Tổng quan

Chi phí vận hành Amazon Redshift thấp hơn so với bất kỳ kho dữ liệu nào khác. Bắt đầu với mức chi phí thấp 0.25 USD mỗi giờ và tăng quy mô lên tới petabyte dữ liệu và hàng nghìn người dùng đồng thời. Chọn công cụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, với khả năng tăng dung lượng lưu trữ mà không cần cung cấp quá nhiều điện toán, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt để tăng công suất điện toán mà không làm tăng chi phí lưu trữ.

Kỳ vọng
Đầu tiên, chọn cấu hình cụm tốt nhất cho nhu cầu của bạn bằng cách tìm hiểu thêm về các loại nút mạng trong phần sau. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi quy mô cụm của mình, tạm dừng và tiếp tục cụm, chuyển đổi giữa các loại nút mạng bằng một lệnh gọi API hoặc một vài lần nhấp trong bảng điều khiển Amazon Redshift. Bạn sẽ thấy giá theo nhu cầu trước khi lựa chọn và sau đó có thể chọn mua các nút dành riêng để được giảm giá đáng kể.

Sau khi lựa chọn, bạn có thể muốn sử dụng thay đổi kích thước co giãn để dễ dàng điều chỉnh lượng công suất điện toán được cung cấp trong vòng vài phút để xử lý ở trạng thái ổn định. Với bộ lên lịch thay đổi kích thước, bạn có thể thêm và xóa các nút mạng hàng ngày hoặc hàng tuần để tối ưu hóa chi phí và đạt được hiệu năng tốt nhất. Đối với khối lượng công việc hay thay đổi, bạn có thể sử dụng Thay đổi quy mô đồng thời để tự động cung cấp công suất điện toán bổ sung và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng trên cơ sở mỗi giây sau khi sử dụng hết các khoản tín dụng miễn phí (xem Giá thay đổi quy mô đồng thời).

Các loại nút Amazon Redshift

Amazon Redshift cung cấp các loại nút mạng khác nhau để phù hợp với khối lượng công việc của bạn và chúng tôi khuyên bạn nên chọn RA3 hoặc DC2 tùy thuộc vào hiệu năng yêu cầu, kích thước dữ liệu và mức tăng trưởng dữ liệu.
 
Các nút mạng RA3 với dung lượng lưu trữ được quản lý cho phép bạn tối ưu hóa kho dữ liệu của mình bằng cách thay đổi quy mô dữ liệu và trả tiền riêng cho điện toán và dung lượng lưu trữ được quản lý. Với RA3, bạn chọn số lượng nút dựa trên yêu cầu hiệu năng của bạn và chỉ chi trả cho dung lượng lưu trữ được quản lý mà bạn sử dụng. Bạn nên định cỡ cụm RA3 của mình dựa trên lượng dữ liệu xử lý hàng ngày.

Dung lượng lưu trữ được Redshift quản lý sử dụng các SSD rộng, có hiệu năng cao trong mỗi nút RA3 để lưu trữ nhanh cục bộ và Amazon S3 để lưu trữ dài hạn và lâu bền. Nếu dữ liệu trong một nút chiếm dung lượng lớn hơn kích thước của các SSD rộng cục bộ, lưu trữ được Redshift quản lý sẽ tự động giảm tải dữ liệu sang Amazon S3. Bạn trả cùng một mức giá thấp cho lưu trữ được Redshift quản lý bất kể việc dữ liệu này nằm ở các SSD hiệu năng cao hoặc S3. Đối với các khối lượng công việc yêu cầu lưu trữ ngày càng tăng, lưu trữ được quản lý cho phép bạn tự động thay đổi quy mô dung lượng lưu trữ của kho lưu trữ dữ liệu của bạn mà không cần thêm và chi trả cho các nút bổ sung.

