đổi dữ liệu trên AWS và tập dữ liệu này sẽ ở trạng thái có thể truy cập trong một tháng (31 ngày hoặc 744 giờ). Tập dữ liệu nằm ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và chứa 100 GB suốt 31 ngày trong tháng. Trong tháng này, hóa đơn của bạn sẽ là 33,30 USD, bao gồm 2,30 USD để lưu trữ và 31,00 USD cho quyền truy cập dữ liệu hoạt động.

Phí hoàn thành phân bậc

Chợ điện tử AWS tính phí hoàn thành phân bậc cho việc AWS thu doanh thu từ tất cả những gói đăng ký mới với sản phẩm dữ liệu của bạn. Nếu bạn đã có bên đăng ký nhận, bạn có thể Tạo ưu đãi Sử dụng đăng ký của riêng bạn (BYOS) để di chuyển và hoàn thành các gói đăng ký hiện có với khách hàng AWS mà không mất thêm chi phí.

Phí liên quan đến tập dữ liệu

i) Phí lưu trữ cho sản phẩm chứa Tệp

Trao đổi dữ liệu trên AWS tính phí lưu trữ đối với dữ liệu khách hàng tải vào dịch vụ. Dung lượng lưu trữ đã sử dụng của bạn được đo bằng Byte-Giờ, được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng. Khi chi phí AWS Data Exchange ít, bạn sẽ được tính phí ít hơn và giá cả được dựa trên kích cỡ dữ liệu cũng như Khu vực như được trình bày ở dưới.

Ví dụ về giá

Ví dụ: nếu bạn có tập dữ liệu ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) chứa 100 GB trong toàn bộ 31 ngày của một tháng nhất định và đã phát hành 100 TB khác vào tập dữ liệu đó trong 16 ngày còn lại của tháng, tổng cộng của bạn là 42,3 triệu tỷ Byte-Giờ sử dụng ([100 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày)] + [100 TB x 16 ngày x (24 giờ/ngày)], tương đương với 1.217,89 USD phí lưu trữ hàng tháng (với giá 0,023 USD/GB/tháng).

Phí truyền dữ liệu

Phí S3 tiêu chuẩn được áp dụng khi bạn nhập hoặc xuất tài sản dựa trên tệp giữa các Khu vực AWS. Nếu bạn dùng URL đã ký xác thực để xuất tài sản dựa trên tệp, thì phí truyền tiêu chuẩn cho Internet sẽ được áp dụng. Để biết thêm thông tin về chi phí truyền dữ liệu, xem định giá Amazon S3.

ii) Phí Amazon Redshift cho sản phẩm chứa đơn vị chia sẻ dữ liệu Amazon Redshift

Bạn có thể tính thêm phí từ Amazon Redshift để thiết lập và sử dụng AWS Data Exchange cho sản phẩm Amazon Redshift. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu của Amazon Redshift, xem định giá Amazon Redshift.

iii) Phí Amazon API Gateway cho sản phẩm chứa tập dữ liệu API

Bạn có thể tính thêm phí từ API Gateway khi sử dụng AWS Data Exchange cho API. Để biết thông tin về các loại phụ phí, xem định giá Cổng API Amazon.

iv) Phí Amazon S3 áp dụng cho các sản phẩm với quyền truy cập trực tiếp đến đối tượng S3 của bạn

Bạn không cần phải tải dữ liệu của mình lên Trao đổi dữ liệu trên AWS và trả chi phí lưu trữ S3 liên quan. Tuy nhiên, mức phí S3 tiêu chuẩn sẽ áp dụng đối với việc lưu trữ dữ liệu của bạn trên Amazon S3 và di chuyển các đối tượng vào lớp lưu trữ bất kỳ. Để biết thêm thông tin về chi phí lưu trữ, xem định giá Amazon S3. Khi thiết lập cấu hình quyền truy cập trực tiếp đến đối tượng S3 của mình, bạn nên bật tính năng Người yêu cầu trả tiền để người yêu cầu phải trả phí cho các yêu cầu dữ liệu và lượt tải xuống từ vùng lưu trữ Amazon S3 được chia sẻ của bạn. Nếu không bật tính năng Người yêu cầu trả tiền, bạn có thể sẽ phải chịu những khoản phí bổ sung từ Amazon S3 khi người đăng ký yêu cầu và tải xuống dữ liệu từ vùng lưu trữ Amazon S3 được chia sẻ của bạn. Để biết thêm thông tin về tính năng Người yêu cầu trả tiền, xem tài liệu về tính năng Người yêu cầu trả tiền.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Kết nối với AWS Data Exchange

Tìm bộ dữ liệu
Tìm bộ dữ liệu
Khám phá và đăng ký hơn 3.500 bộ dữ liệu của bên thứ ba.
Trao đổi với chuyên gia dữ liệu
Bắt đầu với Trao đổi dữ liệu trên AWS
Trao đổi với chuyên gia dữ liệu để tìm giải pháp giúp phát triển doanh nghiệp của bạn.
Đăng ký tham gia hội thảo
Đăng ký tham gia hội thảo
Được hướng dẫn thực tế về cách sử dụng Trao đổi dữ liệu trên AWS.