Giá Amazon EMR và Amazon EC2 (Theo nhu cầu)

Giá của Amazon EMR nằm ngoài giá của Amazon EC2 (giá tính trên các máy chủ cơ sở) và giá của Amazon EBS (nếu đi kèm các khối lượng Amazon EBS). Những mức giá này cũng được tính trên mỗi giây, với mức tối thiểu là một phút. Có nhiều tùy chọn giá Amazon EC2 cho bạn lựa chọn, bao gồm Theo nhu cầu (trình bày bên dưới), phiên bản Dự trữ 1 năm và 3 năm và phiên bản Spot. Phiên bản Spot chính là dung lượng trống Amazon EC2 nhưng được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Xem mức giá tiết kiệm của phiên bản Spot so với giá Theo nhu cầu bằng cách lọc “Các loại phiên bản được EMR hỗ trợ” trên trang Trình tư vấn phiên bản Spot.

Bạn có thể ước tính hóa đơn của bạn bằng việc sử dụngBộ tính toán giá AWS.

Tiết kiệm tiền với phiên bản Dự trữ và Spot

Giá của Amazon EC2 nêu trên áp dụng với phiên bản theo nhu cầu. Phiên bản theo nhu cầu có mức giá đắt nhất nhưng mang lại cho bạn độ linh hoạt cao nhất. EC2 cũng cung cấp Phiên bản Dự trữ và Phiên bản Spot.

  • Phiên bản dự trữ mang đến cho bạn tùy chọn trả phí thấp, một lần cho mỗi phiên bản bạn muốn dự trữ và nhận chiết khấu lớn từ mức phí theo giờ cho phiên bản đó. Khi mua phiên bản Dự trữ, bạn sẽ có 3 tùy chọn thanh toán. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn sẽ thanh toán trước cho toàn bộ phiên bản Dự trữ trong một lần. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một phần nhỏ, sau đó được tính giá chiết khấu theo giờ cho phiên bản trong suốt kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu bạn phải thanh toán trước và bạn được hưởng giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.
  • Phiên bản Spot là công suất Amazon EC2 chưa dùng, được giảm lên tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu. Các phiên bản được tính Giá Spot, thay đổi dần theo cung và cầu về công suất Phiên bản Spot. Để sử dụng Phiên bản Spot, bạn hãy chỉ định giá tối đa mà bạn muốn trả trên mỗi giờ sử dụng phiên bản. Nếu mức ra giá tối đa của bạn vượt quá Giá Spot hiện tại, yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và các phiên bản sẽ chạy cho đến thời điểm bạn chọn kết thúc hoặc đến khi Giá Spot cao hơn mức giá tối đa của bạn (tùy theo điều kiện nào đến trước).

“Khi sử dụng phiên bản Spot của Amazon EMR, chúng tôi đã có thể dễ dàng chạy nguyên mẫu và tiết kiệm đáng kể chi phí mở rộng quy mô. Chi phí xử lý dữ liệu đã giảm hơn 50%.” – Phó Chủ tịch chuyên trách Kỹ thuật của Fliptop

Để xem thêm thông tin và giá hiện tại của phiên bản Dự trữ cũng như phiên bản Spot, hãy tham khảo trang giá của Amazon EC2.

Amazon EMR trên AWS Outposts

Các chi tiết khác về giá

Giá của Amazon EBS

Các ổ đĩa Amazon EBS đi kèm với Cụm Amazon EMR được tính phí riêng. Để tìm hiểu thêm về giá của EBS, vui lòng truy cập trang giá của Amazon EBS

Giá của Amazon S3

Amazon S3 được tính phí riêng. (Nhiều khách hàng lưu trữ dữ liệu đầu vào và đầu ra trong S3; một số khác lưu toàn bộ dữ liệu cục bộ trên HDFS.) Hiện tại chi phí lưu trữ 10 TB dữ liệu trên S3 ít dư thừa hơn là 668 USD một tháng. Bạn lưu trữ càng nhiều dữ liệu thì mức giá hàng tháng trên mỗi GB càng thấp. 

Giá của Amazon SimpleDB

Amazon SimpleDB cũng được tính phí riêng. (Chỉ áp dụng nếu bạn kích hoạt gỡ lỗi cho cụm máy chủ của mình) 

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon EMR
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang Hướng dẫn bắt đầu Amazon EMR

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập