Thông tin chung

Các lựa chọn giá cả Amazon RedShift gồm có:

  • Giá theo yêu cầu: không có chi phí trả trước – bạn chỉ cần thanh toán theo mức giá theo giờ tùy theo loại và số lượng nút trong cụm của bạn.
  • Giá Amazon Redshift Spectrum: cho phép bạn chạy truy vấn SQL trực tiếp lên toàn bộ dữ liệu của bạn, đến mức exabyte, trên Amazon S3 - bạn chỉ cần thanh toán cho số lượng byte được quét.
  • Giá thay đổi quy mô đồng thời: cung cấp hiệu năng truy vấn nhanh liên tục, ngay cả khi có hàng nghìn người dùng và truy vấn đồng thời. Mỗi cụm nhận được tối đa một giờ tín dụng thay đổi quy mô đồng thời miễn phí mỗi ngày. Đối với hầu hết khách hàng thì lượng này là vừa đủ. Bạn chỉ phải trả mức phí theo yêu cầu tính theo giây cho lượng sử dụng vượt quá tín dụng miễn phí. 
  • Giá Phiên bản Dự trữ: cho phép tiết kiệm đến 75% so với mức giá Theo yêu cầu bằng cách cam kết sử dụng Redshift trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm.

Các loại nút Lưu trữ mật độ cao (DS) của Amazon Redshift cho phép bạn tạo các kho dữ liệu lớn bằng cách sử dụng ổ đĩa cứng (HDD) với điểm giá thấp. Các loại nút Điện toán mật độ cao (DC) cho phép bạn tạo các kho dữ liệu hiệu năng cao bằng cách sử dụng ổ đĩa thể rắn (SSD). Nếu bạn có dưới 500 GB dữ liệu, lựa chọn tiết kiệm chi phí và có hiệu năng cao nhất dành cho bạn là loại nút Điện toán mật độ cao. Với trường hợp trên 500 GB, nếu trọng tâm chính của bạn là hiệu năng, bạn có thể tiếp tục sử dụng các loại nút Điện toán mật độ cao, lên đến mức hàng trăm terabyte nén với mức giá 5.500 USD/TB/Năm (giá Phiên bản Dự trữ trả trước một phần kỳ hạn 3 năm). Nếu muốn giảm chi phí hoặc cần thay đổi quy mô hơn nữa, bạn có thể chuyển sang các loại nút Điện toán mật độ cao lớn hơn và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời có thể tăng quy mô đến mức trên một petabyte dữ liệu nén chỉ với giá chưa đến 1.000 USD/TB/Năm (giá Phiên bản Dự trữ trả trước một phần kỳ hạn 3 năm). Việc thay đổi quy mô cụm hoặc chuyển đổi giữa các loại nút chỉ yêu cầu thực hiện một lệnh gọi API hoặc vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển AWS.

Giá Theo yêu cầu

Cách tính giá Theo yêu cầu của Amazon Redshift cho phép bạn thanh toán cho dung lượng theo giờ mà không cần cam kết hay trả trước – bạn chỉ cần thanh toán mức giá giờ theo loại số lượng nút trong cụm của bạn. Cách tính này sẽ giúp bạn khỏi phải lên kế hoạch và mua dung lượng kho lưu trữ dữ liệu trước theo nhu cầu sử dụng, đồng thời, đem đến cho bạn khả năng tăng tốc hoặc tháo bỏ hoàn toàn các môi trường phát triển hoặc chạy thử.

Thế hệ hiện tại

Thế hệ trước

Tính toán mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm cho loại giá cả Theo yêu cầu

Đối với cách tính giá Theo yêu cầu, mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm là giá giờ cho phiên bản nhân với số giờ trong một năm rồi chia cho số TB mỗi phiên bản.