Các nút DC2 cho phép bạn có kho dữ liệu có cường độ điện toán lớn bao gồm lưu trữ SSD cục bộ. Bạn chọn số lượng nút bạn cần dựa trên kích cỡ dữ liệu và yêu cầu hiệu năng. Các nút DC2 lưu trữ dữ liệu cục bộ để có hiệu năng cao và khi kích thước dữ liệu tăng lên, bạn có thể thêm nhiều nút điện toán để tăng dung lượng lưu trữ của cụm. Đối với bộ dữ liệu dưới 1TB không nén, chúng tôi khuyên dùng các loại nút DC2 để có hiệu năng tốt nhất với mức giá thấp nhất. Nếu bạn muốn dữ liệu của mình tăng lên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nút RA3 để có thể định cỡ riêng điện toán và dung lượng lưu trữ để đạt được giá và hiệu năng tốt nhất.

Các nút DS2 cho phép bạn tạo các kho dữ liệu rộng bằng cách sử dụng ổ đĩa cứng (HDD) và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nút RA3 thay thế. Nếu đang sử dụng các nút DS2, hãy xem Tổng quan về các loại nút RA3 trong Hướng dẫn quản lý cụm để biết hướng dẫn nâng cấp. Khách hàng sử dụng tám nút DS2.xlarge trở lên hoặc số nút DS2.8xlarge bất kỳ giờ đây có thể nâng cấp lên RA3 và nhận thêm dung lượng gấp 2 lần và hiệu năng tốt hơn với cùng chi phí theo nhu cầu.

Các chức năng của Redshift với định giá theo mức sử dụng

  • Định giá Amazon Redshift Spectrum: cho phép bạn chạy truy vấn SQL trực tiếp với dữ liệu trong hồ dữ liệu S3 của bạn, đến mức exabyte - bạn chỉ cần thanh toán cho số lượng byte được quét.
  • Định giá thay đổi quy mô đồng thời: mỗi cụm nhận được tối đa một giờ tín dụng thay đổi quy mô đồng thời miễn phí mỗi ngày, đủ cho 97% khách hàng. Điều này cho phép bạn cung cấp hiệu suất nhanh nhất quán, ngay cả khi có hàng nghìn người dùng và truy vấn đồng thời. Bạn chỉ phải trả mức phí theo yêu cầu tính theo giây cho lượng sử dụng vượt quá tín dụng miễn phí. 
  • Giá lưu trữ được Redshift quản lý: cho phép bạn linh hoạt chỉ trả tiền cho dữ liệu mà bạn lưu trữ trong cụm RA3 độc lập với số lượng nút điện toán được cung cấp. Bạn chỉ cần trả tiền theo giờ cho tổng lượng dữ liệu trong dung lượng lưu trữ được quản lý.
  • Redshift ML: cho phép bạn sử dụng SQL để tạo, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML). Sau khi bạn sử dụng hết bậc miễn phí cho Amazon SageMaker, bạn sẽ phải chịu chi phí cho việc tạo mô hình và dung lượng lưu trữ của mình

Định giá theo nhu cầu

Cách tính giá theo nhu cầu của Amazon Redshift cho phép bạn thanh toán cho dung lượng theo giờ mà không cần cam kết hay trả trước, bạn chỉ cần thanh toán mức giá theo giờ dựa trên loại và số lượng nút trong cụm của bạn. Thời gian không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, xóa, tạm dừng hoặc tiếp tục cụm. Tính năng tạm dừng và tiếp tục cho phép bạn tạm dừng tính phí theo nhu cầu trong suốt khoảng thời gian cụm bị tạm dừng. Trong suốt khoảng thời gian cụm bị tạm dừng, bạn chỉ cần thanh toán phí lưu trữ bản sao lưu. Cách tính này sẽ giúp bạn không cần lên kế hoạch và mua dung lượng kho lưu trữ dữ liệu trước theo nhu cầu sử dụng, đồng thời, cho phép bạn quản lý hiệu quả về chi phí các môi trường phát triển hoặc chạy thử.

Thế hệ hiện tại

*Tổng dung lượng lưu trữ có địa chỉ dễ xác định trong bộ lưu trữ được quản lý với mỗi nút RA3.

