Đám mây AWS giúp các trường học và học khu đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng, giảm rủi ro và cải thiện công bằng kỹ thuật số để có thể tập trung vào học viên. Với Đám mây AWS, các trường học và học khu có thể tiếp cận công nghệ định hướng ngành với chi phí phải chăng, bất kể quy mô. Từ quản lý dữ liệu back-end đến máy tính để bàn ảo, AWS cung cấp các công cụ để mọi học viên đều nhận được sự chú ý cần thiết để phát triển mạnh mẽ.

Tìm hiểu xem AWS mang đến cho các học viên sự công bằng kỹ thuật số như thế nào »

AWS trong Giáo dục

Lợi ích

Bảo mật và Tuân thủ

Đám mây AWS được xây dựng để đáp ứng yêu cầu của hầu hết các trường học và học khu có yêu cầu khắt khe nhất về bảo mật. AWS tuân thủ nhiều chương trình quốc gia và quốc tế, bao gồm Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (FERPA).

Tìm hiểu thêm »

Sự linh hoạt và Khả năng thay đổi quy mô

Từ việc triển khai phần mềm đến quản lý phần cứng, nhân viên CNTT của trường học có thể đảm đương nhiều công việc. AWS cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mở rộng quy mô trong thời gian cao điểm, bao gồm mùa tựu trường và giảm quy mô trong các kỳ nghỉ khi nhu cầu máy chủ của bạn thấp.

Tìm hiểu thêm »

Tiết kiệm chi phí

Là khách hàng của AWS, bạn chỉ trả tiền cho các dịch vụ mình sử dụng. Khả năng tăng và giảm quy mô khi lưu lượng truy cập của bạn thay đổi có nghĩa là bạn có được hiệu năng cần thiết ở mức chi phí rất thấp để duy trì một giải pháp tại chỗ đắt tiền.

Tìm hiểu thêm »

Tính khả dụng

Khi nói đến giáo dục trẻ em, không thể lãng phí một phút giây nào. Tại AWS, chúng tôi duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất để học viên và giáo viên có thể truy cập ứng dụng một cách nhất quán vào bất kỳ thời điểm nào dù ngày hay đêm.

Tìm hiểu thêm »

Code.org

Code.org là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào đào tạo lập trình máy tính. Mỗi năm, họ cung cấp Giờ học lập trình để khuyến khích học viên ở độ tuổi mẫu giáo học về lập trình. Mỗi ngày có hàng triệu học viên sử dụng giải pháp trực tuyến của họ, họ cần một phương thức có khả năng thay đổi quy mô cực lớn và đáng tin cậy để giáo dục cho lực lượng lao động thế hệ mới.  Đọc thêm nghiên cứu điển hình để tìm hiểu cách AWS đã hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm »

CodeLogo250x250

AWS hỗ trợ giáo dục phổ thông và tiểu học như thế nào

 • Khả năng tương thích dữ liệu
 • Truy cập công bằng
 • Cơ sở hạ tầng an toàn
 • Khả năng tương thích dữ liệu
 • Áp dụng dữ liệu vào thực tiễn cho học viên

  Sử dụng Đám mây AWS, các trường và học khu có thể nắm rõ về hiệu suất của học viên bằng cách kết nối các sản phẩm và dịch vụ để chúng chia sẻ dữ liệu liên tục trên các nền tảng.

  Khả năng tương thích dữ liệu

  Blog: Giải quyết các thách thức về khả năng tương thích dữ liệu

  Trường công lập Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation dành cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ được yêu cầu thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các can thiệp dành cho các học viên có nguy cơ.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt dành cho học viên. Với Amazon AppStream 2.0, học viên có thể truy cập các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên Chromebook của họ và học khu tiết kiệm gần 10,944 USD chi phí phòng thí nghiệm mỗi năm.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Năm bài học trong việc di chuyển sang AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây bảo mật, có khả năng thay đổi quy mô và đáng tin cậy để tiết kiệm chi phí và vô số giờ làm việc cho đội ngũ CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã học được khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài viết trên blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và tuân thủ của AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo chứng chỉ/chứng nhận, luật, quy định và quyền riêng tư và các điều chỉnh/framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp tổng quan về các chương trình có liên quan đến giáo dục bậc phổ thông và tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

 • Truy cập công bằng
 • Truy cập mọi lúc vào tài nguyên học tập

  Với Amazon AppStream 2.0 và Amazon WorkSpaces, học viên và giáo viên có thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng Windows nào từ mọi nơi. Học viên có thể sử dụng phần mềm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) chuyên dụng bất cứ nơi nào họ có kết nối Internet.

