Amazon Elastic File System

Hệ thống tệp có quy mô linh hoạt và dành cho đám mây đối với Linux

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cung cấp một hệ thống tệp đơn giản, có quy mô linh hoạt dành cho khối lượng công việc trên nền tảng Linux để sử dụng với các tài nguyên tại chỗ và dịch vụ của Đám mây AWS. Amazon EFS được xây dựng để thay đổi quy mô linh hoạt theo nhu cầu đến từng petabyte mà không làm gián đoạn các ứng dụng, tự động tăng và giảm khi bạn thêm và xóa tệp, do vậy ứng dụng của bạn có kho lưu trữ thích hợp khi cần. Hệ thống này được thiết kế nhằm cấp quyền truy cập song song hàng loạt cho hàng nghìn phiên bản Amazon EC2, cho phép các ứng dụng của bạn đạt được tổng thông lượng và IOPS có độ trễ luôn thấp. Amazon EFS là một dịch vụ được quản lý toàn phần mà không yêu cầu thay đổi đối với các ứng dụng và công cụ hiện tại của bạn, cung cấp quyền truy cập thông qua giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn để có được sự tích hợp liền mạch. Amazon EFS cung cấp một lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và Truy cập không thường xuyên. Nhờ tính năng Quản lý vòng đời EFS, các tệp không được truy cập theo chính sách vòng đời đã chọn sẽ tự động được chuyển sang lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên được tối ưu hóa chi phí, tính năng này cung cấp cho bạn một cách đơn giản để lưu trữ cũng như truy cập dữ liệu hệ thống tệp truy cập không thường xuyên và đang hoạt động trong cùng hệ thống tệp, đồng thời giảm chi phí lưu trữ lên tới 85%. Amazon EFS là một dịch vụ theo khu vực giúp lưu trữ dữ liệu trong và trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) để có độ khả dụng và tính ổn định cao. Bạn có thể truy cập hệ thống tệp của mình trên các Vùng sẵn sàng, khu vực và VPC cũng như chia sẻ tệp giữa hàng nghìn phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ thông qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN.

Amazon EFS rất phù hợp để hỗ trợ cho nhiều trường hợp sử dụng từ các khối lượng công việc quy mô lớn, song song mà đòi hỏi thông lượng cao nhất có thể đến các khối lượng công việc đơn luồng, nhạy trễ. Các trường hợp sử dụng như ứng dụng nâng và chuyển dành cho doanh nghiệp, phân tích dữ liệu lớn, phân phối web và quản lý nội dung, phát triển và thử nghiệm ứng dụng, luồng công việc truyền thông và giải trí, sao lưu cơ sở dữ liệu và lưu trữ container.

Tổng quan về Amazon EFS

Tìm hiểu thêm về lưu trữ tệp trên đám mây và so sánh giữa dịch vụ này với các giải pháp lưu trữ trên đám mây khác.

Tùy chọn lưu trữ trên đám mây cung cấp cách thức đơn giản và linh hoạt để lưu trữ, truy cập cũng như chia sẻ dữ liệu qua Internet. Bây giờ, chúng tôi sẽ so sánh Amazon EFS với các dịch vụ lưu trữ khác của Đám mây AWS để giúp bạn hiểu khi nào nên chọn Amazon EFS.

Lợi ích

Tính co giãn linh hoạt

Amazon EFS tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của hệ thống tệp theo cách tự động và nhanh chóng khi bạn thêm hoặc xóa tệp mà không làm gián đoạn các ứng dụng, cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ thích hợp cần thiết. Bạn chỉ cần tạo hệ thống tệp của mình và bắt đầu thêm tệp mà không cần phải dự phòng trước dung lượng lưu trữ.

Hiệu suất linh hoạt

Amazon EFS được thiết kế để cung cấp thông lượng, IOPS và độ trễ thấp cần thiết cho các khối lượng công việc trên Linux. Thông lượng và IOPS thay đổi quy mô khi hệ thống tệp phát triển và có thể vượt qua các mức thông lượng cao hơn trong thời gian ngắn để hỗ trợ các nhu cầu về hiệu suất không thể dự đoán của khối lượng công việc tệp. Đối với các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất, Amazon EFS có thể hỗ trợ hiệu suất trên 10 GB/giây và lên tới 500.000 IOPS.