Thế hệ trước

Tính toán mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm đối với phiên bản theo nhu cầu

Đối với cách tính giá Theo nhu cầu, mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm là giá giờ cho phiên bản nhân với số giờ trong một năm rồi chia cho số TB mỗi phiên bản. Đối với RA3, dữ liệu được lưu trữ trong bộ lưu trữ được quản lý sẽ được tính phí riêng dựa trên dữ liệu thực tế được lưu trữ trong các loại nút RA3; giá hiệu quả trên mỗi TB hàng năm chỉ được tính cho chi phí nút điện toán.

Giá Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum cho phép bạn chạy trực tiếp các truy vấn SQL trên hàng exabyte dữ liệu trong Amazon S3. Bạn sẽ được tính phí cho số lượng byte được Redshift Spectrum quét, làm tròn đến megabyte kế tiếp, với mức tối thiểu là 10 MB mỗi truy vấn. Các câu lệnh Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) như CREATE/ALTER/DROP TABLE, câu lệnh dùng để quản lý phân vùng và truy vấn không thành công sẽ không bị tính phí.

Bạn có thể cải thiện hiệu quả truy vấn và giảm chi phí bằng cách lưu trữ dữ liệu theo định dạng nén được chia cột và phân vùng. Nếu bạn nén dữ liệu bằng một trong các định dạng được hỗ trợ của Redshift Spectrum, chi phí của bạn sẽ giảm xuống do có ít dữ liệu được quét hơn. Tương tự, nếu bạn lưu trữ dữ liệu theo định dạng chia cột, ví dụ như Parquet hay ORC, chi phí của bạn cũng sẽ giảm xuống do Redshift Spectrum chỉ quét các cột mà truy vấn cần.

Phụ phí

Bạn phải trả phí cho cụm Amazon Redshift được sử dụng để truy vấn dữ liệu với Redshift Spectrum. Redshift Spectrum truy vấn dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3. Bạn phải trả mức giá S3 tiêu chuẩn để lưu trữ các đối tượng trong các bộ chứa S3 của bạn và cho các yêu cầu được thực hiện đối với các bộ chứa S3 của bạn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần mức giá Amazon S3

Nếu sử dụng AWS Glue Data Catalog với Amazon Redshift Spectrum, bạn sẽ được tính mức giá AWS Glue Data Catalog tiêu chuẩn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần giá của AWS Glue.

Khi sử dụng Amazon Redshift Spectrum để truy vấn dữ liệu đã mã hóa của AWS Key Management Service (KMS) trong Amazon S3, bạn sẽ được tính mức giá AWS KMS tiêu chuẩn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần giá của AWS KMS.

Ví dụ về giá của Redshift Spectrum dựa trên mức giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Ví dụ: ta có một bảng có 100 cột có kích cỡ bằng nhau được lưu trữ trên Amazon S3 dưới dạng tệp văn bản không nén có tổng kích cỡ là 4 terabyte. Chạy truy vấn lấy dữ liệu từ một cột duy nhất của bảng sẽ yêu cầu Redshift Spectrum quét toàn bộ bảng, do không thể phân tách các định dạng văn bản. Truy vấn này sẽ quét 4 terabyte và có giá là 20 USD. (5 USD/TB * 4 TB = 20 USD)

Nếu nén tệp bằng GZIP, bạn sẽ nhìn thấy tỷ lệ nén 4:1. Trong trường hợp này, bạn sẽ có kích cỡ tệp là 1 terabyte. Redshift Spectrum vẫn sẽ phải quét toàn bộ tệp, tuy nhiên, do kích cỡ chỉ bằng một phần tư, bạn sẽ chỉ phải trả một phần tư chi phí, tức là 5 USD. (5 USD/TB * 1 TB = 5 USD)

Nếu bạn quét tệp và chuyển sang định dạng chia cột như Apache Parquet, bạn có thể nhìn thấy tỷ lệ nén 4:1 và có kích cỡ tệp nén là 1 terabyte. Sử dụng cùng truy vấn như trên, Redshift Spectrum chỉ cần quét một cột trong tệp Parquet. Chi phí của truy vấn này sẽ là 0.05 USD. (5 USD/TB * kích cỡ tệp 1 TB * 1/100 cột, tức là tổng cộng 10 gigabyte được quét = 0.05 USD).

