Đào tạo kỹ thuật số của AWS

Khóa đào tạo kỹ thuật số theo nhịp độ cá nhân trên AWS Skill Builder sẵn sàng bất cứ khi nào bạn cần

Chương trình Đào tạo kỹ thuật số của AWS cung cấp các khóa học theo nhu cầu, miễn phí, được các chuyên gia tại AWS phát triển. Nhờ trung tâm học tập mới của chúng tôi là AWS Skill Builder, bạn có thể khám phá các kế hoạch học tập và hơn 500 khóa học kỹ thuật số để giúp bạn làm chủ sự nghiệp của mình đồng thời đạt được mục tiêu theo đúng lịch trình đã đặt ra. Tham gia cùng hàng triệu người học đã truy cập vào khóa đào tạo miễn phí của chúng tôi, đồng thời xem AWS Skill Builder có thể làm gì cho bạn.

Người phụ nữ xem các khóa đào tạo kỹ thuật số về AWS Skill Builder trên laptop

Lợi ích của AWS Skill Builder

biểu tượng của kế hoạch học tập

Đạt được mục tiêu của bạn

Tuân theo một kế hoạch học tập được đề xuất, có thiết kế đặc biệt để giúp bạn xây dựng kiến thức và hoàn thành các mục tiêu sự nghiệp của mình.

biểu tượng dữ liệu

Đi đúng hướng

Bảng thông tin hoạt động cung cấp thông tin chuyên sâu về tiến trình, mức độ hoàn thành khóa học và điểm kiểm tra của bạn.

biểu tượng tài nguyên

Thu được thêm nhiều kinh nghiệm

Tìm hiểu sâu hơn về bất kỳ vai trò hoặc giải pháp nào với Ramp-Up Guide có thể tải xuống và được lựa chọn kỹ càng để nâng cao kỹ năng và kiến thức của bạn.

biểu tượng chuyên gia AWS

Học tập từ nguồn

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các chuyên gia nội bộ của AWS để mang đến cho bạn khóa đào tạo về nhiều dịch vụ mới nhất.

Khám phá các khóa đào tạo kỹ thuật số nổi bật của chúng tôi.

Biểu tượng của AWS Learning Plan

Khám phá các kế hoạch học tập với các khóa học kỹ thuật số và phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân, được thiết kế để xây dựng kiến thức của bạn trong một lĩnh vực hoặc vai trò công việc cụ thể.

Duyệt xem tất cả các kế hoạch học tập »

Bạn còn có thắc mắc về khóa đào tạo ư?