Lưu trữ tệp chia sẻ

Amazon EFS bảo mật truy cập cho hàng nghìn kết nối. Các phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ có thể truy cập đồng thời hệ thống tệp Amazon EFS được chia sẻ bằng mô hình cấp phép tệp truyền thống, khả năng khóa tệp và cấu trúc thư mục theo cấp bậc thông qua giao thức NFSv4. Các phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập hệ thống tệp của bạn trên các Vùng sẵn sàng và khu vực đồng thời các máy chủ tại chỗ có thể truy cập thông qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN.

Được quản lý toàn phần

Amazon EFS là một dịch vụ được quản lý toàn phần, cung cấp chức năng lưu trữ hệ thống tệp chia sẻ cho khối lượng công việc trên Linux. Dịch vụ này có giao diện đơn giản cho phép bạn tạo và cấu hình hệ thống tệp nhanh chóng cũng như quản lý cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp, loại bỏ sự phức tạp của việc triển khai, vá lỗi và duy trì nền tảng của hệ thống tệp.

Mức chi phí hợp lý

Với hệ thống lưu trữ Amazon EFS, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không cần phải dự phòng trước dung lượng lưu trữ và không yêu cầu phí cam kết tối thiểu hay trả trước. Với tính năng Quản lý vòng đời EFS, bạn có thể tự động di chuyển các tệp không được truy cập thường xuyên sang lớp lưu trữ được tối ưu hóa chi phí, giảm chi phí lưu trữ tới 85%.

Bảo mật và tuân thủ

Amazon EFS cho phép bạn truy cập bảo mật vào các tệp của mình bằng cơ sở hạ tầng bảo mật hiện có. Kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS của bạn thông qua quyền POSIX, Amazon VPCAWS IAM. Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu khi đang lưu trữ và trung chuyển. Amazon EFS cũng thỏa mãn nhiều yêu cầu về tính đủ điều kiện và tuân thủ để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về luật định. Nhấp vào đây để xem danh sách các chương trình tuân thủ trong phạm vi áp dụng cho Amazon EFS.

Cách thức hoạt động

Amazon EFS - Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng nâng và chuyển dành cho doanh nghiệp

Amazon EFS mang đến quy mô linh hoạt, độ khả dụng và độ bền của kho lưu trữ tệp cho các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và cho các ứng dụng được phân phối dưới dạng dịch vụ. Giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn, quyền hệ thống tệp và cấu trúc phân cấp thư mục giúp dễ dàng di chuyển các ứng dụng doanh nghiệp từ tại chỗ sang đám mây AWS hoặc để xây dựng các ứng dụng mới.
Tìm hiểu thêm »

Phân tích dữ liệu lớn

Amazon EFS cung cấp quy mô và hiệu năng cho các ứng dụng dữ liệu lớn yêu cầu thông lượng cao để tính toán các nút được kết hợp với độ nhất quán đọc sau khi ghi và hoạt động tệp có độ trễ thấp. Nhiều khối lượng công việc phân tích tương tác với dữ liệu thông qua giao diện tệp, yêu cầu quyền tệp, cấu trúc phân cấp thư mục, khóa tệp và khả năng ghi vào các phần của tệp. Amazon EFS cung cấp chức năng bảo mật hệ thống tệp cần thiết và có thể thay đổi quy mô dung lượng cũng như hiệu năng để hỗ trợ nhu cầu của các khối lượng công việc phân tích dữ liệu lớn.

Phân phối web và quản lý nội dung

Amazon EFS cung cấp một hệ thống tệp bền bỉ, thông lượng cao cho các hệ thống quản lý nội dung và ứng dụng phân phối web có chức năng lưu trữ và phân phối thông tin cho nhiều ứng dụng như trang web, ấn phẩm trực tuyến và dữ liệu lưu trữ. Do Amazon EFS tuân thủ cấu trúc thư mục hệ thống tệp dự kiến, quy ước đặt tên tệp và các quyền mà nhà phát triển web đã quen thuộc nên có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web.