Lưu ý: Các ví dụ về giá trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Tỷ lệ nén của các tệp và cột khác nhau có thể khác nhau.

Giá thay đổi quy mô đồng thời

Amazon Redshift tự động bổ sung dung lượng tạm thời để cung cấp hiệu năng nhanh liên tục, ngay cả khi có hàng nghìn người dùng và truy vấn đồng thời. Không có tài nguyên cần quản lý, không có chi phí trả trước và bạn không bị tính phí đối với thời gian khởi động và đóng dịch vụ của các cụm tạm thời. Bạn có thể tích lũy một giờ tín dụng cụm thay đổi quy mô đồng thời cứ sau 24 giờ trong khi cụm chính của bạn đang chạy. Bạn sẽ được tính mức giá theo yêu cầu tính bằng giây cho cụm thay đổi quy mô đồng thời được sử dụng vượt quá số tín dụng miễn phí - chỉ khi cụm này phục vụ các truy vấn của bạn - với mức phí tối thiểu một phút, cụm thay đổi quy mô đồng thời sẽ được kích hoạt từng lần. Mức giá theo yêu cầu tính bằng giây sẽ dựa trên loại và số lượng nút trong cụm Amazon Redshift của bạn.

Tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời

Các cụm Amazon Redshift nhận được tối đa một giờ tín dụng Thay đổi quy mô miễn phí đồng thời mỗi ngày. Tín dụng nhận được theo giờ cho mỗi cụm hoạt động trong tài khoản AWS của bạn, và có thể sử dụng bởi cùng cụm này chỉ sau khi nhận được tín dụng. Bạn có thể tích lũy tối đa 30 giờ tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời miễn phí cho mỗi cụm hoạt động. Tín dụng không bị hết hạn miễn là cụm của bạn không bị chấm dứt sử dụng.

Ví dụ về giá của Thay đổi quy mô đồng thời

Cụm Redshift cho nút 10 DC2.8XL ở Miền Đông Hoa Kỳ có giá 48 USD/giờ. Hãy xem xét tình huống mà trong đó hai cụm tạm thời được sử dụng trong năm phút vượt quá tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời miễn phí. Mức giá theo yêu cầu tính bằng giây cho việc thay đổi quy mô đồng thời là 48 USD * 1/3600 = 0.013 USD/giây. Mức phụ phí cho tính năng Thay đổi quy mô đồng thời trong trường hợp này là 0.013 USD/giây * 300 giây * 2 cụm tạm thời = 8 USD. Do đó, tổng chi phí cho cụm Amazon Redshift và hai cụm tạm thời trong trường hợp này là 56 USD.

Giá lưu trữ được Redshift quản lý

Bạn trả tiền cho dữ liệu được lưu trữ trong bộ lưu trữ được quản lý theo mức giá GB-tháng cố định cho khu vực của bạn. Lưu trữ được quản lý chỉ dành riêng cho các loại nút RA3 và bạn sẽ trả mức giá thấp tương tự cho lưu trữ được Redshift quản lý, bất kể kích thước dữ liệu là bao nhiêu. Việc sử dụng dung lượng lưu trữ được quản lý sẽ được tính toán theo giờ dựa trên tổng dữ liệu có trong dung lượng lưu trữ được quản lý (xem ví dụ bên dưới về chuyển đổi mức sử dụng theo GB-giờ sang tính phí theo GB-tháng). Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu trong cụm RA3 của mình thông qua Amazon CloudWatch hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS. Bạn không thanh toán cho bất kỳ khoản phí chuyển dữ liệu nào giữa các nút RA3 và dung lượng lưu trữ được quản lý. Phí cho dung lượng lưu trữ được quản lý không bao gồm phí lưu trữ dự phòng do các kết quả kết xuất nhanh tự động và thủ công (xem Lưu trữ sao lưu). Khi cụm kết thúc, bạn tiếp tục bị tính phí cho việc giữ lại các bản sao lưu thủ công của mình.