Giá Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum cho phép bạn chạy trực tiếp các truy vấn SQL trên hàng exabyte dữ liệu trong Amazon S3. Bạn sẽ được tính phí cho số lượng byte được Redshift Spectrum quét, làm tròn đến megabyte kế tiếp, với mức tối thiểu là 10 MB mỗi truy vấn. Các câu lệnh Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) như CREATE/ALTER/DROP TABLE, câu lệnh dùng để quản lý phân vùng và truy vấn không thành công sẽ không bị tính phí.

Bạn có thể cải thiện hiệu quả truy vấn và giảm chi phí bằng cách lưu trữ dữ liệu theo định dạng nén được chia cột và phân vùng. Nếu bạn nén dữ liệu bằng một trong các định dạng được hỗ trợ của Redshift Spectrum, chi phí của bạn sẽ giảm xuống do có ít dữ liệu được quét hơn. Tương tự, nếu bạn lưu trữ dữ liệu theo định dạng chia cột, ví dụ như Parquet hay ORC, chi phí của bạn cũng sẽ giảm xuống do Redshift Spectrum chỉ quét các cột mà truy vấn cần.

Phụ phí

Bạn sẽ được tính theo mức giá phiên bản Amazon Redshift cho cụm được sử dụng và mức giá Amazon S3 tiêu chuẩn cho dung lượng lưu trữ và yêu cầu. 

Nếu sử dụng AWS Glue Data Catalog với Amazon Redshift Spectrum, bạn sẽ được tính mức giá AWS Glue Data Catalog tiêu chuẩn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần giá của AWS Glue.

Khi sử dụng Amazon Redshift Spectrum để truy vấn dữ liệu đã mã hóa của AWS Key Management Service (KMS) trong Amazon S3, bạn sẽ được tính mức giá AWS KMS tiêu chuẩn. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần giá của AWS KMS.

Ví dụ về giá của Redshift Spectrum dựa trên mức giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Ví dụ: ta có một bảng có 100 cột có kích cỡ bằng nhau được lưu trữ trên Amazon S3 dưới dạng tệp văn bản không nén có tổng kích cỡ là 4 terabyte. Chạy truy vấn lấy dữ liệu từ một cột duy nhất của bảng sẽ yêu cầu Redshift Spectrum quét toàn bộ bảng, do không thể phân tách các định dạng văn bản. Truy vấn này sẽ quét 4 terabyte và có giá là 20 USD. (5 USD/TB * 4 TB = 20 USD)

Nếu nén tệp bằng GZIP, bạn sẽ thấy mức nén tăng theo tỷ lệ 4:1. Trong trường hợp này, bạn sẽ có kích cỡ tệp là 1 terabyte. Redshift Spectrum vẫn sẽ phải quét toàn bộ tệp, tuy nhiên, do kích cỡ chỉ bằng một phần tư, bạn sẽ chỉ phải trả một phần tư chi phí, tức là 5 USD. (5 USD/TB * 1 TB = 5 USD)

Nếu bạn quét tệp và chuyển sang định dạng chia cột như Apache Parquet, bạn sẽ thấy mức nén tăng theo tỷ lệ 4:1 và có kích cỡ tệp là 1 terabyte. Sử dụng cùng truy vấn như trên, Redshift Spectrum chỉ cần quét một cột trong tệp Parquet. Chi phí của truy vấn này sẽ là 0.05 USD. (5 USD/TB * kích cỡ tệp 1 TB * 1/100 cột, tức là tổng cộng 10 gigabyte được quét = 0.05 USD).