  Truy cập mọi lúc vào tài nguyên học tập

  Blog: Giải quyết các thách thức về khả năng tương thích dữ liệu

  Trường công lập Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation dành cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ được yêu cầu thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các can thiệp dành cho các học viên có nguy cơ.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt dành cho học viên. Với Amazon AppStream 2.0, học viên có thể truy cập các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên Chromebook của họ và học khu tiết kiệm gần 10,944 USD chi phí phòng thí nghiệm mỗi năm.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Năm bài học trong việc di chuyển sang AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây bảo mật, có khả năng thay đổi quy mô và đáng tin cậy để tiết kiệm chi phí và vô số giờ làm việc cho đội ngũ CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã học được khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài viết trên blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và tuân thủ của AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo chứng chỉ/chứng nhận, luật, quy định và quyền riêng tư và các điều chỉnh/framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp tổng quan về các chương trình có liên quan đến giáo dục bậc phổ thông và tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

 • Cơ sở hạ tầng an toàn
 • Cơ sở hạ tầng đám mây mạnh mẽ

  Từ lưu trữ đến phục hồi sau thảm họa, AWS có một giải pháp giúp các trường giải quyết các yêu cầu về lưu giữ dữ liệu, cung cấp các hệ thống và ứng dụng khi cần và phục hồi nhanh sau thảm họa.

   Cơ sở hạ tầng đám mây mạnh mẽ

  Blog: Giải quyết các thách thức về khả năng tương thích dữ liệu

  Trường công lập Tulsa đang sử dụng AWS CloudFormation dành cho Ed-Fi để tận dụng dữ liệu tuân thủ mà họ được yêu cầu thu thập về tỷ lệ bỏ học để dự đoán và thiết kế các can thiệp dành cho các học viên có nguy cơ.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Sử dụng AppStream để cung cấp truy cập công bằng

  Học khu Fife sử dụng Amazon AppStream 2.0 để cung cấp các chương trình phần mềm đặc biệt dành cho học viên. Với Amazon AppStream 2.0, học viên có thể truy cập các ứng dụng như Adobe CC và CAD trên Chromebook của họ và học khu tiết kiệm gần 10,944 USD chi phí phòng thí nghiệm mỗi năm.

  Đọc bài viết trên blog »

  Blog: Năm bài học trong việc di chuyển sang AWS

  Southwest MiTech biết rằng họ cần tìm một cơ sở hạ tầng đám mây bảo mật, có khả năng thay đổi quy mô và đáng tin cậy để tiết kiệm chi phí và vô số giờ làm việc cho đội ngũ CNTT của họ. Dưới đây là năm bài học mà họ đã học được khi di chuyển sang AWS.

  Đọc bài viết trên blog »

  Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Bảo mật và tuân thủ của AWS

  Chúng tôi phân loại các chương trình đảm bảo theo chứng chỉ/chứng nhận, luật, quy định và quyền riêng tư và các điều chỉnh/framework. Hướng dẫn tham khảo này cung cấp tổng quan về các chương trình có liên quan đến giáo dục bậc phổ thông và tiểu học.

  Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Khách hàng của chúng tôi

AWS đang giúp các trường và học khu trên toàn thế giới cải thiện khả năng bảo mật, tiết kiệm chi phí, phân tích dữ liệu và cung cấp quyền truy cập công bằng vào các tài nguyên học tập. Tìm hiểu thêm »

Các đối tác bậc phổ thông của chúng tôi

Mạng lưới đối tác AWS gồm các nhà cung cấp công nghệ và đối tác tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực của mình, mang đến cho các trường và học khu nhiều giải pháp dựa trên đám mây. Tìm hiểu thêm »