Ví dụ về giá của dung lượng lưu trữ được quản lý

Giả sử bạn lưu trữ 100GB dữ liệu trong bộ lưu trữ được quản lý, với các loại nút RA3, trong 15 ngày vào tháng 4 và 100TB dữ liệu trong 15 ngày cuối cùng vào tháng 4.
Trước tiên, hãy tính toán mức sử dụng theo GB-Giờ cho tình huống trên. Trong 15 ngày đầu tiên, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-giờ như sau: 100 GB x 15 ngày x ( 24 giờ/ngày) = 36.000 GB-Giờ.
Trong 15 ngày cuối, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-giờ như sau: 100 TB X 1024 GB/TB X 15 ngày X ( 24 giờ/ngày) = 36.864.000 GB-Giờ

Vào cuối tháng 4, tổng mức sử dụng theo GB-Giờ là: 36.000 GB-Giờ + 36.864.000 GB-Giờ = 36.900.000 GB-Giờ
Hãy chuyển đổi tổng mức sử dụng này thành GB-Tháng: 36.900.000 GB-Giờ / 720 giờ mỗi tháng trong tháng 4 = 51.250 GB-Tháng.

Nếu dữ liệu này được lưu trữ ở Khu vực Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), dung lượng lưu trữ được quản lý sẽ được tính phí ở mức 0.024 USD/GB-Tháng. Phí lưu trữ hàng tháng cho 51.250 GB-Tháng sẽ là: 51.250 GB-Tháng x 0.024 USD mỗi GB-tháng = 1,230 USD
Tổng phí lưu trữ được quản lý cho tháng 4 = 1.230 USD

Định giá Redshift ML

Khi bạn sử dụng Amazon Redshift ML, các chức năng dự đoán sẽ chạy trong cụm Amazon Redshift của bạn và bạn không phải chịu thêm chi phí. Tuy nhiên, yêu cầu CREATE MODEL sẽ sử dụng Amazon SageMaker để đào tạo mô hình và Amazon S3 để lưu trữ và phát sinh thêm chi phí. Chi phí dựa trên số ô trong dữ liệu đào tạo của bạn, trong đó số ô là tích của số lượng bản ghi (trong bảng hoặc truy vấn đào tạo) nhân với số cột. Ví dụ: Nếu truy vấn SELECT của CREATE MODEL tạo ra 10.000 bản ghi cần đào tạo và mỗi bản ghi có 5 cột, thì số ô trong dữ liệu đào tạo là 50.000.

Phí dành cho Amazon SageMaker
Khi bắt đầu sử dụng Redshift ML, bạn đủ điều kiện nhận bậc miễn phí của Amazon SageMaker nếu trước đây bạn chưa sử dụng Amazon SageMaker. Bậc này bao gồm hai yêu cầu CREATE MODEL miễn phí mỗi tháng trong hai tháng với tối đa 100.000 ô/yêu cầu. Bậc miễn phí của bạn bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo mô hình đầu tiên trong Amazon Redshift ML.

Phí dành cho Amazon S3
Yêu cầu CREATE MODEL cũng phải chịu các khoản phí nhỏ trên Amazon S3. Chi phí của Amazon S3 sẽ chỉ khoảng dưới 1 USD mỗi tháng vì lượng dữ liệu S3 được tạo bởi CREATE MODEL có dung lượng khoảng vài GB và khi bạn bật chế độ thu gom rác, chúng sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Đầu tiên, Amazon S3 được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đào tạo do truy vấn SELECT của CREATE MODEL tạo ra. Sau đó, dịch vụ này được sử dụng để lưu trữ các thành phần lạ liên quan đến mô hình khác nhau cần thiết cho việc dự đoán. Chế độ thu gom rác mặc định sẽ loại bỏ cả dữ liệu đào tạo và thành phần lạ liên quan đến mô hình ở cuối CREATE MODEL.