Giá thay đổi quy mô đồng thời

Amazon Redshift tự động bổ sung dung lượng tạm thời để cung cấp hiệu năng nhanh liên tục, ngay cả khi có hàng nghìn người dùng và truy vấn đồng thời. Không có tài nguyên cần quản lý, không có chi phí trả trước và bạn không bị tính phí đối với thời gian khởi động và đóng dịch vụ của các cụm tạm thời. Với tín dụng thay đổi quy mô đồng thời miễn phí, vốn đủ dùng cho hầu hết nhu cầu đồng thời của khách hàng, Amazon Redshift đem đến cho bạn khả năng thay đổi quy mô với tác động chi phí ở mức tối thiểu cùng khả năng dự báo chi phí từng tháng, ngay cả các khoảng thời gian lượng yêu cầu phân tích không ổn định.  Bạn sẽ được tính mức giá theo yêu cầu tính bằng giây cho cụm tạm thời được sử dụng nếu vượt quá số tín dụng miễn phí - chỉ khi cụm này phục vụ truy vấn của bạn - với mức phí tối thiểu là một phút mỗi lần kích hoạt cụm Thay đổi quy mô đồng thời. Mức giá theo yêu cầu tính bằng giây sẽ dựa trên loại và số lượng nút trong cụm Amazon Redshift của bạn.

Tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời

Các cụm Amazon Redshift nhận được tối đa một giờ tín dụng Thay đổi quy mô miễn phí đồng thời mỗi ngày. Tín dụng nhận được theo giờ cho mỗi cụm hoạt động trong tài khoản AWS của bạn, và có thể sử dụng bởi cùng cụm này chỉ sau khi nhận được tín dụng. Bạn có thể tích lũy tối đa 30 giờ tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời miễn phí cho mỗi cụm hoạt động. Tín dụng không bị hết hạn miễn là cụm của bạn không bị chấm dứt sử dụng.

Ví dụ về giá của Thay đổi quy mô đồng thời

Cụm Redshift cho nút 10 DC2.8XL ở Miền Đông Hoa Kỳ có giá 48 USD/giờ. Hãy xem xét tình huống mà trong đó hai cụm tạm thời được sử dụng trong năm phút vượt quá tín dụng Thay đổi quy mô đồng thời miễn phí. Mức giá theo yêu cầu tính bằng giây cho tính năng Thay đổi quy mô đồng thời là 48 USD * 1/3600 = 0.013 USD/giây. Mức phụ phí cho tính năng Thay đổi quy mô đồng thời trong trường hợp này là 0.013 USD/giây * 300 giây * 2 cụm tạm thời = 8 USD. Do đó, tổng chi phí cho cụm Amazon Redshift và hai cụm tạm thời trong trường hợp này là 56 USD.

Giá Phiên bản Dự trữ

Phiên bản Dự trữ (tức là Nút Dự trữ) là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc sản xuất có trạng thái ổn định và đem đến khả năng giảm giá vượt trội so với cách tính giá Theo yêu cầu. Khách hàng thường mua Phiên bản Dự trữ sau khi chạy thử nghiệm và Chứng minh khái niệm để xác thực các cấu hình sản xuất.

Bạn sẽ có thể tiết kiệm đến 75% so với mức giá Theo yêu cầu bằng cách cam kết sử dụng Amazon Redshift trong kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Giá cả Phiên bản Dự trữ phụ thuộc vào loại nút được mua và duy trì hiệu lực cho đến khi kết thúc kỳ hạn dự trữ. Các loại giá đều bao gồm thêm hai bản sao dữ liệu – một bản trên các nút cụm và một bản trên Amazon S3. Chúng tôi sẽ bảo đảm việc sao lưu, sự bền bỉ, khả năng sử dụng, bảo mật, giám sát và bảo trì cho bạn.

Không trả trước – Bạn sẽ không phải trả trước bất kỳ khoản phí nào và cam kết thanh toán mức phí theo giờ trong kỳ hạn một năm với mức giảm giá là 20% so với cách tính giá Theo yêu cầu. Lựa chọn này chỉ dành cho kỳ hạn một năm.

Trả trước một phần – Tương tự như đề xuất Phiên bản Dự trữ sử dụng nhiều. Bạn thanh toán một phần phí trả trước cho Phiên bản Dự trữ và trả dần phần còn lại trong kỳ hạn một hoặc ba năm. Mức giảm giá so với cách tính Theo yêu cầu là lên đến 41% đối với kỳ hạn một năm và lên đến 73% đối với kỳ hạn ba năm.

