Đám mây AWS giúp các trường học và học khu đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng, giảm rủi ro và cải thiện công bằng kỹ thuật số để có thể tập trung vào học viên. Với Đám mây AWS, các trường học và học khu có thể tiếp cận công nghệ định hướng ngành với chi phí phải chăng, bất kể quy mô. Từ quản lý dữ liệu back-end đến máy tính để bàn ảo, AWS cung cấp các công cụ để mọi học viên đều nhận được sự chú ý cần thiết để phát triển mạnh mẽ.

Tìm hiểu xem AWS mang đến cho các học viên sự công bằng kỹ thuật số như thế nào »

Học khu Fife đang cho phép học viên truy cập công bằng vào các tài nguyên học tập với AWS

Lợi ích

Bảo mật và Tuân thủ

Đám mây AWS được xây dựng để đáp ứng yêu cầu của hầu hết các trường học và học khu có yêu cầu khắt khe nhất về bảo mật. AWS tuân thủ nhiều chương trình quốc gia và quốc tế, bao gồm Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA).

Tìm hiểu thêm »

Sự linh hoạt và Khả năng thay đổi quy mô

Từ việc triển khai phần mềm đến quản lý phần cứng, nhân viên CNTT của trường học có thể đảm đương nhiều công việc. AWS cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mở rộng quy mô trong thời gian cao điểm, bao gồm mùa tựu trường và giảm quy mô trong các kỳ nghỉ khi nhu cầu máy chủ của bạn thấp.

Tìm hiểu thêm »

Tiết kiệm chi phí

Là khách hàng của AWS, bạn chỉ trả tiền cho các dịch vụ mình sử dụng. Khả năng tăng và giảm quy mô khi lưu lượng truy cập của bạn thay đổi có nghĩa là bạn có được hiệu năng cần thiết ở mức chi phí rất thấp để duy trì một giải pháp tại chỗ đắt tiền.

Tìm hiểu thêm »

Tính khả dụng

Khi nói đến giáo dục trẻ em, không thể lãng phí một phút giây nào. Tại AWS, chúng tôi duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất để học viên và giáo viên có thể truy cập ứng dụng một cách nhất quán vào bất kỳ thời điểm nào dù ngày hay đêm.

Tìm hiểu thêm »

Code.org

Code.org là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào đào tạo lập trình máy tính. Mỗi năm, họ cung cấp Giờ học lập trình để khuyến khích học viên ở độ tuổi mẫu giáo học về lập trình. Mỗi ngày có hàng triệu học viên sử dụng giải pháp trực tuyến của họ, họ cần một phương thức có khả năng thay đổi quy mô cực lớn và đáng tin cậy để giáo dục cho lực lượng lao động thế hệ mới.  Đọc thêm nghiên cứu điển hình để tìm hiểu cách AWS đã hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm »

CodeLogo250x250

AWS hỗ trợ giáo dục phổ thông và tiểu học như thế nào

 • Sự tương giao dữ liệu
 • Quyền truy cập công bằng
 • Cơ sở hạ tầng an toàn
 • Sự tương giao dữ liệu
 • Đưa dữ liệu vào hoạt động đối với học sinh

  Bằng cách sử dụng Đám mây AWS, các trường và học khu có thể có được bức tranh toàn diện về thành tích của học sinh thông qua việc kết nối các sản phẩm và dịch vụ để chúng chia sẻ dữ liệu một cách liền mạch trên các nền tảng.

  Sự tương giao dữ liệu

  Blog: Giải quyết các thách thức về sự tương giao dữ liệu

  Trường công Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ phải thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các biện pháp can thiệp đối với những học sinh có nguy cơ.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp quyền truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt cho học sinh. Với Amazon AppStream 2.0, học sinh có thể truy cập vào các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên máy tính Chromebook của mình và mỗi năm học khu tiết kiệm được gần $10.944 chi phí phòng lab.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Năm bài học về di chuyển lên AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây có khả năng thay đổi quy mô, đáng tin cậy và an toàn để đồng thời tiết kiệm tiền và vô số giờ làm việc cho nhóm CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã rút ra khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài đăng blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và Tuân thủ AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo Chứng chỉ/Chứng nhận, Luật, Quy định và Quyền riêng tư và Điều chỉnh phù hợp/Framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp cái nhìn tổng quan về những chương trình có liên quan đến K12 và giáo dục tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

 • Quyền truy cập công bằng
 • Truy cập vào các tài nguyên học tập tại bất kỳ thời điểm nào

  Với Amazon AppStream 2.0 và Amazon WorkSpaces, học sinh và giáo viên có thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng Windows nào, từ bất cứ đâu. Học sinh có thể sử dụng phần mềm chuyên môn về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) tại bất cứ nơi nào có kết nối Internet.

  Truy cập vào các tài nguyên học tập tại bất kỳ thời điểm nào

  Blog: Giải quyết các thách thức về sự tương giao dữ liệu

  Trường công Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ phải thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các biện pháp can thiệp đối với những học sinh có nguy cơ.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp quyền truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt cho học sinh. Với Amazon AppStream 2.0, học sinh có thể truy cập vào các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên máy tính Chromebook của mình và mỗi năm học khu tiết kiệm được gần $10.944 chi phí phòng lab.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Năm bài học về di chuyển lên AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây có khả năng thay đổi quy mô, đáng tin cậy và an toàn để đồng thời tiết kiệm tiền và vô số giờ làm việc cho nhóm CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã rút ra khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài đăng blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và Tuân thủ AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo Chứng chỉ/Chứng nhận, Luật, Quy định và Quyền riêng tư và Điều chỉnh phù hợp/Framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp cái nhìn tổng quan về những chương trình có liên quan đến K12 và giáo dục tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

 • Cơ sở hạ tầng an toàn
 • Cơ sở hạ tầng đám mây vững chắc

  Từ lưu trữ đến phục hồi sau thảm họa, AWS đều có giải pháp giúp các trường giải quyết các yêu cầu lưu giữ dữ liệu, cung cấp các hệ thống và ứng dụng khi cần và nhanh chóng phục hồi sau thảm họa.

   Cơ sở hạ tầng đám mây vững chắc

  Blog: Giải quyết các thách thức về sự tương giao dữ liệu

  Trường công Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ phải thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các biện pháp can thiệp đối với những học sinh có nguy cơ.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp quyền truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt cho học sinh. Với Amazon AppStream 2.0, học sinh có thể truy cập vào các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên máy tính Chromebook của mình và mỗi năm học khu tiết kiệm được gần $10.944 chi phí phòng lab.

  Đọc bài đăng blog »

  Blog: Năm bài học về di chuyển lên AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây có khả năng thay đổi quy mô, đáng tin cậy và an toàn để đồng thời tiết kiệm tiền và vô số giờ làm việc cho nhóm CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã rút ra khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài đăng blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và Tuân thủ AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo Chứng chỉ/Chứng nhận, Luật, Quy định và Quyền riêng tư và Điều chỉnh phù hợp/Framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp cái nhìn tổng quan về những chương trình có liên quan đến K12 và giáo dục tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Khách hàng của chúng tôi

AWS đang giúp các trường và học khu trên toàn thế giới cải thiện khả năng bảo mật, tiết kiệm chi phí, phân tích dữ liệu và cung cấp quyền truy cập công bằng vào các tài nguyên học tập. Tìm hiểu thêm »

Các đối tác bậc phổ thông của chúng tôi

Mạng lưới đối tác AWS gồm các nhà cung cấp công nghệ và đối tác tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực của mình, mang đến cho các trường và học khu nhiều giải pháp dựa trên đám mây. Tìm hiểu thêm »