Tùy chọn kiểm soát chi phí
Bạn có thể kiểm soát chi phí đào tạo bằng cách đặt MAX_CELLS. Nếu bạn không đặt, giá trị mặc định của MAX_CELLS là một triệu, trong phần lớn các trường hợp, giá trị này sẽ giữ cho chi phí đào tạo của bạn dưới 20 USD. Khi bộ dữ liệu đào tạo vượt trên một triệu, giá sẽ tăng như sau:

Số ô Giá

10 triệu ô đầu tiên

20 USD/1 triệu ô

90 triệu ô tiếp theo

15 USD/1 triệu ô

Trên 100 triệu ô

7 USD/1 triệu ô

 

Lưu ý, định giá thực tế thường sẽ thấp hơn giới hạn trên được chia sẻ ở trên.

Ví dụ về chi phí CREATE MODEL

  • 100 nghìn ô là 20 USD (= 1 x 20)
  • 2 triệu ô là 40 USD (= 2 x 20)
  • 23 triệu ô là 395 USD (= 10 x 20 + 13 x 15)
  • 99 triệu ô là 1.535 USD (= 10 x 20 + 89 x 15) và
  • 211 triệu ô là 2.327 USD (= 10 x 20 + 90 x 15 + 111 x 7)

Nếu dữ liệu đào tạo do truy vấn SELECT của CREATE MODEL tạo ra vượt quá giới hạn MAX_CELLS mà bạn đã cung cấp (hoặc theo mặc định là vượt quá một triệu, trong trường hợp bạn không cung cấp giới hạn), CREATE MODEL sẽ chọn ngẫu nhiên số bản ghi MAX_CELLS/“số cột” xấp xỉ từ bộ dữ liệu đào tạo và sẽ đào tạo bằng cách sử dụng các bộ được chọn ngẫu nhiên này. (Lựa chọn ngẫu nhiên được thiết kế để đảm bảo rằng bộ dữ liệu đào tạo đã giảm không có bất kỳ sai lệch nào.) Do đó, bằng cách đặt MAX_CELLS, bạn có thể duy trì chi phí của mình trong giới hạn.

Định giá Phiên bản đặt trước

Các phiên bản dự trữ là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc sản xuất có trạng thái ổn định và đem đến khả năng giảm giá vượt trội so với cách tính giá Theo nhu cầu. Khách hàng thường mua Phiên bản dự trữ sau khi chạy thử nghiệm và chứng minh khái niệm để xác thực các cấu hình sản xuất.

Bạn có thể hưởng lợi từ khoản tiết kiệm đáng kể so với mức giá Theo yêu cầu bằng cách cam kết sử dụng Amazon Redshift trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Giá cả Phiên bản dự trữ phụ thuộc vào loại nút được mua và duy trì hiệu lực cho đến khi kết thúc kỳ hạn dự trữ. Các loại giá đều bao gồm thêm hai bản sao dữ liệu – một bản trên các nút cụm và một bản trên Amazon S3. Chúng tôi sẽ bảo đảm việc sao lưu, sự bền bỉ, khả năng sử dụng, bảo mật, giám sát và bảo trì cho bạn.

Có ba tùy chọn để định giá Phiên bản dự trữ:

Không trả trước – Bạn sẽ không phải trả trước bất kỳ khoản phí nào và cam kết thanh toán mức phí theo tháng trong kỳ hạn một năm.

Trả trước một phần - Bạn thanh toán một phần phí trả trước cho Phiên bản dự trữ và trả dần phần còn lại trong kỳ hạn một hoặc ba năm.

Trả trước toàn bộ – Bạn thanh toán cho toàn bộ kỳ hạn (một hoặc ba năm) của Phiên bản dự trữ bằng một lần thanh toán trước.

Phiên bản dự trữ là khái niệm tính phí và không được sử dụng để tạo cụm kho dữ liệu. Khi thực hiện giao dịch mua, bạn sẽ được tính giá trả trước và phí theo tháng tương ứng ngay cả khi bạn hiện đang không chạy cụm nào hoặc nếu cụm hiện có bị tạm dừng. Để mua Phiên bản dự trữ, hãy truy cập tab Phiên bản dự trữ trong Bảng điều khiển của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền chấm dứt chương trình giá Phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

* Mức giá theo tháng bên dưới là mức giá theo giờ thực tế nhân với số giờ trung bình mỗi tháng.