Kiểm thử và phát triển ứng dụng

Amazon EFS cung cấp cho môi trường phát triển của bạn một kho lưu trữ chung cho phép khả năng chia sẻ mã và các tệp khác một cách bảo mật và có tổ chức. Bạn có thể cung cấp, sao chép, thay đổi quy mô hoặc lưu trữ môi trường kiểm thử, phát triển và sản xuất với vài lần nhấp chuột, nhờ đó giúp tổ chức của bạn trở nên linh hoạt và đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng. Amazon EFS cung cấp giải pháp có tính khả dụng cao và quy mô linh hoạt, lý tưởng cho khối lượng công việc kiểm thử và phát triển.

Truyền thông và giải trí

Các luồng công việc liên quan đến nội dung phương tiện như chỉnh sửa video, sản xuất trong xưởng phim, xử lý phát thanh, thiết kế âm thanh và phối cảnh thường dựa vào kho lưu trữ dùng chung để kiểm soát những tệp lớn. Amazon EFS cung cấp một mô hình đồng nhất dữ liệu mạnh mẽ với thông lượng cao và khả năng truy cập tệp chung mà có thể giảm thời gian cần thiết để thực hiện những công việc đó cũng như hợp nhất nhiều kho lưu trữ tệp cục bộ vào một vị trí cho mọi người dùng.

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Amazon EFS có hệ thống tệp tiêu chuẩn có thể dễ dàng gắn với NFSv4 từ máy chủ cơ sở dữ liệu. Điều này cung cấp một nền tảng lý tưởng để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu di động bằng cách sử dụng công cụ ứng dụng thuần hoặc ứng dụng sao lưu dành cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp muốn tận dụng tính linh hoạt của việc lưu trữ các bản sao cơ sở dữ liệu trong đám mây, để bảo vệ tạm thời trong khi cập nhật hoặc để phát triển và kiểm thử.

Lưu trữ container

Amazon EFS lý tưởng cho việc lưu trữ container cung cấp quyền truy cập chung ổn định vào kho lưu trữ tệp chung. Container là một phần không thể tách rời khi xây dựng các vi dịch vụ vì chúng được cung cấp nhanh chóng, dễ tháo rời và cho phép tách biệt với tiến trình. Container cần truy cập vào dữ liệu gốc mỗi khi khởi động có thể tận dụng hệ thống tệp chia sẻ mà container có thể kết nối mà không phụ thuộc vào việc đang chạy trên phiên bản nào.

Nghiên cứu điển hình

BBC sử dụng kho lưu trữ tệp để di chuyển ứng dụng Red Button lên Đám mây AWS

Bằng cách sử dụng Amazon EFS để chia sẻ tệp, BBC đã có thể xây dựng giải pháp linh hoạt va tiết kiệm chi phí, di chuyển dịch vụ TV tương tác Red Button tại chỗ lên Đám mây AWS. Sử dụng nhiều dịch vụ, trong đó có Amazon EC2, Amazon EFS, Amazon SNS, Amazon SQS và Amazon Kinesis, công ty đã có thể di chuyển toàn bộ ứng dụng đúng thời hạn với chi phí nằm trong tầm kiểm soát.

Bài đăng trên blog

Cách kiểm thử Amazon Elastic File System 
Ngày 3 tháng 4 năm 2019
 
Mới - Lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên cho Amazon Elastic File System (EFS) 
Ngày 13 tháng 2 năm 2019
 
Thông lượng dự trữ cho Amazon EFS 
Ngày 2 tháng 8 năm 2018
 
Mã hóa dữ liệu đang di chuyển cho Amazon EFS 
Ngày 4 tháng 4 năm 2018
 
Mã hóa dữ liệu đang lưu trữ cho Amazon Elastic File System 
Ngày 14 tháng 8 năm 2017
 
Cập nhật Amazon EFS - Truy cập tại chỗ thông qua Direct Connect
Ngày 20 tháng 12 năm 2016
 

Bắt đầu với Amazon EFS

Step 1 - Sign up for an AWS account
Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2
Khám phá và tìm hiểu với  hướng dẫn đơn giản về Amazon EFS.

Tìm hiểu thêm về Amazon EFS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi