Amazon Elastic Block Store

Kho lưu trữ dạng khối dễ sử dụng, hiệu suất cao ở mọi quy mô

Lợi ích của Amazon EBS

Nhanh chóng điều chỉnh quy mô cho những khối lượng công việc hiệu suất cao và đòi hỏi khắt khe nhất của bạn, bao gồm những ứng dụng tối quan trọng như SAP, Oracle và các sản phẩm của Microsoft.
Bảo vệ khỏi các sự cố với độ sẵn sàng cao, bao gồm việc sao chép trong Vùng sẵn sàng (AZ) và độ bền 99,999% với các ổ đĩa io2 Block Express.
Lựa chọn dung lượng lưu trữ phù hợp nhất với khối lượng công việc của bạn. Các loại ổ đĩa bao gồm từ loại tiết kiệm chi phí với mức giá thấp tính theo đô la mỗi GB cho đến loại hiệu suất cao với IOPS và thông lượng nhanh nhất.
Mã hóa tài nguyên lưu trữ khối mà không cần xây dựng, bảo trì và bảo mật cơ sở hạ tầng quản lý khóa của riêng bạn. Ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn bằng cách hạn chế quyền truy cập công cộng và định cấu hình khóa trên bản sao lưu dữ liệu.
Bảo vệ dữ liệu lưu trữ khối trên đám mây cũng như dữ liệu khối tại chỗ bằng Ảnh chụp nhanh Amazon EBS. Đó là bản sao tại một thời điểm cụ thể, có thể được sử dụng để cho phép phục hồi sau thảm họa, di chuyển dữ liệu giữa các khu vực và tài khoản và cải thiện tình trạng tuân thủ sao lưu. AWS đơn giản hóa hơn nữa việc quản lý vòng đời của ảnh chụp nhanh thông qua tích hợp với Trình quản lý vòng đời dữ liệu Amazon, cho phép bạn tạo chính sách để có thể tự động hóa nhiều tác vụ bao gồm tạo, xóa, lưu giữ và chia sẻ ảnh chụp nhanh.

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) là một dịch vụ lưu trữ khối dữ liệu hiệu suất cao, có thể mở rộng và dễ sử dụng, được thiết kế cho Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Trường hợp sử dụng

Di chuyển khối lượng công việc tầm trung, tại chỗ của mạng lưu trữ (SAN) lên đám mây. Tích hợp tính năng lưu trữ khối dữ liệu có hiệu suất và độ khả dụng cao cho các ứng dụng tối quan trọng.

Triển khai và mở rộng lựa chọn cơ sở dữ liệu của bạn, bao gồm SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Cassandra và MongoDB.

Dễ dàng thay đổi kích thước các cụm cho những công cụ phân tích dữ liệu lớn, chẳng hạn như Hadoop và Spark, đồng thời tự do tách rời và ghép lại các ổ đĩa.


Khám phá thêm về AWS