** Mức giá theo giờ hiệu quả bên dưới là chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản cho toàn bộ kỳ hạn, bao gồm mọi khoản trả trước.

Thế hệ hiện tại

Thế hệ trước

Tính toán mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm cho Phiên bản dự trữ

Đối với Phiên bản dự trữ, bạn cộng khoản tiền trả trước vào mức giá theo giờ rồi nhân với số giờ trong kỳ hạn, rồi chia cho số năm trong kỳ hạn và số TB mỗi nút. Đối với RA3, dữ liệu được lưu trữ trong bộ lưu trữ được quản lý sẽ được tính phí riêng dựa trên dữ liệu thực tế được lưu trữ trong các loại nút RA3; giá hiệu quả trên mỗi TB hàng năm chỉ được tính cho chi phí nút điện toán.

Thế hệ hiện tại

Thế hệ trước

Công cụ tính giá

Lưu trữ sao lưu

Lưu trữ sao lưu là lưu trữ gắn liền với các bản kết xuất nhanh được thực hiện cho kho dữ liệu của bạn. Việc tăng thời gian lưu giữ bản sao lưu hoặc tạo thêm bản kết xuất nhanh sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu trong kho dữ liệu của bạn. Redshift tính phí cho các bản kết xuất nhanh thủ công mà bạn thực hiện bằng bảng điều khiển, API hoặc CLI. Bản kết xuất nhanh tự động của Redshift, được tạo ra bằng tính năng lên lịch kết xuất nhanh của Redshift, sẽ không bị tính phí. Dữ liệu được lưu trữ trên các cụm RA3 là một phần của Lưu trữ được Redshift quản lý (RMS) và được tính phí theo mức giá RMS, nhưng các bản kết xuất nhanh thủ công được thực hiện cho các cụm RA3 được tính phí là lưu trữ sao lưu theo mức giá Amazon S3 tiêu chuẩn được nêu trõ trên trang này. Ví dụ: nếu cụm RA3 của bạn có 10 TB dữ liệu và 30 TB bản kết xuất nhanh thủ công, bạn sẽ được tính phí cho 10 TB RMS và 30 TB lưu trữ sao lưu. Với các cụm điện toán mật độ cao (DC) và lưu trữ mật độ cao (DS), lưu trữ được bao gồm trên cụm và không được tính phí riêng, nhưng các bản sao lưu được lưu trữ bên ngoài trong S3. Lưu trữ sao lưu vượt quá kích thước lưu trữ được cung cấp trên các cụm DC và DS được tính phí là lưu trữ sao lưu theo mức giá Amazon S3 tiêu chuẩn. Các bản kết xuất nhanh được tính phí cho đến khi hết hạn hoặc bị xóa, kể cả khi cụm bị tạm dừng hoặc bị xóa.

Truyền dữ liệu

Dữ liệu được truyền giữa Amazon Redshift và Amazon S3 trong cùng Khu vực AWS cho các hoạt động sao lưu, khôi phục, tải và dỡ tải được miễn phí. Đối với toàn bộ tác vụ truyền dữ liệu khác vào và ra khỏi Amazon Redshift, bạn sẽ được tính phí theo mức giá truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Cụ thể là, nếu bạn chạy cụm Amazon Redshift trong Amazon VPC, bạn sẽ thấy các khoản phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho các tác vụ truyền dữ liệu qua JDBC/ODBC đến điểm cuối cụm Amazon Redshift của bạn. Ngoài ra, khi sử dụng Định tuyến VPC tăng cường và dỡ tải dữ liệu lên Amazon S3 ở khu vực khác, bạn sẽ chịu thêm phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về các mức giá truyền dữ liệu của AWS, vui lòng truy cập trang giá Amazon EC2.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon Redshift

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Redshift
Bạn có thêm thắc mắc?
Liên hệ với chúng tôi