Trả trước toàn bộ – Bạn thanh toán cho toàn bộ kỳ hạn (một hoặc ba năm) của Phiên bản Dự trữ bằng một lần thanh toán trước. Đây chính là lựa chọn ít tốn kém nhất, với mức giảm giá lên đến 42% đối với kỳ hạn một năm và lên đến 75% đối với kỳ hạn ba năm so với phiên bản Theo yêu cầu.

Phiên bản Dự trữ là khái niệm tính phí và không được sử dụng để tạo cụm kho dữ liệu. Khi thực hiện giao dịch mua, bạn sẽ được tính giá trả trước và phí theo giờ tương ứng ngay cả khi bạn hiện đang không chạy cụm nào. Để mua phiên bản Dự trữ, hãy truy cập tab Nút Dự trữ trong Bảng điều khiển của chúng tôi.

* Mức giá Tháng bên dưới là mức giá giờ thực tế nhân với số giờ trung bình mỗi tháng. 
** Giá Giờ Hiệu quả bên dưới là phí giờ khấu hao của phiên bản cho toàn bộ kỳ hạn, bao gồm mọi khoản trả trước.

Thế hệ hiện tại

Thế hệ trước

Tính toán mức giá hiệu quả theo TB mỗi năm cho loại giá cả Phiên bản dự trữ

Đối với Phiên bản Dự trữ, bạn sẽ cộng khoản tiền trả trước vào mức giá giờ rồi nhân với số giờ trong kỳ hạn, rồi chia cho số năm trong kỳ hạn và số TB mỗi nút. 

Thế hệ hiện tại

Thế hệ trước

Công cụ tính giá

Lưu trữ sao lưu

Lưu trữ sao lưu là dung lượng gắn liền với bản kết xuất nhanh tự động hóa và thủ công cho kho dữ liệu của bạn. Tăng thời gian giữ lại bản sao lưu hoặc thực hiện bản kết xuất nhanh sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu mà kho dữ liệu của bạn sử dụng. Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho lưu trữ sao lưu đến 100% tổng dung lượng dự trữ cho cụm kho dữ liệu hiện hoạt. Ví dụ: nếu bạn có một cụm nút XL duy nhất hiện hoạt với 2 TB dung lượng lưu trữ, chúng tôi sẽ cung cấp tối đa 2 TB/tháng lưu trữ sao lưu miễn phí. Lưu trữ sao lưu vượt kích cỡ dung lượng lưu trữ và các bản sao lưu được lưu trữ sau khi cụm CSDL của bạn chấm dứt hoạt động sẽ được tính theo mức giá tiêu chuẩn của Amazon S3.

Truyền dữ liệu

Dữ liệu được truyền giữa Amazon Redshift và Amazon S3 trong cùng Khu vực AWS Region cho các hoạt động sao lưu, khôi phục, tải và dỡ tải được miễn phí. Đối với toàn bộ tác vụ truyền dữ liệu khác vào và ra khỏi Amazon Redshift, bạn sẽ được tính phí theo mức giá truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Cụ thể là, nếu bạn chạy cụm Amazon Redshift trong Amazon VPC, bạn sẽ thấy các khoản phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho các tác vụ truyền dữ liệu qua JDBC/ODBC đến điểm cuối cụm Amazon Redshift của bạn. Ngoài ra, khi sử dụng Định tuyến VPC tăng cường và dỡ tải dữ liệu lên Amazon S3 ở khu vực khác, bạn sẽ chịu thêm phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các mức giá truyền dữ liệu của AWS, hãy tham khảo trang giá Amazon EC2.

Các tài nguyên về giá cả khác

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon Redshift

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Redshift
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi